Opis

Umiejętnie wyznaczanie celów i zarządzanie sobą w czasie jest kluczem do szczęścia w życiu osobistym jak i sukcesu w życiu zawodowym. Im lepiej zarządzamy czasem, tym większa będzie nasza efektywność. Im jaśniejsze i lepiej sformułowane są nasze cele, tym łatwiej nam je osiągnąć. Osoby, które nie potrafią zarządzać sobą jak i swoimi celami żyją pod presją w permanentnym stresie, które w dalszej perspektywie mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet poważnych chorób.

Na szczęście istnieje skuteczny sposób na efektywne wyznaczanie celów i zarządzanie sobą w czasie. Obok komunikacji i asertywności jest to jedna z kluczowych kompetencji, które powinni posiąść pracodawcy, menadżerowie, sprzedawcy, a także ci wszyscy, którzy chcą odzyskać pełną kontrolę nad własnym życiem i uzyskać balans między pracą a życiem osobistym.

Grupa docelowa i wyjściowy poziom kompetencji

Szkolenie dedykowane jest dla przedsiębiorców, sprzedawców, menadżerów oraz liderów pragnących lepiej wykorzystywać swój czas w pracy oraz życiu prywatnym.

Aby szkolenie było maksymalnie efektywne rekomendujemy grupę 10-14 osób. Umożliwi to indywidualne podejście trenerów do uczestników i zdobywanie przez nich umiejętności w sposób praktyczny.

Cel szkolenia (z punktu widzenia odbiorców)

 • Zapoznanie się z różnymi orientacjami wobec czasu i poznanie własnego podejścia do niego
 • Nauczenie się ustalania życiowych priorytetów
 • Zdobycie umiejętności wyznaczania celów za pomocą metodologii SMART
 • Kształtowanie umiejętności efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Zdobycie wiedzy na temat złodziei czasu oraz rozwinięcie umiejętności unikania ich
 • Nabycie umiejętności odróżniania spraw ważnych i pilnych od nieważnych i niepilnych
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnej odmowy
 • Wzmocnienie silnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju osobistego

Struktura szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest na jeden dzień i obejmować będzie 6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin dydaktycznych. Składać się będzie z półtorej godzinnych bloków zajęć, dwóch przerw po 15 minut oraz jednej trwającej 45 minut.  Teoria w formie mini wykładów przeplatana będzie zróżnicowanymi ćwiczeniami. Warsztaty skoncentrowane są zarówno na pracy własnej jak i grupowej uczestników. Daje to rzeczywiste, praktyczne doświadczenie pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych.

Metodologa zajęć

 • Mini wykłady
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia indywidualne i w podgrupach
 • Testy
 • Case study
 • Ćwiczenia pisemne

Przewidywana zmiana następująca po szkoleniu

 • Umiejętność efektywnego gospodarowania czasem
 • Umiejętność wyznaczania celów krótko- i długoterminowych
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy
 • Zwiększenie odporności w działaniach pod presją czasu

Ewaluacja

Po szkoleniu badamy poziom zdobytej wiedzy i umiejętności oraz poziom satysfakcji. Trenerzy prowadzący przygotowują raport dla Państwa i – w razie potrzeby – odpowiedzą na pytania. Zasugerują też obszary do dalszego rozwoju, proponując dedykowane szkolenia oraz indywidualną lub grupową pracę z coachami.

Logistyka

 • Liczba osób objętych szkoleniem: od 10 do 14.
 • Czas realizacji szkolenia: 1 dzień (termin do ustalenia).
 • Agenda: od 9.00 do 16.15 lub od 10.00 do 17.15 (w tym dwie przerwy kawowe po 15 minut i przerwa obiadowa – 45 minut)
 • Miejsce szkolenia: do ustalenia

Program szkolenia

Godzina Moduły/tematy
10.00-11.30 Zagadnienia wprowadzające

 • Poznajmy się
 • Jak chcemy pracować? Kontrakt grupowy
 • Jakie są moje oczekiwania?

MODUŁ I – Jak wykorzystujesz swój czas?

 • Wartość twojego czasu
 • Na czym upływa Twój czas?
 • Czynne podejście do wykonywania zadań
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 MODUŁ II – Wyznaczanie celów

 • Jak ważne są cele i dlaczego działają?
 • Cele długoterminowe i cele krótkoterminowe
 • Jak skutecznie formułować cele? Metoda SMART
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 MODUŁ III – Pracuj efektywnie, unikaj złodziei czasu

 • Jesteś Ośmiornicą czy Słoniem? Typy osobowości
 • Mit wielozadaniowości
 • Dokonywanie wyborów w celu zwiększenia efektywności
 • Bardziej efektywne spotkania
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 MODUŁ IV – Skup się na priorytetach i zapanuj nad swoim czasem

 • Czym jest prokrastynacja?
 • Połknij tę żabę!
 • Matryca Eisenhowera
 • Jak uporać się ze złodziejami czasu?

Zakończenie i ewaluacja szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pożegnanie

Uwagi

 1. Cena nie zawiera opłat za salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad.
 2. Przed zakupieniem szkolenia proszę o kontakt telefoniczny celem ustalenie dogodnego dla Państwa firmy terminu (Wiktor Tokarski, tel. +48 530 535 539).
 3. Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania programu szkolenia do potrzeb firmy.