Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre relacje są łatwiejsze do nawiązania i utrzymania, a inne stanowią wyzwanie? Według modelu DISC (w Polsce znany teć jako DISK), odpowiedź może tkwić w „kolorach” naszej osobowości. W tym artykule pomożemy Wam odkryć i zrozumieć swoje dominujące cechy osobowe, a także te występujące u innych. Zatem, czy jesteś czerwonym liderem, żółtym kreatorem, zielonym mediatorem czy niebieskim analitykiem – zanurzmy się razem w fascynujący świat kolorów osobowości.

Kluczowe wnioski

 • Zrozumienie własnego koloru osobowości ułatwia zarządzanie własnymi mocnymi i słabymi stronami.
 • Dostosowanie stylu komunikacji do różnych kolorów osobowości poprawia współpracę.
 • Rozumienie kolorów osobowości pozwala na efektywne zarządzanie zespołem poprzez lepsze dopasowanie zadań.
 • Różne kolory osobowości wpływają na sposób postrzegania świata i procesy decyzyjne.
 • Elastyczność i zrozumienie różnych potrzeb osobowości zwiększają efektywność zespołową.

Czym jest kolor osobowości?

Czym jest kolor osobowości

Kolor osobowości to koncepcja bazująca na modelu DISC, który kategoryzuje ludzkie cechy na cztery dominujące typy. Każdy z tych typów jest reprezentowany przez inny kolor: czerwony, żółty, zielony lub niebieski.

Propagator modelu, szwedzki trener komunikacji społecznej Thomas Erikson, w swojej książce „Otoczeni przez idiotów”, opisuje, jak te różnice w kolorach wpływają na nasze relacje z otoczeniem i wyjaśnia, jak skutecznie komunikować się z osobami o innych kolorach.

Każdy z nas posiada całą paletę kolorów osobowości, ale zazwyczaj jeden z nich przeważa i determinuje nasze zachowanie. Oznacza to, że każda osoba ma unikalny zestaw cech osobowych, które ją definiują.

Budujące porozumienie i wzajemne zrozumienie między różnymi „kolorami” może przyczynić się do poprawy efektywności zespołu i lepszego zarządzania w miejscu pracy.

Cztery kolory osobowości

Cztery kolory osobowości

W modelu DISC (vel. DISK) wyróżniamy cztery główne kolory osobowości: czerwony, żółty, zielony i niebieski. Dowiedz się więcej, by poznać kolor twojej osobowości!

Kolor czerwony – charyzmatyczny i silny

Czerwony kolor osobowości to osoby, które są pełne charyzmy, aktywne, stanowcze i niezależne.  Czerwony to urodziny przywódca. Takie osoby często postrzegane są jako silni liderzy, co jest szczególnie ważne dla menedżerów, którzy muszą motywować i prowadzić swoje zespoły.

Osoba o czerwonym kolorze osobowości jest zazwyczaj ambitna, dąży do sukcesów i nie boi się porażek. Jest nastawiona na wykonanie zadania. Jednak takie cechy mogą również prowadzić do postrzegania ich jako dominujących i niecierpliwych.

Kluczem do skutecznej pracy z czerwonymi jest zrozumienie ich potrzeby szybkiego tempa, wyzwań i konkurencji.

Ten typ osobowości w typologii DISC nazywa się typem Dominującym, odpowiada mu litera D oraz cyfra 1.

Kolor żółty – energiczny i kreatywny

Energetyczny Żółty w modelu kolorów osobowości to prawdziwy wulkan energii. Osoby z dominującym żółtym kolorem osobowości cechuje entuzjazm, komunikatywność i kreatywność, co czyni je doskonałymi liderami i twórcami. Osoby te są radosne i pozytywnie nastawione do ludzi.

Ich otwartość i spontaniczność stwarzają pozytywne środowisko pracy, inspirujące inne do myślenia poza utartymi schematami. Niemniej jednak, być może będą musiały zwracać uwagę na swoją impulsywność i skłonność do pomijania szczegółów. Mogą mieć trudności w analizowaniu i skupieniu się na szczegółowych danych.

Dla menedżerów, zrozumienie tych cech może pomóc w efektywniejszym zarządzaniu zespołem, a także w wykorzystaniu twórczego potencjału osób z „żółtym” profilem.

Ten typ osobowości w modelu DISC nazywa się typem Inspirującym lub Inicjatywnym, odpowiada mu litera I oraz cyfra 2.

Kolor zielony – zrównoważony i godny zaufania

Osobowość zielona jest opisana jako godna zaufania, cierpliwa i zrównoważona. Jeśli posiadasz taką dominującą cechę osobowości, jesteś znany jako osoba z umiejętnością słuchania, empatią i chęcią do pomagania innym.

Jesteś zwykle spokojny i unikasz konfliktów, dążysz do harmonii w zespołowej dynamice i dążysz do rozwiązywania problemów drogą kompromisu. Nie lubisz sytuacji konfliktowych. Twoje mocne strony to zdolność do pracy w grupie, zdolność do wyważonego podejmowania decyzji oraz umiejętność organizowania działań w sposób skoordynowany.

Pomimo tych zalet, musisz być ostrożny, aby nie stać się zbyt pasywnym lub wiecznie unikającym konfliktów, ponieważ może to prowadzić do nieefektywności w zespołowych zadaniach. Zrozumienie swojego koloru osobowości pomoże Ci lepiej zarządzać relacjami z innymi członkami zespołu i dostosować swoje zachowanie dla zapewnienia efektywności i harmonii w miejscu pracy.

Ten typ osobowości w modelu DISC nazywa się typem Stabilnym lub Stałym, odpowiada mu litera S oraz cyfra 3.

Kolor niebieski – dokładny i analityczny

Jeśli jesteś zorganizowanym niebieskim, w pracy jesteś znany jako osoba dokładna i skupiona na detalach. Twoja silna strona to umiejętność analizy i logicznego myślenia, co czyni Cię doskonałym planistą i organizatorem.

Jesteś również ciekawski i uwielbiasz wchodzić głęboko w tematy i zagadnienia. Jednak czasami inni mogą Cię postrzegać jako krytycznego lub zbyt wymagającego, ponieważ stawiasz wysokie standardy zarówno dla siebie, jak i dla innych.

W pracy zespołowej lubisz być ekspertem w swojej dziedzinie. Zawsze przygotowany, zawsze zrównoważony i… zdystansowany emocjonalnie.

Ten typ osobowości w modelu osobowości DISC nazywa się typem Skrupulatnym albo Krytyczno-analitycznym, odpowiada mu litera K oraz cyfra 4.

Jak rozpoznać swój kolor osobowości w modelu DISC?

Jak rozpoznać swój kolor osobowości w modelu DISC

Rozpoznanie swojego koloru osobowości może pomóc Ci lepiej zrozumieć siebie i swoje preferencje. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

 • Zastanów się, w jaki sposób reagujesz na stresowe sytuacje. Czy jesteś aktywny i asertywny (kolor czerwony), czy entuzjastyczny i energiczny (kolor żółty), czy może raczej wyważony i spokojny (kolor zielony), a może logiczny i analityczny (kolor niebieski)?
 • Obserwuj swoje zachowanie w relacjach interpersonalnych. Czy jesteś ekspansywny i dominujący (Czerwony), czy uważasz na potrzeby innych i angażujesz się emocjonalnie (Zielony), czy też jesteś komunikatywny i chętny do nawiązywania kontaktów (Żółty), a może bardziej skupiony na faktach i przywiązanym do zasad (Niebieski)?
 • Zwróć uwagę na to, jak podejmujesz decyzje. Czy opierasz się na intuicji i szybkich ocenach sytuacji (Czerwony), czy analizujesz fakty, zanim podejmiesz decyzję (Niebieski), czy dążysz do utrzymania harmonii i unikania konfliktów (Zielony), a może szukasz nowych możliwości i inspiracji przed podjęciem decyzji (Żółty)?
 • Poproś bliskie osoby, takie jak przyjaciele lub współpracownicy, o opinię na temat Twojej osobowości. Zwróć uwagę na to, jak Cię postrzegają i jak reagują na Twoje zachowanie.
 • Skorzystaj z narzędzi online lub testów osobowości, które mogą pomóc Ci określić dominujący kolor osobowości.

Aby dowiedzieć się jakim kolorem osobowości jesteś warto zrobić test DISC.

Dlaczego warto znać swój kolor osobowości?

Dlaczego warto znać swój kolor osobowości

Znajomość swojego koloru osobowości DISC może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza dla menedżerów.

 • Po pierwsze, pomaga to w zrozumieniu siebie i świadomości swoich dominujących cech. Poznanie swojego koloru osobowości umożliwia lepsze wykorzystanie swoich mocnych stron i unikanie potencjalnych pułapek, które mogą wynikać z naszych tendencji behawioralnych.
 • Po drugie, znając swój kolor osobowości, możemy lepiej komunikować się i współpracować z innymi. Wiemy, czego możemy oczekiwać od siebie i innych osób, jakie są nasze preferencje i jakie zachowania sprawiają nam trudności. To pozwala nam na bardziej efektywne budowanie relacji i skuteczną pracę zespołową. Należy pamiętać, że większość osób ma kombinację różnych kolorów osobowości, a nie jest jednym kolorem. Zrozumienie tego może pomóc w tym, aby nie oceniać innych osób tylko na podstawie jednego koloru.
 • Po trzecie możemy lepiej docenić ich indywidualność i różnorodność, a także dostosować nasze podejście i styl zarządzania do różnych potrzeb i preferencji.
 • Wreszcie – po czwarte – posiadanie wiedzy na temat kolorów osobowości może zapewnić nam przewagę konkurencyjną w zarządzaniu. Możemy lepiej dopasować zadania, projekty i role w zespole do umiejętności i preferencji poszczególnych osób. To pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału zespołu i osiąganie lepszych wyników.

Podsumowując, wiedząc jakim kolorem jesteśmy możemy lepiej zarządzać sobą i innymi, budować efektywne relacje z innymi.

Jak różne kolory osobowości wpływają na dynamikę zespołu?

Jak różne kolory osobowości wpływają na dynamikę zespołu

Różne kolory osobowości mają duży wpływ na dynamikę zespołu. Każdy kolor osobowości wnosi niepowtarzalne cechy i umiejętności, które mogą wzbogacić pracę zespołu.

Kolor Osobowości Wpływ na Dynamikę Zespołu
Charyzmatyczny Czerwony Osobowość typu czerwonego ma wiele energii i skupia się na celach. Wpływa na zespół poprzez motywowanie do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Energetyczny Żółty Osobowość żółta jest społeczna i skoncentrowana na pozytywach. Sprawia, że atmosfera w zespole jest pozytywna i inspirująca.
Zrównoważony Zielony Osobowość zielona jest spokojna i empatyczna. Wprowadza do zespołu harmonię i sprzyja dobrym relacjom między członkami.
Zorganizowany Niebieski Osobowość niebieska jest logiczna i skoncentrowana na szczegółach. Wpływa na zespół poprzez wprowadzanie porządku i organizacji.

Rozumienie i szanowanie różnych kolorów osobowości w zespole jest kluczem do skutecznej komunikacji i współpracy. Każda osobowość przyczynia się do wydajności zespołu i sprzyja tworzeniu silnych, zbilansowanych grup.

Jak różne kolory osobowości wpływają na postrzeganie świata i podejmowanie decyzji?

Jak różne kolory osobowości wpływają na postrzeganie świata i podejmowanie decyzji

Kolory osobowości mają znaczący wpływ na to, jak postrzegamy świat i podejmujemy decyzje. Każdy kolor reprezentuje różne cechy i tendencje behawioralne, które mają swoje konsekwencje w naszym sposobie myślenia i podejmowania działań.

 • Osoby o czerwonym kolorze osobowości, będące zdecydowanymi i ambitnymi liderami, mogą mieć tendencję do widzenia świata w sposób konkurencyjny i skupiają się na osiągnięciu celów za wszelką cenę.
 • Z kolei żółte osobowości, będące entuzjastycznymi i kreatywnymi, mogą widzieć świat jako miejsce pełne możliwości i szans do wykorzystania. Ich podejmowanie decyzji może być improwizowane i oparte na chwilowych impulsach.
 • Zieloni natomiast, będący godnymi zaufania i wyważonymi, mogą mieć tendencję do widzenia świata przez pryzmat harmonii i relacji międzyludzkich. Podejmowanie decyzji może być dla nich trudniejsze, ponieważ starają się unikać konfliktów i szukają rozwiązania, które byłoby korzystne dla wszystkich.
 • Niebiescy z kolei, będący ciekawskimi i logicznymi osobami, mogą postrzegać świat przez pryzmat faktów i szczegółów. Ich podejmowanie decyzji jest często oparte na dogłębnym analizowaniu sytuacji i rozważaniu wariantów.

Zrozumienie tych różnic w postrzeganiu świata i podejmowaniu decyzji jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i współpracy w zespołach. Jeśli managerowie mają świadomość, jak różne kolory osobowości wpływają na sposób myślenia i podejmowania działań, mogą dostosować swoje podejście.

Jak radzić sobie z osobami o różnych kolorach osobowości?

W pracy z osobami o różnych kolorach osobowości DISC, warto przestrzegać kilku zasad:

 • Bądź elastyczny i dostosuj swoje podejście. Pamiętaj, że różne kolory osobowości preferują różne style komunikacji i interakcji. Dostosuj swoją komunikację do potrzeb innych osób.
 • Słuchaj uważnie i okazuj zainteresowanie. Osoby o różnych kolorach osobowości mają różne sposoby wyrażania myśli i emocji. Bądź gotowy wysłuchać ich opinii i uwag.
 • Unikaj konfliktów i konfrontacji. Jeśli napotkasz osoby o silnym charakterze lub innym stylu zachowania, staraj się unikać sytuacji konfliktowych. Szukaj wspólnego języka i rozwiązuj problemy w sposób spokojny i konstruktywny.
 • Dąż do wzajemnego zrozumienia. Zrozumienie różnic w stylach zachowań pomoże Ci budować lepsze relacje z innymi ludźmi w miejscu pracy. Zastanów się nad tym jakie są preferencje innych osób i jak możesz im pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Podsumowanie

Poznanie i zrozumienie kolorów osobowości (DISK vel. DISC) może być niezwykle wartościowe zarówno dla naszej kariery zawodowej, jak i dla naszych relacji osobistych. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć siebie i innych ludzi, co prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji i współpracy.

Odkrycie swojego dominującego koloru osobowości pozwala nam na wykorzystanie naszych mocnych stron i świadome zarządzanie naszymi słabościami. Wykorzystanie strategii zielonego koloru, czyli słuchanie i obserwowanie, gdy nie jesteśmy pewni koloru innych osób, może pomóc nam w budowaniu lepszych relacji i osiąganiu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

FAQ – często zadawane pytania

Co to jest model DISC i jak może pomóc w zrozumieniu osobowości?

Model DISC to metoda oceny osobowości, która pomaga zrozumieć zachowania interpersonalne. Klasyfikuje osobowości pod względem czterech typów, które są reprezentowane przez kolory: czerwony, niebieski, żółty i biały. Pomaga to w lepszym zrozumieniu siebie i innych, co może poprawić komunikację i relacje.

Jakie są główne cechy kolory osobowości DISC?

W kolory osobowości DISC każdy kolor reprezentuje różne typy osobowości: czerwony (asertywność, liderowanie), żółty (otwarci, optymistyczni), zielony (stabilny, zrównoważeni), niebieski (analityczny i dokładny). Te kolory pomagają zrozumieć, co motywuje ludzi do działania, jakie mają potrzeby i jak preferują komunikować się z innymi.

Jak możesz określić swój kolor osobowości wg Hartmana?

Model Hartmana jest nieco inny niż model DISC. Można go wypełnić zarówno online jak i w formie papierowej.

Czy kolory osobowości mogą się zmieniać w czasie?

Tak, kolory osobowości, choć mogą być dość stabilne, mogą ewoluować wraz z doświadczeniem życiowym, edukacją i zmianami w środowisku osobistym lub zawodowym. Rozwój osobisty i profesjonalny może wpływać na zmianę dominujących cech osobowości.

Jak wykorzystać wiedzę na temat kolorów osobowości w życiu codziennym?

Wiedza na temat kolorów osobowości DISC może być wykorzystana do poprawy jakości komunikacji z innymi, zarządzania konfliktami, budowania zdrowych relacji, a także lepszego zrozumienia własnych potrzeb i motywacji. Rozumienie, że ludzie mają różne typy osobowości, pozwala na bardziej empatyczne i skuteczne podejście w interakcjach interpersonalnych.

Czy test osobowości DISC jest odpowiedni dla każdego?

Test osobowości DISC jest uniwersalnym narzędziem, które może przynieść korzyści osobom w różnym wieku i na różnych etapach życia. Może być szczególnie przydatny dla osób poszukujących głębszego zrozumienia siebie i swoich relacji z innymi, jak również dla liderów, menedżerów i profesjonalistów HR chcących rozwijać swoje umiejętności interpersonalne.

Chcesz porozmawiać o wykorzystaniu modelu DISC persolog w Twojej firmie? Zarezerwuj spotkanie online

Chcesz zorganizować w swojej firmie/zespole szkolenie z wykorzystaniem modelu DISC lub DISK persolog? Zapraszamy do omówienia spotkania online, by porozmawiać o tym czego oczekujesz.

Spotkanie online w szkolenia lub coachingu DISC persolog Wiktor Tokarski

Chcesz sprawdzić swój indywidualny profil osobowości DISK persolog? Kup test z omówieniem online przez certyfikowanego konsultanta.

Kup test DISC persolog Wiktor Tokarski