Wśród 8 miliardów ludzi na świecie niektórzy są nam bliscy, inni nas irytują, choć nie zrobili nam nic złego. Są tacy, z którymi łączy nas natychmiastowa sympatia, a z innymi trudno nam znaleźć wspólny język. Od starożytności ludzie próbują zrozumieć swoje zachowania i sklasyfikować je. Często próbujemy traktować innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani, ale nie zawsze to działa. Co więc działa?

Cztery typy osobowości według Hipokratesa

W IV wieku p.n.e. grecki lekarz i uczony Hipokrates dokonał podziału ludzi ze względu na 4 typy osobowości. Podział ten opierał się na czterech płynach płynących w organizmie człowieka: krwi, żółci, czarnej żółci i śluzu. Hipokrates twierdził, że charakter człowieka zależy od tego, którego z tych płynów jest najwięcej w organizmie. Oto jego podział:

  • żółć – choleryk (realistyczny, ekstrawertyczny, aktywny, dynamiczny, władczy, zdecydowany i konsekwentny;
  • krew – sangwinik (optymistyczny, ekstrawertyczny, otwarty, emocjonalny, wylewny i entuzjastyczny);
  • żółć czarna – melancholik (pesymistyczny, introwertyczny, poważny, wrażliwy, empatyczny);
  • śluz – flegmatyk (spokojny, powściągliwy, opanowany, analityczny, zrównoważony, cichy i spokojny).

DISK, czyli podstawowe wzorce zachowań według Marstona

Prawdziwe początki persologa mają jednak miejsce w latach 20-tych XX wieku. Powstaje wtedy wzorzec, którego autorem jest Wiliam Moulton Marston. Marston opisał 4 podstawowe wzorce zachowań, które w różnym nasileniu można znaleźć w każdej osobowości: reakcja na otoczenie (zdecydowana lub powściągliwa) oraz postrzeganie otoczenia (męczące lub przyjemne). Na tej podstawie zostają wyróżnione cztery wzorce zachowań DISK:

  • D – dominujący (silna reakcja na otoczenie, przyjemne postrzeganie)
  • I – inicjatywny (silna reakcja na otoczenie, męczące postrzeganie)
  • S – stały (powściągliwa reakcja na otoczenie, przyjemne postrzeganie)
  • K – krytyczny/korygujący (powściągliwa reakcja na otoczenie, męczące postrzeganie)

Cztery typy zachowań według profesora Geiera

Profesor John G. Geier jest uważany za jednego z twórców persologa, ponieważ rozwinął on koncepcję wzorców zachowań opisaną przez Wiliama Moulton Marstona. Geier opisał 4 typy zachowań: D – dominujący, I – inicjatywny, S – stały, K – krytyczny/korygujący, każdemu z których odpowiadają określone cechy osobowości. W metodologii persolog wyróżnia się 20 profili zachowań.

Persolog jest narzędziem, które pozwala na rozpoznanie osobowości i lepsze zrozumienie siebie oraz innych ludzi poprzez określenie dominującego typu zachowań oraz wzorca osobowości. Geier był psychologiem, który rozwinął i wprowadził persolog do powszechnego użytku, stając się jednym z głównych twórców tego narzędzia.

Persolog – narzędzie do rozpoznawania osobowości

Persolog to narzędzie, które pozwala na rozpoznanie osobowości i lepsze zrozumienie siebie oraz innych ludzi. Dzięki specjalnemu testowi, który pomaga w określeniu dominującego typu zachowań oraz wzorca osobowości persolog pomaga w lepszym zrozumieniu siebie i innych, co może przyczynić się do lepszych relacji z innymi ludźmi oraz do lepszej komunikacji w zespole.

Osobowość człowieka to skomplikowana sprawa, a jej zrozumienie może być trudne. Persolog to narzędzie, które pomaga w lepszym zrozumieniu siebie oraz innych ludzi. Dzięki niemu możemy lepiej zrozumieć nasze własne zachowania oraz zachowania innych, co może przyczynić się do lepszych relacji i komunikacji. Persolog jest szczególnie przydatny w pracy zespołowej, gdzie różne osobowości mogą być trudne do zrozumienia i współpracy. Zrozumienie swojej osobowości oraz osobowości innych może być kluczem do lepszego funkcjonowania w grupie oraz do osiągania lepszych rezultatów.

Rozwój kompetencji miękkich w firmie i życiu osobistym

Business coaching

Rozwój biznesu

Poznaj ofertę

Life coaching

Rozwój osobisty

Poznaj ofertę

Szkolenia dla firm

Rozwój biznesu

Poznaj ofertę

Szkolenia online

Rozwój biznesu online

Poznaj ofertę

Mentoring

Mentoring dla Ciebie

Poznaj ofertę