Opis

Tematyka szkolenia „Jak realizować cele i wyznaczać priorytety?” (26.05.2021)

  • wyznaczanie celów metodą SMART
  • planowanie realizacji celów
  • wyznaczanie priorytetów
  • jak sprawić by się chciało, gdy się nie chce?

Więcej o projekcie „Żyć lepiej!”

Projekt „Żyć lepiej!” to cykl 7 szkoleń online dla tych wszystkich, którzy pragną rozwoju w swoim życiu osobistym, poprawy jego jakość i zdobycia umiejętności do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami, które spotykają nas każdego dnia.

Każde szkolenie odbywa się na platformie ZOOM. Rozpoczyna się o  godzinie 19.00 (polskiego czasu) i trwa od 2,5 do 3 godzin zegarowych. Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową z aktywnym zaangażowaniem uczestników, którzy są zapraszani do wykonywania ćwiczeń, dzielenia się własnym doświadczeniem, zadawania pytań i dyskusji. Wszystko to odbywa się w atmosferze szacunku, zrozumienia i empatii.

Program całego cyklu szkoleń został podzielony na 7 części. Uczestnicy wykupić możliwość udziału we całym cyklu „Żyć lepiej!”, ale też w jego poszczególnych częściach.