Szkolenia i kursy – biznesowe, stacjonarne, online

Szkolenia odgrywają kluczową rolę w rozwoju każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczne szkolenia i kursy są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności oraz rozwoju pracowników. Zarówno szkolenia stacjonarne, jak i online oferują różnorodne możliwości dla firm i ich pracowników, umożliwiając im zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

W tym artykule dowiesz się, jakie rodzaje szkoleń i kursów biznesowych są dostępne, jakie są kluczowe elementy efektywnych szkoleń oraz jak wybrać odpowiednie szkolenia dla swojej firmy. Artykuł ten pomoże Ci zrozumieć, dlaczego warto inwestować w szkolenia i jak mogą one wpłynąć na rozwój Twojej organizacji.

Kluczowe wnioski

 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników: Regularne szkolenia pozwalają na ciągłe doskonalenie umiejętności i wiedzy, co przekłada się na wyższą efektywność pracy.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenia menedżerskie są kluczowe dla rozwijania zdolności przywódczych i skutecznego zarządzania zespołem.
 • Elastyczność form szkoleń: Zarówno szkolenia stacjonarne, jak i online oferują różne korzyści, które można dostosować do specyficznych potrzeb firmy i jej pracowników.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych: Dokładna analiza potrzeb firmy i pracowników jest niezbędna do wyboru odpowiednich programów szkoleniowych, które przyniosą najlepsze rezultaty.
 • Ocena efektywności szkoleń: Regularna ocena i monitorowanie wyników szkoleń pozwala na wprowadzanie ulepszeń i zapewnienie wysokiej jakości programów szkoleniowych.

Rodzaje szkoleń i kursów biznesowych

Szkolenia i kursy biznesowe to szeroka gama programów edukacyjnych, które mają na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy pracowników w różnych aspektach zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb firmy i jej pracowników, można wybierać spośród wielu rodzajów szkoleń, które różnią się zakresem tematycznym i formą realizacji.

Szkolenia menedżerskie – szkolenia z zarządzania dla liderów

Szkolenia menedżerskie są skierowane do osób na stanowiskach kierowniczych, które chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem i organizacją.

 • Rozwijanie umiejętności przywódczych (management). Szkolenia te pomagają menedżerom w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego przewodzenia zespołowi, takich jak motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów oraz podejmowanie decyzji.
 • Zarządzanie zmianą. W dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność zarządzania zmianą jest kluczowa. Szkolenia menedżerskie uczą, jak wprowadzać i zarządzać zmianami w organizacji.
 • Strategiczne planowanie. Uczestnicy szkoleń menedżerskich uczą się tworzenia i realizowania strategii biznesowych, które przyczyniają się do osiągania celów firmy.

Szkolenia menedżerskie, warsztaty dla menedżerów Wiktor Tokarski

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców

Szkolenia sprzedażowe są przeznaczone dla pracowników działu sprzedaży, których zadaniem jest zwiększenie efektywności sprzedaży i budowanie trwałych relacji z klientami.

 • Techniki sprzedaży. Szkolenia te obejmują różne techniki sprzedaży, które pomagają handlowcom w skutecznym zamykaniu sprzedaży i pozyskiwaniu nowych klientów.
 • Negocjacje. Ważnym elementem szkoleń sprzedażowych są techniki negocjacyjne, które umożliwiają handlowcom osiąganie korzystnych warunków w rozmowach z klientami.
 • Obsługa klienta. Szkolenia te uczą, jak profesjonalnie obsługiwać klientów, aby zapewnić im pozytywne doświadczenia z firmą.

Szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla handlowców Wiktor Tokarski

Certyfikowane szkolenia z modelu DISC dla firm

Model DISC to narzędzie służące do analizy stylów zachowań i komunikacji w miejscu pracy. Certyfikowane szkolenia z modelu DISC pomagają firmom w lepszym zrozumieniu dynamiki zespołu i poprawie efektywności komunikacji.

 • Analiza stylów zachowań. Uczestnicy szkoleń uczą się rozpoznawać różne style zachowań i komunikacji oraz jak dostosować swoje podejście do różnych typów osobowości.
 • Budowanie zespołu. Szkolenia te pomagają w budowaniu bardziej zintegrowanych i efektywnych zespołów poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie różnorodnych stylów zachowań.
 • Poprawa komunikacji. Dzięki szkoleniom z modelu DISC, pracownicy uczą się, jak skuteczniej komunikować się z innymi, co przyczynia się do poprawy współpracy i osiągania lepszych wyników.

Szkolenia modelu DISC, DISC szkolenia _ Szkolenia i coaching Wiktor Tokarski

Akredytowane szkolenia dla pracowników

Akredytowane szkolenia są formalnie uznane przez odpowiednie instytucje i zapewniają pracownikom uznane kwalifikacje.

 • Certyfikaty i dyplomy. Uczestnicy akredytowanych szkoleń otrzymują certyfikaty lub dyplomy, które potwierdzają ich umiejętności i kwalifikacje w danej dziedzinie.
 • Uznanie na rynku pracy. Akredytowane szkolenia są cenione przez pracodawców i mogą zwiększyć szanse na awans lub znalezienie nowej pracy.
 • Standaryzacja wiedzy. Dzięki akredytacji, szkolenia te zapewniają wysoki standard edukacji i spójność programów szkoleniowych.

Szkolenia dla pracowników, kursy pracownicze _ Szkolenia i coaching Wiktor Tokarski

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne są dostosowane do potrzeb poszczególnych pracowników, umożliwiając im rozwijanie umiejętności w tempie i zakresie dostosowanym do ich potrzeb.

 • Personalizacja. Szkolenia indywidualne są dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników, co pozwala na skupienie się na konkretnych obszarach rozwoju.
 • Elastyczność. Uczestnicy mogą wybierać termin i miejsce szkolenia, co pozwala na większą elastyczność w planowaniu nauki.
 • Bezpośrednie wsparcie. Szkolenia indywidualne często obejmują bezpośrednie wsparcie od trenera, co umożliwia bardziej efektywną naukę i szybsze osiąganie celów.

Szkolenia indywidualne Wiktor Tokarski

Tabela: Rodzaje szkoleń i ich kluczowe elementy

Rodzaj szkolenia Kluczowe elementy Korzyści
Szkolenia menedżerskie Przywództwo, zarządzanie zmianą, strategiczne planowanie Rozwój umiejętności przywódczych, lepsze zarządzanie zespołem
Szkolenia sprzedażowe Techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa klienta Zwiększenie efektywności sprzedaży, budowanie relacji z klientami
Certyfikowane szkolenia z modelu DISC Analiza stylów zachowań, budowanie zespołu, komunikacja Lepsza komunikacja, zrozumienie dynamiki zespołu
Szkolenia dla pracowników Komunikacja w zespole, efektywność własna, asertywność Wyższe kwalifikacje, uznanie na rynku pracy
Szkolenia indywidualne Personalizacja, elastyczność, bezpośrednie wsparcie Skupienie na indywidualnych potrzebach, szybkie osiąganie celów
Porozmawiaj o szkoleniu dla Twojej firmy - tel. + 48 530 535 539

Kluczowe elementy efektywnych szkoleń biznesowych

Aby szkolenia biznesowe były skuteczne, działały kompleksowo i przynosiły oczekiwane rezultaty, muszą spełniać kilka kluczowych elementów. Obejmuje to kwalifikacje trenerów (szkoleniowców), interaktywność zajęć, personalizację treści oraz ocenę efektywności szkoleń.

Kwalifikacje i doświadczenie trenerów

Kwalifikacje i doświadczenie trenerów są fundamentalne dla efektywności szkoleń.

 • Doświadczenie praktyczne. Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym mogą przekazywać praktyczną wiedzę, która jest bezcenna dla uczestników szkoleń. Warto sprawdzić referencje i oceny poprzednich uczestników, aby upewnić się co do kompetencji eksperta.
 • Certyfikaty i akredytacje. Trenerzy i trenerki powinni posiadać odpowiednie certyfikaty i akredytacje, które potwierdzają ich kwalifikacje w danej dziedzinie. Certyfikowane szkolenia zazwyczaj zapewniają wyższy poziom edukacji.
 • Znajomość aktualnych trendów. Trenerzy powinni być na bieżąco z najnowszymi trendami i zmianami w branży, aby móc dostarczać aktualną i wartościową wiedzę.

Interaktywność i zaangażowanie uczestników

Interaktywność i zaangażowanie uczestników to kluczowe elementy skutecznych szkoleń.

 • Metody interaktywne. Wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania, takich jak gry symulacyjne, case studies czy dyskusje grupowe, pomaga uczestnikom lepiej przyswajać wiedzę i angażować się w proces nauki.
 • Aktywne uczestnictwo. Zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w zajęciach poprzez zadawanie pytań, udział w ćwiczeniach i dzielenie się własnymi doświadczeniami. To pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania i zainteresowania tematem.
 • Feedback i wsparcie. Regularne udzielanie feedbacku i wsparcia uczestnikom pomaga im w zrozumieniu materiału i poprawie swoich umiejętności. Trenerzy powinni być dostępni do konsultacji i pomocy podczas trwania szkoleń.

Personalizacja i dostosowanie do potrzeb przez szkoleniowca

Personalizacja szkoleń do specyficznych potrzeb uczestników zwiększa ich efektywność.

 • Indywidualne podejście. Szkoleniowiec powinien dostosować program szkolenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników. Personalizowane szkolenia pozwalają na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i umiejętności.
 • Analiza potrzeb. Przeprowadzenie analizy potrzeb przed rozpoczęciem szkolenia pozwala na lepsze dopasowanie treści i metod do specyfiki danej grupy. Dzięki temu szkolenia są bardziej efektywne i przynoszą lepsze rezultaty.
 • Elastyczność. Możliwość modyfikacji programu szkolenia w trakcie jego trwania w zależności od postępów i feedbacku uczestników. Szkoleniowiec powinien być gotowy do wprowadzenia zmian, które poprawią skuteczność nauki.

Ocena efektywności i wyniki szkoleń

Ocena efektywności szkoleń jest niezbędna do mierzenia ich sukcesu i wprowadzania ewentualnych ulepszeń.

 • Ankiety i feedback. Regularne zbieranie feedbacku od uczestników poprzez ankiety i rozmowy pomaga w ocenie, jak szkolenie spełnia ich oczekiwania i w których obszarach można wprowadzić poprawki.
 • Pomiar wyników. Wykorzystanie różnych metod pomiaru, takich jak testy wiedzy, obserwacje czy analiza wyników pracy, aby ocenić, jakie korzyści przyniosło szkolenie i czy cele zostały osiągnięte.
 • Raportowanie. Przygotowywanie raportów podsumowujących wyniki szkoleń i rekomendacji na przyszłość. Raporty te mogą być użyteczne zarówno dla organizatorów szkoleń, jak i dla uczestników, aby zrozumieć, jakie umiejętności i wiedza zostały zdobyte.

Wybór odpowiednich szkoleń i kursów dla firmy

Wybór odpowiednich szkoleń i kursów dla firmy to kluczowy krok w procesie rozwoju pracowników i organizacji. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby znaleźć szkolenia, które najlepiej odpowiadają potrzebom firmy i jej pracowników.

Analiza potrzeb firmy i pracowników

Analiza potrzeb jest niezbędna do określenia, jakie umiejętności i wiedza są potrzebne w firmie.

 • Ocena kompetencji. Przeprowadzenie oceny kompetencji pracowników pozwala zidentyfikować obszary wymagające rozwoju. Można to zrobić za pomocą ankiet, rozmów kwalifikacyjnych czy analiz wyników pracy.
 • Cele firmy. Zrozumienie celów strategicznych firmy i zidentyfikowanie, jakie umiejętności są potrzebne do ich osiągnięcia. Szkolenia powinny wspierać realizację tych celów.
 • Feedback od pracowników. Zbieranie informacji zwrotnych od pracowników na temat ich potrzeb szkoleniowych. Pracownicy często mają najlepsze rozeznanie w tym, jakie umiejętności chcieliby rozwijać.

Szkolenia stacjonarne czy szkolenia online?

Wybór między szkoleniami stacjonarnymi a online zależy od wielu czynników, takich jak dostępność pracowników, budżet oraz specyfika szkoleń.

 • Szkolenia stacjonarne. Szkolenia te oferują bezpośredni kontakt z trenerem i innymi uczestnikami, co sprzyja interakcji i wymianie doświadczeń. Mogą być bardziej efektywne w przypadku szkoleń praktycznych, które wymagają demonstracji i ćwiczeń.
 • Szkolenia online. Szkolenia online oferują większą elastyczność, umożliwiając uczestnictwo w dowolnym miejscu i czasie. Są również często tańsze i bardziej dostępne dla szerokiego grona pracowników. Jednak mogą wymagać większej samodyscypliny od uczestników.

Szkolenia otwarte czy szkolenia zamknięte?

Decyzja o wyborze szkoleń otwartych lub zamkniętych zależy od specyfiki firmy i jej potrzeb.

 • Szkolenia otwarte. Są dostępne dla uczestników z różnych firm i branż. Umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów z innymi profesjonalistami. Mogą być korzystne dla pracowników, którzy chcą poznać różnorodne perspektywy i praktyki.
 • Szkolenia zamknięte. Są organizowane wyłącznie dla pracowników jednej firmy. Pozwalają na dostosowanie programu szkolenia do specyficznych potrzeb i celów firmy. Mogą być bardziej skuteczne w przypadku tematów wymagających głębokiej wiedzy o specyfice organizacji.

Szkolenia stacjonarne vs szkolenia online

Rozważenie zalet i wad szkoleń stacjonarnych i online pomoże w podjęciu decyzji, która forma będzie najbardziej odpowiednia.

 • Zalety szkoleń stacjonarnych. Bezpośredni kontakt z trenerem, większa interaktywność, lepsza możliwość natychmiastowego uzyskania odpowiedzi na pytania.
 • Zalety szkoleń i kursów online. Większa elastyczność czasowa, niższe koszty, możliwość uczestniczenia z dowolnego miejsca, dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych online.

Szkolenia miękkie vs szkolenia twarde

Szkolenia mogą być podzielone na miękkie i twarde, w zależności od rodzaju umiejętności, które są rozwijane.

 • Szkolenia miękkie. Skupiają się na umiejętnościach interpersonalnych, takich jak komunikacja, praca zespołowa, negocjacje, zarządzanie stresem. Są kluczowe dla budowania efektywnego zespołu i poprawy atmosfery w pracy.
 • Szkolenia twarde. Obejmują umiejętności techniczne i specjalistyczne, takie jak obsługa nowych technologii, programowanie, analiza danych. Są niezbędne do wykonywania konkretnych zadań w pracy.

Budżetowanie i planowanie szkoleń

Efektywne budżetowanie i planowanie szkoleń to klucz do ich sukcesu.

 • Określenie budżetu. Analiza dostępnych środków finansowych na szkolenia i określenie priorytetów. Należy uwzględnić koszty związane z trenerami, materiałami szkoleniowymi, logistyką oraz czasem poświęconym przez pracowników.
 • Harmonogram szkoleń. Tworzenie harmonogramu szkoleń, który będzie zgodny z kalendarzem firmy i dostępnością pracowników. Warto zaplanować szkolenia w taki sposób, aby nie kolidowały z kluczowymi terminami i projektami.
 • Monitorowanie i ocena. Regularne monitorowanie postępów i ocena efektywności szkoleń. Dzięki temu można wprowadzać niezbędne zmiany i udoskonalenia.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia?

Inwestowanie w szkolenia to strategiczny krok, który przynosi korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom. Szkolenia przyczyniają się do rozwoju organizacji, poprawy kompetencji kadry menedżerskiej oraz zwiększenia zaangażowania pracowników. Warto zrozumieć, jakie konkretnie korzyści niesie za sobą systematyczne szkolenie zespołu.

Pozytywny wpływ szkoleń na rozwój organizacji

Szkolenia mają bezpośredni wpływ na rozwój i sukces firmy.

 • Podnoszenie kwalifikacji. Regularne szkolenia pomagają pracownikom zdobywać nowe umiejętności i aktualizować swoją wiedzę. Dzięki temu firma może sprostać wyzwaniom rynku i wprowadzać innowacje.
 • Zwiększenie efektywności. Lepsze przygotowanie pracowników przekłada się na wyższą efektywność pracy. Szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży czy technologii mogą znacząco poprawić wyniki firmy.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej. Szkolenia wspierają rozwój kultury organizacyjnej opartej na ciągłym doskonaleniu i współpracy. Pracownicy, którzy mają możliwość rozwoju, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.

Atuty szkolenia kadry menedżerskiej

Szkolenie kadry menedżerskiej to inwestycja w przyszłość firmy.

 • Rozwój przywództwa. Szkolenia menedżerskie pomagają liderom rozwijać umiejętności przywódcze, takie jak zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników i podejmowanie strategicznych decyzji.
 • Skuteczne zarządzanie zmianą. Menedżerowie, którzy są odpowiednio przeszkoleni, lepiej radzą sobie z wprowadzaniem zmian i adaptacją do nowych warunków rynkowych. To kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
 • Budowanie zespołów. Szkolenia dla menedżerów uczą, jak budować i zarządzać efektywnymi zespołami. Dzięki temu cała organizacja funkcjonuje sprawniej, a pracownicy czują się bardziej zmotywowani i zadowoleni z pracy.

Szkolenie pracowników jako świetna inwestycja

Szkolenie pracowników przynosi wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla samych pracowników.

 • Zwiększenie satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy mają możliwość rozwoju zawodowego, są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej zaangażowani. Szkolenia pomagają im czuć się docenionymi i ważnymi dla firmy.
 • Redukcja rotacji pracowników. Inwestowanie w rozwój pracowników może znacząco obniżyć wskaźnik rotacji. Pracownicy, którzy widzą perspektywy rozwoju w firmie, rzadziej decydują się na zmianę pracy.
 • Poprawa wyników finansowych. Lepsze przygotowanie i wyższe kwalifikacje pracowników przekładają się na lepsze wyniki finansowe firmy. Kursy i szkolenia mogą pomóc w optymalizacji procesów, zwiększeniu sprzedaży i poprawie jakości usług.

Podsumowanie

Szkolenia odgrywają kluczową rolę w rozwoju każdej firmy. Dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom i kursom, zarówno pracownicy, jak i organizacja mogą osiągać lepsze wyniki i rozwijać się w dynamicznym środowisku biznesowym. W artykule omówiliśmy różne rodzaje szkoleń, kluczowe elementy efektywnych programów szkoleniowych oraz kryteria wyboru odpowiednich szkoleń dla firmy. Przedstawiliśmy również, dlaczego warto inwestować w szkolenia i jakie korzyści mogą one przynieść firmie oraz jej pracownikom.

Inwestowanie w szkolenia to inwestowanie w przyszłość firmy. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, warto dokładnie analizować potrzeby organizacji i jej pracowników, wybierać odpowiednie formy szkoleń oraz regularnie oceniać ich efektywność. Dzięki temu można budować silną, dobrze wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę, która przyczyni się do sukcesu firmy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla firm. Oferujemy szeroką gamę programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb różnych firm i branż. Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy pomogą Twojej firmie osiągnąć nowe cele i podnieść kompetencje pracowników. Skorzystaj z naszych usług i zainwestuj w rozwój swojej firmy już dziś!

Ze szkoleń możesz skorzystać w następujących miastach: Gliwice | Katowice | Kielce | Kraków | Łódź | Poznań | Rybnik | Rzeszów | Warszawa | Wrocław | oraz Online

Nie ma Twojego miasta na liście? Skontaktuj się z nami! Istnieje możliwość organizacji szkoleń, kursów i warsztatów dla menedżerów, sprzedawców, pracowników oraz sprzedawców na terenie całej Polski.

Wycena szkolenia dla firmy - poznaj cenę szkolenia Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

Zamów wstępną wycenę szkolenia

  Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.  Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.

  FAQ – najczęściej zadawane pytania

  Jakie są główne korzyści ze szkoleń biznesowych?

  Szkolenia biznesowe pomagają w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, zwiększają efektywność pracy oraz wspierają rozwój umiejętności przywódczych. Inwestowanie w szkolenia i kursy biznesowe może prowadzić do lepszych wyników finansowych firmy i większego zaangażowania pracowników, co jest kluczowe dla rozwoju przedsiębiorczości.

  Co to są certyfikowane szkolenia z modelu DISC?

  Certyfikowane szkolenia z modelu DISC to programy edukacyjne, które uczą analizy stylów zachowań i komunikacji w miejscu pracy. Szkolenia te pomagają poznać różne typy osobowości i dostosować do nich podejście, co poprawia efektywność zespołu i komunikacji.

  Jakie szkolenia są najbardziej odpowiednie dla kadry menedżerskiej?

  Najbardziej odpowiednie dla kadry menedżerskiej są szkolenia z zakresu zarządzania, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, zarządzaniu zespołem oraz strategicznym planowaniu. Akademia menedżerska może również obejmować zarządzanie zmianą i budowanie zespołów.

  Jakie są różnice między szkoleniami stacjonarnymi a kursami online?

  Szkolenia stacjonarne oferują bezpośredni kontakt z trenerem i innymi uczestnikami, co sprzyja interakcji i wymianie doświadczeń. Kursy online są bardziej elastyczne, umożliwiają uczestnictwo z dowolnego miejsca i często są tańsze. Wybór zależy od specyfiki szkoleń oraz potrzeb firmy i pracowników.

  Dlaczego warto inwestować w akredytowane szkolenia dla pracowników?

  Akredytowane szkolenia zapewniają wysoki standard edukacji i uznane kwalifikacje. Uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza ich umiejętności i zwiększa ich wartość dla pracodawców. Inwestowanie w takie szkolenia może prowadzić do rozwoju kompetencji pracowników i lepszych wyników firmy.

  Jak mogę zapisać się na szkolenie biznesowe?

  Nasze szkolenia organizowane są dla firm. Aby zapisać się na szkolenie należy skontaktować się z działem HR we własnej firmie.

  Czy oferujecie szkolenia online?

  Tak, oferujemy szkolenia online, które prowadzone są przez naszych doświadczonych trenerów.

  Jakie są koszty uczestnictwa w szkoleniach?

  Koszty uczestnictwa w naszych szkoleniach mogą się różnić w zależności od rodzaju kursu i jego zakresu. Oferujemy rabaty dla mśp oraz specjalne oferty dla nowych uczestników.

  Czy szkolenia są odpowiednie dla początkujących?

  Tak, nasze szkolenia są projektowane tak, aby były przydatne zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych uczestników. Każde szkolenie prowadzi profesjonalny trener lub specjalista ds. swojej dziedziny, co gwarantuje jasny i zrozumiały przekaz wiedzy.

  Jakie referencje posiadają Wasi szkoleniowcy?

  Nasi szkoleniowcy to długoletni trenerzy w branży szkoleniowej. Wszyscy posiadają bogate doświadczenie zawodowe. Niektórzy – także doświadczenie akademickie. Wielu z nich to magisterowie, master coachowie lub specjaliści ds. development, co gwarantuje najwyższy poziom profesjonalizmu. W naszym gronie mamy też osoby z tytułem doktora.

  Czy na Wasze szkolenia można dołączyć w trakcie trwania kursu?

  Zwykle preferujemy, aby uczestnicy zapisali się przed rozpoczęciem kursu, aby mogli w pełni skorzystać z oferowanych materiałów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość dołączenia w trakcie trwania kursu.

  Czy oferujecie wsparcie po zakończeniu szkolenia?

  Tak, po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na wsparcie naszych trenerów i konsultantów. Oferujemy również dostęp do dodatkowych materiałów wideo i newslettera, które pomogą Ci wykorzystać zdobytą wiedzę w swoim biznesie lub życiu zawodowym.

  Opinie Klientek i Klientów

  Uczestnik szkolenia 1

  Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.

  Tomasz Kotula

  Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

  Coaching w. 14

  Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.

  Anna Patelska

  Dyrektor RCD Allianz Opole

  Uczestnik szkolenia

  Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.

  Maciej Puzon

  Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  Coaching w. 9

  W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.

  Kamil Bekier

  General Manager, Noble Place – Legic Ltd.

  Więcej opinii znajdziesz tutaj:
  Google Business Profile
  LinkedIn