Szkolenia dla firm – zdobądź przewagę w biznesie

Tutaj poznasz ofertę szkoleń dla firm (tzw. szkolenia biznesowe) prowadzone przez profesjonalnego trenera biznesu. Są to: szkolenia dla menedżerów, szkolenia dla pracowników, a także szkolenia sprzedażowe dla handlowców, a także indywidualne (1:1) szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników oraz sprzedawców.

Ze szkoleń dla firm możesz skorzystać w następujących miejscach: Kraków | Rzeszów | Katowice | Warszawa | Online Istnieje możliwość organizacji warsztatów dla menedżerów, sprzedawców, pracowników na terenie całej Polski. W naszej ofercie znajdziesz szkolenia dla firm, a więc szkolenia menedżerskie, szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla pracowników, a także szkolenia indywidualne.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Szkolenia dla firm – szkolenia biznesowe

W dzisiejszych czasach rynki zmieniają się bardzo dynamicznie, a tempo zmian jest coraz szybsze. Firmy muszą dostosowywać się do trendów, aby pozostać konkurencyjne. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w szkolenia dla pracowników, aby sprostać wymaganiom rynku. Szkolenia dla firm, to jedna z najważniejszych form szkoleniowych oferowanych na rynku. W tym artykule dowiesz się, czym są szkolenia biznesowe, jakie rodzaje szkoleń istnieją, dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników oraz jak dobrać odpowiednie szkolenie dla swojej firmy. Dowiesz się też kim jest trener biznesu.

Czym są szkolenia biznesowe?

Definicja szkoleń biznesowych

Szkolenia biznesowe to forma szkoleń, która ma na celu rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje pracowników z zakresu biznesu. Szkolenia te pomagają pracownikom zrozumieć zasady funkcjonowania firm, a także rozwijać umiejętności menedżerskie, przywódcze czy interpersonalne.

Skąd wzięła się potrzeba szkoleń biznesowych?

Potrzeba szkoleń biznesowych wynika z faktu, że rynek pracy jest coraz bardziej konkurencyjny, a firmy muszą rozwijać się, aby pozostać na rynku. Szukają one pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności, które będą potrzebne do realizowania przedsięwzięć i projektów firmy. Właśnie dlatego coraz więcej firm inwestuje w szkolenia dla pracowników, aby sprostać wymaganiom rynku.

Co można osiągnąć dzięki szkoleniom biznesowym?

Szkolenia biznesowe dają wiele korzyści, zarówno firmie, jak i pracownikom. Dzięki nim pracownicy zyskują nowe umiejętności, które pomagają im lepiej realizować swoje codzienne zadania. Z kolei dla firmy to szansa na rozwój i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wpływają one na efektywność pracy, zmniejszenie kosztów oraz korzystny wpływ na budowanie wizerunku firmy.

Trener biznesu – kim jest

Wiemy już czym są szkolenia biznesowe, ale zanim przejdziemy do omówienia dalszych zagadnień z nimi związanych, powiedzmy kilka słów na temat trenera biznesu.

Czym się zajmuje trener biznesu?

Trener biznesu to osoba, która prowadzi szkolenia dla firm i organizacji. Praca trenera biznesu polega na kształtowaniu umiejętności zawodowych i osobistych uczestników szkoleń. Trener biznesu może prowadzić szkolenia m.in. z zakresu zarządzania, technik negocjacyjnych, menedżerskich, sprzedażowych czy kompetencji miękkich. Jego zadaniem jest pomóc uczestnikom w rozwoju osobistym i zawodowym. Profesjonalny trener biznesu to osoba, która posiada ukończoną szkołę lub specjalistyczne szkolenie dla trenerów. To człowiek, który oprócz wiedzy na temat prowadzenia szkoleń ma też przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz biznesowe. Nierzadko trenerzy biznesu są doświadczonymi menedżerami, a nawet SEO.

Jakie umiejętności musi posiadać?

Dobry trener biznesu musi posiadać szereg umiejętności, które pozwalają mu na skuteczne przeprowadzanie szkoleń. Wymagane umiejętności to m.in. umiejętność prowadzenia szkoleń, wiedza merytoryczna z wybranej dziedziny, umiejętności interpersonalne, umiejętności komunikacyjne czy elastyczność i kreatywność w pracy trenerskiej. Oprócz tego, dobry trener biznesu powinien być również dobrym słuchaczem i umieć w taktowny sposób przekazywać uwagi i sugestie uczestnikom szkoleń.

Jakie są najważniejsze cechy osobowościowe trenera biznesu?

Oto 7 ważnych cech dobrego trenera biznesu:

  1. Umiejętności komunikacyjne – dobry trener musi być w stanie jasno komunikować swoje myśli i pomysły, a także słuchać innych i pozwalać im na wyrażanie swoich opinii.
  2. Empatia – trener powinien zdolny do wczucia się w sytuację swojego klienta i zrozumienia jego potrzeb oraz celów.
  3. Zdolność do motywowania – skuteczny trener musi posiadać umiejętności motywacyjne potrzebne, aby pomóc klientom w podejmowaniu działań i osiąganiu celów biznesowych.
  4. Umiejętności prowadzenia szkoleń – dobry trener powinien posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia efektywnych szkoleń, zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej.
  5. Zdolność do rozwiązywania problemów – trener musi być zdolny do skutecznego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań odpowiadających potrzebom swoich klientów.
  6. Dobra organizacja – trener musi mieć dobrze zorganizowaną pracę i umiejętnie planować swoje działania, aby zawsze móc sprostać wymaganiom swoich klientów.
  7. Empiryczna wiedza – dobry trener powinien mieć bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i coachingu, a także nieustannie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami klientów.

Czy trener biznesu to to samo co business coach?

Utarło się myśleć, że trener biznesu i coach biznesowy to to samo. Wynika to z faktu, że wiele osób łączy te dwa zawody. Jednak de facto są one czymś innym, choć celem osób je wykonujących jest wsparcie biznesu. Czym zatem się różnią? Różnica między nimi dotyczy metod i narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia celu, czyli pomocy klientom firmowym w rozwoju kompetencji pracowników i wzroście biznesu. Jeśli coach nie jest trenerem biznesu i stosuje wyłącznie narzędzia coachingowe, wówczas pomoc, którą oferuje koncentruje się na wydobyciu z klienta jego potencjału. Dzieje się to głównie (ale nie wyłącznie!) przez zadawanie pytań a także inne formy prowokowanie do głębszych refleksji.. Natomiast trener biznesu ma do dyspozycji narzędzia szkoleniowe. Jego zadaniem jest nauczanie. Koncentruje się na kształtowaniu umiejętności i zdolności klienta w poszczególnych dziedzinach. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy jedna osoba jest zarówno trenerem biznesu jak i coachem, ponieważ może używać narzędzi właściwych dla tych dwóch zawodów.

Jakie rodzaje szkoleń biznesowych istnieją?

Szkolenia otwarte vs zamknięte

Szkolenia biznesowe można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym podziałem jest podział na szkolenia otwarte oraz zamknięte. Szkolenia otwarte to szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe, a dostępne dla wszystkich chętnych uczestników. Z kolei szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane wewnątrz firmy i przeznaczone tylko dla jej pracowników.

Szkolenia online vs stacjonarne

Kolejnym podziałem jest podział na szkolenia online oraz stacjonarne. Szkolenia online to sposoby szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Szkolenia stacjonarne to natomiast szkolenia organizowane w konkretnym miejscu, często w siedzibie firmy szkoleniowej.

Szkolenia dedykowane vs standardowe

Kolejną kategorią szkoleń biznesowych są szkolenia dedykowane oraz standardowe. Szkolenia dedykowane to szkolenia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Szkolenia standardowe to szkolenia, które są oferowane w standardowej formie i są przeznaczone dla różnych firm.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników?

Zwiększenie kompetencji pracowników

Jednym z najważniejszych powodów, dla którego warto inwestować w szkolenia dla pracowników jest zwiększenie ich kompetencji. Szkolenia biznesowe dają pracownikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności, a co za tym idzie – zwiększania wartości na rynku pracy. Posiadanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami, wpłynie na pozytywny wizerunek firmy.

Zmiana postaw pracowników

Jednym z celów szkoleń biznesowych jest także zmiana postaw pracowników. Szkolenia te pomagają w budowaniu pozytywnych relacji w zespole oraz poprawy komunikacji. Dzięki szkoleniom pracownicy uczą się podejmowania decyzji, pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Poprawa efektywności pracy

Kolejnym powodem, dla którego warto inwestować w szkolenia dla pracowników, jest poprawa efektywności pracy. Doskonalenie umiejętności umożliwia pracownikom szybsze i skuteczniejsze realizowanie swoich zadań. Większość szkoleń biznesowych ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy, co przekłada się bezpośrednio na jakość wykonywanej pracy.

Jak dobrać odpowiednie szkolenie dla swojej firmy?

Analiza potrzeb firmy

Jednym z kluczowych elementów, który należy wziąć pod uwagę, wybierając odpowiednie szkolenie dla firmy, jest analiza potrzeb firmy. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zastanowić się, jakie umiejętności i kwalifikacje są niezbędne w codziennej pracy, każdego z działów firmy. Warto w tym celu przeprowadzić badania wewnętrzne i zapytać pracowników o ich opinie na temat szkoleń, które chcieliby odbyć.

Wybór odpowiedniej formy szkolenia

Drugim elementem, który należy brać pod uwagę, wybierając szkolenie dla firmy, jest wybór odpowiedniej formy szkolenia. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na szkolenia dedykowane bądź szkolenia standardowe. Warto również rozważyć formę szkolenia, czy to szkolenie stacjonarne, online czy hybrydowe.

Wybór tematu szkolenia

Ostatecznie, ważnym elementem jest wybór tematu szkolenia. Temat powinien być odpowiednio dobrany do potrzeb firmy oraz pracowników. Warto zastanowić się, w jakich dziedzinach firma potrzebuje doskonalić umiejętności pracowników – czy to kompetencje menedżerskie, sprzedażowe czy językowe.

Rodzaje szkoleń dla firm

Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie podejmują kwestie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami i są przeznaczone dla managerów, kierowników, liderów i dyrektorów. W czasie szkoleń dla menedżerów uczestniczy uczą się jak efektywnie zarządzać ludźmi.

Szkolenia dla pracowników

Miękkie szkolenia pracownicze podejmują kwestie związane z efektywnością i współpracą w zespole. W czasie tych szkoleń uczestniczy uczą się skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, a także wzmacniają swoją inteligencję emocjonalną.

Szkolenia sprzedażowe i z obsługi klienta

Szkolenia sprzedażowe ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji potrzebnych do skutecznej sprzedaży, a więc komunikacji interpersonalnej, negocjacji, a także utrzymywania trwałych relacji z klientami.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

FAQ – często zadawane pytania

Q: Czym są szkolenia biznesowe?

A: Szkolenia biznesowe to programy szkoleniowe, które pomagają firmom w zainwestowaniu w rozwój swoich pracowników poprzez nauczanie nowych umiejętności, szybsze wprowadzanie zmian, rozwijanie kultury organizacyjnej i poprawę wyników biznesowych.

Q: Dlaczego warto zainwestować w szkolenia dla swojej firmy?

A: Szkolenia biznesowe dla firm i pracowników to doskonała inwestycja w ich rozwój. Uczy ich nowych umiejętności, pomaga zdobyć wiedzę w obszarach, w których brakuje, i zwiększa jakość wykonywanej pracy.

Q: Jakie korzyści przynosi szkolenie biznesowe dla pracowników i dla firmy?

A: Szkolenia biznesowe mają szereg korzyści dla pracowników i dla firmy, takie jak: poznawanie nowych umiejętności, podniesienie poziomu wiedzy, poprawa skuteczności pracy, lepsze przygotowanie pracowników do nowych zadań, rozwijanie kultury organizacyjnej, motywacja pracowników, a także zwiększenie zysków firmy.

Q: Jakie kursy i szkolenia oferowane są dla firm?

A: Oferta kursów i szkoleń dla firm jest bardzo szeroka i zależy od potrzeb klienta. Można wybierać spośród szkoleń biznesowych, szkoleń komputerowych, szkoleń z przywództwa, szkoleń z HR, szkoleń językowych, a także z innych dziedzin, takich jak zaawansowane umiejętności interpersonalne, zarządzanie stresem, itp.

Q: Czy istnieją szkolenia otwarte i zamknięte dla firm?

A: Tak, istnieją szkolenia otwarte i zamknięte dla firm. Szkolenia otwarte są dla każdego zainteresowanego, natomiast szkolenia zamknięte są specjalnie zaprojektowane dla konkretnych firm i realizowane tylko dla ich pracowników.

Q: Czy szkolenie online jest równie skuteczne jak szkolenie stacjonarne?

A: Szkolenie online może być równie skuteczne jak szkolenie stacjonarne, o ile spełnia potrzeby klienta. Szkolenia online pozwalają na poznanie nowych umiejętności z dowolnego miejsca i czasu. Są też bardziej elastyczne i często tańsze niż szkolenia stacjonarne.

Q: Czy szkolenia biznesowe online są spersonalizowane?

A: Tak, szkolenia biznesowe online mogą być spersonalizowane. Firmy oferują szkolenia online, które dostosowane są do potrzeb i poziomu wiedzy klientów.

Q: Jakie szkolenia dla menedżerów i liderów oferowane są dla firm?

A: Dla menedżerów i liderów oferowane są szkolenia z takich tematów, jak: rozwijanie umiejętności przywódczych, zarządzanie zespołem, negocjacje biznesowe, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, a także wiele innych.

Q: Jakie certyfikaty biznesowe oferowane są dla firm?

A: Dla firm dostępne są certyfikaty biznesowe, które pozwolą pracownikom rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć wiedzę i podnieść swoją wartość na rynku pracy. Do najpopularniejszych certyfikatów należą: certyfikat HR, certyfikat z zarządzania projektami, certyfikat z finansów, a także wiele innych.

Q: Czy istnieją szkolenia dedykowane dla firm i instytucji publicznych?

A: Tak, istnieją szkolenia dedykowane dla firm i instytucji publicznych. Szkolenia takie są zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby klienta i dostarczyć mu wiedzy oraz umiejętności w wymaganych obszarach.

Q: Jakie korzyści przynosi wdrożenie programów szkoleniowych dla firmy?

A: Wdrożenie programów szkoleniowych pozwala firmie na poprawę wyników biznesowych, dzięki rozwojowi kompetencji pracowników. Pracownicy zdobywają nowe umiejętności, potrafią lepiej wykorzystywać narzędzia pracy, co w efekcie przekłada się na wyższy poziom wydajności i lepszy wizerunek firmy na rynku.

Opinie Klientek i Klientów

Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.

Tomasz Kotula

Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.

Anna Patelska

Dyrektor RCD Allianz Opole

Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.

Maciej Puzon

Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.

Kamil Bekier

General Manager, Noble Place – Legic Ltd.

Więcej opinii znajdziesz tutaj:
Google Business Profile
LinkedIn