Szkolenie Feedback czyli informacja zwrotna w zespole

Przekazywanie feedbacku należy do jednego z podstawowych obowiązków menedżerów. Trudno wyobrazić sobie prawidłowo funkcjonujący zespół, w którym na bieżąco nie przekazywana jest informacja zwrotna (feedback pozytywny i negatywny). Rzeczywistość nie bywa jednak tak kolorowa. Wielu pracowników ma złe doświadczenia z przekazywaniem im feedbacku, zaś niektórzy menedżerowie zaniedbują feedback, ponieważ nie mają na niego czasu. Jak więc docenić feedback w zespole? Co zrobić, aby feedback w zespole był normą, a – także – jakimi zasadami się kierować, aby informacja zwrotna przekazywana pracownikom i przyjmowana od nich przynosiła pozytywne rezultaty? Na te pytania (i nie tylko) odpowiemy w czasie dwudniowego szkolenia dla menedżerów, pt. Feedback czyli informacja zwrotna w zespole.

Adresaci szkolenia Feedback czyli informacja zwrotna w zespole

 • Menedżerowie zespołów
 • Liderzy projektów
 • Kierownicy działów
 • Osoby pełniące funkcje nadzorcze
 • Dyrektorzy odpowiedzialni za rozwój pracowników
 • HR Business Partnerzy wspierający rozwój menedżerski
 • Każdy, kto w organizacji ma wpływ na ocenę i rozwój innych osób

Jakie kompetencje rozwiniesz i czego się dowiesz na tym szkoleniu?

 • Dowiesz się czym jest wartościowy feedback i jakie warunku muszą być spełnione, aby informację zwrotną można było uznać za wartościową
 • Poznasz dwie metody przekazywania konstruktywnego feedbacku (jedną dedykowaną feedbackowi pozytywnemu, a drugą – negatywnemu)
 • Poznasz zasady dotyczące przekazywania feedbacku korygującego
 • Dowiesz się jakich błędów unikać przy przekazywaniu korygującej informacji zwrotnej
 • Poznasz reguły dotyczące feedbacku wzmacniającego
 • Dowiesz się czego nie robić, aby nie osłabiać feedbacku pozytywnego
 • W czasie ćwiczeń nauczysz się przekazywania zarówno feedbacku pozytywnego jak i negatywnego

Metody szkoleniowe, czyli jak prowadzone jest szkolenie Feedback czyli informacja zwrotna w zespole

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia angażowani są do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń dopasowanych do tematu szkolenia, a także do własnych możliwości i umiejętności. Proszeni są o dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem. Zapraszani do dyskusji i zachęcani do zadawania pytań. Dzięki temu każde szkolenie jest skrojone nie tylko na miarę firmy, która je zamawia, ale także dopasowane do realnych potrzeb uczestników.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Feedback czyli informacja zwrotna w zespole

Czas trwania szkolenia

16 godzin – 2 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów
+ inne miejsca w Polsce
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

Program szkolenia Feedback czyli informacja zwrotna w zespole

MODUŁ I – Czym jest feedback i jaka jest jego wartość w zespole

 • Określenia (definicje feedbacku)
 • Rodzaje feedbacku i jego kierunki
 • Dlaczego niektórzy pracownicy obawiają się feedbacku i co z tym zrobić
 • Rola emocji w przekazywaniu i przyjmowaniu feedbacku

MODUŁ II – Feedback negatywny czyli korygująca informacja zwrotna

 • Model FUKO+ do przekazywania feedbacku korygującego
 • Jak przekazywać pracownikom feedback korygujący
 • Czego unikać w czasie feedbacku negatywnego

Moduł III – Feedback pozytywny czyli wzmacniająca informacja zwrotna

 • Model „jednominutowa pochwała” do przekazywania feedbacku wzmacniającego
 • Feedback wzmacniający a inne formy motywowania pracowników
 • Dobre i złe praktyki w czasie przekazywania feedbacku korygującego

Moduł IV – Style komunikacji DISK a feedback

 • Dominanci a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)
 • Inicjatywni a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)
 • Stali a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)
 • Krytyczni a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)

Moduł V – Przekazywanie feedbacku w dopasowaniu do DISK

Moduł VI – Trudne sytuacje a feedback

 • Co zrobić, gdy pracownik/współpracownik/szef nie przyjmuje feedbacku?
 • Jak zapanować nad nieprzyjemnymi emocjami w trakcie dawania informacji zwrotnej negatywnej?
 • Asertywny szacunek wobec granic

Liczebność grupy szkoleniowej

Szkolenie jest najbardziej efektywne, gdy uczestniczy w nim między 10 a 20 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 8 osób, a największa 22. Przy grupach liczniejszych niż 22 osoby – szkolenie prowadzi dwóch trenerów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 16 godzin szkoleniowych (2 dni), które mogą być zrealizowane w następujących wariantach czasowych:

 • wariant nr 1 (rekomendowany): jeden zjazd szkoleniowy (2 dni)
 • wariant nr 2: dwa zjazdy szkoleniowe (po 1 dzień każdy).

W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są przynamniej dwie przerwy kawowe (około 15 minut każda) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut).

Wycena szkolenia

  Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.


  Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.

  Dowiedz się więcej w temacie, którego dotyczy to szkolenie

  Szkolenie Feedback czyli informacja zwrotna w zespole to kluczowe narzędzie w rozwoju zarówno pracowników, jak i całych zespołów w organizacji. Skuteczne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie komunikacja i ciągły rozwój stają się podstawą sukcesu, umiejętność konstruktywnego feedbacku i feedforward jest bardziej ceniona niż kiedykolwiek wcześniej.

  Jak efektywnie udzielać informacji zwrotnej pracownikom?

  Jakie są podstawowe zasady udzielania feedbacku?

  Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom wymaga przestrzegania pewnych podstawowych zasad. Przede wszystkim, feedback powinien być konkretny, dotyczyć faktów i obserwacji, a nie subiektywnych odczuć menedżera. Ważne jest także, aby był on terminowy – najlepiej udzielać informacji zwrotnej jak najszybciej po zaobserwowanej sytuacji. Ponadto, efektywne przekazywanie informacji zwrotnej musi być dwustronne, co oznacza otwartość na feedback od pracownika, oraz zwracanie uwagi na jego reakcję i postrzeganie przekazywanych treści.

  Jak stosować feedback i feedforward, aby motywować zespół?

  Feedback i feedforward stanowią dwie strony tej samej monety. Podczas gdy feedback koncentruje się na ocenie minionej pracy i sugeruje obszary wymagające poprawy, feedforward skupia się na przyszłości i sposobach osiągania lepszych wyników. Oba te elementy, stosowane wspólnie, mogą skutecznie motywować zespół do rozwijania kompetencji i ciągłego doskonalenia. Menedżer, dzięki zastosowaniu feedforward, może wskazywać konkretne kierunki rozwoju, wspierając jednocześnie pracownika w dążeniu do doskonałości.

  Przykłady konstruktywnej informacji zwrotnej w różnych sytuacjach zawodowych

  Konstruktywna informacja zwrotna może przyjąć wiele form, w zależności od sytuacji. Na przykład, jeśli pracownik osiąga cel, warto wskazać dokładnie te działania, które przyczyniły się do sukcesu, a także zasugerować, jak może on wykorzystać te same strategie w przyszłości. W przypadku błędów lub niepowodzeń, menedżer powinien zachęcać do refleksji nad przyczynami i dyskutować możliwe rozwiązania, zamiast koncentrować się na krytyce.

  Program szkolenia feedback: Co powinien zawierać?

  Essencjalne moduły szkoleniowe dla menedżerów i liderów zespołu

  Program szkolenia z zakresu feedbacku powinien obejmować moduły rozwijające umiejętności komunikacyjne, zdolności do analizy sytuacji pracy oraz strategie skutecznego motywowania pracowników. Menedżerowie i liderzy zespołów powinni nauczyć się, jak budować i utrzymywać kulturę feedbacku w organizacji, oraz jak wykorzystywać feedback i feedforward do wspierania ciągłego rozwoju zespołu.

  Znaczenie feedforward w planie szkoleniowym

  Włączenie feedforward do programu szkoleniowego jest istotne, ponieważ pomaga ono uzupełnić tradycyjne narzędzia feedbacku, skupiając się na przyszłości i możliwościach rozwoju. Szkolenia powinny pokazać, jak efektywnie łączyć obie metody, aby nie tylko korygować bieżące problemy, ale również inspirować i mobilizować zespół do osiągania lepszych wyników.

  Korzyści z połączenia feedbacku z coachingiem menedżerskim

  Połączenie feedbacku z coachingiem menedżerskim może przynieść znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i całej organizacji. Coaching menedżerski, skoncentrowany na indywidualnym podejściu i ścisłej współpracy z pracownikiem, potrafi intensywnie wspierać procesy feedbacku, a tym samym przyspieszać rozwój kompetencji i efektywność realizacji celów.

  Metody i techniki udzielania feedbacku: stacjonarnie czy online?

  Zalety szkoleń stacjonarnych vs. szkolenia online

  Szkolenia stacjonarne i online mają swoje indywidualne zalety. Szkolenia stacjonarne pozwalają na bezpośrednią interakcję i praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności w grupie. Natomiast szkolenia online dają większą elastyczność terminową i umożliwiają dostęp do treści z dowolnego miejsca na świecie. Wybór metody zależy od specyfiki organizacji i preferencji uczestników.

  Wykorzystanie narzędzi online do ciągłego udzielania feedbacku

  Narzędzia online oferują wyjątkowe możliwości do ciągłego udzielania feedbacku, nawet w rozproszonych zespołach. Platformy komunikacyjne, systemy zarządzania projektami i specjalistyczne aplikacje do feedbacku umożliwiają szybką i skuteczną wymianę informacji, co jest niezbędne do budowania kultury feedbacku w nowoczesnej organizacji.

  Szkolenia hybrydowe jako kompromis w nowoczesnym zarządzaniu zespołem

  Szkolenia hybrydowe, łączące zalety metodyki stacjonarnej i online, stają się coraz popularniejsze jako kompromisowe rozwiązanie. Pozwalają na elastyczność i dostępność materiałów edukacyjnych online, jednocześnie zachowując możliwość bezpośredniego kontaktu i interakcji, co jest kluczowe dla budowania relacji i praktycznego rozwijania umiejętności.

  Rola menedżera w procesie feedbacku: Jak być efektywnym przekaźnikiem informacji zwrotnej?

  Umiejętności i kompetencje menedżerskie niezbędne w procesie feedbacku

  W procesie feedbacku kluczową rolę odgrywają umiejętności komunikacyjne menedżera, zdolność do empatycznego słuchania, umiejętność formułowania konstruktywnej krytyki oraz zdolność do motywowania i inspirowania zespołu. Menedżer musi również posiadać wysoką kompetencję w zakresie zarządzania emocjami własnymi i swojego zespołu.

  Jak przełamać bariery w komunikacji i budować otwartą kulturę feedbacku?

  Przełamanie barier w komunikacji i budowanie otwartej kultury feedbacku wymaga stworzenia bezpiecznego środowiska, w którym pracownicy czują się swobodnie wyrażając swoje opinie i sugestie. Menedżerzy powinni promować otwartość, uczciwość i wzajemny szacunek, a także umożliwiać regularne spotkania i sesje feedbacku, aby ugruntować te wartości w codziennym funkcjonowaniu zespołu.

  Feedback jako narzędzie do rozwoju osobistego pracowników i zespołu

  Feedback, postrzegany jako narzędzie do rozwoju osobistego, może znacząco przyczynić się do wzrostu efektywności pracy i zadowolenia z realizowanych zadań. Menedżerowie, którzy skutecznie wykorzystują feedback i feedforward, nie tylko pomagają pracownikom w identyfikacji obszarów do doskonalenia, ale również wspierają ich w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego.

  Praktyczne zastosowanie feedforward jako uzupełnienie feedbacku

  Feedforward: definicja i korzyści dla zespołu

  Feedforward, jako metoda skupiona na przyszłości i możliwościach rozwoju, uzupełnia tradycyjny feedback poprzez skoncentrowanie się nie na błędach i słabościach, ale na potencjale i sposobach jego realizacji. Zastosowanie feedforward pozwala na budowanie motywacji, inspiruje do działania i pomaga w kreowaniu pozytywnej wizji przyszłości pracy zespołu.

  Integracja feedforward z codziennymi praktykami menedżerskimi

  Integracja feedforward z codziennymi praktykami menedżerskimi wymaga od liderów zrozumienia, że sukces zespołu zależy od ciągłego rozwoju i adaptacji. Menedżerowie powinni zachęcać do dzielenia się przemyśleniami na temat przyszłości projektów i inicjatyw, proponując konstruktywne sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Przykłady skutecznego wykorzystania feedforward w kreowaniu przyszłości zespołu

  Skuteczne wykorzystanie feedforward w kreowaniu przyszłości zespołu może przyjąć formę regularnych spotkań planujących, na których liderzy i pracownicy wspólnie analizują możliwości rozwoju. Innym przykładem może być włączenie pracowników do procesu ustalania celów, co nie tylko zwiększa ich zaangażowanie, ale również pozwala na lepsze dopasowanie aspiracji indywidualnych do potrzeb organizacji.

   

  Chcesz porozmawiać o szkoleniu dla Twojej firmy? Zarezerwuj termin spotkania online!

  Jeżeli interesuje Cię zorganizowanie tego lub innego rodzaju szkolenia w Twojej organizacji i chciałbyś/chciałabyś omówić szczegóły w formie online, serdecznie zachęcamy do umówienia się na spotkanie online poprzez nasz kalendarz.

  szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

  Opinie klientów

  Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.
  Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.
  Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.
  Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!
  Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.
  Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole
  W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.
  Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.
  Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.
  Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!
  Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej
  Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.
  Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.
  Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.
  Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz
  Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.
  Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.
  Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.
  Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz
  Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.
  Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.
  Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK
  Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.
  Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉
  Emilia Bohun, Agencja Allianz
  Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!
  Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2
  Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności. Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
  Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.
  Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.
  Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.
  Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!
  Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.
  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!
  Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.
  Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
  Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe
  Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.
  Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.
  Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK
  Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.
  Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…
  Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.
  Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.
  Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!
  Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.
  Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.
  Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.
  Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.
  Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.
  Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.

  Poznaj nasze szkolenia menedżerskie!

  Szkolenie dla początkujących menedżerów First Time Manager Wiktor Tokarski

  First Time Manager
  Czas trwania: 3 dni (24 godziny)

  akademia menedżera szkolenie dla menedżerów kompetencje menedżerskie

  Akademia Menedżera
  Czas trwania: 6 dni (48 godzin)

  szkolenie expose szefa menedżera kierownika lidera szkolenia dla firm

  Exposé Szefa
  Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

  Szkolenie Rekrutacja i onboarding pracowników Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Rekrutacja i onboarding pracowników
  Czas trwania: 1 lub 2 dni (8-16 godzin)

  Szkolenie Zarządzanie zmianą Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Zarządzanie zmianą
  Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

  Szkolenie Zarządzanie projektami Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Zarządzanie projektami
  Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

  FAQ – często zadawane pytania

  Kto jest docelowym uczestnikiem szkolenia feedbackowego?

  Docelowymi uczestnikami tego szkolenia są wszystkie osoby na stanowiskach zarządczych, pracownicy HR oraz trenerzy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej w celu poprawy komunikacji i przywództwa w organizacji.

  Jaki jest główny cel szkolenia feedbackowego?

  Głównym celem szkolenia jest nauczenie uczestników, jak efektywnie udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, która wspiera rozwój pracowników i wspomaga budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.

  Kto zazwyczaj prowadzi szkolenie na temat feedbacku?

  Szkolenia tego typu są zwykle prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu lub coachów specjalizujących się w rozwoju osobistym i komunikacji wewnątrzfirmowej.

  Gdzie najczęściej odbywają się takie szkolenia?

  Miejsce szkolenia może być bardzo różne. Nasze szkolenia z feedbacku prowadzimy najczęściej w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie, ale istnieje możliwość zorganizowania szkolenia online oraz w innych miejscach w Polsce.

  Kiedy zwykle są planowane terminy szkolenia z udzielania feedbacku?

  Termin szkolenia zamkniętego ustalany jest z osobami zamawiającymi. O terminy szkoleń otwartych należy pytać w korespondencji mailowej lub telefonicznie.

  Jakie są przewidywane korzyści z udziału w szkoleniu feedbackowym?

  Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na poznanie i przećwiczenie różnych modeli udzielania feedbacku, rozwój umiejętności komunikacyjnych, a także lepsze zrozumienie dynamiki zespołowej i indywidualnych potrzeb członków zespołu.

  Czy uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia?

  Tak, uczestnicy szkolenia feedbackowego często otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego udzielania i odbierania informacji zwrotnej.

  Jaka jest cena szkolenia feedbackowego?

  Cena szkolenia zależy od wielu czynników, w tym od jego długości, formy (stacjonarnej czy online), renomy prowadzącego oraz specyfiki tematycznej. Dla dokładnych informacji prosimy o kontakt.