Persolog to narzędzie stworzone przez psychologów, które pozwala nie tylko odnaleźć się w jednej z ćwiartek modelu DISC, ale dowiedzieć się jak wygląda nasilenie poszczególnych „kolorów” i jaki typ zachowań reprezentujemy. Persolog to test osobowości, ale także szkolenia pozwalające zaimplementować wiedzę w rozwój zespołu oraz życie osobiste. Poznaj ten niezwykły model osobowości i wykorzystaj go, aby efektywniej funkcjonować w pracy i relacjach z innymi ludźmi.

Spis treści

Kluczowe wnioski

 • Model persolog pozwala na głębsze zrozumienie różnorodności osobowości w miejscu pracy lub w kontekście prywatnym, co przyczynia się do lepszego zarządzania relacjami i komunikacją interpersonalną.
 • Liderzy, którzy stosują wiedzę o typach osobowości DISC, mogą lepiej dostosować metody komunikacji, delegować zadania zgodnie z naturalnymi skłonnościami członków zespołu oraz skuteczniej zarządzać konfliktami.
 • Testy persolog umożliwiają rekruterom lepsze zrozumienie potencjalnych kandydatów, co pozwala na dokładniejsze dopasowanie osób do specyficznych ról i zespołów, zwiększając tym samym efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Zrozumienie własnego profilu osobowościowego pomaga w identyfikacji mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju, co jest kluczowe dla efektywnego planowania kariery i osobistego wzrostu.
 • Pracownicy, którzy odczuwają, że są rozumiani i doceniani za swoje unikalne cechy osobowości, są bardziej zmotywowani do pracy, co prowadzi do wyższej produktywności i lepszych wyników w organizacji.

Czym jest model osobowości persolog

Model osobowości persolog, należący do szerszej rodziny modeli DISC, jest narzędziem wykorzystywanym w psychologii oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi do analizy zachowań i preferencji komunikacyjnych osób. Jego głównym celem jest zwiększenie samoświadomości, poprawa współpracy międzyludzkiej oraz optymalizacja procesów zarządzania zespołem.

Podstawy modelu osobowości persolog

Persolog opiera się na teorii amerykańskiego psychologa Williama Marstona, który zdefiniował cztery główne typy osobowości, reprezentowane przez litery D, I, S, C:

 • D (Dominance – Dominacja): osoby z wysokim wynikiem w tej kategorii są zazwyczaj bardzo asertywne, konkurencyjne, zdecydowane i bezpośrednie. Skupiają się na wynikach i osiąganiu celów.
 • I (Influence – Wpływ): charakteryzują się wysokim poziomem socjalizacji, optymizmem, i zdolnością do motywowania innych. Są entuzjastyczne i skoncentrowane na relacjach.
 • S (Steadiness – Stabilność): to osoby cierpliwe, spokojne, lojalne i przyjazne. Cenią stabilność i nie lubią nagłych zmian. Mają tendencję do unikania konfliktów i są bardzo wsparciem dla innych.
 • C (Conscientiousness – Sumienność): te osoby są dokładne, analityczne, zorganizowane i metodyczne. Cenią jakość i dokładność, mają tendencję do przestrzegania zasad i regulaminów.

W oparciu o ten model amerykański psycholog prof. John G. Geier stworzył rozbudowaną koncepcję osobowości i nazwał ją persolog. Koncepcja ta jest obecnie znana na całym świecie i stosowana w 30 różnych językach, w tym – w języku polskim. W polskiej wersji persologa wspomniane wyżej 4 typy osobowości noszą następujące nazwy: Dominant, Inicjatywny, Stały, Korygujący lub Krytyczno-analityczny tworząc spolszczony akronim DISK.

Zastosowanie modelu persolog w praktyce

Persolog znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w rekrutacji, szkoleniach, rozwoju liderów oraz budowaniu efektywnych zespołów. Przykładowo:

 • Rekrutacja i selekcja: poprzez analizę profilu osobowości persolog, rekruterzy mogą lepiej zrozumieć, jak kandydat będzie się komunikował, jakie ma preferencje w pracy zespołowej i jakie role są dla niego najbardziej odpowiednie.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: rozumienie własnego profilu zachowań persolog pomaga osobom w identyfikacji ich mocnych stron i obszarów do rozwoju, co jest kluczowe w planowaniu ścieżki kariery.
 • Zarządzanie zespołem: liderzy mogą używać wiedzy o profilach DISC członków swojego zespołu, by lepiej dostosować style komunikacji, delegować zadania według naturalnych preferencji oraz zarządzać konfliktami.

Korzyści z zastosowania modelu persolog

Implementacja modelu osobowości persolog w organizacji przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie efektywności komunikacji: zrozumienie różnic w stylach komunikacji pozwala na bardziej świadome i skuteczne przekazywanie informacji.
 • Poprawa współpracy w zespołach: przez dostosowanie oczekiwań i działań do preferencji osobowościowych członków zespołu, można znacznie podnieść poziom współpracy i zmniejszyć ilość konfliktów.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników: pracownicy, którzy czują, że są rozumiani i doceniani za swoje unikalne cechy, są bardziej zmotywowani do pracy i osiągają lepsze wyniki.

Model osobowości persolog stanowi cenny zasób dla liderów, coachów oraz specjalistów HR, umożliwiając głębsze zrozumienie dynamiki interpersonalnej i lepsze dostosowanie strategii zarządzania do indywidualnych potrzeb pracowników.

4 typy osobowości i 20 profili zachowań wg Geiera

Jak już wspomniano wyżej w modelu persolog wyróżnia się cztery grupy typów osobowości DISC, czyli osoby Dominujące, Inicjatywne, Stałe oraz Korygujące. Przedstawmy po krótce  każdą z tych grup z jej cechami charakterystycznymi.

Dominant (ang. dominant) – aktywny i zdecydowany

Osoby o dominującym typie osobowości (odpowiada im kolor czerwony, litera D i cyfra 1) cechują się mocnym nastawieniem na działanie, rozwiązywanie pojawiających się problemów i szybkie osiąganie celów. Są to osoby zdecydowane, rywalizujące i łatwo niecierpliwiące się. To ludzie, którzy cenią sobie swobodę działania, wymagające cele, prestiż i możliwość naruszania status quo.

Inicjatywny (ang. inspiring) – rozmowny i otwarty

Osoby o inicjatywnym typie osobowości (odpowiada im kolor żółty, litera I i cyfra 2) przejawiają duży optymizm i cechują się mocnym nastawieniem na ludzi. Potrafią przekonywać i wpływać na innych, a także świetnie motywować oraz inspirować. Są to osoby, które rozkwitają, gdy w swoim otoczeniu mogą się swobodnie wyrażać i być w centrum zainteresowania.

Stały (ang. supportive) – niezawodny i współpracujący

Osoby o stałym typie osobowości (odpowiada im kolor zielony, litera S i cyfra 3) cechuje chęć życia w zgodzie z innymi i współdziałanie na rzecz dobra wspólnego. Są to osoby cierpliwe, lojalne, spokojne i opanowane. Lubią wspierać innych i bardzo cenią sobie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dobrze sprawdzają się jako członkowie zespołów i osoby wykonujące zawody, w których można wspierać innych.

Korygujący lub krytyczno-analityczny (ang. cautious) – zdyscyplinowany i ostrożny

Osoby o korygującym typie osobowości (odpowiada im kolor niebieski, litera K i cyfra 4) to ludzie którzy mocno trzymają się zasad, są bardzo dokładni i systematyczni. Osoby krytyczno-analityczne (bo również tak nazywamy je w typologii) uwielbiają pełnić role wspierające i zabezpieczające. To ludzie, których pragnieniem jest lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Chętnie porządkują, formułują wytyczne i znajdują odpowiedzi na ważne pytania.

Każdy człowiek w różnym natężeniu ma w sobie wszystkie cztery składniki DISC, zaś test osobowości pozwala określić ich poziom i przekonać się, które z nich są dominujące oraz czy każdy z nich występuje w natężeniu, który nazywamy strefą produktywną.

Dowiedz się więcej na temat DISK persolog. Obejrzyj nagranie na moim kanale na YouTube

20 profili zachowań profesora Geiera

Twórca persologa, prof. Geier, opierając się na 4 podstawowych wymiarach zachowań DISC sięgnął opracował 20 profili zachowań, które stanową kombinację podstawowych kolorów osobowości czyli czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego. Wypełniając test persolog, o którym będzie jeszcze mowa niżej, można się dowiedzieć, którym z 20 profili zachowań jesteśmy. Warto wiedzieć, że tylko cztery profile to tzw. profile jednoskładnikowe (1, 2, 3, 4), a wszystkie pozostałe stanowią kombinację kolorów. Są to profile dwu- i trzy-składnikowe. Każdy z nich ma też swoją nazwę (np. profil 34 to „Strażnik zasad”, a 234 – „Praktyk”).

Wypełniając kwestionariusz persologa i obliczając (w wersji online – otrzymując) wynik dowiadujemy się jakie są tendencje naszych zachowań, możliwe słabe strony, a także jak działamy pod presją i radzimy sobie z konfliktami. Otrzymujemy też informację o tym jak radzimy sobie w roli przywódcy i członka zespołu oraz jakie zadania sprawiają nam największą przyjemność. Opis każdego z 20 profili persolog zawiera też sugestie odnośnie podnoszenia skuteczności oraz wskazuje na te profile zachowań, z którymi warto współpracować.

Test osobowości persolog

Obecnie w Polsce dostępne są różne rodzaje testów związanych z omawianym modelem persolog. Dzięki nim możemy dowiedzieć się jak zachowujemy się w stresie, przekonać się jak zgodnie z naszą osobowością zarządzamy czasem czy też pomóc nastolatkowi zrozumieć kim jest. Możemy też posłużyć się dostępnymi kwestionariuszami  w procesie rekrutacji oraz budowania zespołów.

Jakie rodzaje testów osobowości persolog są dostępne?

Obok tych przykładowych testów, należy wspomnieć o dwóch najważniejszych opracowaniach, które nazywają się „persolog® profil zachowań” oraz „persolog® profil osobowości”. Oba te opracowania zawierają ten sam kwestionariusz, za pomocą którego możemy zbadać jaki typ zachowań (osobowości) reprezentujemy w naszym życiu. Na szkoleniach poświęconych omawianemu modelowi wykorzystuje się zazwyczaj jedno z tych dwóch opracowań i – nieco myląco – nazywa się je „testami”. Gdy więc mówi się „test osobowości persolog” – zazwyczaj mowa jest o tych dwóch opracowaniach zawierających dokładnie ten sam kwestionariusz i dających takie same wyniki. Różnica polega tylko na tym, że pierwsze drukowane opracowanie się z 37 stron i zawiera 2 poziomy interpretacji, a drugie z 44 stron i zawiera 7 poziomów interpretacji.

Test osobowości persolog szkolenia dla firm Wiktor Tokarski

Test „Persolog profil osobowości”

 
Test Persolog profil zachowan Wiktor Tokarski

Test „Persolog profil zachowań”

Który test badający różne typy osobowości jest lepszy?

Jeszcze raz zaznaczę, że zarówno w jednym jak i drugim omawianym wyżej „teście” użyto tego samego kwestionariusza. Po jego wypełnieniu otrzymamy wynik, który określi dokładnie który z 20 typów osobowości/zachowań reprezentujemy. Na podstawowych szkoleniach związanych z omawianą typologią (np. „Persolog w akcji”) czy warsztatach dla sprzedawców (np. „Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta”) wykorzystywane jest pierwsze opracowanie. Na dłuższych treningach – to drugie. Profil zachowań jest więc zupełnie wystarczający. W każdej z tych opcji otrzymujemy pełnowartościowy wynik oraz dokładny opis każdej z 20 osobowości. W przypadku testów wypełnianych online nie ma dostępu do opisu każde z 25 osobowości, ale tylko do opisu własnego typu zachowań, który został określony na podstawie wypełnionego kwestionariusza.

Jak przygotować się do wypełnienia testu persolog?

Aby test przyniósł miarodajne wyniki na temat naszego typu osobowości/zachowań warto się do tego przygotować. Oto kilka wskazówek, które w tym pomogą:

 • zadbaj o odpowiednią ilość czasu – wypełnienie testu powinno Ci zająć od 10 do 20 minut;
 • niech nikt Ci nie przeszkadza – ponieważ test składa się z 48 zestawów wyrażeń warto zadbać o to, aby w jego trakcie nikt Ci nie przeszkadzał; jeśli test wypełniasz w domu – poproś swoich domowników, aby zostawili Ci przestrzeń na spokojne wypełnienie kwestionariusza;
 • jeśli wypełniasz test drukowany – przygotuj monetę o dowolnym nominale;
 • jeśli wypełniasz test online – sprawdź połączenie z internetem.

Jak poprawnie wypełnić test osobowości persolog® – instrukcja krok po kroku

 1. Wybór środowiska. Zanim przystąpisz do wypełnienia testu – wybierz środowisko, w którym chcesz sprawdzić swój typ zachowań. Osoby wypełniające test wybierają zazwyczaj jedno z dwóch środowisk: „praca” lub „życie prywatne”. Jednak określenie środowiska może być bardziej szczegółowe, np. „ja jako pracownik biurowy” albo „ja w relacji do żony/męża”. Po wyborze środowiska nie wolno go zmieniać w czasie wypełniania całego kwestionariusza. Wybierając pola opisujące różnego rodzaju zachowania musisz pamiętać o środowisku, które wybrałeś. W drukowanym teście „środowisko” wpisujemy na górze każdej ze stron kwestionariusza i – to bardzo ważne – na jednej i na drugiej stronie „środowisko” musi być to samo!
 2. Na każdej stronie kwestionariusza znajduje się po 24 zestawy wyrażeń (po 4 zdania w każdym zestawie). Łącznie na obu stronach znajdziesz 48 zestawów. Na pierwszej wybierasz to zdanie, które Twoje zachowanie opisuje „najbardziej”, a na drugiej – „najmniej”. W każdym zestawie wybierz tylko jedno zdanie. Nie zastanawiaj się zbyt długo, ale – jednocześnie – bądź uważny/a. Jeśli nie wiesz, którą odpowiedź wybrać – przejdź do następnego zestawu, a na koniec wrócisz do tego pominiętego. Jeśli wahasz się między dwoma zdaniami – wybierz to, do którego jest Ci bliżej. Cały czas pamiętaj o wybranym środowisku i nie zmieniaj go!
 3. W teście drukowanym moneta będzie Ci służyć do zdrapania pola znajdującego się przy wybranym przez Ciebie zdaniu. To działa jak klasyczna zdrapka, więc pamiętaj, by nie naciskać zbyt mocno. Po zdrapaniu pojawi się jedna z liter D I S K lub N.

Rozumienie wyniku testu persolog

Obliczanie wyniku testu osobowości persolog wymaga uwagi i skupienia. Można to zrobić samemu (testach są rozpisane dokładne instrukcje), ale ten sposób nie jest rekomendowany. Jeśli wypełniłeś test drukowany – obliczanie wyniku warto zrobić z trenerem na konsultacji online lub pod okiem trenera na szkoleniu. W przypadku testu online – wynik otrzymasz na maila, a zostanie on obliczony automatycznie.

Trzy diagramy persologa – zrozum co one oznaczają

Po prawidłowym wypełnieniu testu osobowości persolog otrzymasz trzy diagramy.

 • Diagram I  – wizerunek zewnętrzny. Pierwszy diagram przedstawia to, co my pokazujemy innym i co chcemy, żeby zobaczyli. Wynika z naszej reakcji na oczekiwania otoczenia i dopasowania się do środowiska.
 • Diagram II – wizerunek wewnętrzny. Drugi diagram informuje o osobistych przekonaniach, wartościach i postawach. Na to jak wygląda ten diagram decydujący wpływ miało nasze dzieciństwo. Diagram II przedstawia to, czego oczekujemy sami od siebie w konkretnych okolicznościach
 • Diagram III – wizerunek zintegrowany. Trzeci diagram pokazuje jak widzimy siebie w wybranym przez nas środowisku. Jest on wypadkową między wynikami diagramu I oraz diagramu II. Ten właśnie zintegrowany diagram jest najważniejszy i wskaźnik tego diagramu pokazuje jaki typ osobowości (zachowań) reprezentujemy.

Strefy produktywne i nieproduktywne w diagramach

Każdy z nas może mieć różne nasilenie cech osobowości DISC. Dobrze jest jeśli poszczególne wyniki mieszczą się między czerwonymi przerywanymi liniami diagramów. To oznacza, że dana cecha DISC jest w tzw. „strefie produktywnej”. Jeśli jakaś cecha znajduje się ponad górną przerywaną czerwoną linią mówimy, że jest w strefie nieproduktywnej górnej, czyli jest jej za dużo, a jeśli jest poniżej dolnej czerwonej przerywanej linii – wówczas dana cecha jest w strefie nieproduktywnej dolnej, czyli jest jej za mało.

Co nam daje wynik testu persolog?

Wynik testu persolog pokazuje jaki typ zachowań (osobowości) reprezentujemy w wybranym przez nas testowanym środowisku. Każdy kto wypełni test i obliczy wynik otrzyma jeden z 20 wskaźników (bierzemy pod uwagę wskaźnik z diagramu III), który odpowiada jednemu z typów zachowań. Te zaś są szczegółowo opisane na kolejnych stronach opracowań drukowanych, a w przypadku testu online otrzymujemy opis wyłącznie naszego profilu osobowości z diagramu III.

Jakie zastosowanie może mieć wynik testu w życiu codziennym?

Znajomość własnego indywidualnego rysu osobowości, który otrzymujemy po wypełnieniu testu persolog daje nam informacje na temat nas samych. Dzięki niemu zyskujemy wiedzę jak lepiej komunikować się z innymi, jak zarządzać sobą w czasie, rozwiązywać konflikty czy – nawet – jaki zawód powinniśmy wykonywać. Dzięki temu możemy lepiej wykorzystać nasz potencjał, zwiększyć pewność siebie, świadomie się rozwijać i podejmować lepsze decyzje. To zaś pozytywnie wpłynie na naszą asertywność.

Wynik testu pokazuje nam też nasze mocne strony i przestrzenie do rozwoju, a poszerzona wiedza na temat persologa pomaga zrozumieć jak funkcjonujemy w relacjach z innymi typami osobowości oraz jak one funkcjonują w relacjach z innymi.

Osoby, które wypełniły test persolog, a także przeszły przez treningi z zakresu typologii persolog mówią o niesamowitej przydatności tego narzędzia w życiu prywatnym i pracy. Niektórzy twierdzą, że DISC jest kluczem do sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Inni podkreślają jego rolę w zrozumieniu ludzi i budowaniu lepszych relacji. Uczestnicy warsztatów przyznają o ogromnym wpływie persologa komunikację, a także efektywne zarządzanie sobą w czasie.

Podsumowanie

Model osobowości persolog profesora Geiera to zaawansowane narzędzie analizy typów osobowości, które pozwala na identyfikację i zrozumienie różnorodności behawioralnej w miejscu pracy oraz życiu prywatnym. Model dzieli osobowości na cztery typy: Dominujący, Inicjatywny, Stały, oraz Korygujący, z których każdy reprezentuje unikalne cechy i preferencje komunikacyjne. Zastosowanie tego modelu w praktyce organizacyjnej pozwala na zwiększenie efektywności komunikacji, lepszą współpracę zespołową oraz skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez dostosowanie strategii do indywidualnych potrzeb pracowników. Ponadto, persolog oferuje możliwość rozwoju osobistego przez głębsze zrozumienie własnych zachowań i preferencji.

Jeśli jesteś zainteresowany głębszym zrozumieniem własnych predyspozycji lub chcesz zoptymalizować procesy zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie, zachęcamy do wykupienia testu persolog z profesjonalnym omówieniem wyników. Zapraszamy również do umówienia spotkania w celu omówienia możliwości przeprowadzenia szkolenia dla Twojej firmy, które pomoże zintegrować wiedzę o typologiach osobowości w codzienną praktykę zarządzania zespołem. Dzięki temu zyskasz narzędzia niezbędne do budowania silnych, efektywnych zespołów, które będą w stanie osiągać wyznaczone cele z większą skutecznością.

Chcesz porozmawiać o wykorzystaniu modelu DISC persolog w Twojej firmie? Zarezerwuj spotkanie online

Chcesz zorganizować w swojej firmie/zespole szkolenie z wykorzystaniem modelu DISC lub DISK persolog? Zapraszamy do omówienia spotkania online, by porozmawiać o tym czego oczekujesz.

Spotkanie online w szkolenia lub coachingu DISC persolog Wiktor Tokarski

Chcesz sprawdzić swój indywidualny profil osobowości DISK persolog? Kup test z omówieniem online przez certyfikowanego konsultanta.

Kup test DISC persolog Wiktor Tokarski

FAQ – często zadawane pytania

Czym jest model osobowości persolog prof. Geiera?

Model osobowości persolog prof. Geiera, znany również jako model DISC persolog®, to narzędzie służące do analizy zachowań i preferencji komunikacyjnych osób. Pozwala to na lepsze zrozumienie samego siebie oraz innych. Odkryć świat persolog można poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach coachingowych, które oferują wgląd w ten osobowościowy model i uczą, jak efektywnie go wykorzystać w codziennym życiu i pracy.

Jakie korzyści można uzyskać z udziału w szkoleniu persolog?

Udział w szkoleniu persolog oferuje wiele korzyści, takich jak lepsze rozumienie swojego typu osobowości, umiejętność skuteczniejszej komunikacji z innymi, optymalizację pracy w teamie oraz rozwój osobisty i zawodowy. Szkolenia te pomagają również w identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju, co przekłada się na zwiększenie kompetencji interpersonalnych oraz efektywność zawodową.

Czym jest test DISC i jak jest wykorzystywany w treningu osobowości persolog®?

Test DISC to narzędzie wykorzystywane w treningu osobowości persolog® do oceny preferencji zachowań i stylów komunikacji. Analiza wyników testu DISC umożliwia uczestnikom zrozumienie własnego typu osobowości oraz lepsze dostosowanie strategii komunikacji i współpracy z innymi. Test ten stanowi podstawę dla tworzenia indywidualnych i zespołowych planów rozwojowych podczas trakcie szkolenia persolog.

W jaki sposób trener persolog może przyczynić się do zmiany swojego życia na lepsze?

Trener persolog, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, pomaga osobom w głębszym zrozumieniu siebie i innych. Trener może nauczyć, jak efektywniej komunikować się i wchodzić w interakcje z różnymi typami osobowości, co może przekładać się na poprawę jakości życia zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Trener persolog wspiera również w identyfikacji i realizacji celów osobistych i zawodowych, co jest kluczem do zmiany swojego życia na lepsze.

Dlaczego ludzie tworząc organizacje decydują się na trening osobowości persolog®?

Ludzie tworząc organizacje decydują się na trening osobowości persolog®, ponieważ to narzędzie pozwala na zbudowanie lepszego zrozumienia między pracownikami, co przekłada się na efektywniejszą współpracę i komunikację. Trening ten oferuje strategie na lepsze zarządzanie zespołami, redukcję konfliktów oraz budowanie silnych i zgranych teamów. Poprzez zrozumienie różnorodności osobowości w organizacji, treningi te pomagają w kreowaniu bardziej produktywnego i pozytywnego środowiska pracy.

Jakie materiały i wsparcie uczestnik otrzymuje podczas szkolenia persolog?

Uczestnik szkolenia persolog otrzymuje szereg materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, testy osobowości DISC oraz – w niektórych przypadkach – dostęp do zasobów online. Szkoleniowy team oferuje również wsparcie poprzez indywidualne i grupowe sesje coachingowe, które pomagają w głębszym zrozumieniu materiału oraz w praktycznym stosowaniu modelu persolog w życiu codziennym i zawodowym. Dodatkowo, uczestnicy mogą liczyć na pomoc poszkoleniową w postaci konsultacji czy dostępu do grup wsparcia.

W jaki sposób można wziąć udział w szkoleniu persolog i jakie są jego formy?

Udział w szkoleniu persolog jest możliwy poprzez zapisanie się na jedno z organizowanych wydarzeń. Szkolenia oferowane są w różnych formach, od stacjonarnych warsztatów, poprzez sesje online, aż po mieszane formy szkoleniowe. W zależności od preferencji oraz możliwości czasowych i logistycznych, każdy zainteresowany powinien znaleźć odpowiednią dla siebie formę szkolenia.

To też może Cię zainteresować

Czytaj więcej na temat typologii DISC

Szkolenia z modelu DISC dla firm

Szkolenia otwarte z modelu DISC – DISK persolog

Posłuchaj nagrań podcastu na temat DISC – DISK persolog®