First Time Manager – szkolenie dla początkujących menedżerów

Bycie menedżerem, zwłaszcza na początku drogi zarządzania innymi, może być ogromnym wyzwaniem. Szkolenie dla początkujących menedżerów – First Time Manager zostało przygotowane z myślą o tych, którzy przygotowują się do pełnienia roli menedżerów, tych, którzy od niedawna pełnią tę rolę, a także tych, którzy są menedżerami, ale do tej pory nie mieli możliwości uczestniczenia w profesjonalnym szkoleniu z zarządzania.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Szkolenie „First Time Manager” jest przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, którzy znajdują się na różnych etapach swojej kariery zawodowej, ale wspólnym mianownikiem jest ich nowa lub niedługo oczekiwana rola menedżerska. Oto bardziej szczegółowy opis grupy docelowej:

 • Nowo mianowani menedżerowie – Osoby, które niedawno otrzymały promocję na stanowiska kierownicze i stają przed wyzwaniem zarządzania zespołem po raz pierwszy.
 • Przyszli liderzy – Pracownicy zidentyfikowani przez organizacje jako potencjalni kandydaci na stanowiska menedżerskie, przygotowywani do przyszłych ról lidera.
 • Menedżerowie bez formalnego przeszkolenia – Osoby, które objęły stanowiska kierownicze bez wcześniejszego formalnego szkolenia z zakresu zarządzania, chcące ugruntować swoją wiedzę i umiejętności.
 • Młodzi liderzy – Młode talenty, które szybko awansują w hierarchii organizacyjnej i potrzebują wsparcia w kształtowaniu skutecznych stylów przywództwa.
 • Menedżerowie projektów – Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami, które obejmują koordynację pracy zespołu oraz potrzebują umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji i delegowania zadań.
 • Właściciele małych firm – Przedsiębiorcy i właściciele start-upów, którzy muszą efektywnie zarządzać swoimi zespołami, aby osiągnąć sukces na rynku.
 • Specjaliści HR – Profesjonaliści z działów zasobów ludzkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne techniki zarządzania i liderowania zespołami, aby lepiej wspierać rozwój pracowników.
 • Liderzy zespołów zdalnych – Menedżerowie, którzy prowadzą zespoły rozproszone geograficznie i muszą radzić sobie z wyzwaniami komunikacji i koordynacji na odległość.

Czego się nauczysz i jakie kompetencje menedżerskie rozwiniesz na szkoleniu First Time Manager?

 • Poznanie mechanizmów przebiegu komunikacji i identyfikacja barier komunikacyjnych, co pozwala na efektywną komunikację interpersonalną.
 • Rozpoznanie własnego dominującego stylu pracy i komunikacji oraz stylów członków zespołu, umożliwiające dopasowanie metod komunikacji do różnych typów osobowości.
 • Nauka skutecznego wykorzystania informacji zwrotnej jako narzędzia do motywowania i rozwijania pracowników, w tym stosowanie modelu FUKO+ do przekazywania korygującej informacji zwrotnej.
 • Zrozumienie znaczenia delegowania zadań jako narzędzia rozwoju pracowników i efektywności zespołu, w tym dopasowanie sposobu delegowania do indywidualnych etapów rozwoju członków zespołu.
 • Uczenie się metod wyznaczania i realizacji celów zespołowych, stosowanie metody SMART i matrycy Eisenhowera do planowania i priorytetyzacji zadań.
 • Poznanie różnych typów konfliktów i strategii ich rozwiązywania, rozwijanie umiejętności zarządzania konfliktami w zespole.
 • Nauka asertywności jako metody komunikacji i zarządzania konfliktami, w tym praktykowanie asertywnej odmowy i stosowanie komunikacji proasertywnej.
 • Zrozumienie różnych teorii motywacji, w tym teorii XY McGregora, poznawanie i stosowanie różnych motywatorów i czynników higieny pracy.
 • Nauka tworzenia i prezentowania skutecznego expose szefa, zrozumienie znaczenia i wpływu expose na motywację i zaangażowanie zespołu.

Każdy z tych punktów koncentruje się na krytycznych aspektach zarządzania i przywództwa, przygotowując uczestników do pokonywania wyzwań związanych z nową rolą menedżerską i umożliwiając im skuteczne budowanie oraz prowadzenie swoich zespołów.

Metody szkoleniowe na szkoleniu First Time Manager

Realizacja szkolenia opiera się na interaktywnych metodach warsztatowych, co sprzyja bezpośredniemu zaangażowaniu uczestników. Poprzez serię ćwiczeń, które są starannie dobrane do treści programu oraz indywidualnych zdolności i umiejętności uczestników, zachęca się ich do aktywnego udziału. Uczestnicy mają okazję do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, co wzbogaca proces nauczania. W trakcie szkolenia, poprzez dyskusje i zachętę do zadawania pytań, tworzy się otwarte środowisko wspierające wymianę myśli i pomysłów. Dzięki takiemu podejściu, szkolenie jest nie tylko precyzyjnie dostosowane do potrzeb zlecającej je organizacji, ale również odpowiada na konkretne potrzeby rozwojowe uczestników. W efekcie, takie działania przyczyniają się do budowania i rozwijania kluczowych kompetencji menedżerskich.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

First Time Manager – szkolenie dla początkujących menedżerów

Czas trwania szkolenia

24 godziny – 3 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

 Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów
+ inne miejsca w Polsce
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

Program szkolenia dla menedżerów First Time Manager

Program szkolenia dla początkujących menedżerów First Time Manager

MODUŁ I – Komunikacja i jej kluczowa rola w pracy menedżerów

MODUŁ II – Jak pracować i komunikować się z ludźmi o różnych typach osobowości DISC?

 • Poznaj swój dominujący styl pracy i komunikacji
 • Rozpoznawanie dominujących stylów pracy i komunikacji DISC u członków zespołu
 • Dopasowanie komunikacyjne do poszczególnych stylów

Moduł III – Konstruktywna informacja zwrotna

Moduł IV – Sytuacyjne delegowanie zadań

 • Dlaczego warto delegować zadania
 • Dopasowanie sposobu delegowania zadań do etapu rozwoju pracownika
 • Czynnik czasowy w delegowaniu
 • Rodzaje stylów delegowania zadań

Moduł V – Budowanie efektywności w zespole

 • Dlaczego wyznaczanie celów jest takie ważne?
 • Jak dopasować wyznaczanie celów do różnych etapów rozwoju pracownika?
 • Metoda SMART do wyznaczania celów
 • Priorytetyzacja zadań – matryca Eisenhowera

MODUŁ VI – Konflikt w zespole

 • Gra symulacyjna
 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa

MODUŁ VII – Asertywność a konflikt

 • Asertywność jako szansa
 • Jak odróżnić asertywność pod postaw agresywnych (dominujących) i uległych
 • Style reagowania na konflikt
 • Warunki asertywności
 • Asertywna odmowa
 • Komunikacja proasertywna

Moduł VIII – Motywowanie pracowników

 • Teoria XY McGregora
 • Motywatory a czynniki higieny
 • Matryca motywatorów

Moduł IX – Expose szefa

 • Czym jest expose szefa i dlaczego warto je wygłosić
 • Najważniejsze zasady dotyczące przygotowania expose szefa
 • Błędy, których warto uniknąć, by expose przyniosło dobre rezultaty

Liczebność grupy szkoleniowej

Liczebność grupy szkoleniowej

Szkolenie jest najbardziej efektywne, gdy uczestniczy w nim między 10 a 20 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 8 osób, a największa 22. Przy grupach liczniejszych niż 22 osoby – szkolenie prowadzi dwóch trenerów.

Czas trwania – szkolenie First Time Manager

Szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe (3 dni), które mogą być zrealizowane w następujących wariantach czasowych:

 • wariant nr 1: jeden zjazd szkoleniowy (3 dni)
 • wariant nr 2: trzy zjazdy szkoleniowej (po 1 dzień każdy)

W każdym dniu szkoleniowym realizowane będą przerwy: min. 2 przerwy kawowe (po 15 minut) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut)

Oferta cenowa

  Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.


  Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.

  Dowiedz się więcej na temat szkolenia First Time Manager

  Zarządzanie zespołem to wyzwanie, które wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również umiejętności interpersonalnych i zdolności do motywowania. Dla osób, które po raz pierwszy staną przed zadaniem kierowania zespołem, szkolenie First Time Manager może okazać się kluczowe w zdobyciu niezbędnych umiejętności. W niniejszym artykule przedstawiamy, dlaczego warto zainwestować w swój rozwój na tym stanowisku, jak wybrać odpowiedni rodzaj szkolenia, oraz jakie kompetencje i umiejętności można zdobyć, uczestnicząc w takim kursie.

  Jakie są korzyści z udziału w szkoleniu dla początkujących menedżerów?

  Zdobycie kompetencji menedżerskich

  Uczestnictwo w szkoleniu First Time Manager pozwala na zdobycie kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem. Są to zarówno umiejętności organizacyjne, jak i te dotyczące zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów oraz planowania strategicznego. Szkolenie oferuje przekazanie merytorycznej wiedzy, jaką każdy nowy lider powinien posiadać.

  Wypracowanie własnego stylu zarządzania

  Ważnym aspektem szkolenia dla początkujących menedżerów jest możliwość wypracowania indywidualnego stylu zarządzania. Podczas kursu uczestnicy poznają różne metodyki i podejścia, co pozwala na późniejsze dopasowanie najbardziej efektywnych praktyk do własnego zespołu. Ważne jest, aby nowy menedżer mógł sprawdzić, który ze stylów zarządzania jest dla niego najbardziej naturalny i jak może być on najlepiej przyjęty przez zespół.

  Zrozumienie roli lidera w zespole

  Program szkoleniowy pomaga również w zrozumieniu roli lidera w zespole. Zarządzanie to nie tylko delegowanie zadań i kontrolowanie ich wykonania, ale także inspiracja dla pracowników oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia zdobycie wiedzy na temat tego, jak menadżer może stać się autorytetem i zachować jednakowość w trudnych sytuacjach biznesowych i zespołowych.

  Jak wybrać odpowiednie szkolenie First Time Manager – online czy stacjonarnie?

  Zalety szkolenia online i kiedy warto je rozważyć

  Szkolenia online oferują elastyczność oraz możliwość udziału osób z różnych lokalizacji bez konieczności podróżowania. To doskonała opcja dla osób, które cenią sobie możliwość dostosowania nauki do własnego harmonogramu. Ponadto, szkolenia on-line często oferują dostęp do materiałów po zakończeniu kursu, co umożliwia ich późniejsze powtórzenie.

  Wartości dodane szkolenia stacjonarnego

  Zaletą szkolenia stacjonarnego jest możliwość bezpośredniej interakcji z trenerem i innymi uczestnikami. Taka forma pozwala na wymianę doświadczeń oraz natychmiastowe odpowiadanie na pojawiające się pytania. Interaktywne zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów zapewniają głębsze zrozumienie przedstawianych zagadnień i umożliwiają przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń w grupie.

  Jak skorzystać ze szkolenia otwartego?

  Szkolenia otwarte są dostępne dla szerokiego grona odbiorców i organizowane są w zaplanowanych terminach. To doskonała opcja dla osób, które chcą szybko przystąpić do kursu bez konieczności długiego czekania. Uczestnictwo w takim szkoleniu pozwala również na poznanie nowych osób z branży oraz rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych.

  Program szkolenia dla pierwszych menedżerów – co powinien zawierać?

  Najważniejsze kompetencje menedżerskie do rozwoju

  Program szkolenia dla nowych menedżerów powinien koncentrować się na rozwijaniu umiejętności kluczowych dla skutecznego zarządzania. Należą do nich: umiejętność motywowania pracowników, komunikacja interpersonalna, techniki asertywności, a także zarządzanie czasem i delegowanie zadań. Skuteczny menedżer to osoba, która potrafi nie tylko efektywnie kierować zespołem, ale również inspiruje pracowników do osiągania lepszych wyników.

  Poznawanie narzędzi zarządzania zespołem

  Każdy menedżer powinien znać narzędzia, które pomogą mu w codziennym zarządzaniu zespołem. Szkolenie powinno więc obejmować tematykę nowoczesnych systemów do planowania zadań, narzędzi wspierających komunikację oraz metod oceny i analizy pracy zespołu. Poznanie i przetestowanie tych narzędzi w trakcie kursu pozwala na ich szybsze wdrożenie w praktyce zawodowej.

  Budowanie autorytetu lidera – praktyczne ćwiczenia

  Budowanie autorytetu lidera to jeden z kluczowych aspektów szkolenia. Uczestnicy powinni mieć możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach, które pomogą im rozwijać umiejętności przełożonego zdolnego do kierowania, motywowania oraz budowania zespołu. Ćwiczenia te są również doskonałą okazją do otrzymania feedbacku od trenerów, co ma nieocenione znaczenie dla dalszego rozwoju.

  Kluczowe umiejętności, jakie menedżer zdobędzie na szkoleniu „First Time Manager”

  Skuteczne zarządzanie zespołem

  Na szkoleniu First Time Manager uczestnicy nauczą się, jak skutecznie zarządzać zespołem, w tym jak rozpoznać i wykorzystać potencjał pracowników, jak zaplanować pracę zespołu, aby osiągnąć cele biznesowe oraz jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

  Techniki motywowania pracowników

  Niezwykle ważne jest także przyswojenie technik motywowania pracowników, w tym rozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie stosować różne techniki motywacyjne, aby poprawić efektywność zespołu oraz jak stworzyć środowisko pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji i zaangażowania.

  Delegowanie zadań i umiejętność efektywnego feedbacku

  Kluczowymi umiejętnościami, które menedżer zdobędzie podczas szkolenia, będą także delegowanie zadań w sposób umożliwiający pracownikom rozwój ich kompetencji oraz dawanie efektywnego feedbacku, który jest fundamentem wzajemnego zaufania i poprawy wydajności pracy zespołu.

  Chcesz porozmawiać o szkoleniu dla Twojej firmy? Zarezerwuj termin spotkania online!

  Jeżeli interesuje Cię zorganizowanie tego lub innego rodzaju szkolenia w Twojej organizacji i chciałbyś/chciałabyś omówić szczegóły w formie online, serdecznie zachęcamy do umówienia się na spotkanie online poprzez nasz kalendarz.

  szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

  Opinie klientów

  Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.
  Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.
  Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.
  Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!
  Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.
  Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole
  W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.
  Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.
  Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.
  Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!
  Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej
  Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.
  Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.
  Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.
  Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz
  Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.
  Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.
  Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.
  Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz
  Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.
  Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.
  Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK
  Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.
  Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉
  Emilia Bohun, Agencja Allianz
  Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!
  Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2
  Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności. Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
  Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.
  Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.
  Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.
  Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!
  Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.
  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!
  Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.
  Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
  Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe
  Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.
  Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.
  Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK
  Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.
  Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…
  Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.
  Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.
  Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!
  Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.
  Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.
  Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.
  Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.
  Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.
  Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.

  Poznaj nasze szkolenia menedżerskie!

  Szkolenie dla początkujących menedżerów First Time Manager Wiktor Tokarski

  First Time Manager
  Czas trwania: 3 dni (24 godziny)

  akademia menedżera szkolenie dla menedżerów kompetencje menedżerskie

  Akademia Menedżera
  Czas trwania: 6 dni (48 godzin)

  szkolenie expose szefa menedżera kierownika lidera szkolenia dla firm

  Exposé Szefa
  Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

  Szkolenie Rekrutacja i onboarding pracowników Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Rekrutacja i onboarding pracowników
  Czas trwania: 1 lub 2 dni (8-16 godzin)

  Szkolenie Zarządzanie zmianą Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Zarządzanie zmianą
  Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

  Szkolenie Zarządzanie projektami Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Zarządzanie projektami
  Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

  FAQ – często zadawane pytania

  Jak mogę zapisać się na szkolenie First Time Manager – dla początkujących menedżerów?

  Aby zapisać się na szkolenie dla nowych kierowników, należy skontaktować się z organizatorem za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, e-mailowo lub telefonicznie. 

  Kto jest prowadzącym szkolenia dla menedżerów?

  Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu, którzy mają bogate doświadczenie w zakresie rozwoju roli menedżera oraz w zarządzaniu zespołami. Trenerzy są specjalistami z różnych branż, co pozwala na dostosowanie treści do potrzeb uczestników.

  Czy szkolenie jest również dostępne on-line?

  Tak, szkolenie First Time Manager jest dostępne zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Rozwiązanie on-line pozwala na elastyczniejsze dopasowanie uczenia się do indywidualnych potrzeb uczestników oraz dostępność dla osób z różnych części kraju.

  Czego mogę się nauczyć podczas szkolenia dla początkujących menedżerów?

  Szkolenie pokrywa kluczowe aspekty zarządzania, naukę efektywnej komunikacji, budowanie zespołów, zapoznanie z technikami coachingowymi, odkrywanie mocnych stron zarówno w sobie, jak i w swoim zespole, a także doskonalenie umiejętności przywódczych. Uczestnicy będą przygotowani do podejmowania pierwszych kroków w nowej roli kierowniczej.

  Czy istnieją dedykowane programy rozwojowe dla konkretnych branż?

  Tak, oprócz standardowego programu, możliwe jest również zaprojektowanie szkoleń dedykowanych, które są dopasowane do specyficznych potrzeb i wymagań danej branży czy przedsiębiorstwa. W takim przypadku program szkolenia jest konsultowany z zamawiającym, aby jak najlepiej spełniał oczekiwania.

  Jakie korzyści przynosi ukończenie szkolenia dla nowych menedżerów?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli solidne fundamenty do skutecznego zarządzania zespołem, zrozumienia różnych aspektów liderstwa, a także będą potrafili stosować narzędzia coachingowe w celu rozwoju podległych pracowników. Szkolenie zapewnia także możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, co jest dodatkowym źródłem wiedzy i inspiracji.

  Czy szkolenie zapewnia materiały pomocnicze do dalszego rozwoju?

  Tak, uczestnicy otrzymują dostęp do zestawu materiałów pomocniczych, w tym do treści szkolenia, narzędzi i technik przydatnych w codziennej pracy kierownika. Materiały te są świetnym źródłem wiedzy, które można wykorzystać w trakcie dalszego rozwoju zawodowego.

  W jaki sposób mogę uzyskać więcej informacji na temat szkolenia?

  Aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia dla początkujących menedżerów, zapraszamy do kontaktu z organizatorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, telefonicznie lub e-mailowo. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące programu szkoleniowego.