Coaching – kompletny przewodnik po świecie coachingu

Coaching to coraz bardziej popularna metoda rozwoju osobistego i zawodowego. Zarówno w życiu prywatnym, jak i w świecie biznesu, coraz więcej osób korzysta z pomocy profesjonalnego coacha, aby osiągnąć swoje cele, rozwinąć umiejętności lub poprawić jakość życia. W tym artykule przybliżymy, czym jest profesjonalny coaching, jak przebiega jego proces, jakie techniki i narzędzia są stosowane w tej metodzie pracy, oraz jakie korzyści może przynieść współpraca z coachem.

Czym jest coaching i jaki jest jego cel Wiktor Tokarski

W ostatnich latach termin coaching zyskał na popularności. O tej dziedzinie rozwoju i o coachach mówi się w różnych okolicznościach. Można o nich przeczytać w mediach społecznościowych, ale też w książkach. Niestety w sporej części przypadków to, co mówi się na ten temat tak naprawdę nie dotyczy profesjonalnego coachingu, ale działań różnych osób, które nie mają merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu coacha, a za coachów się podają. Dlatego zacznijmy od wyjaśnienia czym jest coaching i jaki jest jego cel.

Definicje coachingu

Na świecie istnieje wiele organizacji zrzeszających profesjonalnych coachów. Do najbardziej znanych i poważanych należy International Coach Federation (ICF), a w Polsce – obok niej – Izba Coachingu. Zobaczmy więc jak te dwie organizacje dbające o profesjonalizm pracy coachów – definiują sam coaching. Potem podzielę się moją własną (Wiktora Tokarskiego) definicją coachingu.

 1. Według ICF, coaching to „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału”. Jest to proces oparty na współpracy, który ma na celu pobudzanie myślenia klienta, zamiast kierować go do określonych rozwiązań.
 1. Na stronach polskiej Izby Coachingu znajdujemy natomiast taką definicję: „Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem”.
 2. Dla mnie – Wiktora Tokarskiego – profesjonalny coaching to opierający się na partnerstwie proces rozwoju osób lub grup ukierunkowany na wykorzystanie ich potencjału, osiąganie celów osobistych i biznesowych, a także na rozwiązywaniu napotykanych problemów.

Coaching to świadomy i dobrowolny trening prowadzący do zmiany na lepsze. (Maciej Bennewicz)

Cel coachingu

Coaching jest więc metodą rozwoju osobistego i zawodowego polegającą na wsparciu klienta (coachee) zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Celem tego procesu pomoc klientowi w rozwoju osobistym i/lub zawodowym, która dokonuje się jest odkrywanie jego zasobów, wsparcie w wyznaczeniu celów, określanie sposobów ich wykonania i wsparcie w procesie dążenia do ich realizacji. Celem tego procesu może być też pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie problemów życiowych czy zawodowych.

Rodzaje coachingu – jak się w tym połapać?

Rodzaje coachingu Wiktor Tokarski

Jakie wyróżniamy rodzaje coachingu? Istnieją różne klasyfikacje dotyczące coachingu. Przedstawię klika z nich, które są najistotniejsze ze względu na wybór ewentualnego wsparcia coachingowego.

Ze względu na liczbę osób biorących udział w procesie wyróżniamy 4 rodzaje coachingu

 • indywidualny – bierze w nim udział jedna osoba;
 • dla par – biorą w nim udział dwie związane ze sobą osoby (małżonkowie, partnerzy życiowi);
 • grupowy – w procesie bierze udział więcej niż dwie osoby; osoby te realizują swoje własnej cele, ale w czasie wspólnych sesji coachingu;
 • zespołowy – w procesie bierze udział więcej niż dwie osoby; uczestnicy – w czasie wspólnych sesji – realizują cele zespołowe.

Ze względu na główną tematykę podejmowaną na sesjach wyróżniamy

 • life coaching czyli coaching życiowy – w procesie podejmowane są głównie cele związane z życiem osobistym klienta (np. praca nad pewnością siebie, realizacją celów, zarządzaniem sobą w czasie, relacjami interpersonalnymi, zarządzaniem stresem, zarządzaniem emocjami, komunikacją, zmianami życiowym);
 • business coaching czyli coaching biznesowy – proces koncentruje się na sprawach zawodowych (nie wykluczając podejmowania tematów osobistych).

W ramach business coachingu wyróżniamy

 • executive coaching – dla kadry zarządzającej (menedżerowie wszystkich poziomów);
 • executive team coaching – zespołowy dla kadry zarządzającej (menedżerowie wszystkich poziomów);
 • coaching menedżerski – dla menedżerów niższego stopnia (jeśli executive coaching ujmuje się jako ten dedykowany top managementowi);
 • leadership coaching – dla osób będących liderami (ten rodzaj coachingu stosuje się nie tylko w środowisku biznesu, ale np. w organizacjach pozarządowych);
 • team coaching – praca z zespołem pracowników;
 • coaching pracowniczy coaching personalny – praca z indywidualnymi pracownikami nie zarządzającymi zespołami;
 • sales coaching – dla handlowców/sprzedawców.

Ze względu na sposób kontaktu coacha z klientem możemy mówić o

 • coachingu online – proces realizowany jest zdalnie, za pośrednictwem aplikacji umożliwiających komunikację online; tutaj też zaliczyć można coaching przez telefon;
 • coachingu osobistym – realizowany w kontakcie osobistym (offline), np. w gabinecie lub – często w kontekście biznesowym – w miejscu pracy klienta.

Ze względu na sposób realizacji sesji wyróżniamy

 • coaching klasyczny – praca z klientem/klientami zarówno online jak i osobiście;
 • coaching on the job – sesje odbywają się w miejscu pracy, w czasie rzeczywistym, w trakcie pracy klienta – coach towarzyszy coachee w wykonywanej przez niego pracy obserwując i pomagając implementowanie nowo poznanych umiejętności;
 • shadow coachingu – stosowany w środowisku pracy, ale także osobistym (praca z parami lub rodzinami); coach prowadzi obserwacje, by potem dać klientowi feedback; ten rodzaj coachingu może być świetnym wstępem do dalszej pracy w procesie.

Skąd się wziął coaching? Historia i rozwój

Skąd się wziął coaching Historia i rozwój Wiktor Tokarski

Profesjonalny coaching, jako praktyka ukierunkowana na rozwój osobisty i zawodowy, ma korzenie sięgające kilkudziesięciu lat wstecz, jest więc dyscypliną stosunkowo młodą.

Początki coachingu i jego ewolucja na przestrzeni lat

Początki tej dziedziny rozwoju osobistego i zawodowego związane są ze sportem. Pojęcie to zaczęto używać w kontekście procesu trenowania i rozwoju umiejętności sportowców. W latach 70. i 80. XX wieku coaching zaczął przenikać do świata biznesu. W tym czasie powstał termin executive coaching, który odnosił się do procesu wspierania liderów i menedżerów w rozwoju ich umiejętności. Od lat 90. XX wieku coaching zaczął być rozumiany jako metoda wsparcia dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności i osiągać cele, niezależnie od dziedziny czy stanowiska.

Perspektywa Polski

W Polsce coaching zyskał na popularności na początku XXI wieku. Choć początkowo bywał mylony z mentoringiem czy szkoleniami, z czasem zaczęto doceniać jego unikalne korzyści. Obecnie jest powszechnie stosowanym narzędziem w biznesie, edukacji oraz w rozwoju osobistym.

Instytucje wspierające rozwój profesjonalnego coachingu

Na przestrzeni lat powstało wiele instytucji i organizacji mających na celu promowanie i rozwijanie profesjonalizmu w tej dziedzinie wsparcia klientów. International Coach Federation (ICF) jest jedną z najbardziej znanych i szanowanych na świecie. ICF nie tylko udziela certyfikatów coachom, ale również ustanawia standardy etyczne i kompetencyjne w tej dziedzinie. W Polsce działa też Izba Coachingu, która skupia profesjonalistów i entuzjastów tej metody. Izba prowadzi działania edukacyjne, organizuje konferencje i warsztaty, a także stara się wpływać na kształtowanie standardów zawodowych w branży.

W kontekście edukacji i szkolenia dla coachów, na uwagę zasługuje krakowski Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. To jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych miejsc w Polsce, gdzie przyszli specjaliści mogą zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności. Kursy prowadzone przez Instytut są znane ze swojej kompleksowości i wysokiego poziomu merytorycznego, a absolwenci cieszą się uznaniem na rynku pracy.

Coaching w biznesie, czyli business coaching

Coaching w biznesie, czyli business coaching Wiktor Tokarski

Business coaching, znany również jako coaching biznesowy, to specjalistyczna forma wsparcia, która skupia się na rozwoju i osiąganiu celów w kontekście zawodowym. Ten rodzaj jest niezwykle cenny dla osób na różnych etapach kariery zawodowej i na różnych stanowiskach – od pracowników, przez menedżerów średniego szczebla, aż po kadry kierownicze i liderów organizacji.

Dla kogo?

Profesjonalny coaching biznesowy jest skierowany do szerokiej grupy osób. Mogą z niego skorzystać:

 • pracownicy na różnych etapach kariery, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i efektywność w pracy;
 • menedżerowie i liderzy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołami i organizacjami;
 • właściciele firm i przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć efektywność swojego biznesu;
 • osoby stojące przed zmianą kariery lub rozważające założenie własnej działalności;
 • zespoły i grupy robocze, które chcą poprawić swoją współpracę i efektywność.

Tematy na business coaching

Różne osoby i organizacje mogą mieć różne potrzeby, dlatego tematyka sesji może być bardzo różna. Poniżej przedstawiam przykładowe tematy na coaching biznesowy.

Zarządzanie i rozwój organizacyjny

 • Zarządzanie czasem i efektywność;
 • Zarządzanie projektami;
 • Udoskonalanie procesów biznesowych;
 • Tworzenie i realizacja planów biznesowych;
 • Zarządzanie zmianą.

Leadership i zarządzanie zespołem

 • Rozwój umiejętności liderskich;
 • Motywowanie i inspirowanie zespołu;
 • Zarządzanie talentami i kompetencjami;
 • Tworzenie efektywnych zespołów;
 • Rozwój umiejętności coachingowych dla menedżerów.

Komunikacja i interpersonalne umiejętności biznesowe

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych;
 • Zarządzanie konfliktami;
 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych;
 • Zarządzanie relacjami z klientami;
 • Rozwój umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych.

Strategia i kultura organizacyjna

 • Rozwój strategiczny firmy;
 • Budowanie kultury organizacyjnej;
 • Zarządzanie stresem i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym;
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji;
 • Rozwój osobisty i kariery zawodowej.

Innowacje i kreatywność w biznesie

 • Wdrażanie innowacji technologicznych w biznesie;
 • Tworzenie kultury innowacji w organizacji;
 • Zarządzanie procesem kreatywności i innowacji;
 • Adaptacja modeli biznesowych do szybko zmieniających się rynków;
 • Wykorzystanie myślenia projektowego (design thinking) w rozwoju biznesu.

Coaching w życiu osobistym – life coaching

Coaching w życiu osobistym – life coaching Wiktor Tokarski

Life coaching, czyli coaching życiowy, to forma wsparcia skierowana na poprawę jakości życia i osiąganie celów w sferze osobistej. Ten rodzaj pomaga ludziom na różnych etapach ich życia zrozumieć, czego naprawdę pragną, i podjąć skuteczne działania, aby to osiągnąć.

Dla kogo jest coaching życiowy?

Profesjonalny coaching życiowy może przynieść korzyści praktycznie każdemu, niezależnie od wieku, profesji czy sytuacji życiowej. Mogą z niego skorzystać:

 • osoby szukające równowagi między różnymi aspektami swojego życia: pracą, rodziną, hobby, zdrowiem;
 • osoby stojące przed ważnymi decyzjami życiowymi;
 • osoby, które pragną poprawić swoje relacje z innymi;
 • osoby, które chcą zwiększyć swoją pewność siebie i samoocenę;
 • osoby pragnące lepiej zarządzać swoim czasem i zasobami;
 • osoby, które chcą znaleźć swoją drogę życiową i realizować swoje pasje;
 • osoby, które chcą poprawić swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Tematy na life coaching

Również tematyka sesji w tej dziedzinie może być bardzo różna. Oto przykładowe tematy do pracy z life coachem.

Równowaga życiowa i zarządzanie czasem

 • Zarządzanie czasem i równowaga między pracą a życiem prywatnym;
 • Budowanie i utrzymanie zdrowych relacji w rodzinie, związku, pracy;
 • Poprawa zdrowia i dobrostanu;
 • Poprawa jakości snu i nawyków zdrowotnych;
 • Przygotowanie do emerytury lub do innej dużej zmiany życiowej.

Rozwój osobisty i emocjonalny

 • Zrozumienie swoich wartości i tego, co jest naprawdę ważne;
 • Rozwój pewności siebie i samooceny;
 • Zarządzanie stresem i emocjami;
 • Praca nad celami i marzeniami;
 • Zwiększenie satysfakcji i radości z życia.

Komunikacja i relacje interpersonalne

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych;
 • Praca nad blokadami i ograniczającymi przekonaniami;
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z konfliktami;
 • Radzenie sobie z przeciwnościami i wyzwaniami życiowymi;
 • Przygotowanie do rodzicielstwa lub radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z wychowaniem dzieci.

Znajdowanie celu i rozwój duchowy

 • Znalezienie sensu i celu w życiu;
 • Rozwój kreatywności i ekspresji siebie;
 • Praca nad aspektami duchowymi i duchowym rozwojem;
 • Przygotowanie do ważnych zmian życiowych;
 • Zarządzanie finansami osobistymi.

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski

Jak wygląda proces coachingu?

Jak wygląda proces coachingu Wiktor Tokarski

Proces coachingu to złożona i indywidualna podróż, która dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań klienta. Każdy profesjonalny coach ma swój własny styl pracy, ale istnieje kilka etapów, które są wspólne dla większości procesów coachingowych.

Sesja próbna lub konsultacja – zanim wybierzesz

Zanim zdecydujesz się na wybór coacha masz prawo porozmawiać ze specjalistą, którego bierzesz pod uwagę. Do wyboru są tu dwie opcje: sesja próbna oraz konsultacja.

Sesja próbna to okazja do tego, aby wypróbować jak pracuje się z danym coachem. Zazwyczaj trwa ona tyle co regularna sesja i w jej trakcie możesz popracować nad jakimś swoim celem. Dzięki temu sprawdzisz czy coaching jest dla Ciebie i czy czujesz chemię z danym specjalistą w danej dziedzinie. W trakcie tego spotkania możesz zadawać pytania odnośnie kontraktu coachingowego, metod pracy czy przygotowania merytorycznego coacha.

Konsultacja trwa zwykle od 15 do 30 minut. Jest dla osób, które wiedzą, że chcą pracować w coachingu i wiedzą jak przebiega taka praca, ale chcą poznać coacha i zadać mu swoje pytania oraz omówić kontrakt.

Pierwsza sesja coachingu – prawdziwy początek

Pierwsza sesja jest formalnym rozpoczęciem procesu coachingu. W trakcie tej sesji ustalane są zasady współpracy (kontrakt), takie jak częstotliwość spotkań, sposób płatności, kwestie poufności, zadania domowe, sposób umawiania sesji, oraz możliwość odwoływania lub przesuwania terminu sesji. Na tej sesji ustalane są również cele do pracy, które będą podstawą dla przyszłych sesji. Jeśli wystarczy czasu, rozpoczyna się praca nad pierwszymi kwestiami.

Regularne sesje coachingu – kontynuacja

Regularne sesje odbywają się w określonej częstotliwości, zazwyczaj co tydzień lub co dwa tygodnie (czasem co miesiąc). Są to sesje, podczas których coach i klient pracują razem, aby osiągnąć założone cele. Coach wykorzystuje różne narzędzia i techniki, aby pomóc klientowi zrozumieć swoje problemy, zidentyfikować możliwe rozwiązania i podjąć działania. Jeśli było zadanie domowe na poprzedniej sesji, rozmawia się o jego wynikach i efektach.

Zakończenie procesu

Zakończenie procesu jest decyzją klienta, podjętą w porozumieniu z coachem. Zazwyczaj następuje, gdy cele zostały osiągnięte. Proces może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Na ostatniej sesji odbywa się podsumowanie procesu oraz rozmowa o dalszych

Sesje follow-up, czyli wsparcie po procesie

Sesje follow-up są opcjonalnym elementem procesu coachingu, który może być stosowany po zakończeniu zasadniczej części procesu. Ich głównym celem jest utrzymanie i wzmocnienie postępów, które klient osiągnął podczas sesji. Sesje follow-up mogą być również okazją do rozwiązania nowych problemów, które mogły pojawić się po zakończeniu procesu.

Relacja coachee vs coach

Relacja między klientem (coachee) a coachem jest kluczowa dla sukcesu całego procesu. Powinna być oparta na wzajemnym szacunku, zaufaniu i otwartości. Profesjonalny coach jest partnerem klienta w jego procesie rozwoju, towarzyszy mu, pomaga mu w osiągnięciu celów, ale to klient jest odpowiedzialny za swój własny proces. Coach także przekazuje feedback klientowi, pomagając mu zrozumieć, co działa, a co może wymagać poprawy.

Podsumowując, proces coachingu to złożona, ale skuteczna metoda rozwoju osobistego i zawodowego. Obejmuje kilka etapów, od sesji próbnej, przez regularne sesje, aż do zakończenia procesu i ewentualnych sesji follow-up. Każdy etap jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, a jego sukces zależy od jakości relacji między klientem a coachem.

Techniki i metody w coachingu

Techniki i metody w coachingu Wiktor Tokarski

Profesjonalny coaching to metoda rozwoju, której skuteczność zależy nie tylko od umiejętności coacha, ale także od dobrze dobranych narzędzi i technik. Istnieje wiele różnych technik coachingowych, a wybór konkretnego narzędzia zależy od wielu czynników – od indywidualnych potrzeb i celów klienta, poprzez dynamikę procesu, aż po styl i doświadczenie samego specjalisty. Poniżej znajdziesz przykłady kilku podstawowych i często spotykanych narzędzi i metod.

Mocne pytania

Jednym z podstawowych narzędzi są mocne pytania. To pytania, które mają na celu pobudzić klienta do refleksji, krytycznego myślenia i zrozumienia własnych celów, przekonań i możliwości. Mocne pytania zwykle są otwarte, konkretne, skoncentrowane na celu i wolne od założeń i ocen.

Model GROW

GROW jest kolejnym popularnym narzędziem w coachingu. Skrót GROW pochodzi od angielskich słów Goal (Cel), Reality (Rzeczywistość), Options (Opcje) i Way forward (Droga do przodu). Ten model pomaga w strukturalnym podejściu do procesu, prowadząc klienta przez etapy rozpoznawania celu, zrozumienia aktualnej sytuacji, generowania opcji i ustalania konkretnych kroków do podjęcia.

Technika SMART

SMART to kolejne narzędzie, które pomaga w precyzyjnym określaniu celów. SMART to skrót od Specific (specyficzny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Timely defined (określony w czasie). Ten model pomaga klientom w zdefiniowaniu i precyzyjnym sformułowaniu ich celów; stosuje się go zwykle na początku procesu (ale nie tylko!).

Metoda Walta Disneya

Ta technika polega na patrzeniu na problem z trzech różnych perspektyw: marzyciela, realisty i krytyka. Pierwsza rola, marzyciela, pozwala klientowi na swobodne marzenia i tworzenie wizji bez ograniczeń. Druga rola, realisty, ma na celu zbadanie, co jest możliwe do zrealizowania. Ostatnia rola, krytyka, pomaga klientowi zidentyfikować potencjalne przeszkody i problemy, które mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia celu. Ta technika jest szczególnie skuteczna, gdy klient ma trudności z decyzją lub potrzebuje nowej perspektywy na problem;

Sześć kapeluszy myślenia

Technika „Sześć kapeluszy myślenia” – metoda stworzona przez Edwarda de Bono, polega na zmianie perspektywy myślenia, poprzez założenie symbolicznego kapelusza o określonym kolorze. Każdy kolor reprezentuje inny styl myślenia: biały kapelusz symbolizuje obiektywne myślenie, czerwony – emocjonalne, czarny – krytyczny, żółty – optymistyczny, zielony – kreatywny, a niebieski – kontrolny.

Rozmowa z przyszłym JA

Technika „Rozmowa z przyszłym Ja” – w tej technice klient jest zachęcany do wyobrażenia sobie swojego przyszłego siebie, który już osiągnął cele, nad którymi pracuje. Klient może następnie zadawać pytania swojemu przyszłemu „Ja”, aby uzyskać wskazówki i porady. Ta technika może pomóc w zrozumieniu, co naprawdę jest ważne dla klienta i jakie kroki powinien podjąć, aby osiągnąć swoje cele.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że techniki i narzędzia to tylko środki do celu. W centrum procesu profesjonalnego coachingu jest zawsze osoba, czyli klient. Coach skupia się na potrzebach, celach i rozwoju swojego klienta, a nie na narzędziach, które stosuje. To jest to, co odróżnia profesjonalny coaching od pseudocoachingu, który często koncentruje się na narzędziach, kosztem relacji z klientem i jego indywidualnych potrzeb.

Korzyści płynące z coachingu – co mówią badania

Korzyści płynące z coachingu - co mówią badania Wiktor Tokarski

Profesjonalny coaching to metoda rozwoju osobistego i zawodowego, która ma liczne korzyści potwierdzone badaniami naukowymi.

Badania Theebooma i innych

Według meta-analizy przeprowadzonej przez Theeboom, Beersma i van Vianen (2014), coaching ma znacząco pozytywny wpływ na wyniki w obszarach takich jak wydajność, samospełnienie, jakość życia zawodowego i osobistego, a także zdolność do radzenia sobie ze stresem.

Badanie ICF

Badanie przeprowadzone przez wspominaną wyżej International Coaching Federation (ICF) w 2020 roku potwierdziło, że 86% firm potwierdziło zwrot inwestycji w coaching, a 96% klientów powiedziało, że skorzystałoby z coachingu ponownie. Dodatkowo, 70% z nich zauważyło poprawę w obszarach pracy i produktywności, a 61% stwierdziło, że coaching pomógł im zarządzać lepiej swoim życiem osobistym.

Co mówi Harvard?

Inne badanie, które przeprowadzono na Uniwersytecie Harvarda, wykazało, że coaching może przynieść znaczące korzyści dla zdrowia psychicznego, w tym poprawę samopoczucia i zdolności do radzenia sobie z lękiem i stresem.

Wszystko to wskazuje na to, że korzyści płynące z coachingu są szeroko uznawane i potwierdzone przez naukę. Jednak to, co najważniejsze, to fakt, że coaching jest skrojony na miarę indywidualnych potrzeb klienta, co oznacza, że korzyści mogą się różnić w zależności od celów i oczekiwań każdej osoby. Warto pamiętać, że coaching jest przedmiotem badań uniwersyteckich.

Kim jest coach i jak wybrać dobrego coacha?

Kim jest coach i jak wybrać dobrego coacha Wiktor Tokarski

Coach to profesjonalista, który pomaga innym w osiągnięciu ich osobistych i zawodowych celów. Jest to osoba, która ma za zadanie wspierać, inspirować, a przede wszystkim pomagać w procesie samorozwoju. Wybór odpowiedniego coacha może być kluczowy dla sukcesu procesu coachingu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze coacha?

Decydując się na coaching, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą świadczyć o profesjonalizmie i kompetencjach coacha.

Pierwszym z nich są certyfikacje. Coach nie musi być akredytowany w organizacjach zawodowych, ale powinien posiadać certyfikat szkolenia/studiów z programem zatwierdzonym przez którąś z tych organizacji (w Polsce zwłaszcza International Coach Federation oraz Izba Coachingu).

Wykształcenie i doświadczenie coacha to kolejne ważne czynniki. Dobry coach powinien posiadać bogate doświadczenie w pracy z ludźmi oraz umieć dostosować swoje metody do indywidualnych potrzeb klienta.

Specjalizacje coacha również mogą być istotne, zwłaszcza jeśli poszukujesz wsparcia w konkretnej dziedzinie, na przykład w rozwoju kariery, zarządzaniu stresem czy poprawie relacji interpersonalnych.

Sesja próbna coachingu

Wiele osób decyduje się na sesję próbną, która pozwala na bezpośrednie poznanie coacha i jego metody pracy. Jest to idealna okazja, by zobaczyć, czy styl pracy coacha oraz jego osobowość pasują do naszych potrzeb i oczekiwań.

Czy coach i trener biznesu to to samo?

Choć terminy te są często używane zamiennie, nie oznaczają one tego samego. Trener biznesu zazwyczaj skupia się na konkretnych umiejętnościach i wynikach w kontekście biznesowym. Postawione mu cele osiąga prowadząc szkolenia lub warsztaty. Coach natomiast pomaga klientowi znaleźć własne rozwiązania, koncentrując się na rozwoju osobistym i zawodowym, dopasowuje sposób działania do klienta i jego celów. Coach nie ma z góry założonego planu rozwoju dla klienta.

Czym różni się coaching od mentoringu?

Mentoring to proces, w którym doświadczona osoba (mentor) przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie mniej doświadczonej osobie (mentee). Natomiast w coachingu, coach nie przekazuje swojej wiedzy czy doświadczenia, a zamiast tego pomaga klientowi znaleźć własne rozwiązania poprzez zadawanie pytań, słuchanie i odbijanie pomysłów. W przeciwieństwie do mentora, coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, w której pracuje klient. Kluczowa różnica polega na tym, że mentoring zazwyczaj koncentruje się na przekazywaniu konkretnej wiedzy i doświadczenia, podczas gdy coaching koncentruje się na pomocy klientom w samodzielnym odkrywaniu własnych odpowiedzi i rozwijaniu własnego potencjału

Czym coaching różni się od psychoterapii?

Profesjonalny coaching i psychoterapia to dwie różne metody pracy z klientem, które choć mają wiele wspólnego, to jednak skupiają się na innych aspektach funkcjonowania człowieka i mają odmienne cele.

 • Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób, które doświadczają trudności emocjonalnych, psychicznych czy behawioralnych. Często koncentruje się na przeszłości klienta, na zrozumieniu źródeł problemów i na leczeniu zaburzeń. Psychoterapeuta jest wykwalifikowanym specjalistą, który ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w diagnozowaniu i „leczeniu” różnych nieprawidłowości związanych z psychiką człowieka.
 • Coaching natomiast skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Jego celem jest pomoc klientowi w osiągnięciu określonych celów, rozwijaniu nowych umiejętności, zwiększaniu efektywności czy poprawie jakości życia. Coaching nie jest terapią i nie skupia się na leczeniu zaburzeń psychicznych. Zamiast tego, coach pomaga klientowi zrozumieć, co go blokuje, zidentyfikować możliwości i stworzyć plan działania.

Czy coach musi być psychologiem?

Nie, coach nie musi być psychologiem. Choć psychologia dostarcza wielu cennych narzędzi i technik, które mogą być użyteczne w coachingu, to jednak coaching jako taki nie wymaga formalnego wykształcenia psychologicznego. Kluczowe jest to, aby coach posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie coachingu, potrafił tworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy dla klienta i stosować etyczne zasady zawodowe. Ważne jest również, aby coach rozumiał swoje ograniczenia i kierował klientów do odpowiednich specjalistów, jeśli ich potrzeby wykraczają poza zakres coachingu.

Wybór odpowiedniego coacha to inwestycja w siebie, która może przynieść znaczne korzyści. Pamiętaj, że dobry coach to taki, z którym czujesz się komfortowo i który jest w stanie dostosować swoje metody do twoich indywidualnych potrzeb i celów. Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z sesji próbnej i zadawać pytania, aby upewnić się, że wybrany coach będzie odpowiedni dla Ciebie.

Tematy nie do pracy w coachingu

Tematy nie do pracy z profesjonalnym coachem Wiktor Tokarski

Chociaż profesjonalny coaching jest uniwersalnym narzędziem, które można zastosować do wielu aspektów życia i biznesu, istnieją pewne tematy, które wykraczają poza zakres coachingu i wymagają innego rodzaju wsparcia.

Zdrowie fizyczne i psychiczne

Pierwszą kategorią są problemy zdrowotne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jeżeli klient cierpi na poważne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, czy schizofrenia, powinien skierować się do specjalisty ds. zdrowia psychicznego, takiego jak psycholog kliniczny, psychiatra lub psychoterapeuta. Podobnie, problemy zdrowotne, takie jak przewlekłe choroby, poważne dolegliwości czy ból, powinny być diagnozowane i leczone przez lekarza.

Sytuacje kryzysowe

Druga kategoria to sytuacje kryzysowe, takie jak przemoc domowa, samobójstwo czy nadużycia substancji psychoaktywnych. W tych sytuacjach ważne jest skierowanie klienta do odpowiednich służb wsparcia kryzysowego.

Traumy i nieprzepracowane trudne wydarzenia z przeszłości

Trzecia kategoria to tematy związane z głęboko osadzonymi traumami i nieprzepracowanymi zdarzeniami z przeszłości, które wpływają na bieżące funkcjonowanie klienta. W takim przypadku, psychoterapia może być bardziej odpowiednim narzędziem wsparcia, ponieważ pozwala na dogłębne zrozumienie i przetworzenie takich doświadczeń.

Pamiętaj, że dobry coach zawsze jest świadomy swoich ograniczeń i kompetencji, i jeżeli zidentyfikuje, że klient potrzebuje pomocy, której sam nie jest w stanie zapewnić, powinien skierować klienta do odpowiedniego specjalisty.

Podsumowanie

Podsumowując, profesjonalny coaching to potężne narzędzie, które pomaga osobom we wszystkich aspektach ich życia, od kariery zawodowej po życie osobiste. Współpraca z profesjonalnym coachem, może przynieść wiele korzyści, takich jak lepsze zrozumienie siebie, odkrycie nowych perspektyw, rozwinięcie umiejętności, a przede wszystkim, osiągnięcie celów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Pamiętaj, że klucz do sukcesu leży w podjęciu decyzji i podjęciu pierwszego kroku. Jeśli jesteś gotów na zmiany, coach, aby Ci w tym pomóc.

 

Coaching dla Ciebie, albo Twojej firmy?

 

Coaching biznesowy (business coaching), a może life coaching (coaching życiowy)? Coaching online, a może w siedzibie Twojej firmy? Postaw na profesjonalny coaching.

spotkanie online ws coachingu dla firm

lub

sesja próbna coachingu Wiktor Tokarski

Z coachingu możesz skorzystać w następujących miejscach: Kraków | Rzeszów | Katowice | WarszawaOnline

Opinie klientów

Bardzo polecam Wiktora jako coacha. Odezwałam się do Witkora w trudnym momencie swojego życia zawodowego. Potrzebowałam zmiany, ale nie do końca w tą zmianę wierzyłam. Wiktor stworzył dla mnie bezpieczną przestrzeń otwartości i zrozumienia, dzięki czemu otworzyłam się na proces. Na początku lały się łzy, jednak z czasem zaczął pojawiać się uśmiech i nadzieja. 🙂 Z każdym spotkaniem czułam większą moc sprawczą i poczucie, że coś się zmienia we mnie wewnętrznie.
Wiktor potrafił wyczuć kiedy potrzebowałam coachingu a kiedy konkretnej porady i wchodził w rolę mentora.
Ja czułam wsparcie w swoich działaniach i jednocześnie motywację do pracy. Dzięki tym spotkaniom znalazłam swoją nową ścieżkę zawodową, której rezultatem jest udany proces rekrutacyjny. Chyba lepszego zakończenia procesu z coachem nie można sobie wymarzyć. 🙂
Wiktor jest niesamowicie empatyczną osobą i, oprócz ogromnej wiedzy, ma to coś nienamacalnego, niesamowitą intuicję. I kocha to co robi, ten gość po prostu bardzo lubi ludzi i uwielbia wspierać ich w dążeniu do celu. To widać, słychać i czuć.

Olga Pławska, Consultant in Change Management, EY

Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!

Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend

W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.

Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Skorzystałem z ok. 10 indywidualnych sesji coachingowych online u Wiktora i bardzo cenię sobie efekty, jakie one przyniosły, co więcej, widzę, że ten proces cały czas trwa, mimo, że zakończyliśmy współpracę ponad rok temu. Przede wszystkim podbudowałem swoje poczucie wartości i dowiedziałem się o swoich mocnych stronach oraz o tym, jak pracować nad obszarami, które wymagają u mnie polepszenia i rozwoju. Cały proces odbywał się w serdecznej i pełnej empatii atmosferze, aczkolwiek podejście Wiktora było konkretne i absolutnie nie folgował mi, dzięki czemu ten proces oceniam jako bardzo owocny. Serdecznie polecam coaching u Wiktora szczególnie tym, którzy oceniają się jako osoby bardzo wrażliwe, z dużymi potrzebami duchowymi, ponieważ na pewno znajdziecie podczas tych spotkań dużo zrozumienia i wsparcia, co pomoże się Wam otworzyć i przyśpieszyć cały proces. Bardzo Ci dziękuję Wiktor za pomoc na mojej drodze. Liczę na to, że jeszcze przyjdzie czas, że będziemy kontynuować naszą współpracę. Pozdrawiam serdecznie.

Michał Rudaś

Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.

Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

Miałam przyjemność brać udział w sesjach coachingowych z Wiktorem Tokarskim. To był dobrze zainwestowany czas w mój rozwój. Wiktor jest profesjonalnym coachem, a atmosfera, którą tworzy, oraz indywidualne podejście do Klienta, daje ogromne poczucie komfortu, co jest niezwykle ważne w trakcie spotkań i pracy nad sobą👍. Serdecznie polecam współpracę z Wiktorem Każdemu, kto ceni sobie jakość i profesjonalizm! 🤝

Katarzyna Motyka, manager

Serdecznie polecam współpracę z Wiktorem jako coachem personalnym. W trakcie naszych spotkań Wiktor pomógł mi samodzielnie okryć blokujące mnie przekonania i nawyki. Na każdym etapie czułam pełne wsparcie, bezpieczeństwo i zrozumienie. Coaching z Wiktorem pomógł mi znaleźć najlepsze rozwiązania na dziś i nie mam wątpliwości, że to czego się nauczyłam pomoże mi również w przyszłości.

Michelle Antonik

Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.

Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.

Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej.

Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności.

Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu.

Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.

Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.

Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.

Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Praca z Wiktorem otwiera oczy na wiele zagadnień i pokazuje że ograniczenia są tylko w naszej głowie – trzeba je przezwyciężyć i wtedy możesz wszystko.
Polecam absolutnie na każdym etapie kariery zawodowej (a i w domu się przyda 🙂 )

Radosław Zajdel, Kierownik Sprzedaży, ZIBI S.A.

Mój coaching pod czujnym okiem Wiktora trwał 1,5 roku. Tyle czasu potrzebowałam aby odważnie pójść dalej naprzód przez życie. Zapisałam się aby pracować nad swoją asertywnością. Pamiętam dzień gdy Wiktor zapytał się mnie „Kasiu kochasz siebie?”. Lubiłam się ale moja miłość do siebie była gdzieś daleko. I myślę, że to kluczowe pytanie było przełomem. Mogę z całym przekonaniem powiedzieć że praca z Wiktorem w tym temacie była dla mnie najważniejszą lekcją miłości do siebie i innych jaką mogłam otrzymać. […] Lepszego coacha nie mogłam sobie wymarzyć. Nie tylko dobrego trenera ale i człowieka z pasją. Wrażliwość empatia, mądrość, umiejętność dzielenia się wiedzą to Wiktor.

Katarzyna Guz

Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.

Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend

Zdecydowanie polecam coaching z Wiktorem. Nasza współpraca trwała około dwóch lat. Często poruszałem trudne dla mnie osobiste sprawy zawsze znajdując zrozumienie i wsparcie. Miałem też przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora. Pełen profesjonalizm.

Jakub Grywalski

Miałam przyjemność współpracować z Wiktorem od 2019 roku. Gdzie nasze spotkania rozpoczęliśmy od szkoleń biznesowych. Wiktor posiada wysoką kulturę osobistą i potrafi w sposób niezwykle klarowny, przekazać swoją wiedzę, a także doświadczenie, uczestnikom szkoleń.

Nasze kolejne spotkania opierały się już na sesja coachingowych. Polecam je każdej osobie, która uczestniczy w dynamicznych i stresogennych zmianach w swoim życiu zawodowym i osobistym.
Sesje opierają się na wspieraniu w szukaniu rozwiązań i nauce radzenia sobie w sytuacjach, które mogą pojawić się w przyszłości.
Dziękuję Wiktor za Twoje wsparcie.

Katarzyna Wieczorek, Brand Marketing, TimeTrend

Wiktor to ciepły, empatyczny i cierpliwy człowiek. Każda kolejna sesja zbliżała mnie ku moim celom. Dzięki mądrym radom Pana Wiktora, odnalazłam i zdefiniowałam mój cel w życiu. Trudno opisać słowami, jak bardzo jestem wdzięczna, za całą naszą współpracę. Dziękuję!

Żaneta, nauczycielka

To najlepiej zainwestowane 50 minut w 2022 roku. Wiktor w imponujący sposób zadał pytania, drążył temat tak długo,aż ja sam odpowiedziałem sobie na to – w czym tkwi problem. W krótkim czasie pomógł mi określić największe wyzwania, zadania do przepracowania, priorytety. Z pomocą Wiktora sporządziłem bardzo dokładny plan działania. Jestem pod wrażeniem jak wiele można dowiedzieć się i przepracować w tak krótkim czasie. To mistrzostwo w czystej formie. Jestem ogromnie wdzięczny za mentoring. To było pierwsze spotkanie i na pewno nie ostatnie

Waldemar, Freelancer

Bardzo polecam sesje coachingowe z Wiktorem

Aneta Mazurkiewicz, Accounts Receivable Manager

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Czym jest coaching?

Coaching to proces wspierający klienta w osiągnięciu jego osobistych lub zawodowych celów. Polega na serii rozmów z coachem, podczas których klient ma okazję do głębokiej refleksji nad swoją sytuacją, przekonaniami, celami i możliwościami.

Dla kogo jest coaching?

Coaching jest dla każdego, kto chce wprowadzić zmiany w swoim życiu, osiągnąć określone cele, zwiększyć swoją skuteczność, poprawić jakość życia lub rozwinąć pewne umiejętności.

Czy coaching to terapia?

Nie, coaching to nie terapia. Choć obie metody mogą wydawać się podobne, to różnią się podstawowym podejściem. Terapia skupia się na leczeniu i rozwiązywaniu problemów psychicznych, natomiast coaching jest procesem rozwojowym, który koncentruje się na przyszłości i rozwoju osobistym.

Czy coaching to doradztwo?

Nie, coaching nie jest doradztwem w takim sensie, że coach nie udziela porad swoim klientom. Nie jest więc doradcą. Natomiast w klasyfikacji zawodów coaching bywa często zaliczany do grup zawodów doradczych. 

 Ile trwa proces coachingu?

Długość procesu coachingu jest różna dla różnych osób . Może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od celów klienta i dynamiki procesu.

Czy coaching jest poufny?

Tak, wszystko, co jest omawiane podczas sesji coachingu, jest traktowane jako poufne. Coach zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej.

Jakie są korzyści z coachingu?

Korzyści z coachingu mogą obejmować lepsze rozumienie siebie, zwiększenie pewności siebie, lepsze zarządzanie stresem, poprawę umiejętności interpersonalnych, realizację osobistych i zawodowych celów oraz ogólne zwiększenie satysfakcji z życia.

Czy mogę odwołać sesję coachingu?

Tak, sesje coachingowe można odwołać lub przesunąć, zgodnie z zasadami ustalonymi na początku procesu coachingu. Zazwyczaj coach wymaga pewnego okresu powiadomienia o anulowaniu sesji.

Czy coaching jest dla mnie?

Jeśli czujesz, że jesteś gotowy na zmiany, chcesz pracować nad swoim rozwojem osobistym lub zawodowym, coaching może być dla Ciebie. Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest skorzystanie z sesji próbnej lub konsultacji w sprawie coachingu. 

Dowiedz się więcej!

 

Podstawy i Ogólne Pojęcia Coachingu

Specjalizacje w Coachingu

Rozwój Osobisty i Samoocena

Formaty i Metodologie Coachingu

Porównania i Analizy Skuteczności