Mentoring Wiktor TokarskiCzym jest mentoring?

Mentoring to partnerska rozmowa w czasie której dochodzi do lepszego rozumienia i uczenia się. To towarzyszenie w rozwoju, dzielenie się doświadczeniami, wskazywanie na rozwiązania i wspólne ich poszukiwanie. To rozmowa z krytycznie myślącym „przyjacielem”, który pokazuje swoją perspektywę, uczy, wspiera i przekazuje feedback, zarówno ten wzmacniający jak i korygujący.

Sztuka mądrego radzenia

Można powiedzieć, że mentoring jest sztuką udzielania mądrych rad. Mentor dzieli się ze swoim klientem fachową wiedzą i doświadczeniem. Zadaje mu pytania. Udziela wskazówek, a także pomaga w dostrzeżeniu słabych stron pomysłów, które ten przestawia, czy cech jego osobowości/charakteru, które ten reprezentuje. Proces dokonuje się w pełnej szacunku partnerskiej relacji. Mentor pomaga swojemu klientowi w zdobyciu określonych umiejętności, podniesieniu poziomu wiedzy, a także realistycznej ocenie sytuacji.

Pomoc w życiu i biznesie

Pomoc tego typu może dotyczyć zarówno życia osobistego – i bywa nazywany life mentoringiem, jak i życia zawodowego – business mentoring. Niekiedy te rodzaje mentoringu bywają rozdzielane, w innych przypadkach łączone. Mówi się wtedy o mentoringu holistycznym mającym na uwadze wiele wymiarów człowieczeństwa.

Mentoring życiowy – life mentoring

Przedmiotem mentoringu życiowego mogą być różnorodne kwestie dotyczące życia osobistego, czy budowania relacji. Life mentoring jest świetnym narzędziem wzmacniania pewności siebie czy budowania adekwatnego poczucia własnej wartości. Przedmiotem tego typu wsparcia życiowego bywają wyzwania przed którymi staje klient, budowanie dojrzałych relacji, czy rozwiązywanie problemów, które napotyka.

Mentoring biznesowy – business mentoring

Przedmiotem mentoringu biznesowego moją być kwestie związane z prowadzeniem firmy, zarządzaniem zespołami, budowaniem swojej marki osobistej, czy też zmianami zawodowymi. Klienci korzystający z business mentoringu często podejmują kwestie balansu miedzy pracą a życiem osobistym (work-life balance).

Co wybrać?

Wybierając pomiędzy life mentoringiem a business mentoringiem trzeba odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: „Co jest moim głównym celem?”. Jeśli głównym celem procesu mentoringowego ma być podniesienie jakości życia osobistego – zdecydowanie polecam wybrać mentoringu życiowego. Jeśli natomiast ma być poprawa funkcjonowania w pracy (zarządzania firmą, współpracy czy work-life balance) – zdecydowane polecam wybrać business mentoring.

Jeśli, przed podjęciem decyzji o wyborze opcji odpowiedniej dla Ciebie, chcesz porozmawiać – zapraszam Cię do zarezerwowania 15-mintowego darmowego spotkania online, w czasie którego odpowiem na Twoje pytania i pomogę Ci wybrać. Spotkanie możesz umówić tutaj.

Tytuł

Przejdź do góry