Szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym

Szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym to fundament dla liderów dążących do perfekcji w prowadzeniu swoich zespołów. W obliczu wyzwań rynku pracy, kluczowe staje się nie tylko posiadanie specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętność efektywnego zarządzania, motywowania pracowników, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Program szkolenia oferuje kompleksowe podejście do tych zagadnień, łącząc teorię z praktycznymi warsztatami, by uczestnicy mogli nie tylko zgłębić wiedzę, ale także rozwinąć niezbędne umiejętności menedżerskie.

Nasz program szkoleniowy jest idealny dla menedżerów i liderów, którzy chcą zbudować zaangażowane, zmotywowane i wydajne zespoły. Oferujemy nie tylko wiedzę i narzędzia, ale także możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami, co stanowi dodatkową wartość naszego szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkolenia Zarządzanie zespołem pracowniczym i dołączenia do grona liderów, którzy nieustannie dążą do rozwoju, inspirując i motywując swoje zespoły do osiągania wyznaczonych celów.

Do kogo jest adresowane to szkolenie Zarządzanie zespołem?

Szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym zostało zaprojektowane z myślą o szerokim gronie odbiorców, którzy na różnych etapach swojej kariery zawodowej mogą skorzystać z rozwijania lub doskonalenia swoich umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi. Jest to idealna propozycja dla:

 • Menedżerów i kierowników działów: dla tych, którzy na co dzień zarządzają zespołem pracowników i chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania, delegowania zadań, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów.
 • Liderów projektów: dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie zespołów projektowych, gdzie kluczowe jest umiejętne koordynowanie pracy oraz komunikacja między członkami zespołu o różnych specjalizacjach.
 • Przyszłych liderów: dla tych, którzy aspirują do ról zarządczych i chcą przygotować się do efektywnego zarządzania zespołem, rozwijając niezbędne umiejętności już teraz.
 • Właścicieli firm i startupów: którzy chcą budować silne, zaangażowane zespoły, zdolne do efektywnego realizowania celów biznesowych.
 • HR i specjalistów ds. rozwoju: dla profesjonalistów odpowiedzialnych za rozwój kompetencji menedżerskich w organizacji, szukających skutecznych metod i narzędzi do wspierania liderów.

Nasze szkolenie oferuje unikalną mieszankę wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapewniając uczestnikom solidne fundamenty do skutecznego przywództwa, niezależnie od branży czy wielkości zespołu. Zapraszamy do dołączenia do grona profesjonalistów, którzy nieustannie dążą do doskonalenia swoich umiejętności zarządczych, aby w pełni wykorzystać potencjał swoich zespołów.

Czego dowiesz się i jakie kompetencje rozwiniesz dzięki szkoleniu Zarządzanie zespołem pracowniczym?

Uczestnicząc w naszym szkoleniu Zarządzanie zespołem pracowniczym, zyskasz szansę na rozwój kluczowych kompetencji zarządczych, które są niezbędne w efektywnym prowadzeniu grupy pracowniczej. Oto umiejętności i wiedza, jaką zdobędziesz podczas naszego programu:

 • Skuteczna komunikacja: Nauczysz się technik aktywnego słuchania oraz metod efektywnej komunikacji interpersonalnej. Poznasz sposoby na pokonywanie barier komunikacyjnych, co zwiększy efektywność wymiany informacji w zespole.
 • Rozpoznawanie i adaptacja do stylów komunikacyjnych: Zdobędziesz umiejętność identyfikowania różnych stylów komunikacyjnych w zespole i nauczysz się, jak dostosować swoje przekazy, aby były one jak najbardziej skuteczne dla każdego z członków zespołu.
 • Konstruktywna informacja zwrotna: Opanujesz techniki udzielania zarówno pozytywnego, jak i korygującego feedbacku, co jest kluczowe dla motywowania pracowników oraz ich rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Motywowanie pracowników: Poznasz różne techniki motywacyjne i nauczysz się, jak wykorzystać efekt Pigmaliona w praktyce. Zdobędziesz umiejętności w zakresie identyfikowania i mapowania motywatorów indywidualnych, co pozwoli na skuteczniejsze motywowanie zespołu.
 • Sytuacyjne delegowanie zadań: Dowiesz się, dlaczego delegowanie jest ważne oraz jak efektywnie przekazywać zadania, biorąc pod uwagę sytuację i indywidualne predyspozycje członków zespołu. Nauczysz się stosować różne style zarządzania w zależności od kontekstu i potrzeb.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Zdobędziesz wiedzę na temat różnych typów konfliktów oraz nauczysz się skutecznych strategii ich rozwiązywania. Dowiesz się, jak komunikować się w sytuacjach konfliktowych, aby osiągać pozytywne rozwiązania.
 • Asertywność w pracy: Opanujesz zasady asertywnego zachowania oraz nauczysz się, jak zachować asertywność w różnych sytuacjach zawodowych, co pomoże Ci w budowaniu zdrowych relacji w zespole.

Program naszego szkolenia został zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli nie tylko zgłębić teoretyczne podstawy zarządzania, ale przede wszystkim, aby mogli praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennej pracy. Dzięki temu, po zakończeniu szkolenia, będziesz posiadać kompleksowe narzędzia, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać zespołem, motywować do działania, efektywnie komunikować się, a także radzić sobie ze stresami i konfliktami, budując przy tym silną i zgraną drużynę.

Jakimi metodami prowadzone jest to szkolenie?

Nasze szkolenie z zarządzania zespołem wykorzystuje nowoczesne metody dydaktyczne, które są skonstruowane tak, aby maksymalizować zaangażowanie i efektywność nauki uczestników. Centralnym punktem naszego podejścia jest praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy, co realizujemy poprzez szerokie wykorzystanie warsztatów, symulacji, studiów przypadków (case studies) oraz narzędzi i technik coachingowych. Te interaktywne metody pozwalają uczestnikom nie tylko zgłębić teorię, ale przede wszystkim zastosować ją w kontrolowanych, ale realistycznych scenariuszach biznesowych. Takie podejście sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pozwala na natychmiastowe przetestowanie nowych umiejętności w praktyce. Dodatkowo, angażujemy uczestników w sesje feedbacku, które pomagają w identyfikacji obszarów do rozwoju oraz w ustaleniu planu działania po szkoleniu.

Drugim filarem naszej metodyki jest indywidualizacja procesu nauki. Rozumiemy, że każdy uczestnik szkolenia posiada unikalny zestaw doświadczeń, umiejętności oraz oczekiwań. Dlatego kładziemy duży nacisk na dopasowanie treści i formy zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Dzięki temu uczestnicy mogą nie tylko rozwijać te umiejętności, które są dla nich najbardziej istotne, ale także otrzymują wsparcie na drodze do realizacji osobistych celów zawodowych. Nasze metody szkoleniowe są więc zaprojektowane tak, aby inspirować do ciągłego rozwoju, promować samodzielne myślenie i umożliwić każdemu uczestnikowi maksymalne wykorzystanie potencjału własnego oraz swojego zespołu.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Czas trwania szkolenia

24 godziny – 3 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów
+ inne miejsca w Polsce
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

Program szkolenia Zarządzanie zespołem pracowniczym

MODUŁ I – Podstawy skutecznej komunikacji w zespole

MODUŁ II – Dopasowanie komunikacyjne

 • Style komunikacji DISC
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stylów komunikacyjnych DISC
 • Skuteczna komunikacja z poszczególnymi stylami

Moduł III – Konstruktywna informacja zwrotna

Moduł IV – Motywowanie pracowników

 • Efekt Pigmaliona – jak wykorzystać go do motywowania pracowników?
 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Mapowanie motywatorów

Moduł V – Sytuacyjne delegowanie zadań

 • Dlaczego warto delegować zadania?
 • Delegowanie sytuacyjne
 • Rodzaje stylów menedżerskich

Moduł VI – Zarządzanie stresem własnym i zespołu

Moduł VII – Konflikt w zespole

 • Definicja i rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa
 • Komunikacja w sytuacji konfliktu

Moduł VIII – Asertywność a konflikt

Moduł IX – Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Liczebność grupy szkoleniowej

Dla optymalizacji procesu rozwijania i umacniania umiejętności zarządczych, grupa szkoleniowa powinna składać się z 10 do 20 osób. Minimalna liczba uczestników, aby szkolenie mogło się odbyć, to 8, natomiast maksymalna nie powinna przekraczać 22 osób. W przypadku, gdy liczba uczestników przewyższy 22 osoby, do prowadzenia zajęć angażowani są dwaj trenerzy, co zapewnia wysoką jakość i efektywność szkolenia, umożliwiając indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Czas trwania – szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe (3 dni), które mogą być zrealizowane w następujących wariantach czasowych:

 • wariant nr 1: 1 zjazd trwający 3 dni
 • wariant nr 2: 3 zjazdy po 1 dniu

W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są przynamniej dwie przerwy kawowe (około 15 minut każda) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut).

Wycena szkolenia

  Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.


  Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.

  Dowiedz się więcej o szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami

  Zarządzanie zespołem pracowniczym jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi współczesny menedżer. Efektywne kierowanie grupą ludzi wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych, które można doskonalić dzięki uczestnictwu w specjalistycznych szkoleniach. W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności rozwiązań online, szkolenie online z zarządzania zespołem pracowniczym staje się coraz bardziej dostępne i pożądane przez liderów dążących do rozwoju własnych kompetencji.

  Jak wybrać szkolenie z zarządzania zespołem pracowniczym?

  Jakie są kryteria wyboru efektywnych szkoleń?

  Wybór odpowiedniego szkolenia z zarządzania zespołem powinien być podyktowany przede wszystkim jego skutecznością i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb uczestnika. Efektywne szkolenie powinno zapewniać praktyczną wiedzę, opartą na rzeczywistych problemach menedżerskich, oraz oferować techniki motywowania i delegowania zadań. Ważnym kryterium jest również doświadczenie i kwalifikacje trenera, którego styl zarządzania i umiejętność przekazywania wiedzy mają bezpośredni wpływ na wyniki szkolenia.

  Porównanie szkoleń online i stacjonarnych: co lepiej wybrać?

  Szkolenia online zyskują na popularności dzięki swojej dostępności i elastyczności – uczestnicy mogą kształcić swoje umiejętności menedżerskie niezależnie od miejsca czy czasu. Materiały szkoleniowe są zazwyczaj dostępne przez dłuższy czas, co umożliwia powrót do zdobytej wiedzy w dowolnym momencie. Szkolenia stacjonarne, z drugiej strony, oferują bezpośredni kontakt z trenerem i większe możliwości interakcji z innymi uczestnikami, co może sprzyjać wymianie doświadczeń. Wybór między szkoleniem online a stacjonarnym powinien być zatem kwestią indywidualnych preferencji oraz celów, jakie menedżer stawia przed sobą.

  Gdzie szukać opinii o szkoleniach menedżerskich?

  Opinie o szkoleniach menedżerskich najlepiej szukać na specjalistycznych forach internetowych oraz w mediach społecznościowych, gdzie uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami. Warto również skorzystać z rekomendacji kolegów z branży, którzy mogą podzielić się cennymi wskazówkami na temat najbardziej wartościowych programów szkoleniowych. Sprawdzenie wiarygodności organizatora i przeczytanie opisu szkolenia może również pomóc w dokonaniu świadomego wyboru.

  Program szkolenia: Kluczowe elementy i metodyki

  Co powinien zawierać program szkolenia z zarządzania zespołem?

  Program szkolenia z efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym powinien składać się z modułów rozwijających zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde lidera. Elementy takie jak techniki motywowania, delegowanie zadań, komunikacja zespołowa i zarządzanie konfliktami są niezbędne do kształtowania kompetentnego menedżera. Ponadto, program powinien uwzględniać najnowsze tendencje i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz zespołami pracowniczymi, aby uczestnicy mogli skutecznie wdrażać zdobytą wiedzę w praktyce.

  Metody i techniki nauki stosowane w szkoleniach menedżerskich

  Nowoczesne szkolenia menedżerskie wykorzystują różnorodne metody i techniki nauki, takie jak symulacje biznesowe, case study, warsztaty zarządzania projektami, coaching indywidualny i grupowy. Zastosowanie różnych form pracy pozwala nie tylko na lepsze przyswajanie wiedzy, ale także umożliwia uczestnikom szkolenia praktyczne zastosowanie nowych umiejętności w kontrolowanych warunkach, co znacząco zwiększa efektywność procesu uczenia się.

  Jakie umiejętności menedżerskie rozwijać podczas szkolenia?

  Podczas szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności takich jak efektywne komunikowanie się, umiejętność delegowania zadań, budowanie zespołu, motywowanie pracowników do działania oraz zarządzanie konfliktami. Rozwijanie tych kompetencji menedżerskich pozwala na budowanie silnych, zmotywowanych zespołów, zdolnych do realizacji nawet najbardziej ambitnych projektów.

  doświadczenie zawodowe w zakresie menedżerskim, które pozwala mu nie tylko na teoretyczne przekazywanie wiedzy, ale także na dzielenie się praktycznymi wskazówkami i najlepszymi praktykami. Dodatkowo, cenne są także kwalifikacje pedagogiczne, które umożliwiają efektywną komunikację treści i angażowanie uczestników w proces nauki.

  Metodyka pracy trenera a efektywność szkolenia

  Metodyka pracy trenera ma bezpośredni wpływ na efektywność szkolenia. Wysokiej klasy specjaliści stosują różnorodne metody dydaktyczne, pozwalające na uczestniczenie w dynamicznych i interaktywnych zajęciach. Warsztaty, symulacje, wspólne zadania projektowe – to tylko niektóre z narzędzi, które efektywni trenerzy wykorzystują do przekazywania wiedzy i umiejętności. Ważna jest także zdolność trenera do motywowania uczestników do aktywnej pracy zarówno podczas szkolenia, jak i po jego zakończeniu.

  Rola trenera w motywowaniu uczestników do nauki

  Rola trenera w procesie szkoleniowym nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania wiedzy. Ważne jest także, aby był on inspiracją i motywacją dla uczestników do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Dobry trener rozumie potrzeby swoich uczestników i potrafi dostosować tempo oraz styl prowadzenia szkolenia, aby maksymalizować efektywność nauki. Ponadto, wsparcie i zachęta do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, eksperymentowania i podejmowania wyzwań są fundamentem budowania samodzielności i kreatywności w zarządzaniu zespołem.

  Korzyści z udziału w szkoleniu z efektywnego zarządzania zespołem

  Jakie umiejętności i kompetencje zdobędziesz dzięki szkoleniu?

  Udział w szkoleniu z efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym umożliwia zdobycie fundamentalnych umiejętności potrzebnych każdemu liderowi. Uczestnicy nauczą się efektywnie komunikować, motywować swoich pracowników, delegować zadania i zarządzać projektami. Przede wszystkim, szkolenie pozwala na zrozumienie, jak budować i utrzymać wysoką efektywność zespołu, co przekłada się bezpośrednio na osiągane przez organizację wyniki.

  Wpływ szkolenia na efektywność i motywowanie zespołu

  Szkolenie z zarządzania zespołem nie tylko zwiększa kompetencje lidera, ale także ma bezpośredni wpływ na efektywność całego zespołu. Pracownicy, których przełożeni potrafią efektywnie motywować i kierować, są bardziej zaangażowani w swoją pracę, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji. Dodatkowo, menedżerowie, którzy potrafią rozpoznawać i wykorzystywać mocne strony swoich pracowników, budują atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.

  Certyfikat ukończenia szkolenia: Dlaczego warto?

  Otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia jest nie tylko dowodem na zdobycie nowych umiejętności, ale także wartościowym dodatkiem do CV każdego menedżera. Potwierdza ono zaangażowanie w rozwój osobisty i zawodowy, a także podkreśla gotowość do podejmowania nowych wyzwań. W wielu przypadkach, certyfikat może także otworzyć drogę do awansu zawodowego czy negocjacji wyższego wynagrodzenia.

  Chcesz porozmawiać o szkoleniu dla Twojej firmy? Zarezerwuj termin spotkania online!

  Jeżeli interesuje Cię zorganizowanie tego lub innego rodzaju szkolenia w Twojej organizacji i chciałbyś/chciałabyś omówić szczegóły w formie online, serdecznie zachęcamy do umówienia się na spotkanie online poprzez nasz kalendarz.

  szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

  Opinie klientów

  Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.
  Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.
  Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.
  Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!
  Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.
  Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole
  W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.
  Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.
  Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.
  Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!
  Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej
  Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.
  Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.
  Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.
  Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz
  Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.
  Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.
  Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.
  Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz
  Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.
  Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.
  Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK
  Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.
  Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉
  Emilia Bohun, Agencja Allianz
  Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!
  Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2
  Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności. Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
  Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.
  Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.
  Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.
  Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!
  Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.
  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!
  Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.
  Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
  Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe
  Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.
  Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.
  Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK
  Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.
  Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…
  Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.
  Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.
  Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!
  Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.
  Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.
  Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.
  Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.
  Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.
  Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.

  Poznaj nasze szkolenia menedżerskie!

  Szkolenie dla początkujących menedżerów First Time Manager Wiktor Tokarski

  First Time Manager
  Czas trwania: 3 dni (24 godziny)

  akademia menedżera szkolenie dla menedżerów kompetencje menedżerskie

  Akademia Menedżera
  Czas trwania: 6 dni (48 godzin)

  szkolenie expose szefa menedżera kierownika lidera szkolenia dla firm

  Exposé Szefa
  Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

  Szkolenie Rekrutacja i onboarding pracowników Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Rekrutacja i onboarding pracowników
  Czas trwania: 1 lub 2 dni (8-16 godzin)

  Szkolenie Zarządzanie zmianą Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Zarządzanie zmianą
  Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

  Szkolenie Zarządzanie projektami Szkolenia dla firm i coaching Wiktor Tokarski

  Zarządzanie projektami
  Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

  FAQ – często zadawane pytania

  Jakie są terminy szkolenia zarządzanie zespołem pracowniczym?

  Terminy szkolenia są elastyczne i dostosowane do potrzeb uczestników. Szczegółowe informacje na temat dostępnych terminów szkolenia można znaleźć po wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio kontaktując się z nami.

  Jakie metody szkolenia są stosowane podczas kursu?

  Nasze szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym wykorzystuje różnorodne metody szkolenia, m.in warsztaty praktyczne, studia przypadków, symulacje, dyskusje grupowe oraz feedback. Stosujemy także elementy coachingu, aby zapewnić uczestnikom najlepsze wsparcie w rozwijaniu umiejętności menedżerskich.

  Czy mogę poznać program szkolenia przed zapisaniem się?

  Oczywiście, zachęcamy do zapoznania się z pełnym opisem szkolenia, który dostępny jest na naszej stronie internetowej. W programie znajdują się informacje na temat kluczowych obszarów, którymi zajmiemy się podczas szkolenia, takich jak budowanie zespołu, zarządzanie konfliktami czy techniki motywacyjne.

  Czy są dostępne szkolenia stacjonarne?

  Tak, oferujemy zarówno szkolenia stacjonarne, które odbywają się w naszej siedzibie lub innej lokalizacji dogodnej dla grupy, jak i szkolenia online. Decyzja o formie szkolenia należy do uczestników oraz organizatora.

  Jakie są koszty uczestnictwa w szkoleniu?

  Cena szkolenia jest zróżnicowana w zależności od wybranej formy (szkolenie otwarte lub szkolenie zamknięte dla firm), długości trwania oraz miejsca realizacji. Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać kontaktując się z nami.

  Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w szkoleniu zarządzanie zespołem pracowniczym?

  Uczestnictwo w szkoleniu ma na celu umożliwienie menedżerom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem, skutecznego zarządzania ludźmi oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów w zespole. Uczestnicy nauczą się także, jak identyfikować i wykorzystywać talenty swoich pracowników, co przyczyni się do lepszego zarządzania zespołem w zmianie.