Typy klientów według typologii DISC i jak ich obsługiwać

Typy klientów i ich zrozumienie są kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, gdzie dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klienta staje się fundamentem sukcesu. Dlatego zaprojektowaliśmy dwudniowe szkolenie „Typy klientów według typologii DISC i jak ich obsługiwać„, skierowane do profesjonalistów, którzy pragną doskonalić umiejętności w zakresie rozpoznawania i efektywnej komunikacji z różnorodnymi typami klientów. Program szkolenia opiera się na sprawdzonej typologii DISC, oferując uczestnikom nie tylko pogłębioną wiedzę o czterech typach osobowości – Dominującym, Inicjatywnym, Stałym oraz Krytyczno-analitycznym – ale również narzędzia do identyfikacji i dostosowania komunikacji do indywidualnych potrzeb klienta.

W ciągu dwóch dni uczestnicy skupiają się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, ucząc się, jak rozpoznawać profil osobowości klienta i dostosowywać do niego swoje podejście, by komunikacja była jak najbardziej efektywna. Szkolenie zamyka moduł podsumowujący z ewaluacją, po którym uczestnicy otrzymają certyfikaty. Jest to nie tylko okazja do rozwoju osobistego i zawodowego, ale przede wszystkim inwestycja w budowanie trwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami, co jest bezcennym atutem w każdej branży.

Dla kogo jest to szkolenie z typów osobowości klientów wg DISC?

Szkolenie Typy klientów według typologii DISC i jak ich obsługiwać zostało zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum profesjonalistów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji i budowania trwałych relacji z klientami. Oto kluczowe grupy docelowe, dla których to szkolenie będzie szczególnie wartościowe:

 • Przedstawiciele handlowi i doradcy klienta: Osoby te na co dzień komunikują się z klientami, starając się zrozumieć ich potrzeby i dostosować ofertę produktów lub usług. Wiedza na temat typologii DISC pomoże im skuteczniej nawiązywać relacje i zwiększać skuteczność sprzedaży.
 • Specjaliści ds. marketingu: Dla marketerów, zrozumienie różnych typów osobowości klientów jest kluczowe w projektowaniu skutecznych kampanii i strategii komunikacji, które rezonują z ich docelowymi odbiorcami.
 • Konsultanci biznesowi: Dla konsultantów, zrozumienie różnych typów osobowości klientów jest niezbędne w dostosowywaniu swoich usług i podejścia do specyfiki klienta, co zwiększa skuteczność doradztwa.

Szkolenie to jest więc skierowane do szerokiego grona profesjonalistów, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z klientami, zarządzają zespołami, czy też są odpowiedzialni za strategie komunikacji i marketingu w swoich organizacjach.

Jakie kompetencje rozwiniesz i czego się nauczysz na tym szkoleniu?

Uczestnictwo w szkoleniu „Typy klientów według typologii DISC i jak ich obsługiwać” umożliwia rozwój szeregu kompetencji niezbędnych w pracy z klientami, zarządzaniu zespołem oraz w efektywnej komunikacji interpersonalnej. Oto kluczowe umiejętności i wiedza, które uczestnicy zdobędą:

 • Rozumienie typologii DISC: Nauczysz się podstaw typologii DISC, zrozumiesz cztery główne typy osobowości (Dominujący, Inicjatywny, Stały, Krytyczno-analityczny) oraz dowiesz się, jak te preferencje wpływają na zachowania, komunikację i decyzje.
 • Identyfikacja typów osobowości DISC klientów: Nabędziesz umiejętności rozpoznawania typów osobowości w interakcjach z klientami, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania i sposób podejmowania decyzji.
 • Dostosowywanie komunikacji do typu osobowości: Nauczysz się, jak modyfikować swoje podejście komunikacyjne, aby skuteczniej docierać do różnych typów osobowości, zwiększając tym samym efektywność przekazu i budując silniejsze relacje z klientami.
 • Rozwijanie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych: Poprzez lepsze zrozumienie typów osobowości klientów, zdobędziesz narzędzia do poprawy swoich technik sprzedaży i negocjacji, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów biznesowych.
 • Zarządzanie konfliktami i budowanie zespołu: Szkolenie pomoże Ci lepiej radzić sobie z konfliktami wynikającymi z różnic osobowościowych oraz nauczy, jak wykorzystać różnorodność typów osobowości w zespole do budowania silnej i efektywnej grupy.
 • Sposoby wpływania na motywację: Zdobędziesz wiedzę na temat tego, co motywuje poszczególne typy osobowości, co pozwoli Ci lepiej zarządzać motywacją klienta.
 • Umiejętności słuchania i empatii: Szkolenie zwiększy Twoją zdolność do aktywnego słuchania i empatii, umożliwiając lepsze zrozumienie perspektywy klienta oraz budowanie głębszych, bardziej zaufanych relacji.
 • Zarządzanie własnymi reakcjami i emocjami: Uczestnicy nauczą się, jak zarządzać własnymi emocjami i reakcjami w kontekście różnych typów osobowości, co jest kluczowe w utrzymaniu profesjonalizmu i skuteczności w różnorodnych sytuacjach biznesowych i sprzedażowych

To szkolenie zapewnia kompleksowy rozwój kompetencji w zakresie rozumienia i efektywnej interakcji z różnymi typami osobowości, co znajduje zastosowanie w wielu aspektach sprzedaży i obsługi klienta.

Jakimi metodami prowadzone jest to szkolenie?

Szkolenie „Typy klientów według typologii DISC i jak ich obsługiwać” wykorzystuje różnorodne metody dydaktyczne, aby zapewnić uczestnikom jak największą efektywność nauki oraz możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Oto kluczowe metody, które są stosowane podczas tego szkolenia:

 1. Interaktywne wykłady: Te sesje wprowadzają uczestników w teoretyczne aspekty typologii DISC, oferując solidne fundamenty i zrozumienie różnych typów osobowości. Wykłady są interaktywne, zachęcające do zadawania pytań i dyskusji, co pomaga w lepszym przyswajaniu materiału.
 2. Ćwiczenia praktyczne i warsztaty: Uczestnicy biorą udział w serii ćwiczeń indywidualnych i grupowych, które pozwalają na praktyczne zastosowanie teorii w bezpiecznym środowisku. Ćwiczenia te skupiają się na identyfikacji typów osobowości, dostosowywaniu komunikacji oraz strategiach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 3. Analiza przypadków: Metoda ta pozwala uczestnikom na analizę rzeczywistych scenariuszy biznesowych i studiów przypadków, gdzie wiedza o typologii DISC została zastosowana do rozwiązania konkretnych problemów. To pomaga w zrozumieniu, jak teoria przekłada się na praktykę.
 4. Role-playing (gry symulacyjne): Gry role-playing są wykorzystywane do symulacji interakcji z klientami o różnych typach osobowości. Uczestnicy mogą wcielać się w różne role, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi strategiami komunikacji i otrzymywanie natychmiastowego feedbacku od prowadzących i innych uczestników.
 5. Wypełnianie kwestionariusza DISC: Każdy uczestnik wypełnia kwestionariusz DISC, co nie tylko pomaga w samozrozumieniu i identyfikacji własnego typu osobowości, ale także stanowi podstawę do lepszego zrozumienia różnorodności typów osobowości wśród klientów i kolegów.
 6. Dyskusje grupowe i wymiana doświadczeń: Szkolenie zachęca do dzielenia się doświadczeniami i perspektywami między uczestnikami. Dyskusje grupowe pozwalają na eksplorowanie różnych punktów widzenia i uczenie się od siebie nawzajem.
 7. Feedback i coaching indywidualny: Prowadzący oferują indywidualny feedback i sesje coachingowe, pozwalając uczestnikom na dogłębną analizę własnych postępów oraz dostosowanie strategii uczenia się do indywidualnych potrzeb.
 8. Materiały dydaktyczne: Uczestnikom są dostarczane materiały szkoleniowe, które mogą służyć jako przewodnik i źródło wiedzy po zakończeniu kursu. Dostęp do materiałów dalsze pogłębianie wiedzy na temat typologii DISC.

Stosowanie tych różnorodnych metod ma na celu nie tylko zapewnienie uczestnikom kompleksowego zrozumienia typologii DISC, ale również wyposażenie ich w praktyczne narzędzia i techniki, które mogą być stosowane w codziennej pracy zawodowej.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Typy klientów według typologii DISC i jak ich obsługiwać

Termin rozpoczęcia szkolenia

Do ustalenia z zamawiającym

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów
+ inne miejsca w Polsce
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

Program szkolenia Typy klientów wg DISC

Moduł I – Wprowadzenie do typologii osobowości DISC

 • przedstawienie, przywitanie i sprawy organizacyjne;
 • ćwiczenie CHAOS;
 • ogólne wprowadzenie do typologii persolog DISC.

Moduł II – kwestionariusz DISC

 • wypełnienie kwestionariusza typologii osobowości DISC
 • obliczanie wyników i ocena kwestionariusza DISC;

Moduł III – Rozumienie typów zachowań D oraz I

 • jak reagują i postrzegają otoczenie Dominanci i Inicjatywni?
 • jakie są ich cele, obawy, pragnienia i motywacje osób dominujących i inicjatywnych?
 • jak D oraz I widzą siebie, a jak je widzą inni?
 • co motywuje i jacy ludzie są potrzebni Dominantom i Inicjatywnym?

Moduł IV – Rozumienie typów zachowań S oraz K

 • jak reagują i postrzegają otoczenie Stali i Krytyczno-analityczni?
 • jakie są ich cele, obawy, pragnienia i motywacje osób stałych i krytyczno-analitycznych?
 • jak S oraz K widzą siebie, a jak je widzą inni?
 • co motywuje i jacy ludzie są potrzebni Stałym i Krytyczno-analitycznym?

MODUŁ V – Jak rozpoznać profil osobowości klienta?

 • jak zachowują się klienci D, I, S, a jak klienci K?
 • potrzeby klientów wg DISC
 • jak DISC robi zakupy?

Moduł VI – Skuteczna komunikacja z klientami DISC

 • komunikacja werbalna i pisemna z osobami DISC
 • jak w zgodzie ze swoim typem osobowości obsługiwać klientów DISC
 • co kogo w kim w wkurza, czyli D vs ISC, I vs DSC, S vs DIC oraz C vs DIS;
 • strategia rozmów telefonicznych z klientami;
 • jak najefektywniej obchodzić się z każdym klientem będąc D lub I lub S lub C?

Moduł VII – Zakończenie

 • podsumowanie, ewaluacja szkolenia, rozdanie certyfikatów

Liczebność grupy szkoleniowej

Efektywność szkolenia osiąga swój szczyt, gdy liczba uczestników mieści się w przedziale od 10 do 20 osób. Minimalna liczba osób mogących wziąć udział w szkoleniu to 8, podczas gdy maksymalna to 22. W przypadku, gdy grupa przekracza 22 osoby, zajęcia są prowadzone przez dwóch trenerów, aby zapewnić wysoką jakość i skuteczność szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa łącznie 16 godzin, rozłożonych na dwa dni. W trakcie każdego dnia szkoleniowego organizowane są od 3 do 4 krótkie przerwy kawowe, trwające około 15 minut każda, a także jedna dłuższa przerwa obiadowa, która wynosi od 30 do 45 minut.

Oferta cenowa

  Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.


  Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.

  Dowiedz się więcej na temat typów osobowości klientów

  Rozpoznanie i dostosowanie się do różnych typów klientów w sprzedaży tradycyjnej i e-commerce może znacząco wpłynąć na sukces sprzedaży. Wiedza na temat typologii klientów, opartej na modelu DISC, pozwala sprzedawcom na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań swoich klientów, co z kolei umożliwia tworzenie bardziej skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych. Przyjrzymy się bliżej, jak poznać i obsługiwać różne typy klientów w e-commerce na podstawie typologii DISC, co musisz wiedzieć, aby zwiększyć efektywność swojej sprzedaży online.

  Jakie są podstawowe typy klientów według typologii DISC?

  Charakterystyka klienta Dominującego

  Klient Dominujący cechuje się pewnością siebie i skłonnością do podejmowania szybkich decyzji. Tacy klienci w swoich zakupach kierują się przede wszystkim efektywnością i wynikami. Aby skutecznie obsługiwać takiego klienta w sprzedaży tradycyjnej oraz e-commerce, sprzedawcy muszą dostarczać konkretne i szczegółowe informacje na temat produktu lub usługi, pozwalając klientowi na szybkie i łatwe dokonanie zakupu.

  Zachowania klienta Inicjatywnego

  Klienci Inicjatywni wykazują wysoki poziom entuzjazmu i są otwarci na nowości. Często podejmują decyzje na podstawie emocji lub relacji z marką. W kontekście sprzedaży ważne jest, aby zaoferować im angażujące i przeżyciowe doświadczenia zakupowe, które zbudują zaufanie i pozytywne skojarzenia z marką.

  Preferencje klienta Stałego

  Klienci Stali szukają przede wszystkim bezpieczeństwa i stabilności w swoich zakupach. Priorytetem dla nich jest zbudowanie relacji i zaufania do marki. Sprzedawcy powinni skupić się na oferowaniu wysokiej jakości obsługi klienta, jasnym komunikacie oraz na budowaniu długotrwałych relacji z tego typu konsumentami.

  Metody podejmowania decyzji przez klienta Krytyczno-analitycznego (tzw. Korygującego)

  Klient Krytyczno-analityczny w decyzjach zakupowych kieruje się logiką i analizą dostępnych informacji. W procesie sprzedaży kluczowe będzie zatem dostarczenie szczegółowych danych na temat produktu, jego porównania z innymi produktami oraz opinii innych konsumentów. Tacy klienci docenią również prostotę i przejrzystość procesu zakupowego.

  Techniki sprzedaży dopasowane do typu klienta

  Tworzenie ofert dla klienta Dominującego

  Tworzenie ofert dla klienta dominującego wymaga przede wszystkim podkreślenia unikatowych korzyści i efektywności produktu lub usługi. Ważne jest, aby komunikacja była bezpośrednia i skupiona na pokazaniu, jak dany produkt może rozwiązać problem lub poprawić sytuację klienta.

  Interakcje z klientem Inicjatywnym

  Interakcje z klientem Inicjatywnym powinny być dynamiczne i pełne pozytywnej energii. Skuteczna może okazać się personalizacja komunikacji i oferty, a także wykorzystanie elementów grywalizacji czy storytellingu, aby stworzyć emocjonalny związek z marką.

  Personalizacja zakupów dla klienta Stałego

  Personalizacja zakupów dla klienta Stałego może obejmować dostosowywanie rekomendacji produktowych do wcześniejszych preferencji zakupowych czy personalizacje komunikatów e-mail. Ważne, aby ten typ klienta czuł, że marka dba o jego potrzeby i oferuje spójne i bezpieczne zakupy.

  Analityczne podejście do klienta Krytyczno-analitycznego

  Dla klienta Krytyczno-analitycznego ważne będzie dostarczenie bogatych w dane i analizy treści, które pomogą mu dokonać najlepszego wyboru. Może to być np. porównanie parametrów technicznych, dane z testów i recenzje produktów. Jasne i obiektywne prezentowanie informacji jest kluczowe.

  Jak klient Hurra i klient Zgodny wpływają na sklepy internetowe?

  Zachęcanie klienta Hurra do większych zakupów

  Klient Hurra, z natury optymistyczny i impulsywny, jest otwarty na sugestie cross-sellingowe i up-sellingowe. Sklepy internetowe mogą wykorzystać tę cechę, oferując dodatkowe produkty w trakcie zakupu lub korzystając z dynamicznych rekomendacji produktów.

  Budowanie relacji z klientem Zgodnym

  Klient Zgodny to ten, który ceni harmonię i spokojne podejście do zakupów. Dla sklepów internetowych kluczem będzie oferowanie spójnego, jasnego i uporządkowanego interfejsu, jak również bezstresowego procesu zakupu i wsparcia posprzedażowego.

  Strategie marketingowe skierowane na klienta Hurra i Zgodnego

  Odpowiednie strategie marketingowe dla klienta Hurra mogą obejmować dynamiczne kampanie promocyjne i korzystanie z silnych wezwań do działania (CTA). Natomiast dla klienta Zgodnego ważna będzie spójność i dostęp do wszechstronnych informacji o produkcie, które pozwolą mu na dokonanie przemyślanej decyzji.

  Rola typologii DISC w identyfikacji klienta zorientowanego na cel i klienta szczegółowego

  Różnice między klientem zorientowanym na cel a klientem szczegółowym

  Klient zorientowany na cel (D i I) skupia się na finalnym rezultacie zakupu i szybko podejmuje decyzje, podczas gdy klient szczegółowy potrzebuje więcej informacji i czasu na rozważenie różnych opcji (K i S). Rozumienie tych różnic pozwala na lepsze dostosowanie oferty i komunikacji.

  Zastosowanie analizy DISC w precyzowaniu oferty dla różnych typów klientów

  Zastosowanie analizy DISC w sprzedaży i obsłudze klienta umożliwia tworzenie bardziej trafnych ofert produktowych oraz spersonalizowanych przekazów marketingowych, które odpowiadają na unikalne potrzeby poszczególnych typów klientów.

  Wpływ podejścia skoncentrowanego na cel na efektywność sprzedaży

  Podejście skoncentrowane na cel, szczególnie wobec klientów dominujących i zorientowanych na cel, może znacząco zwiększyć efektywność sprzedaży. Umożliwia to skupienie się na kluczowych korzyściach produktu i zwiększa prawdopodobieństwo szybkiej decyzji o zakupie.

  Strategie projektowania doświadczeń zakupowych dla różnych typów klientów

  Personalizacja strony i oferty dla klienta Dominującego i Inicjatywnego

  Personalizacja doświadczeń zakupowych, poprzez dostosowanie strony internetowej i oferty do indywidualnych preferencji klienta Dominującego i Inicjatywnego, może znacząco zwiększyć ich zaangażowanie i lojalność wobec marki.

  Tworzenie treści marketingowych i ofert dopasowanych do typologii klientów

  Tworzenie treści marketingowych i ofert sprzedażowych, które odzwierciedlają potrzeby i preferencje różnych typów klientów zgodnie z ich typologią DISC, pozwala na większą personalizację przekazu i zwiększenie skuteczności działań marketingowych.

  Opinie klientów

  Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.
  Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.
  Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.
  Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!
  Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.
  Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole
  W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.
  Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.
  Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.
  Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!
  Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej
  Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.
  Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.
  Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.
  Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz
  Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.
  Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.
  Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.
  Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz
  Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.
  Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.
  Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK
  Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.
  Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉
  Emilia Bohun, Agencja Allianz
  Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!
  Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2
  Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności. Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
  Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.
  Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.
  Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.
  Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!
  Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.
  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!
  Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.
  Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
  Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe
  Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.
  Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.
  Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK
  Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.
  Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…
  Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.
  Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.
  Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!
  Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.
  Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.
  Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.
  Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.
  Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.
  Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.

  Szkolenia sprzedażowe dla handlowców i pracowników obsługi klienta

  FAQ – często zadawane pytania

  Jak poznać typy klientów w e-commerce i tradycyjnej sprzedaży według typologii DISC?

  Poznanie typów klientów według modelu DISC w e-commerce polega przede wszystkim na obserwacji ich zachowań, preferencji zakupowych oraz sposobu komunikacji. Niezbędne jest zrozumienie, że każdy typ osobowości ma unikalne cechy, dzięki którym można lepiej dostosować swoją ofertę i sposób komunikacji. Istotne jest, aby słuchać potrzeb klienta i obserwować, jakie ma preferencje, co znacznie ułatwi ich identyfikację.

  Jak obsługiwać klienta negującego?

  Obsługa klienta negującego wymaga przede wszystkim cierpliwości oraz umiejętności słuchania. Ważne jest, aby zaoferować mu przestrzeń do wyrażenia swoich obaw i zaproponować konkretne rozwiązania, które mogą rozwiać jego wątpliwości. Należy również prezentować informacje i dowody, które potwierdzają wartość produktu lub usługi, aby przekonać klienta do zmiany zdania.

  W jaki sposób marketing może się przyczynić do lepszego zrozumienia klientów samodzielnych?

  Marketing może przyczynić się do lepszego zrozumienia klientów samodzielnych poprzez analizę ich zachowań online, preferencji oraz zwyczajów zakupowych. Używając narzędzi analitycznych można sprawdzić, jakie treści najczęściej przyciągają tych klientów i jakie oferty najchętniej wybierają. W oparciu o te informacje możliwe jest tworzenie spersonalizowanych kampanii i ofert, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby klientów samodzielnych.

  Jak adaptować swoją ofertę do klienta systematycznego?

  Aby adaptować swoją ofertę do potrzeb klienta systematycznego, konieczne jest oferowanie wyraźnych i szczegółowych opisów produktów, klarownych instrukcji użytkowania oraz zrozumiałych i przewidywalnych ścieżek zakupowych. Klienci systematyczni cenią sobie porządek i jasność, dlatego przy każdym kontakcie z marką ich doświadczenie powinno być konsekwentne i pozbawione niepotrzebnego chaosu.

  Czym charakteryzuje się klient chaotyczny (Inicjatywny) i jak go obsłużyć?

  Klient chaotyczny charakteryzuje się impulsywnymi decyzjami zakupowymi i często zmienia zdanie. Aby go obsłużyć, należy wykazać się elastycznością i szybkością działania. Ważne jest, aby oferować mu łatwe i szybkie rozwiązania zakupowe, a także możliwość łatwego kontaktu z obsługą klienta w razie potrzeby. Personalizacja oferty oraz sugestie produktów, które mogą go zainteresować, również mogą przynieść pożądane efekty.

  Jakie korzyści przynosi rozumienie typów klientów według typologii DISC?

  Rozumienie typów klientów według typologii DISC pozwala na oferty i strategii marketingowych pod konkretne grupy klientów. Dzięki temu możliwe jest lepsze dostosowanie oferty pod poszczególne typy osobowości.