Szkolenia dla firm – zdobądź przewagę w biznesie

Tutaj poznasz ofertę szkoleń dla firm (tzw. szkolenia biznesowe) prowadzone przez profesjonalnego trenera biznesu. Są to: szkolenia dla menedżerów, szkolenia dla pracowników, a także szkolenia sprzedażowe dla handlowców, a także indywidualne (1:1) szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników oraz sprzedawców.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Szkolenia dla firm – szkolenia biznesowe

W dzisiejszych czasach rynki zmieniają się bardzo dynamicznie, a tempo zmian jest coraz szybsze. Firmy muszą dostosowywać się do trendów, aby pozostać konkurencyjne. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w szkolenia dla pracowników, aby sprostać wymaganiom rynku. Szkolenia dla firm, to jedna z najważniejszych form szkoleniowych oferowanych na rynku. W tym artykule dowiesz się, czym są szkolenia biznesowe, jakie rodzaje szkoleń istnieją, dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników oraz jak dobrać odpowiednie szkolenie dla swojej firmy. Dowiesz się też kim jest trener biznesu.

Czym są szkolenia biznesowe?

Definicja szkoleń biznesowych

Szkolenia biznesowe to forma szkoleń, która ma na celu rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje pracowników z zakresu biznesu. Szkolenia te pomagają pracownikom zrozumieć zasady funkcjonowania firm, a także rozwijać umiejętności menedżerskie, przywódcze czy interpersonalne.

Skąd wzięła się potrzeba szkoleń biznesowych?

Potrzeba szkoleń biznesowych wynika z faktu, że rynek pracy jest coraz bardziej konkurencyjny, a firmy muszą rozwijać się, aby pozostać na rynku. Szukają one pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności, które będą potrzebne do realizowania przedsięwzięć i projektów firmy. Właśnie dlatego coraz więcej firm inwestuje w szkolenia dla pracowników, aby sprostać wymaganiom rynku.

Co można osiągnąć dzięki szkoleniom biznesowym?

Szkolenia biznesowe dają wiele korzyści, zarówno firmie, jak i pracownikom. Dzięki nim pracownicy zyskują nowe umiejętności, które pomagają im lepiej realizować swoje codzienne zadania. Z kolei dla firmy to szansa na rozwój i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wpływają one na efektywność pracy, zmniejszenie kosztów oraz korzystny wpływ na budowanie wizerunku firmy.

Trener biznesu – kim jest

Wiemy już czym są szkolenia biznesowe, ale zanim przejdziemy do omówienia dalszych zagadnień z nimi związanych, powiedzmy kilka słów na temat trenera biznesu.

Czym się zajmuje trener biznesu?

Trener biznesu to osoba, która prowadzi szkolenia dla firm i organizacji. Praca trenera biznesu polega na kształtowaniu umiejętności zawodowych i osobistych uczestników szkoleń. Trener biznesu może prowadzić szkolenia m.in. z zakresu zarządzania, technik negocjacyjnych, menedżerskich, sprzedażowych czy kompetencji miękkich. Jego zadaniem jest pomóc uczestnikom w rozwoju osobistym i zawodowym. Profesjonalny trener biznesu to osoba, która posiada ukończoną szkołę lub specjalistyczne szkolenie dla trenerów. To człowiek, który oprócz wiedzy na temat prowadzenia szkoleń ma też przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz biznesowe. Nierzadko trenerzy biznesu są doświadczonymi menedżerami, a nawet SEO.

Jakie umiejętności musi posiadać?

Dobry trener biznesu musi posiadać szereg umiejętności, które pozwalają mu na skuteczne przeprowadzanie szkoleń. Wymagane umiejętności to m.in. umiejętność prowadzenia szkoleń, wiedza merytoryczna z wybranej dziedziny, umiejętności interpersonalne, umiejętności komunikacyjne czy elastyczność i kreatywność w pracy trenerskiej. Oprócz tego, dobry trener biznesu powinien być również dobrym słuchaczem i umieć w taktowny sposób przekazywać uwagi i sugestie uczestnikom szkoleń.

Jakie są najważniejsze cechy osobowościowe trenera biznesu?

Oto 7 ważnych cech dobrego trenera biznesu:

  1. Umiejętności komunikacyjne – dobry trener musi być w stanie jasno komunikować swoje myśli i pomysły, a także słuchać innych i pozwalać im na wyrażanie swoich opinii.
  2. Empatia – trener powinien zdolny do wczucia się w sytuację swojego klienta i zrozumienia jego potrzeb oraz celów.
  3. Zdolność do motywowania – skuteczny trener musi posiadać umiejętności motywacyjne potrzebne, aby pomóc klientom w podejmowaniu działań i osiąganiu celów biznesowych.
  4. Umiejętności prowadzenia szkoleń – dobry trener powinien posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia efektywnych szkoleń, zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej.
  5. Zdolność do rozwiązywania problemów – trener musi być zdolny do skutecznego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań odpowiadających potrzebom swoich klientów.
  6. Dobra organizacja – trener musi mieć dobrze zorganizowaną pracę i umiejętnie planować swoje działania, aby zawsze móc sprostać wymaganiom swoich klientów.
  7. Empiryczna wiedza – dobry trener powinien mieć bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i coachingu, a także nieustannie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami klientów.

Czy trener biznesu to to samo co business coach?

Utarło się myśleć, że trener biznesu i coach biznesowy to to samo. Wynika to z faktu, że wiele osób łączy te dwa zawody. Jednak de facto są one czymś innym, choć celem osób je wykonujących jest wsparcie biznesu. Czym zatem się różnią? Różnica między nimi dotyczy metod i narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia celu, czyli pomocy klientom firmowym w rozwoju kompetencji pracowników i wzroście biznesu. Jeśli coach nie jest trenerem biznesu i stosuje wyłącznie narzędzia coachingowe, wówczas pomoc, którą oferuje koncentruje się na wydobyciu z klienta jego potencjału. Dzieje się to głównie (ale nie wyłącznie!) przez zadawanie pytań a także inne formy prowokowanie do głębszych refleksji.. Natomiast trener biznesu ma do dyspozycji narzędzia szkoleniowe. Jego zadaniem jest nauczanie. Koncentruje się na kształtowaniu umiejętności i zdolności klienta w poszczególnych dziedzinach. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy jedna osoba jest zarówno trenerem biznesu jak i coachem, ponieważ może używać narzędzi właściwych dla tych dwóch zawodów.

Jakie rodzaje szkoleń biznesowych istnieją?

Szkolenia otwarte vs zamknięte

Szkolenia biznesowe można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym podziałem jest podział na szkolenia otwarte oraz zamknięte. Szkolenia otwarte to szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe, a dostępne dla wszystkich chętnych uczestników. Z kolei szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane wewnątrz firmy i przeznaczone tylko dla jej pracowników.

Szkolenia online vs stacjonarne

Kolejnym podziałem jest podział na szkolenia online oraz stacjonarne. Szkolenia online to sposoby szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Szkolenia stacjonarne to natomiast szkolenia organizowane w konkretnym miejscu, często w siedzibie firmy szkoleniowej.

Szkolenia dedykowane vs standardowe

Kolejną kategorią szkoleń biznesowych są szkolenia dedykowane oraz standardowe. Szkolenia dedykowane to szkolenia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Szkolenia standardowe to szkolenia, które są oferowane w standardowej formie i są przeznaczone dla różnych firm.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników?

Zwiększenie kompetencji pracowników

Jednym z najważniejszych powodów, dla którego warto inwestować w szkolenia dla pracowników jest zwiększenie ich kompetencji. Szkolenia biznesowe dają pracownikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności, a co za tym idzie – zwiększania wartości na rynku pracy. Posiadanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami, wpłynie na pozytywny wizerunek firmy.

Zmiana postaw pracowników

Jednym z celów szkoleń biznesowych jest także zmiana postaw pracowników. Szkolenia te pomagają w budowaniu pozytywnych relacji w zespole oraz poprawy komunikacji. Dzięki szkoleniom pracownicy uczą się podejmowania decyzji, pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Poprawa efektywności pracy

Kolejnym powodem, dla którego warto inwestować w szkolenia dla pracowników, jest poprawa efektywności pracy. Doskonalenie umiejętności umożliwia pracownikom szybsze i skuteczniejsze realizowanie swoich zadań. Większość szkoleń biznesowych ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy, co przekłada się bezpośrednio na jakość wykonywanej pracy.

Jak dobrać odpowiednie szkolenie dla swojej firmy?

Analiza potrzeb firmy

Jednym z kluczowych elementów, który należy wziąć pod uwagę, wybierając odpowiednie szkolenie dla firmy, jest analiza potrzeb firmy. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zastanowić się, jakie umiejętności i kwalifikacje są niezbędne w codziennej pracy, każdego z działów firmy. Warto w tym celu przeprowadzić badania wewnętrzne i zapytać pracowników o ich opinie na temat szkoleń, które chcieliby odbyć.

Wybór odpowiedniej formy szkolenia

Drugim elementem, który należy brać pod uwagę, wybierając szkolenie dla firmy, jest wybór odpowiedniej formy szkolenia. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na szkolenia dedykowane bądź szkolenia standardowe. Warto również rozważyć formę szkolenia, czy to szkolenie stacjonarne, online czy hybrydowe.

Wybór tematu szkolenia

Ostatecznie, ważnym elementem jest wybór tematu szkolenia. Temat powinien być odpowiednio dobrany do potrzeb firmy oraz pracowników. Warto zastanowić się, w jakich dziedzinach firma potrzebuje doskonalić umiejętności pracowników – czy to kompetencje menedżerskie, sprzedażowe czy językowe.

Rodzaje szkoleń dla firm

Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie podejmują kwestie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami i są przeznaczone dla managerów, kierowników, liderów i dyrektorów. W czasie szkoleń dla menedżerów uczestniczy uczą się jak efektywnie zarządzać ludźmi.

Szkolenia dla pracowników

Miękkie szkolenia pracownicze podejmują kwestie związane z efektywnością i współpracą w zespole. W czasie tych szkoleń uczestniczy uczą się skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, a także wzmacniają swoją inteligencję emocjonalną.

Szkolenia sprzedażowe i z obsługi klienta

Szkolenia sprzedażowe ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji potrzebnych do skutecznej sprzedaży, a więc komunikacji interpersonalnej, negocjacji, a także utrzymywania trwałych relacji z klientami.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

FAQ – często zadawane pytania

Q: Czym są szkolenia biznesowe?

A: Szkolenia biznesowe to programy szkoleniowe, które pomagają firmom w zainwestowaniu w rozwój swoich pracowników poprzez nauczanie nowych umiejętności, szybsze wprowadzanie zmian, rozwijanie kultury organizacyjnej i poprawę wyników biznesowych.

Q: Dlaczego warto zainwestować w szkolenia dla swojej firmy?

A: Szkolenia biznesowe dla firm i pracowników to doskonała inwestycja w ich rozwój. Uczy ich nowych umiejętności, pomaga zdobyć wiedzę w obszarach, w których brakuje, i zwiększa jakość wykonywanej pracy.

Q: Jakie korzyści przynosi szkolenie biznesowe dla pracowników i dla firmy?

A: Szkolenia biznesowe mają szereg korzyści dla pracowników i dla firmy, takie jak: poznawanie nowych umiejętności, podniesienie poziomu wiedzy, poprawa skuteczności pracy, lepsze przygotowanie pracowników do nowych zadań, rozwijanie kultury organizacyjnej, motywacja pracowników, a także zwiększenie zysków firmy.

Q: Jakie kursy i szkolenia oferowane są dla firm?

A: Oferta kursów i szkoleń dla firm jest bardzo szeroka i zależy od potrzeb klienta. Można wybierać spośród szkoleń biznesowych, szkoleń komputerowych, szkoleń z przywództwa, szkoleń z HR, szkoleń językowych, a także z innych dziedzin, takich jak zaawansowane umiejętności interpersonalne, zarządzanie stresem, itp.

Q: Czy istnieją szkolenia otwarte i zamknięte dla firm?

A: Tak, istnieją szkolenia otwarte i zamknięte dla firm. Szkolenia otwarte są dla każdego zainteresowanego, natomiast szkolenia zamknięte są specjalnie zaprojektowane dla konkretnych firm i realizowane tylko dla ich pracowników.

Q: Czy szkolenie online jest równie skuteczne jak szkolenie stacjonarne?

A: Szkolenie online może być równie skuteczne jak szkolenie stacjonarne, o ile spełnia potrzeby klienta. Szkolenia online pozwalają na poznanie nowych umiejętności z dowolnego miejsca i czasu. Są też bardziej elastyczne i często tańsze niż szkolenia stacjonarne.

Q: Czy szkolenia biznesowe online są spersonalizowane?

A: Tak, szkolenia biznesowe online mogą być spersonalizowane. Firmy oferują szkolenia online, które dostosowane są do potrzeb i poziomu wiedzy klientów.

Q: Jakie szkolenia dla menedżerów i liderów oferowane są dla firm?

A: Dla menedżerów i liderów oferowane są szkolenia z takich tematów, jak: rozwijanie umiejętności przywódczych, zarządzanie zespołem, negocjacje biznesowe, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, a także wiele innych.

Q: Jakie certyfikaty biznesowe oferowane są dla firm?

A: Dla firm dostępne są certyfikaty biznesowe, które pozwolą pracownikom rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć wiedzę i podnieść swoją wartość na rynku pracy. Do najpopularniejszych certyfikatów należą: certyfikat HR, certyfikat z zarządzania projektami, certyfikat z finansów, a także wiele innych.

Q: Czy istnieją szkolenia dedykowane dla firm i instytucji publicznych?

A: Tak, istnieją szkolenia dedykowane dla firm i instytucji publicznych. Szkolenia takie są zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby klienta i dostarczyć mu wiedzy oraz umiejętności w wymaganych obszarach.

Q: Jakie korzyści przynosi wdrożenie programów szkoleniowych dla firmy?

A: Wdrożenie programów szkoleniowych pozwala firmie na poprawę wyników biznesowych, dzięki rozwojowi kompetencji pracowników. Pracownicy zdobywają nowe umiejętności, potrafią lepiej wykorzystywać narzędzia pracy, co w efekcie przekłada się na wyższy poziom wydajności i lepszy wizerunek firmy na rynku.

Opinie klientów (szkolenia dla firm)

Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.

Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.

Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.

Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!

Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend

Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.

Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole

W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.

Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.

Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.

Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!

Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej

Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.

Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.

Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.

Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz

Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.

Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.

Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.

Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz

Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.

Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.

Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.

Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK

Z coachingu u Wiktora korzystałem przez 2 lata. Dzięki niemu zdobyłem motywację do stawania się lepszym człowiekiem w tym lepszym pracownikiem. Dzięki pracy z Wiktorem odkryłem swoje silne strony i nauczyłem się radzić sobie ze słabościami. Nauczyłem się też planować zadania tak aby zrealizować je na czas i ograniczyć stres związany z presją terminu, co przydaje mi się codziennie w mojej pracy zawodowej. Wiktor pomógł mi zmienić moje podejście do pracy, dzięki temu jej wykonywanie daje mi więcej satysfakcji. W pracy z Wiktorem ceniłem sobie jego rzetelność, punktualność i umiejętność dostosowania się do mojego tempa pracy. Polecam współpracę z Wiktorem wszystkim, którzy chcieliby rozwinąć się zawodowo, ale uważają, że osiągnęli już szczyt swoich możliwości. Wiktor potrafi przesunąć tą granicę.

Robert Rodzinka, Dyrektor Finansowy, Villa Verde

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.

Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.

Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉

Emilia Bohun, Agencja Allianz

Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!

Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2

Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej.

Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności.

Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu.

Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.

Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.

Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.

Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.

Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!

Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.

Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!

Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.

Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.

Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe

Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.

Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.

Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK

Duża wiedza fachowa i komunikatywność! Szkolenie antymobbingowe i antydyskryminacyjne na medal! Bardzo polecam!

Jerzy Zieliński, Kierownik Wydziały Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów, GPW S.A.

Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.

Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…

Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.

Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.

Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend

Szkolenie antymobbingowe ciekawe, dużo informacji przydatnych w życiu i pracy. Trener merytorycznie bardzo dobrze przygotowany, rzeczowy i konkretny.

Magdalena Skalec, Kierownik Controllingu Grupy Kapitałowej GPW S.A.

Bardzo profesjonalne szkolenie, pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Szkolenie dla kadry menedżerskiej”. Mnóstwo merytorycznej wiedzy na tematy służbowe jak i ze sfery prywatnej.

Aleksandra Bednarska, Kierownik Wydziału Produkcji GPW S.A.

Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!

Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.

Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.

Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.

Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.

Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.

Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.

Uczestniczyłem w specjalistycznym szkoleniu dla kadry menedżerskiej, pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”. Bardzo merytoryczne szkolenie. Wiedza przekazana w sposób jasny i przystępny.

Piotr Huzarewicz, Dyrektor Pionu Produkcji, GPW S.A.

Czas szkolenia „Akademia Menedżera” był czasem niezwykle wypełnionym i efektywnym. Jasny i prosty przekaz informacji. Duża dawka nowych informacji. Zdobytą wiedzę wykorzystam w życiu zawodowym. Dziękuję Wiktor za poświęcony czas i przekazaną wiedzę. Czekam na możliwość skorzystania po raz kolejny!

Karina Matuszewska, Zastępca Dyrektora

Szkolenie „Akademia Menedżera” na bardzo wysokim poziomie. Przekazaną wiedzę bardzo szybko przyswoiłem z uwagi na przekonujący przekaz prowadzącego. Ćwiczenia prowadzone w sposób – jak dla mnie – nowatorski – umożliwiający szybkie przyswojenie wiedzy. A do tego – ZERO NUDY!

Krzysztof Rajca, Z-ca dyr. Pionu Sieci i Dystrybucji GPW S.A.

Szkolenie „Akademia Menedżera” odbyło się w bardzo dobrej atmosferze pod względem grupy jak i prowadzącego Wiktora. Przekaz bardzo przejrzysty, zrozumiały dla słuchacza z wieloma ćwiczeniami. Trener doskonale potrafił wytłumaczyć zagadnienia i tematy, a wszystko podpierał przykładami z życia. Duża dawka wiedzy i profesjonalizmu trenera. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.

Paweł Białoń, Kierownik Zespołu Komunikacji Promocji, Fundusz Górnośląski S.A.

Szkolenie „Akademia Menedżera” odbyło się w bardzo dobrej atmosferze pod względem grupy jak i prowadzącego Wiktora. Przekaz bardzo przejrzysty, zrozumiały dla słuchacza z wieloma ćwiczeniami. Trener doskonale potrafił wytłumaczyć zagadnienia i tematy, a wszystko podpierał przykładami z życia. Duża dawka wiedzy i profesjonalizmu trenera. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.

Michał Trojanowski, P.O. Dyrektora Pionu Inwestycji, GPW S.A.

Uczestniczyłam w szkoleniu o przeciwdziałaniu mobbingowi. Dziękuję za ciekawie przedstawione i dobrze wyjaśnione zagadnienia, a także za to, że wszelkie trudności były od razu wyjaśniane.

Agata Żelezik, Specjalista ds. Organizacji, GPW S.A.