Opis

„Skuteczny menadżer” to szkolenie z zakresu umiejętności miękkich przeznaczone dla menedżerów. Jego celem jest rozwinięcie u uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego motywowania pracowników, komunikacji z zespole, przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, zarządzania konfliktem i inteligencji emocjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowo pojętej asertywności).

Grupa docelowa i wyjściowy poziom kompetencji

Szkolenie dedykowane jest dla przedsiębiorców, specjalistów, menadżerów, liderów oraz wszystkich zarządzających zespołami pragnących poznać i rozwinąć umiejętności kierowania ludźmi.

Aby szkolenie było maksymalnie efektywne rekomendujemy grupę 10-14 osób. Umożliwi to indywidualne podejście trenerów do uczestników i zdobywanie przez nich umiejętności w sposób praktyczny.

Cel szkolenia (z punktu widzenia odbiorców)

 • Poznanie pozafinansowych metod motywowania pracowników
 • Rozwinięcie sposobów skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • Nabycie wiedzy dotyczącej typów osobowości
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Nauczenie się asertywnej komunikacji z poziomu „ja”
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Wzmocnienie silnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju osobistego
 • Zdobycie wiedzy na temat rodzajów konfliktów, a także sposobów radzenia sobie z nimi

Struktura szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest na dwa dni i obejmować będzie 16 godzin zegarowych. Każdy dzień składać się będzie z półtorej godzinnych bloków zajęć, dwóch przerw po 15 minut oraz jednej trwającej 45 minut.  Teoria w formie mini wykładów przeplatana będzie zróżnicowanymi ćwiczeniami. Warsztaty skoncentrowane są zarówno na pracy własnej jak i grupowej uczestników. Daje to rzeczywiste, praktyczne doświadczenie pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych.

Metodologa zajęć

 • mini wykład
 • praca w parach i małych grupach
 • filmiki
 • dyskusja moderowana
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne
 • gry zespołowe
 • pytania coachingowe
 • feedback

Przewidywana zmiana następująca po szkoleniu

 • Wzrost motywacji w zespole
 • Poprawa skuteczności komunikacyjnej w zespole
 • Umiejętność dostrzeżenia i poszanowania granic własnych i cudzych
 • Umiejętność rozróżnienia zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
 • Poprawa efektywności zespołu

Ewaluacja

Po szkoleniu badamy poziom zdobytej wiedzy i umiejętności oraz poziom satysfakcji. Trenerzy prowadzący przygotowują raport dla Państwa i – w razie potrzeby – odpowiedzą na pytania. Zasugerują też obszary do dalszego rozwoju, proponując dedykowane szkolenia oraz indywidualną lub grupową pracę z coachami.

Logistyka

 • Liczba osób objętych szkoleniem: od 10 do 14.
 • Czas realizacji szkolenia: 2 dni (termin do ustalenia).
 • Przykładowa agenda: od 9.00 do 17.00 lub od 10.00 do 18.00 (w tym dwie przerwy kawowe po 15 minut i przerwa obiadowa – 45 minut)
 • Miejsce szkolenia: do ustalenia

Program szkolenia

Dzień I

Godzina Moduły/tematy
10.00-11.30 Zagadnienia wprowadzające

 • Poznajmy się
 • Jak chcemy pracować? Kontrakt grupowy
 • Jakie są moje oczekiwania?

MODUŁ I – Motywowanie pracowników

 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu zespołem
 • Teoria XY McGregora
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 MODUŁ I – Motywowanie pracowników cd.

 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Hierarchia ludzkich potrzeb Maslowa
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 MODUŁ II – Komunikacja w zespole i feedback

 • Schemat procesu komunikacji
 • Zakłócenia w komunikowaniu się
 • Aktywne słuchanie (parafrazowanie, klaryfikacja i podsumowanie, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie, zadawanie pytań
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 MODUŁ II – Komunikacja w zespole i feedback cd.

 • Style społeczne/style komunikacji
 • Jak lubimy/nie lubimy, żeby się z nami komunikowano?

Dzień II

Godzina Moduły/tematy
10.00-11.30 MODUŁ II – Komunikacja w zespole i feedback cd.

 • Jednominutowa pochwała
 • Podziel się swoim sukcesem
 • Dlaczego warto gratulować sukcesów?
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 MODUŁ II – Komunikacja w zespole i feedback cd.

 • Komunikat „JA”
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 MODUŁ III – Zarządzanie konfliktem

 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa
 • Komunikat „JA” w sytuacjach konfliktowych
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 MODUŁ IV – Asertywność a konflikt

 • Czym jest asertywność?
 • Postawy: agresywna i uległa a postawa asertywna
 • Wyznaczanie granic
 • Style reagowania na konflikt
 • Siedem warunków asertywności

Zakończenie i ewaluacja szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pożegnanie

Uwagi

 1. Cena nie zawiera opłat za salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad.
 2. Przed zakupieniem szkolenia proszę o kontakt telefoniczny celem ustalenie dogodnego dla Państwa firmy terminu (Wiktor Tokarski, tel. +48 530 535 539).
 3. Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania programu szkolenia do potrzeb firmy.