Opis

Tematyka szkolenia „Jak lepiej porozumiewać się z innymi?” (12.05.2021)

  • jak przebiega proces komunikacji i co go może zakłócać?
  • co zrobić by lepiej porozumiewać się z innymi?
  • mój wiodący styl komunikacji
  • jak dopasować się do stylu komunikacji drugiej osoby?
  • cztery kroki skutecznego słuchania
  • 10 przykazań efektywnej komunikacji

Więcej o projekcie „Żyć lepiej!”

Projekt „Żyć lepiej!” to cykl 7 szkoleń online dla tych wszystkich, którzy pragną rozwoju w swoim życiu osobistym, poprawy jego jakość i zdobycia umiejętności do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami, które spotykają nas każdego dnia.

Każde szkolenie odbywa się na platformie ZOOM. Rozpoczyna się o  godzinie 19.00 (polskiego czasu) i trwa od 2,5 do 3 godzin zegarowych. Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową z aktywnym zaangażowaniem uczestników, którzy są zapraszani do wykonywania ćwiczeń, dzielenia się własnym doświadczeniem, zadawania pytań i dyskusji. Wszystko to odbywa się w atmosferze szacunku, zrozumienia i empatii.

Program całego cyklu szkoleń został podzielony na 7 części. Uczestnicy wykupić możliwość udziału we całym cyklu „Żyć lepiej!”, ale też w jego poszczególnych częściach.