Jedną z podstawowych umiejętności managera jest umiejętność delegowania zadań. Dlaczego warto delegować zadania? Jakie korzyści z delegowania zadań odnosi sam manager, jego pracownik i firma, którą współtworzą?

Delegowanie i jego kierunki

Delegowanie zadań to – najprościej rzecz ujmując – przekazywanie innym swojej odpowiedzialności. Może ono dotyczyć naszych podwładnych i wtedy będziemy mieli do czynienia z delegowaniem w dół, ale może też dotyczyć naszych współpracowników na tym samym poziomie) delegowanie równoległe lub naszych przełożonych (delegowanie w górę).

Zalety delegowania zadań dla managera

Choć samo delegowanie nie jest proste to jednak wiąże się  z wieloma różnorodnymi zaletami. Największymi zaletami z punktu widzenia managera są: możliwość bardziej efektywnego wykorzystania własnego czasu, możliwość skoncentrowania się na bardziej priorytetowych działaniach, angażowanie i motywowanie (przez zadania) pracowników, zwiększenie wydajności zespołu, a także możliwość „sprawdzenia” pracownika pod kontem jego kompetencji.

Zalety delegowania zadań dla pracownika

W delegowaniu zadań korzyść odnosi jednak nie tylko sam manager, ale także pracownik, któremu zadania są delegowane. Pierwszą korzyścią jest rozwój kompetencji oraz możliwość wykazania się. Pracownik, który przyjmuje nowe zadania do wykonania ma też realny wpływ na wizję i rozwój firmy, a także współtworzy konkretne rozwiązania i procedury. To zaś wiąże się ze wzrostem pewności siebie, a także ma na celu zwiększenie satysfakcji z pracy w zespole.

Zalety delegowania dla firmy

Delegowanie zadań przynosi korzyści nie tylko managerowi i pracownikowi, który zadanie przyjmuje. Największym beneficjentem delegowania zadań jest firma. Jak to wpływa na jej kondycję? Po pierwsze – efektywne delegowanie przyśpiesza procesy podejmowania decyzji i skraca terminy realizacji pracy; po drugie – podnosi jej jakość; po trzecie wpływa na rozwój i zaangażowanie pracowników i – po czwarte – daje możliwość „sprawdzenia” managera pod kątem jego umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.

Wiemy już czym jest delegowanie zadań i jakie są jego zalety. W następnym artykule zastanowimy się nad mentalnymi blokadami przed delegowaniem zadań.