Opis

Projekt „Żyć lepiej!” to cykl 7 szkoleń online dla tych wszystkich, którzy pragną rozwoju w swoim życiu osobistym, poprawy jego jakość i zdobycia umiejętności do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami, które spotykają nas każdego dnia.

Każde szkolenie odbywa się na platformie ZOOM. Rozpoczyna się o  godzinie 19.00 (polskiego czasu) i trwa od 2,5 do 3 godzin zegarowych. Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową z aktywnym zaangażowaniem uczestników, którzy są zapraszani do wykonywania ćwiczeń, dzielenia się własnym doświadczeniem, zadawania pytań i dyskusji. Wszystko to odbywa się w atmosferze szacunku, zrozumienia i empatii.

Terminy poszczególnych szkoleń:

  1. Jak radzić sobie z emocjami (28.04.2021) od 19.00.
  2. Jak budować właściwe poczucie własnej wartości (05.05.2021) od 19.00.
  3. Jak lepiej porozumiewać się z ludźmi? (12.05.2021) od 19.00.
  4. Jak budować pełne szacunku relacje z innymi? (19.05.2021) od 19.00.
  5. Jak realizować cele i wyznaczać sobie priorytety? (26.05.2021) od 19.00.
  6. Jak zadbać o domowe finanse? (02.06.2021) od 19.00.
  7. Jak radzić sobie z nadmiernym stresem? (09.06.2021) od 19.00.

Poszczególne szkolenia odbywają się we środy.