Efektywne wystąpienia publiczne – szkolenie dla pracowników

Szkolenie „Efektywne wystąpienia publiczne” jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną opanować sztukę profesjonalnej autoprezentacji i komunikacji podczas wystąpień publicznych. Program szkolenia obejmuje kluczowe aspekty, takie jak skuteczne techniki autoprezentacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami oraz tworzenie angażujących prezentacji multimedialnych. Szkolenie jest skierowane do pracowników firm, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych, zarówno przed małymi zespołami, jak i większymi audytoriami. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie pewności siebie uczestników oraz doskonalenie ich umiejętności prezentacyjnych, co przełoży się na większą skuteczność i profesjonalizm w miejscu pracy.

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin szkoleniowych) i oferuje kompleksowy przegląd technik oraz praktycznych ćwiczeń, które pomogą uczestnikom w rozwijaniu ich umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia, aby dowiedzieć się więcej o jego modułach i korzyściach, jakie może przynieść.

Do kogo jest adresowane szkolenie Efektywne wystąpienia publiczne

Szkolenie „Efektywne wystąpienia publiczne” jest skierowane do szerokiego spektrum pracowników, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prezentacyjne. W szczególności jest dedykowane dla:

 • Menedżerów i liderów zespołów
 • Pracowników działu sprzedaży i marketingu
 • Specjalistów HR odpowiedzialnych za rekrutację i szkolenia
 • Pracowników działu komunikacji i PR
 • Konsultantów i doradców
 • Osób często prowadzących spotkania, prezentacje i szkolenia wewnętrzne
 • Każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności wystąpień publicznych

Czego dowiesz się i jakie kompetencje rozwiniesz dzięki szkoleniu Efektywne wystąpienia publiczne

Szkolenie Efektywne wystąpienia publiczne pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia skutecznych i profesjonalnych wystąpień publicznych. Oto kluczowe kompetencje, które rozwiniesz:

 • Poznasz techniki skutecznej autoprezentacji, które pomogą Ci zbudować pozytywny wizerunek.
 • Dowiesz się, jak formułować trafne pytania i udzielać rzeczowych odpowiedzi, co jest kluczowe w komunikacji werbalnej.
 • Nauczysz się moderowania dyskusji oraz aktywnego słuchania, co zwiększy Twoją zdolność do efektywnej komunikacji.
 • Zrozumiesz, jak zachować spójność między gestami a słowami oraz jak wykorzystać sygnały niewerbalne, aby lepiej wpływać na uczestników.
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania, planowania i realizacji efektywnych wystąpień publicznych.
 • Nauczysz się radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień, co pozwoli Ci na pewne i skuteczne prowadzenie prezentacji.
 • Zdobędziesz umiejętności tworzenia atrakcyjnych i angażujących prezentacji multimedialnych, które przyciągną uwagę Twoich odbiorców.

Jakimi metodami prowadzone jest to szkolenie?

Szkolenie „Efektywne wystąpienia publiczne” prowadzone jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych, które są dostosowane do potrzeb uczestników i mają na celu maksymalizację efektywności nauki. Główną metodą szkoleniową jest praktyczne doświadczanie wystąpień publicznych w bezpiecznych warunkach. Uczestnicy będą mieli okazję wielokrotnie występować przed grupą, co pozwala na bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy i rozwijanie umiejętności w realistycznych sytuacjach.

Każdy występ będzie analizowany, a uczestnicy otrzymają szczegółowy feedback zarówno od trenerów, jak i od innych uczestników. Dzięki temu będą mogli na bieżąco poprawiać swoje umiejętności i dostosowywać swoje podejście do wystąpień publicznych. Trenerzy stosują także różnorodne techniki aktywizujące, takie jak dyskusje, rozwiązywanie problemów i case studies, co dodatkowo wzbogaca proces nauki. Sesje szkoleniowe odbywają się w atmosferze empatii i szacunku, co sprzyja otwartej wymianie myśli i konstruktywnemu feedbackowi. Trenerzy są praktykami z bogatym doświadczeniem w zakresie wystąpień publicznych, co pozwala na przekazywanie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również praktycznych wskazówek i sprawdzonych metod.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Efektywne wystąpienia publiczne – szkolenie dla firm

Czas trwania szkolenia

16 godzin – 2 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów
+ inne miejsca w Polsce
– do ustalenia z zamawiającym

Opiekun merytoryczny szkolenia

Program szkolenia Efektywne wystąpienia publiczne

Moduł I – Autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

 • Dlaczego autoprezentacja odgrywa kluczową rolę?
 • Skuteczne techniki autoprezentacji
 • Wpływ pierwszego wrażenia na sukces wystąpienia publicznego
 • Zasada 4×20 – jak ją zastosować?

Moduł II – Komunikacja werbalna podczas wystąpień publicznych

 • Jak formułować trafne pytania i udzielać rzeczowych odpowiedzi?
 • Sztuka moderowania dyskusji
 • Znaczenie aktywnego słuchania w kontekście wystąpień publicznych
 • Efekt kameleona – zasada dopasowania
 • Parafrazowanie jako klucz do głębszej komunikacji podczas wystąpień

Moduł III – Komunikacja niewerbalna podczas wystąpień publicznych

 • Jak zachować spójność między gestami a słowami?
 • Świadomość i wpływ sygnałów niewerbalnych na uczestników
 • Znaczenie utrzymywania kontaktu wzrokowego
 • Proksemika – jak zarządzać przestrzenią osobistą i przestrzenią uczestników
 • Ton głosu i jego modulacja

Moduł IV – Kreowanie efektywnego wystąpienia publicznego

 • Przygotowanie do planowania wystąpienia publicznego
 • Jak zbudować skuteczną strukturę wystąpienia?
 • Skuteczne techniki rozpoczynania prezentacji
 • Realizacja zaplanowanego wystąpienia publicznego
 • Jak utrzymać zaangażowanie odbiorców?

Moduł V – Trudne sytuacje podczas wystąpień publicznych

 • Techniki konsekwentnego wyznaczania granic
 • Etyczne metody wywierania wpływu
 • Jak skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień?

Moduł VI – Tworzenie prezentacji multimedialnych

 • Jak stworzyć atrakcyjną i angażującą prezentację multimedialną?
 • Budowanie struktury prezentacji
 • Jak efektywnie komunikować się z odbiorcami podczas prezentacji multimedialnej?
 • Skuteczne prezentowanie danych liczbowych i statystycznych

Liczebność grupy szkoleniowej

Aby skutecznie rozwijać umiejętności wystąpień publicznych, zaleca się, aby grupa szkoleniowa liczyła od 6 do 16 osób.

Czas trwania – szkolenie Efektywne wystąpienia publiczne

Szkolenie „Efektywne wystąpienia publiczne” trwa 2 dni, co odpowiada 16 godzinom szkoleniowym. Każdego dnia przewidziane są krótkie przerwy kawowe trwające około 15 minut oraz przerwa na lunch, która będzie trwała około 30-45 minut. Czas przerw jest wliczony w ogólny czas trwania szkolenia, co pozwala uczestnikom na regenerację sił i efektywniejsze przyswajanie wiedzy.

Wycena szkolenia

  Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.


  Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.

  Dowiedz się więcej o tematyce szkolenia Efektywne wystąpienia publiczne

  Szkolenie dla firm „Efektywne wystąpienia publiczne” to wyjątkowa okazja, aby zdobyć umiejętności, które są niezbędne w profesjonalnym świecie. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zdobędą teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim wezmą udział w licznych warsztatach, które pozwolą im praktykować i doskonalić swoje umiejętności w realistycznych sytuacjach.

  Znaczenie autoprezentacji

  Autoprezentacja odgrywa kluczową rolę w wystąpieniach publicznych. Pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na odbiorcach, często decyduje o sukcesie całego wystąpienia. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają skuteczne techniki autoprezentacji, które pomogą im zbudować pozytywny wizerunek. Nauczą się, jak korzystać z zasady 4×20, aby zwiększyć swoją pewność siebie i efektywność komunikacji.

  Komunikacja werbalna i niewerbalna

  Efektywna komunikacja to fundament udanych wystąpień publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak formułować trafne pytania, udzielać rzeczowych odpowiedzi oraz moderować dyskusje. Poznają również sztukę aktywnego słuchania, co pozwoli im lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby swoich słuchaczy. Dodatkowo, szkolenie obejmuje komunikację niewerbalną, czyli gesty, mimikę, kontakt wzrokowy oraz zarządzanie przestrzenią, co zwiększa spójność i wiarygodność przekazu.

  Planowanie i struktura wystąpień

  Każde wystąpienie publiczne powinno być starannie zaplanowane i dobrze zorganizowane. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak przygotować skuteczny plan wystąpienia, zbudować jego strukturę oraz wybrać odpowiednie techniki rozpoczynania i zakończenia prezentacji. Dzięki temu będą mogli utrzymać zaangażowanie odbiorców przez cały czas trwania wystąpienia.

  Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

  Podczas wystąpień publicznych mogą pojawić się trudne sytuacje, takie jak krytyczne pytania, nieprzewidziane problemy techniczne czy trudni uczestnicy. Szkolenie pomoże uczestnikom opanować techniki radzenia sobie z takimi sytuacjami, co pozwoli im zachować spokój i profesjonalizm. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyznaczać granice i stosować etyczne metody wywierania wpływu.

  Tworzenie angażujących prezentacji multimedialnych

  Nowoczesne wystąpienia publiczne często wymagają wykorzystania multimediów. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak tworzyć atrakcyjne i angażujące prezentacje multimedialne, które przyciągną uwagę odbiorców. Poznają zasady budowania struktury prezentacji, efektywnego komunikowania się za pomocą obrazów, danych liczbowych i statystyk.

  Warsztatowe podejście i feedback

  Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, co oznacza, że każdy uczestnik będzie miał okazję do praktycznego ćwiczenia swoich umiejętności. W trakcie szkolenia każdy uczestnik odbędzie kilka wystąpień publicznych i otrzyma szczegółowy feedback zarówno od innych uczestników, jak i od trenerów. Dzięki temu będzie mógł na bieżąco poprawiać swoje umiejętności i dostosowywać swoje podejście do wystąpień publicznych.

  Szkolenie dla firm „Efektywne wystąpienia publiczne” to kompleksowy program, który pozwala uczestnikom rozwijać kluczowe kompetencje w zakresie wystąpień publicznych. Dzięki warsztatowemu podejściu, praktycznym ćwiczeniom i szczegółowemu feedbackowi, uczestnicy będą mogli znacząco poprawić swoje umiejętności prezentacyjne, co przełoży się na ich sukces zawodowy. Rozwijanie tych kompetencji jest nie tylko inwestycją w siebie, ale również w efektywność i profesjonalizm całego zespołu.

  Chcesz porozmawiać o szkoleniu dla Twojej firmy? Zarezerwuj termin spotkania online!

  Jeżeli interesuje Cię zorganizowanie tego lub innego rodzaju szkolenia w Twojej organizacji i chciałbyś/chciałabyś omówić szczegóły w formie online, serdecznie zachęcamy do umówienia się na spotkanie online poprzez nasz kalendarz.

  szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

  Opinie klientów

  Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.
  Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.
  Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.
  Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!
  Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.
  Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole
  W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.
  Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.
  Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.
  Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!
  Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej
  Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.
  Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.
  Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.
  Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz
  Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.
  Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.
  Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.
  Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz
  Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.
  Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.
  Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK
  Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.
  Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.
  Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉
  Emilia Bohun, Agencja Allianz
  Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!
  Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2
  Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności. Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
  Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.
  Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.
  Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.
  Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!
  Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.
  Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!
  Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.
  Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
  Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe
  Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.
  Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.
  Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK
  Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.
  Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
  Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…
  Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.
  Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.
  Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
  Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!
  Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.
  Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.
  Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.
  Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.
  Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.
  Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.
  Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.

  Poznaj szkolenia, warsztaty i kursy dla pracowników

  FAQ – często zadawane pytania

  Kto prowadzi szkolenie?

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, którzy są praktykami w dziedzinie wystąpień publicznych. Posiadają oni bogate doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co pozwala im skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności uczestnikom.

  Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

  Szkolenie nie wymaga specjalnych przygotowań ani wcześniejszego doświadczenia. Jest skierowane do wszystkich, którzy chcą poprawić swoje umiejętności prezentacyjne, niezależnie od obecnego poziomu kompetencji.

  Czy szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia?

  Tak, szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, które obejmują liczne praktyczne ćwiczenia. Uczestnicy będą mieli okazję do wielokrotnego występowania przed grupą i otrzymywania szczegółowego feedbacku od trenerów i innych uczestników.

  Jakie korzyści przynosi udział w szkoleniu?

  Uczestnicy szkolenia wzmocnią pewność siebie w wystąpieniach publicznych, nauczą się skutecznych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz jak tworzyć angażujące prezentacje multimedialne. Wszystkie te umiejętności przełożą się na ich większą efektywność i profesjonalizm w pracy.