Szkolenia biznesowe2019-11-06T15:14:50+01:00

Szkolenia dla firm i organizacji

Wiktor Tokarski szkolenia

Prowadzę szkolenia dla firm i organizacji. Pomagam kadrom zarządzającym oraz managerom w rozwoju kompetencji zarządczych (komunikacja, budowanie efektywnych zespołów, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, efektywność własna i zespołów, równowaga między pracą a życiem osobistym, prowadzenie szkoleń wewnętrznych i wystąpienia publiczne). Pomagam też pracownikom w polepszaniu komunikacji, nastawieniu na współpracę, efektywnym wykorzystaniu czasu i rozwiązywaniu konfliktów.

Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla Twojej firmy/organizacji zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń.

Skuteczny manager

(wersja 3-dniowa)

„Skuteczny manager” to szkolenie umiejętności zarządczych dedykowane managerom wszystkich poziomów. Celem szkolenia jest rozwinięcie u uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego motywowania pracowników, komunikacji z zespole, przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, zarządzania konfliktem i inteligencji emocjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowo pojętej asertywności).

 • Kadra managerska wszystkich poziomów
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołami
 • Nabycie i rozwiniecie kompetencji zarządczych
 • Poznanie skutecznych metod motywowania pracowników
 • Rozwinięcie sposobów komunikacji interpersonalnej
 • Nabycie wiedzy dotyczącej dominujących stylów pracy i komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania wzmacniającej i korygującej informacji zwrotnej
 • Poznanie asertywnej komunikacji z poziomu „ja”
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności
 • Poznanie sposobów skutecznego delegowania zadań
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Zdobycie wiedzy na temat rodzajów konfliktów, a także sposobów radzenia sobie z nimi

DZIEŃ 1

MODUŁ I – Motywowanie pracowników

 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu zespołem
 • Teoria XY McGregora
 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Hierarchia ludzkich potrzeb Maslowa

MODUŁ II – Komunikacja w zespole i feedback

 • Schemat procesu komunikacji
 • Zakłócenia w komunikowaniu się
 • Aktywne słuchanie (parafrazowanie, klaryfikacja i podsumowanie, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie, zadawanie pytań)
 • Style społeczne/style komunikacji
 • Jak lubimy/nie lubimy, żeby się z nami komunikowano?
 • Jednominutowa pochwała
 • Podziel się swoim sukcesem
 • Dlaczego warto gratulować sukcesów?
 • Komunikat „JA”
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku

DZIEŃ 2

MODUŁ III – Zarządzanie konfliktem

 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa
 • Komunikat „JA” w sytuacjach konfliktowych

MODUŁ IV – Asertywność a konflikt

 • Czym jest asertywność?
 • Postawy: agresywna i uległa a postawa asertywna
 • Wyznaczanie granic
 • Style reagowania na konflikt
 • Siedem warunków asertywności

DZIEŃ 3

Moduł V – Delegowanie zadań

 • Zalety i wady delegowania zadań (dla managera, pracownika, firmy)
 • Poziom rozwoju pracownika
 • Rodzaje stylów managerskich
 • Dopasowanie stylu delegowania do poziomu rozwoju pracownika, a także innych okoliczności

Moduł VI – Coaching jako narzędzie pracy managera

 • Czym jest coaching i dlaczego warto go stosować w zarządzaniu?
 • Niezbędne warunki do prowadzenia coachingu przeze managera
 • Pytania z mocą
 • Schemat rozmowy coachingowej GROW
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych
 • Nabycie wiedzy dotyczącej motywacji (ze szczególnym uwzględnieniem motywatorów pozafinansowych)
 • Nabycie i rozwiniecie umiejętności dostrzegania i poszanowania własnych i cudzych granic
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Zwiększenie efektywności podległych zespołów
Zapraszam do kontaktu

Skuteczny manager

(wersja 2-dniowa)

„Skuteczny manager” to szkolenie umiejętności zarządczych dedykowane managerom wszystkich poziomów. Celem szkolenia jest rozwinięcie u uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego motywowania pracowników, komunikacji z zespole, przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, zarządzania konfliktem i inteligencji emocjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowo pojętej asertywności).

 • Kadra managerska wszystkich poziomów
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołami
 • Nabycie i rozwiniecie kompetencji zarządczych
 • Poznanie skutecznych metod motywowania pracowników
 • Rozwinięcie sposobów komunikacji interpersonalnej
 • Nabycie wiedzy dotyczącej dominujących stylów pracy i komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania wzmacniającej i korygującej informacji zwrotnej
 • Poznanie asertywnej komunikacji z poziomu „ja”
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności
 • Poznanie sposobów skutecznego delegowania zadań
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Zdobycie wiedzy na temat rodzajów konfliktów, a także sposobów radzenia sobie z nimi

DZIEŃ 1

MODUŁ I – Motywowanie pracowników

 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu zespołem
 • Teoria XY McGregora
 • Co motywuje ludzi do pracy?

Moduł II – Delegowanie zadań

 • Zalety i wady delegowania zadań (dla managera, pracownika, firmy)
 • Poziom rozwoju pracownika
 • Rodzaje stylów managerskich
 • Dopasowanie stylu delegowania do poziomu rozwoju pracownika, a także innych okoliczności

MODUŁ III – Komunikacja w zespole i feedback

 • Schemat procesu komunikacji
 • Aktywne słuchanie (parafrazowanie, klaryfikacja i podsumowanie, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie, zadawanie pytań)
 • Style społeczne/style komunikacji
 • Jednominutowa pochwała
 • Komunikat „JA”
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku

DZIEŃ 2

MODUŁ III – Zarządzanie konfliktem

 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa
 • Komunikat „JA” w sytuacjach konfliktowych

MODUŁ IV – Asertywność a konflikt

 • Czym jest asertywność?
 • Postawy: agresywna i uległa a postawa asertywna
 • Wyznaczanie granic
 • Style reagowania na konflikt
 • Siedem warunków asertywności
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych
 • Nabycie wiedzy dotyczącej motywacji (ze szczególnym uwzględnieniem motywatorów pozafinansowych)
 • Nabycie i rozwiniecie umiejętności dostrzegania i poszanowania własnych i cudzych granic
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Zwiększenie efektywności podległych zespołów
Zapraszam do kontaktu

First time manager™
Cz. 1 – Delegowanie zadań, wyznaczanie celów i wzmacnianie efektywności zespołu

Szkolenie „First time manager. Delegowanie zadań, wyznaczanie celów i efektywność zespołu” przeznaczone jest dla nowych managerów oraz osób, które przygotowują się do pełnienia tej roli. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z koncepcją delegowania sytuacyjnego oraz poznają narzędzia do wyznaczania celów i zwiększania efektywności zespołu.

 • Nowi managerowie
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Poznanie sposobów skutecznego delegowania zadań (K. Blancharda)
 • Zdobycie wiedzy na temat wyznaczania celów metodą SMART
 • Poznanie narzędzie zwiększających efektywność zespołu
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych

Moduł I – Delegowanie zadań

 • Zalety i wady delegowania zadań (dla managera, pracownika, firmy)
 • Poziom rozwoju pracownika
 • Rodzaje stylów managerskich
 • Dopasowanie stylu delegowania do poziomu rozwoju pracownika, a także innych okoliczności

Moduł II – Wyznaczanie celów i efektywność zespołu

 • Dlaczego wyznaczanie celów jest takie ważne?
 • Jak dopasować wyznaczanie celów do różnych etapów rozwoju pracownika?
 • Metoda SMART do wyznaczania celów
 • Matryca Eisenhowera jako sposób na zwiększenie efektywności własnej i zespołu
 • Zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem
 • Nabycie wiedzy i umiejętności sytuacyjnego delegowania zadań
 • Skuteczne wyznaczanie celów podległym pracownikom
 • Zdobycie umiejętności priorytetyzacji zadań własnych oraz pracowników
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych
 • Zwiększenie efektywności podległych zespołów
Zapraszam do kontaktu

First time manager™
Cz. 2 – Inteligencja emocjonalna, komunikacja i feedback

Szkolenie „First time manager. Inteligencja emocjonalna, komunikacja, feedback” przeznaczone jest dla nowych managerów oraz osób, które przygotowują się do pełnienia tej roli. W czasie tego szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat emocji i inteligencji emocjonalnej, rozwiną umiejętności komunikacyjne, a także nauczą się przekazywania feedbacku wzmacniającego i korygującego.

 • Nowi managerowie
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Zdobycie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej – kluczowej kompetencji liderów przyszłości
 • Rozwinięcie sposobów komunikacji interpersonalnej
 • Nabycie wiedzy dotyczącej dominujących stylów pracy i komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania wzmacniającej i korygującej informacji zwrotnej
 • Poznanie komunikacji z poziomu „ja”
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych

MODUŁ I – Proces komunikacji

 • Schemat procesu komunikacji
 • Zakłócenia w komunikowaniu się
 • Aktywne słuchanie (parafrazowanie, klaryfikacja i podsumowanie, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie, zadawanie pytań)

MODUŁ II – Style komunikacji, dopasowanie komunikacyjne

 • Style społeczne/style komunikacji
 • Jak lubimy/nie lubimy, żeby się z nami komunikowano?

Moduł III – Feedback wzmacniający i korygujący

 • Jednominutowa pochwała
 • Podziel się swoim sukcesem
 • Dlaczego warto gratulować sukcesów?
 • Komunikat „JA”
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku
 • Zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych
 • Nabycie umiejętności przekazywania feedbacku
 • Zwiększenie efektywności podległych zespołów
Zapraszam do kontaktu

First time manager™
Cz. 3 – Asertywność, konflikt w zespole, motywowanie pracowników

Szkolenie „First Time Manager. Asertywność konflikt w zespole, motywowanie pracowników” przeznaczone jest dla nowych managerów oraz osób, które przygotowują się do pełnienia tej roli. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zdrowo pojętej asertywności, poznają różne wymiary asertywności (nie tylko odmawianie), zdobędą wiedzę na temat różnych rodzajów konfliktów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, a także finansowych i pozafinansowych sposobów motywowania pracowników.

 • Nowi managerowie
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem

MODUŁ I – Zarządzanie konfliktem

 • Gra o milion
 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa

MODUŁ II – Asertywność a konflikt

 • Czym jest asertywność?
 • Postawy: agresywna i uległa a postawa asertywna
 • Wyznaczanie granic
 • Style reagowania na konflikt
 • Siedem warunków asertywności

Moduł III – Motywowanie pracowników

 • Teoria XY McGregora
 • Motywatory a czynniki higieny
 • Matryca motywatorów

MODUŁ I – Proces komunikacji

 • Schemat procesu komunikacji
 • Zakłócenia w komunikowaniu się
 • Aktywne słuchanie (parafrazowanie, klaryfikacja i podsumowanie, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie, zadawanie pytań)

MODUŁ II – Style komunikacji, dopasowanie komunikacyjne

 • Style społeczne/style komunikacji
 • Jak lubimy/nie lubimy, żeby się z nami komunikowano?

Moduł III – Feedback wzmacniający i korygujący

 • Jednominutowa pochwała
 • Podziel się swoim sukcesem
 • Dlaczego warto gratulować sukcesów?
 • Komunikat „JA”
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku
 • Zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych
 • Nabycie wiedzy dotyczącej motywacji (ze szczególnym uwzględnieniem motywatorów pozafinansowych)
 • Nabycie i rozwiniecie umiejętności dostrzegania i poszanowania własnych i cudzych granic
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Zwiększenie efektywności podległych zespołów
Zapraszam do kontaktu

Efektywna komunikacja w zespole

(wersja 2-dniowa)

Komunikacja międzyludzka jest sprawą kluczową w każdym zespole. Wpływa pozytywnie lub negatywnie nie tylko na relacje w zespole pracowników, ale też na kontakty biznesowe. Dlatego tak ważne jest, by rozwijać tę umiejętność i pomagać pracownikom wznosić ją na wyższy poziom. Osoby komunikujące się w efektywny sposób budują morale zespołu, zacieśniają więzi ze swoimi klientami oraz znacząco podnoszą wyniki sprzedażowe firmy.

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Kadra managerska
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Pracownicy (członkowie zespołów)
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Trening uważności słuchania
 • Udoskonalenie komunikacji wśród pracowników
 • Wdrożenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Określenie przez uczestników silnych stron w zakresie komunikacji oraz obszarów do rozwoju

DZIEŃ 1

MODUŁ I – Komunikacja interpersonalna

 • Czym jest komunikacja? Schemat komunikacji
 • Zakłócenia komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna (parafrazowanie, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie)

MODUŁ II – Style społeczne/style komunikacji

 • Style społeczne/style komunikacji. Test, omówienie
 • Jak komunikować się z poszczególnymi stylami?

DZIEŃ 2

MODUŁ III – Psychologiczny model komunikacji międzyosobowej

 • Kwadrat komunikacyjny Friedmana Schulza Von Thuna. Test, ćwiczenia praktyczne
 • Trójkąt bermudzki komunikacji

MODUŁ IV – Feedback. Informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca

 • Jednominutowa pochwała. Schemat gratulowania
 • Podziel się swoim sukcesem! Ćwiczenie
 • Komunikat „JA”. Omówienie i ćwiczenia
 • Nadawanie i przyjmowanie feedbacku. Zasady
 • Zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej w komunikacji zespołowej
 • Posługiwanie się konstruktywną informacją zwrotną
 • Zwiększenie poziomu świadomości znaczenia komunikacji
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji jak i w relacjach z klientami
 • Znajomość silnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie komunikacji
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
Zapraszam do kontaktu

Efektywna komunikacja w zespole

(wersja 1-dniowa)

Komunikacja międzyludzka jest sprawą kluczową w każdym zespole. Wpływa pozytywnie lub negatywnie nie tylko na relacje w zespole pracowników, ale też na kontakty biznesowe. Dlatego tak ważne jest, by rozwijać tę umiejętność i pomagać pracownikom wznosić ją na wyższy poziom. Osoby komunikujące się w efektywny sposób budują morale zespołu, zacieśniają więzi ze swoimi klientami oraz znacząco podnoszą wyniki sprzedażowe firmy.

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Kadra managerska
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Pracownicy (członkowie zespołów)
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Trening uważności słuchania
 • Udoskonalenie komunikacji wśród pracowników
 • Wdrożenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Określenie przez uczestników silnych stron w zakresie komunikacji oraz obszarów do rozwoju

MODUŁ I – Komunikacja interpersonalna

 • Czym jest komunikacja? Schemat komunikacji
 • Zakłócenia komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna (parafrazowanie, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie)

MODUŁ II – Style społeczne/style komunikacji

 • Style społeczne/style komunikacji. Test, omówienie
 • Jak komunikować się z poszczególnymi stylami?

MODUŁ IV – Feedback. Informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca

 • Jednominutowa pochwała. Schemat gratulowania
 • Podziel się swoim sukcesem! Ćwiczenie
 • Komunikat „JA”. Omówienie i ćwiczenia
 • Nadawanie i przyjmowanie feedbacku. Zasady
 • Zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej w komunikacji zespołowej
 • Posługiwanie się konstruktywną informacją zwrotną
 • Zwiększenie poziomu świadomości znaczenia komunikacji
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji jak i w relacjach z klientami
 • Znajomość silnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie komunikacji
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
Zapraszam do kontaktu

Sukces leży w twojej głowie™

Marek Aureliusz napisał: „Nasze życie jest tym, co zeń czynią nasze myśli”. Parafrazując jego słowa można powiedzieć, że sukces w życiu osobistym i zawodowym zależy od tego co człowiek myśli o sobie i otaczającym go świecie. Główną rolę pełnią tu paradygmaty (uproszczone schematy widzenia rzeczywistości), które mogą nas wspierać, albo stanowić przeszkodę w realizacji powziętych celów.

 • Pracownicy zdemotywowani
 • Pracownicy i managerowie, którzy na zmiany reagują słowami: „tego się u nas nie da”, „ale u nas nigdy się tak nie robiło”
 • Pracownicy z obniżonym poczuciem własnej wartości i samooceny
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej obrazu siebie i wspierającej samooceny
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej paradygmatów, zarówno wspierających jak i blokujących rozwój osobisty i zawodowy
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Trening pozytywnego myślenia opartego na realiach
 • Poprawienie relacji z pracownikami i klientami
 • Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości
 • Wzmocnienie silnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju osobistego

MODUŁ I – Paradygmaty

 • Jak zachowasz się w tej sytuacji? Ćwiczenie wprowadzające
 • Czym jest paradygmat? Ćwiczenie „Lady, lady”
 • Skąd się biorą paradygmaty (rodzina, szkoła, religia, środowisko, kultura, inne)?
 • Jak działają paradygmaty?

MODUŁ II – Paradygmaty blokujące rozwój

 • Kwestionariusz przekonań finansowych
 • Co robić by zmienić paradygmaty?
 • Im się udało! Prezentacja znanych osobowości

MODUŁ III – Samoocena i poczucie własnej wartości

 • Czym jest samoocena?
 • Samoakceptacja/samoodtrącenie
 • Co wpływa na poczucie własnej wartości?
 • Moje idealne „ja”. Jaki jestem? Jaki chciałbym być?

MODUŁ IV – Budowanie wspierającego obrazu siebie

 • Okno JOHARI
 • Pokochaj siebie! Zaakceptuj swoje wewnętrzne dziecko
 • Myśl pozytywnie! Bądź pozytywny!
 • Lista moich sukcesów
 • Wszystko jest po coś. Jak radzić sobie w sytuacji kryzysu
 • Oni się nie poddali!
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Budowanie wspierającego obrazu siebie
 • Zwiększenie uważności na występowanie niewspierających przekonań w życiu zawodowym i osobistym
 • Umiejętność eliminowania blokujących paradygmatów
 • Znajomość silnych stron i obszarów do rozwoju osobistego
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
 • Budowanie autorytetu
Zapraszam do kontaktu

Wzmacnianie efektywności własnej i zespołowej

Umiejętnie wyznaczanie celów i zarządzanie sobą w czasie jest kluczem do szczęścia w życiu osobistym jak i sukcesu w życiu zawodowym. Im lepiej zarządzamy czasem, tym większa będzie nasza efektywność. Im jaśniejsze i lepiej sformułowane są nasze cele, tym łatwiej nam je osiągnąć. Osoby, które nie potrafią zarządzać sobą jak i swoimi celami żyją pod presją w permanentnym stresie, które w dalszej perspektywie mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet poważnych chorób.

 • Managerowie wszystkich poziomów
 • Pracownicy, od których wymagana jest umiejętność skutecznej priorytetyzacji i samoorganizacji
 • Zapoznanie się z różnymi orientacjami wobec czasu i poznanie własnego podejścia do niego
 • Nauczenie się ustalania życiowych priorytetów
 • Zdobycie umiejętności wyznaczania celów za pomocą metodologii SMART
 • Kształtowanie umiejętności efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Zdobycie wiedzy na temat złodziei czasu oraz rozwinięcie umiejętności unikania ich
 • Nabycie umiejętności odróżniania spraw ważnych i pilnych od nieważnych i niepilnych
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnej odmowy
 • Wzmocnienie silnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju osobistego

MODUŁ I – Jak wykorzystujesz swój czas?

 • Wartość twojego czasu
 • Na czym upływa Twój czas?
 • Czynne podejście do wykonywania zadań

MODUŁ II – Wyznaczanie celów

 • Jak ważne są cele i dlaczego działają?
 • Cele długoterminowe i cele krótkoterminowe
 • Jak skutecznie formułować cele? Metoda SMART

MODUŁ III – Pracuj efektywnie, unikaj złodziei czasu

 • Jesteś Ośmiornicą czy Słoniem? Typy osobowości
 • Mit wielozadaniowości
 • Dokonywanie wyborów w celu zwiększenia efektywności
 • Bardziej efektywne spotkania

MODUŁ IV – Skup się na priorytetach i zapanuj nad swoim czasem

 • Czym jest prokrastynacja?
 • Połknij tę żabę!
 • Matryca Eisenhowera
 • Jak uporać się ze złodziejami czasu?
 • Zwiększenie umiejętność efektywnego gospodarowania czasem
 • Nabycie Umiejętności wyznaczania celów krótko- i długoterminowych
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy
 • Zwiększenie odporności w działaniach pod presją czasu
Zapraszam do kontaktu

Asertywność jako metoda na zwiększenie własnej efektywności w pracy

Asertywność bywa często przedstawiana jako sztuka mówienia „nie”. To jednak bardzo spłyca jej wartość i wypacza ideę asertywności. Nikt przecież nie chciałby by jego pracownicy, partnerzy biznesowi czy – choćby – członkowie rodziny – w każdej dogodnej dla nich sytuacji mówili nieustannie „nie”.

Zdrowo pojęta asertywność jest umiejętnością balansowania między „tak” i „nie” w zależności od własnych przekonań, ale z uszanowaniem potrzeb i wartości drugiej osoby czy firmy. Tak pojętej asertywności nie trzeba się bać, ale trzeba się jej nauczyć. Tak pojęta asertywność może się stać niesamowitą siłą rozwoju zespołu jak i kołem napędowym sprzedaży.

 • Managerowie wszystkich poziomów
 • Pracownicy pracujący w zespołach
 • Pracownicy handlowi
 • „Odczarowanie” asertywności. Pokazanie, że asertywność nie jest wyłącznie umiejętnością mówienia „nie”
 • Zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Trening budowania zdań proasertywnych
 • Poprawienie relacji z pracownikami i klientami
 • Budowanie i rozwinięcie umiejętności asertywnej odmowy
 • Wzmocnienie silnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju osobistego

MODUŁ I – Emocjonujące emocje

 • Co teraz czujesz? Ćwiczenie kształtujące świadomość emocji
 • Jak dzielimy emocje?
 • Problem z nieprzyjemnymi emocjami. Jak sobie z nimi radzić? Emocje a choroby
 • Rozum czy serce? Czy emocje są nam do czegoś potrzebne?
 • Gdzie w ciele mieszkają emocje?

MODUŁ II – Podstawy asertywności

 • Jakie są Twoje granice?
 • Terytorium psychologiczne
 • Czym jest prawdziwa asertywność?
 • Prawa własne a prawa innych. Zachowania agresywne/uległe/asertywne
 • Mity dotyczące asertywności

MODUŁ III – Asertywna komunikacja

 • Asertywne przekazywanie własnych opinii i przekonań
 • Trening wypowiedzi proasertywnych
 • Asertywna odmowa
 • Pięć praw osobistych

MODUŁ IV – Komunikat „JA”

 • Jak przekazać trudną informację zwrotną?
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku korygującego
 • Umiejętność rozróżnienia zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
 • Umiejętność budowania granic wraz z poszanowaniem granic innych osób
 • Budowanie zdrowego poczucia własnej wartości
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
Zapraszam do kontaktu

Delegowanie zadań, wzmacnianie samodzielności i motywowanie pracowników

(wersja 2-dniowa)

Jedną z podstawowych umiejętności każdego managera powinna być ta dotycząca skutecznego delegowania zdań. Delegowanie sytuacyjne – które jest przedmiotem szkolenia – to zdolność dopasowania stylu delegowania do etapu rozwoju pracownika, komponentu czasowego oraz rodzaju zadania.

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Kadra managerska
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Pracownicy (członkowie zespołów)
 • Zdobycie wiedzy na temat delegowania sytuacyjnego
 • Nabycie wiedzy na temat feedbacku
 • Zdobycie wiedzy na temat metody SMART do wyznaczania celów oraz matrycy Eisenhowera służącej do priorytetyzacji zadań
 • Zdobycie wiedzy na temat metod motywowania pracowników

DZIEŃ 1

MODUŁ I – Style zarządzania i delegowania Zadań

 • Czym jest delegowanie zadań?
 • Dlaczego niektórzy managerowie obawiają się delegowania zadań?
 • Etapy rozwoju pracownika wg Blancharda
 • Style delegowania/zarządzania
 • Dopasowanie stylu delegowania/zarządzania do etapu rozwoju pracownika, rodzaju zadania oraz komponentu czasowego

MODUŁ II – Rola komunikacji w delegowaniu zadań

 • Komunikacja – to nie takie łatwe!
 • Co zakłóca komunikację?
 • Metody na zwiększenie efektywności komunikacyjnej

MODUŁ III – Feedback wzmacniajacy i korygujący jako narzędzia wzmacniające efektywność pracownika

 • „Jednominutowa pochwała” – narzędzie do przekazywania feedbacku wzmacniającego
 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu
 • „Komunikat JA” – narzędzie do przekazywania feedbacku korygującego
 • Zasady przekazywania feedbacku korygującego

 

DZIEŃ 2

MODUŁ IV – Delegowanie zadań a zarządzanie czasem

 • Metoda SMART jako narzędzie do efektywnego wyznaczania celów w delegowaniu zadań
 • Nadawanie priorytetów zadaniom – matryca Eisenhowera

MODUŁ V – Motywowanie pracowników

 • Teoria XY McGregora
 • Motywatory a czynniki higieny
 • Mapa motywatorów
 • Nabycie wiedzy na temat delegowania sytuacyjnego
 • Nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej
 • Poznanie narzędzi wzmacniających skuteczność delegowania
 • Poznanie pozafinansowych sposobów motywowania pracowników
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
Zapraszam do kontaktu

Delegowanie zadań, wzmacnianie samodzielności i motywowanie pracowników

(wersja 1-dniowa)

Jedną z podstawowych umiejętności każdego managera powinna być ta dotycząca skutecznego delegowania zdań. Delegowanie sytuacyjne – które jest przedmiotem szkolenia – to zdolność dopasowania stylu delegowania do etapu rozwoju pracownika, komponentu czasowego oraz rodzaju zadania.

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Kadra managerska
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Pracownicy (członkowie zespołów)
 • Zdobycie wiedzy na temat delegowania sytuacyjnego
 • Nabycie wiedzy na temat feedbacku
 • Zdobycie wiedzy na temat metody SMART do wyznaczania celów oraz matrycy Eisenhowera służącej do priorytetyzacji zadań
 • Zdobycie wiedzy na temat metod motywowania pracowników

MODUŁ I – Style zarządzania i delegowania Zadań

 • Czym jest delegowanie zadań?
 • Dlaczego niektórzy managerowie obawiają się delegowania zadań?
 • Etapy rozwoju pracownika wg Blancharda
 • Style delegowania/zarządzania
 • Dopasowanie stylu delegowania/zarządzania do etapu rozwoju pracownika, rodzaju zadania oraz komponentu czasowego

MODUŁ II – Feedback wzmacniajacy i korygujący jako narzędzia wzmacniające efektywność pracownika

 • „Jednominutowa pochwała” – narzędzie do przekazywania feedbacku wzmacniającego
 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu
 • „Komunikat JA” – narzędzie do przekazywania feedbacku korygującego
 • Zasady przekazywania feedbacku korygującego

 

MODUŁ III – Delegowanie zadań a zarządzanie czasem

 • Metoda SMART jako narzędzie do efektywnego wyznaczania celów w delegowaniu zadań
 • Nadawanie priorytetów zadaniom – matryca Eisenhowera

MODUŁ IV – Motywowanie pracowników

 • Teoria XY McGregora
 • Motywatory a czynniki higieny
 • Mapa motywatorów
 • Nabycie wiedzy na temat delegowania sytuacyjnego
 • Nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej
 • Poznanie narzędzi wzmacniających skuteczność delegowania
 • Poznanie pozafinansowych sposobów motywowania pracowników
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
Zapraszam do kontaktu

Jak występować publicznie, prowadzić ciekawe prezentacje i skutecznie szkolić?

„Wystąpienia publiczne, ciekawe prezentowanie treści oraz skuteczne szkolenie pracowników to poważne wyzwania przed którymi stoi wiele osób w firmie począwszy od zarządu, a skończywszy na trenerach wewnętrznych. Nie wszyscy mają predyspozycje do wystąpień publicznych, ale każdy może się tego nauczyć. Na tym właśnie skoncentrowane jest szkolenie „Jak występować publicznie, prowadzić ciekawe prezentacje i skutecznie szkolić?”.

 • Członkowie zarządu
 • Managerowie wszystkich poziomów
 • Osoby zajmujące się w firmie prowadzeniem prezentacji
 • Trenerzy wewnętrzni i kandydaci na nich
 • Rozwijanie umiejętności publicznego prezentowania pomysłów i przekonań
 • Wyćwiczenie łatwości efektywnego prezentowania produktu, przekazywania koncepcji i projektów różnym grupom odbiorców.
 • Nabycie kompetencji przygotowania i przeprowadzenia prezentacji, tak aby osiągnąć zamierzony cel
 • Zdobycie umiejętności zwracania uwagi słuchaczy i zapobiegania ich znużeniu
 • Wyrobienie łatwości radzenia sobie z obiekcjami słuchaczy, odpowiadania na pytania, wyjaśniania wątpliwości

DZIEŃ 1

Moduł I – Jak uczą się dorośli?

 • Trzy podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Bariery w uczeniu się dorosłych
 • Rola trenera/szkoleniowca
 • Etapy nabywania kompetencji
 • Style uczenia sią
 • Kiedy uczenie się dorosłych jest skuteczne?
 • Metody szkolenia

Moduł II – Czym jest autoprezentacja?

 • Jak nadać atrakcyjną formę treści szkolenia?
 • Funkcje autoprezentacji
 • Skuteczne taktyki autoprezentacji
 • Efekt pierwszego wrażenia i jego wpływ na szkolenie

 

DZIEŃ 2

Moduł III – Komunikacja w czasie szkolenia

 • Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi podczas wystąpień
 • Zasady udanej dyskusji
 • Elementy merytorycznej dyskusji
 • Aktywne słuchanie
 • Reguła dopasowania i podobieństwa/efekt kameleona
 • Funkcje i wykorzystanie parafrazy

Moduł IV – Mowa ciała. Wystąpienia publiczne

 • Jak rozpocząć wystąpienie, prezentację, szkolenie?
 • Spójność gestów
 • Sygnały niewerbalne (świadomość ich oddziaływania na uczestników)
 • Bazowe elementy wystąpienia
 • Rola kontaktu wzrokowego
 • Proksemika, czyli szacunek dla przestrzeni własnej i uczestników
 • Ton i modulacja głosu
 • Budowanie pewności siebie w czasie szkoleń, prezentacji i innych wystąpień publicznych

 

DZIEŃ 3

Moduł V – Narzędzia wpływu podczas wystąpień

 • Metoda konsekwentnego stawiania granic
 • Zasady wywierania wpływu
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie szkolenia?

Moduł VI – Prezentacja i jej struktura

 • Zasady udanej prezentacji
 • Struktura prezentacji
 • Nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami
 • Narzędzie nowoczesnej prezentacji (banki darmowych zdjęć, gadżety prezentacyjne, programy do przygotowania prezentacji, aplikacje do obróbki grafiki)
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania (co zrobić, gdy brakuje mi wiedzy lub argumentów?)
 • Pomoce wizualne podczas wystąpień i prezentacji
 • Umiejętność atrakcyjnej prezentacji danych liczbowych/statystycznych
 • Praca z głosem

DZIEŃ 4

Egzamin

 • Ostatni dzień szkolenia przeznaczony jest na egzamin
 • Uczestnicy przygotują 20-minutowe szkolenie i zaprezentują je na forum grupy
 • Przekazanie informacji zwrotnej
 • Zdobycie wiedzy na temat wystąpień publicznych, prezentacji multimedialnych oraz zasad szkolenia dorosłych
 • Nabycie umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji trenera wewnętrznego
 • Wzrost pewności siebie w czasie wystąpień publicznych
Zapraszam do kontaktu

Chcesz podnieść kwalifikacje swoje i swoich pracowników?
Szukasz skutecznych programów szkoleniowych dla swojej firmy?

Napisz do mnie, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Kontakt

Opinie uczestników szkoleń

Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
Magdalena Bogdziewicz, specjalista ds. kredytów, Usługi Finansowe

Zajęcia które prowadził Wiktor, były niezwykle pouczające i ukazujące rzeczy, na które nie zwracamy uwagi bądź patrzymy na dane rzeczy w złym świetle do rzeczywistości. Polecam organizowane przez Wiktora szkolenia wszystkim osobom które chcą zmienić coś w swoim myśleniu i zacząć na nowo widzieć świat, ludzi i wydarzenia z życia w innych kolorach niż do tej pory. Atmosfera na zajęciach jest niezwykle miła i spokojna. Polecam warsztaty prowadzone przez Pana Wiktora każdemu.

Patryk Śniegucki

Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.

Wiktor, coach z powołania. Człowiek, dzięki któremu zaczęłam patrzeć na świat z innej perspektywy. Mentor, któremu zawdzięczam ogromną przemianę psychiczną i fizyczną. Osoba, której będę wdzięczna za przekazaną wiedzę i możliwość jej poznania.

Joanna Marek

Szkolenie SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉

Serdecznie polecam Wiktora zajęcia które prowadził były bardzo ciekawie i pouczające, bardzo dużo mogłam z nich się nauczyć. Chwila prywatnej rozmowy z Wiktorem pomogła mi spojrzeć na moje osobiste problemu zupełnie z innej perspektywy. Dużo jego rad wprowadziłam w swoje życie i z tego bardzo się cieszę.

Beata Kurzeja

Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.

Ala Matysek, #AlaMatysek

Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!

Krystyna Barczyk, Allianz Opole

Na pierwsze zajęcia szłam zdenerwowana. Nie wiedziałam czego się spodziewać po prowadzącym. Po kilku minutach Wiktor dał się poznać jako człowiek, który lubi kontakt z ludźmi. Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Polecam!!!!!!

Justyna Bodziony

Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.

Piotr Stacherżak, dyrektor banku, BZWBK

Wiktor to bardzo mądry i dobry człowiek. Zajęcia prowadzone przez Niego były ciekawe, pouczające i zabawne w pewnych momentach. Myślę, że wiele z tych zajęć wyniosłam. Bardzo się cieszę, że miałam okazję poznać Pana Wiktora i dziękuję.

Kasia Oleksyk

Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji

Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, TU Allianz Polska S.A.

Pan Wiktor to osoba bardzo konkretna otwarta na ludzi i elastyczna. Jest bardzo kompetentny w tym co robi posiada wspaniałą wiedzę w wielu dziedzinach. Jego zajęcia były niezwykle ciekawe, prowadzi je w sposób zrozumiały dla każdego. Nawet jeśli ma się „lenia”, aby uczestniczyć w zajęciach to po pierwszym spotkaniu ma się ochotę na więcej i więcej… Osobiście polecam serdecznie współpracę z Panem Wiktorem.

Aga Wojciechowska

Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim poczatkiem podróży, w którą nas zabiera….A podróż ta zwie się rozwój….

Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, Intercars S.A.

Fantastyczny trener, fantastyczny człowiek, który chce i potrafi zrozumieć drugą osobę. Wykłady potrafi zamienić w świetną zabawę, dzięki czemu nie wieje nudą a człowiek przyswaja informacje z przyjemnością. Na zajęciach nie czujesz się jak w szkole, choć zadaje zadania domowe!!! Polecam z całego serca i pozdrawiam gorąco.

Sylwia Głowa

Szkolenie „Skuteczny manager” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!

Bardzo polecam Wiktora, jako coacha/ trenera ze względu na to, że w trakcie spotkań stwarza przyjazną i komfortową atmosferę. Jest 100% profesjonalistą, maksymalnie skupionym na tym, żeby pomóc zrealizować założone cele. Nawet, gdy ktoś usilnie próbuje wyprowadzić go z obranych torów. BARDZO DZIĘKUJĘ!

Kasia Kałamarz

Zajęcia z Wiktorem to wielka przyjemność. Wykłady ciekawe i pouczające, otwierające umysł i oczy na wiele ważnych kwestii, ludzi i świat. Wiktor oprócz przekazywania cennej wiedzy na każdym spotkaniu zaraża swoim entuzjazmem i pozytywną energią. To pełen pasji, konkretny profesjonalista! Polecam każdemu kto chce odmienić coś w swoim życiu!

Katarzyna Kulpa

Wiktor to bardzo dobry człowiek jako trener oraz jako człowiek umiejący wysłuchać, doradzić i pomóc. Zajęcia to sama przyjemność w bardzo fajnej atmosferze. Polecam.

Katarzyna Kijanka
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Ostatnio na blogu

Wiktor Tokarski coaching mentoring szkolenia

Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu firmy lub rozwoju osobistym?

Zapoznaj się z ofertą!