Business coaching2019-10-02T21:34:18+02:00

Czym jest business coaching?

Business coaching to bardzo efektywny sposób podnoszenia kompetencji i osiągania zamierzonych celów. Cele wyznaczane są przez osobę odbywającą proces coachingu, a jeśli jest to coaching w ramach firmy lub organizacji to wpływ na wyznaczanie celów mają też przełożeni danego pracownika. Praca coacha z managerem/pracownikiem jest zindywidualizowana. Coach podąża za coachee (osoba korzystająca z coachingu), dopasowuje się do jego dynamiki oraz wyzwań jakie napotyka na swojej drodze.

W procesie business coachingu są wzmacniane i rozwijane kompetencje komunikacyjne, zarządcze (w przypadku osób będących managerami), interpersonalne i sprzedażowe. Osoba korzystająca z business coachingu uzupełnia braki i wypełnia luki kompetencyjne, co pozwala jej bardziej efektywnie wykonywać swoją pracę i przesunąć się na wyższy poziom kariery zawodowej.

Business coaching jest dedykowany przede wszystkim managerom, a także kandydatom na stanowiska zarządcze. Według New Research Reveals Emerging Best Practices77% managerów potwierdza skuteczność coachingu.

Co można osiągnąć w business coachingu?

Business coaching nastawiony jest na rozwój umiejętności miękkich po to, aby przekładały się na twarde wskaźniki biznesowe.

Dzięki coachingowi managerowie i inni pracownicy osiągają wzrost efektywności w pełnionej roli w firmie, lepiej rozpoznają i wykorzystują swój potencjał; nabywają umiejętność planowania długofalowych działań; są lepiej usposobieni i bardziej otwarci na zmiany; poprawiają swoje zdolności komunikacyjne i interpersonalne; są bardziej efektywni w realizacji stawianych przed nimi celów; lepiej wykorzystują czas w pracy i rozwijają/nabywają umiejętności zarządcze.

Jak odbywa się business coaching?

 1. Następuje nawiązanie relacji z coachem, analiza stanu aktualnego i ustalenie celów coachingu.
 2. Klient i coach ustalają zasady wzajemnej współpracy (kontrakt coachingowy).
 3. Rozpoczyna się praca na sesjach coachingu, które trwają od 1,5-2 godzin i odbywają się regularnie, nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Najbardziej efektywną częstotliwością są spotkania co 2 tygodnie i trwające 1,5 godziny.
 4. Między sesjami coachee wykonuje zadania ustalone na sesji.
 5. Efektywna współpraca z coachem może trwać od 3 do 9 miesięcy.

Formy business coachingu

Podstawową formą coachingu dla biznesu są indywidualne sesje. Jednak bardzo ciekawym i niesamowicie efektywnym sposobem na pracę z klientem jest shadow coaching nazywany też coachingiem on the job. W czasie sesji tego typu coach jest przyjaznym obserwatorem klienta w środowisku jego pracy, jest jego „cieniem” (ang. shadow). Dzięki temu może zobaczyć jak coachee funkcjonuje w swoim środowisku pracy, a następnie przekazuje mu informację zwrotną ze szczególnym uwzględnieniem celów całego procesu coachingowego.

Inną formą pracy jest coaching zespołowy. Proces coachingu dotyczy wtedy całego zespołu. W sesjach uczestniczą więc jego członkowie, a czas trwania sesji wynosi około 3-4 godzin (w zależności od ustaleń).

Osoby zainteresowane indywidualnymi sesjami business coachingu dla siebie, albo business coachingiem dla pracowników swojej firmy zapraszam do kontaktu. W przypadku współpracy z firmami ceny za sesje coachingowe ustalane są indywidualnie.

Szukasz sposobów na rozwój swojej firmy i jej pracowników?
Zapraszam do skorzystania z business coachingu.

Napisz do mnie lub zadzwoń.

Kontakt

Oferta business coachingu

Business coaching

300PLN
 • Spotkanie osobiste
 • Czas trwania sesji 50 minut

Business coaching

450PLN
 • Spotkanie osobiste
 • Czas trwania sesji 80 minut

Business coaching

250PLN
 • Sesja przez telefon/skype
 • Czas trwania sesji 50 minut

Business coaching

400PLN
 • Sesja przez telefon/skype
 • Czas trwania sesji 80 minut

Opinie klientów

Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji.
Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej.
Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności.
Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu.
Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
Joanna Antonik, Doradca klienta/ Koordynator Sprzedaży/ Trener TU Allianz Życie Polska S.A, Allianz Życie Polska S.A.

Praca w procesie business coachingu z Wiktorem Tokarskim dała mi nową motywację do poukładania moich spraw duchowych, zawodowych i zdrowotnych. Pokazało mi jak w moim zabieganym życiu zyskać czas na sprawy dla mnie ważne. Upewniła mnie też, że podążam w dobrym kierunku, ale potrzebuję porządku i więcej wykwalifikowanych pracowników i managerów do delegowania obowiązków. Uzyskałem też nowe siły do działania.

Witold Wilk, VIVI Sound

Z coachingu u Wiktora korzystałem przez 2 lata. Dzięki niemu zdobyłem motywację do stawania się lepszym człowiekiem w tym lepszym pracownikiem. Dzięki pracy z Wiktorem odkryłem swoje silne strony i nauczyłem się radzić sobie ze słabościami. Nauczyłem się też planować zadania tak aby zrealizować je na czas i ograniczyć stres związany z presją terminu, co przydaje mi się codziennie w mojej pracy zawodowej. Wiktor pomógł mi zmienić moje podejście do pracy, dzięki temu jej wykonywanie daje mi więcej satysfakcji. W pracy z Wiktorem ceniłem sobie jego rzetelność, punktualność i umiejętność dostosowania się do mojego tempa pracy. Polecam współpracę z Wiktorem wszystkim, którzy chcieliby rozwinąć się zawodowo, ale uważają, że osiągnęli już szczyt swoich możliwości. Wiktor potrafi przesunąć tą granicę.

Robert Rodzinka, Villa Verde, dyrektor finansowy

Ostatnio na blogu

Wiktor Tokarski coaching mentoring szkolenia

Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu firmy lub rozwoju osobistym?

Zapoznaj się z ofertą!