Opis

Asertywność bywa często przedstawiana jako sztuka mówienia „nie”. To jednak bardzo spłyca jej wartość i wypacza ideę asertywności. Nikt przecież nie chciałby by jego pracownicy, partnerzy biznesowi czy – choćby – członkowie rodziny – w każdej dogodnej dla nich sytuacji mówili nieustannie „nie”.

Zdrowo pojęta asertywność jest umiejętnością balansowania między „tak” i „nie” w zależności od własnych przekonań, ale z uszanowaniem potrzeb i wartości drugiej osoby czy firmy. Tak pojętej asertywności nie trzeba się bać, ale trzeba się jej nauczyć. Tak pojęta asertywność może się stać niesamowitą siłą rozwoju zespołu jak i kołem napędowym sprzedaży.

Grupa docelowa i wyjściowy poziom kompetencji

Szkolenie dedykowane jest dla przedsiębiorców, sprzedawców, menadżerów oraz liderów pragnących poznać tajniki zdrowo pojętej asertywności, nauczyć się jak w asertywny sposób zachowywać się w pracy i życiu osobistym oraz zdobyć i poszerzyć umiejętności asertywnej komunikacji interpersonalnej.

Aby szkolenie było maksymalnie efektywne rekomendujemy grupę 10-14 osób. Umożliwi to indywidualne podejście trenerów do uczestników i zdobywanie przez nich umiejętności w sposób praktyczny.

Cel szkolenia (z punktu widzenia odbiorców)

 • „Odczarowanie” asertywności. Pokazanie, że asertywność nie jest wyłącznie umiejętnością mówienia „nie”
 • Zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Trening budowania zdań proasertywnych
 • Poprawienie relacji z pracownikami i klientami
 • Budowanie i rozwinięcie umiejętności asertywnej odmowy
 • Wzmocnienie silnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju osobistego

Struktura szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest na jeden dzień i obejmować będzie 6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin dydaktycznych. Składać się będzie z półtorej godzinnych bloków zajęć, dwóch przerw po 15 minut oraz jednej trwającej 45 minut.  Teoria w formie mini wykładów przeplatana będzie zróżnicowanymi ćwiczeniami. Warsztaty skoncentrowane są zarówno na pracy własnej jak i grupowej uczestników. Daje to rzeczywiste, praktyczne doświadczenie pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych.

Metodologa zajęć

 • Mini wykłady
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia indywidualne i w podgrupach
 • Testy
 • Case study
 • Ćwiczenia pisemne
 • Odgrywanie scenek

Przewidywana zmiana następująca po szkoleniu

 • Umiejętność rozróżnienia zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
 • Umiejętność budowania granic wraz z poszanowaniem granic innych osób
 • Budowanie zdrowego poczucia własnej wartości
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji

Ewaluacja

Po szkoleniu badamy poziom zdobytej wiedzy i umiejętności oraz poziom satysfakcji. Trenerzy prowadzący przygotowują raport dla Państwa i – w razie potrzeby – odpowiedzą na pytania. Zasugerują też obszary do dalszego rozwoju, proponując dedykowane szkolenia oraz indywidualną lub grupową pracę z coachami.

Logistyka

 • Liczba osób objętych szkoleniem: od 10 do 14.
 • Czas realizacji szkolenia: 1 dzień (termin do ustalenia).
 • Agenda: od 9.00 do 16.15 lub od 10.00 do 17.15 (w tym dwie przerwy kawowe po 15 minut i przerwa obiadowa – 45 minut)
 • Miejsce szkolenia: do ustalenia

Program szkolenia

Godzina Moduły/tematy
10.00-11.30 Zagadnienia wprowadzające

 • Poznajmy się
 • Jak chcemy pracować? Kontrakt grupowy
 • Jakie są moje oczekiwania?

MODUŁ I – Emocjonujące emocje

 • Co teraz czujesz? Ćwiczenie kształtujące świadomość emocji
 • Jak dzielimy emocje?
 • Problem z nieprzyjemnymi emocjami. Jak sobie z nimi radzić? Emocje a choroby
 • Rozum czy serce? Czy emocje są nam do czegoś potrzebne?
 • Gdzie w ciele mieszkają emocje?
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 MODUŁ II – Podstawy asertywności

 • Jakie są Twoje granice?
 • Terytorium psychologiczne
 • Czym jest prawdziwa asertywność?
 • Prawa własne a prawa innych. Zachowania agresywne/uległe/asertywne
 • Mity dotyczące asertywności
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 MODUŁ III – Asertywna komunikacja

 • Asertywne przekazywanie własnych opinii i przekonań
 • Trening wypowiedzi proasertywnych
 • Asertywna odmowa
 • Pięć praw osobistych
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 MODUŁ IV – Komunikat „JA”

 • Jak przekazać trudną informację zwrotną?

Zakończenie i ewaluacja szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pożegnanie

Uwagi

 1. Cena nie zawiera opłat za salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad.
 2. Przed zakupieniem szkolenia proszę o kontakt telefoniczny celem ustalenie dogodnego dla Państwa firmy terminu (Wiktor Tokarski, tel. +48 530 535 539).
 3. Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania programu szkolenia do potrzeb firmy.