Szkolenia online2023-06-19T12:24:19+02:00

Pracownicy odbywający szkolenie online

Szkolenia online

Szkolenia online to zyskująca coraz większą popularność forma rozwoju kompetencji osobistych, interpersonalnych i zawodowych dokonująca się nie w sali szkoleniowej, ale w przestrzeni wirtualnej.

Szkolenia online – rodzaje

Szkolenia online realizowane w czasie rzeczywistym – trener oraz uczestnicy szkolenia  łączą się ze sobą z pomocą jednej z wybranych platform. Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mają możliwość nawiązywania interakcji z trenerem (zadawanie pytań, wykonywanie ćwiczeń szkoleniowych, praca w podgrupach, dyskusje), co jest niewątpliwą zaletą szkoleń online realizowanych w czasie rzeczywistym. Wadą jest natomiast konieczność gromadzenia się uczestników przed komputerami w tym samym czasie.

Szkolenia online uprzednio nagrane – uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do nagranych wcześniej materiałów szkoleniowych. Najczęściej dzieje się to za pośrednictwem wybranej platformy, na której udostępnione są filmy z treścią szkoleniową. Po obejrzeniu filmu uczestnicy wykonują przygotowane wcześniej ćwiczenia szkoleniowe mające na celu sprawdzenie i utrwalenie otrzymanych informacji. W tej formie uczestnicy szkolenia nie mają możliwości kontaktowania się z trenerem, ani między sobą. Zaletą tego typu szkoleń jest oszczędność czasu, możliwość przejścia szkolenia w czasie dogodnym dla uczestnika. Niewątpliwą wadą – brak możliwości interakcji z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

Szkolenia online hybrydowe – uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do nagranych wcześniej materiałów szkoleniowych, ale uczestniczą też w indywidualnych lub grupowych konsultacjach z trenerem. Konsultacje takie odbywają się online w czasie rzeczywistym i mają zazwyczaj miejsce po przyswojeniu części materiału stanowiącego przedmiot szkolenia. Dodatkową wartością szkoleń online w wersji hybrydowej jest możliwość wymiany poglądów na dedykowanych forach dyskusyjnych. Hybrydowe szkolenia online łączą w sobie zalety szkoleń online w czasie rzeczywistym oraz szkoleń online uprzednio nagranych, a praktycznie minimalizują wady tych dwóch rodzajów szkoleń.

Czy szkolenia online są dobrym sposobem rozwijania kompetencji miękkich?

Rozwój kompetencji miękkich może się dokonywać zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Uczenie się  i doskonalenie w zakresie kompetencji miękkich w czasie szkolenia online jest nieco trudniejsze niż w czasie szkoleń prowadzonych na salach szkoleniowych, ale w przypadku niektórych z nich może być równie skuteczne i konieczne.

Kompetencje miękkie, które zdecydowanie mogą i powinny być doskonalone w czasie szkoleń online to m. in.: komunikacja interpersonalna (komunikacja z innymi osobami, komunikacja w zespole pracowników), asertywnośćumiejętność zarządzania konfliktem, zarządzanie stresem (zarówno własnym jak i – w przypadku menedżerów – stresem w zespole pracowników), delegowanie zadańwyznaczanie celówpriorytetyzacja zadańcoachingowy styl zarządzaniamotywowanie pracownikówprzekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej (feedback wzmacniający i feedback korygujący).

Osoby zainteresowane szkoleniami dla pracowników odbywanymi online zapraszam do kontaktu.

Szukasz sposobów na rozwój swojej firmy i jej pracowników?
Zapraszam do skorzystania z business coachingu.

Napisz do mnie lub zadzwoń.

Ostatnio na blogu

Tytuł

Przejdź do góry