Wiele osób, które nigdy nie miały do czynienia z coachingiem i nie korzystało ani z sesji business coachingu ani life coachingu, zastanawia się na ile coaching jest skuteczny i czy są jakieś badania, które potwierdzają skuteczność tej gałęzi rozwoju osobistego i zawodowego.

Tak się składa, że coaching jest dziedziną naukową. Coachingu można nauczyć się w renomowanych uczelniach, a same procesy coachingowe poddawane są badaniom naukowym. W niniejszym artykule przedstawię wyniki tych badań. Pominę jednak wszystkie kwestie metodologiczne, bo wydaje mi się, że dla większości odbiorców moich tekstów mogą być one nieistotne, a nawet nużące. Zainteresowanych tym na jakich próbach były prowadzone badania oraz jakich metod używano na koniec odeślę do konkretnych miejsc w Internecie, gdzie będą mogli zapoznać się także z tymi zagadnieniami.

Skuteczność coachingu kadr menedżerskich

W 2001 roku ukazał się artykuł dr. Joy’a McGoverna i współpracowników dotyczący skuteczności coachingu kadr menedżerskich, który często określany jest mianem executive coachingu lub – w niektórych przypadkach – business coachingiem. Autorzy zastanawiali się jak coaching wpływa na działania menedżerów, jak ich działania wpływają na biznes, także tak te efekty policzyć i maksymalizować. Wyniki badań pokazały, że aż 96% uczestników procesów coachingowych, a także 75% ich otoczenia swoje zadowolenie z procesu coachingu określiło jak wysokie i bardzo wysokie. 73% uczestników oszacowało swoją efektywność w osiąganiu celów biznesowych jako „bardzo efektywne” lub „niezwykle efektywne”. Coaching przyniósł też mierzalne efekty biznesowe – wzrost produktywności (53%), wzrost jakości (48%), wzrost siły organizacji (48%) i poprawę obsługi klienta (39%).

Ciekawie prezentują się też dane dotyczące ROI. Dla 43 uczestników procesu coachingu wyniósł on przeciętnie 100 tysięcy dolarów amerykańskich lub 5,7 razy inwestycji firmy w coaching. To zaś sytuuje coaching jako inwestycje bardzo dobrze opłacalną.

W badaniach McGoverna zadano też pytanie o to, czy uczestnicy coachingu zarekomendowaliby coaching innym. Ponad 93% badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Czy life coaching i business coaching są efektywne?

W 2008 roku największe międzynarodowe stowarzyszenie coachów (International Coaching Federation) zleciło PricewaterhouseCoopers przeprowadzenie badania, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów. Osoby te korzystały z sesji coachingu. Aż 96% respondentów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność coachingu skorzystaliby z niego ponownie. 80% wykazało poprawę w zakresie pewności siebie, 74% – w zakresie budowania związków, 72% poprawiło swoją komunikację, a 71% relacje interpersonalne. 70% deklarowała zwiększenie wydajności w pracy, a 67% poprawę w zakresie równowagi życia zawodowego i osobistego (work-life balance). 62% badanych stwierdziło rozwój życia zawodowego, a 61% poprawiło umiejętność zarządzania firmą. Ponad połowa (51%) zauważyła poprawę efektywności zespołów.

PwC zbadało też ROI. 86% firm, które dokonały analizy wyników deklarowało przynajmniej zwrot z inwestycji. Co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot, a średni zwrot zanotowano na poziomie 7-krotności.

Główne korzyści z coachingu

Kolejnym ciekawym badaniem efektywności coachingu było to przeprowadzone przez firmę „A Better Perspective” w 2009. Badaniem objęto grupę 339 osób, które albo skorzystały z coachingu, albo/i były jego zleceniodawcami. Badani zostali zapytani o główne korzyści z coachingu. 85% zadeklarowało poprawę w wydajności osobistej i realizacji celów, 60% – podniesienie otwartości uczenie się i rozwój osobisty. 58% stwierdziło, że dzięki coachingowi znaleźli rozwiązania w różnych sytuacjach zawodowych.

W badaniu pytano także o korzyści płynące z coachingu dla firmy. 79% badanych wskazało na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału osoby; 69% – wzmocnienie indywidualnego zaangażowania we własny rozwój i – tyleż samo – wzrost wydajności organizacji. Na dalszych miejscach znalazło się podniesienie kreatywności i zdolności uczenia się (63%), wzrost motywacji pracowników (57%) oraz ułatwienie w zakresie przyswajalności nowych stylów zarządzania i kultury organizacyjnej (39%).

Jak pokazują badania profesjonalny coaching i to zarówno life coaching jak i coaching dla firm, menedżerów i pracowników jest jedną z bardzo efektywnych form rozwoju. Inwestowanie w coaching to nie tylko poprawa wielu wskaźników efektywności pracowników, ale także bardzo realny zwrot z inwestycji.

Więcej informacji nt. badan, na które powołuję się w tekście znajdziecie tutaj:

Joy McGovern i in., Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change, Organizational Outcomes and Return on Invwestment, “The Manchester Review”, 2001, vol. 6, nr 1, s. 3-11

International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study, Executive Summary, April 2009, s. 1-11

A Better Perspective, Benefits of Coaching

Rozwój kompetencji miękkich w firmie i życiu osobistym

Business coaching

Rozwój biznesu

Poznaj ofertę

Life coaching

Rozwój osobisty

Poznaj ofertę

Szkolenia dla firm

Rozwój biznesu

Poznaj ofertę

Szkolenia online

Rozwój biznesu online

Poznaj ofertę