Life coaching dla firm? Jeszcze kilka lat temu pomysł o zatrudnieniu life coacha w firmach wydawał się nie przystawać do rzeczywistości. Gdy w organizacji pojawiał się coach biznesowy zwykle z kontrakcie zobowiązywał się do tego, aby w pracownikami, którzy mieli być poddani procesowi rozwoju, będzie pracował wyłącznie nad sprawami zawodowymi. Wynikało to z założenia, że precyzyjnie i skutecznie można oddzielić życie firmowe od życia osobistego i że jedno nie ma wpływu na drugie. Czy założenie to jest poparte faktami i czy w firmach nie powinno się zatrudniać specjalistów od rozwiązywania problemów osobistych?

Praca a życie prywatne – czy można to skutecznie oddzielić

Ważnym postulatem lansowanym w ostatnich latach przez psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów jest dążenie do rozdzielenia spraw firmowych od osobistych. Chodzi o postawienie granicy między tym co zawodowe a tym co dotyczy mojego życia prywatnego. Granicę tę można zakreślać na wiele sposobów (radykalne oddzielenie czasu pracy od czasu prywatnego, nie zabieranie pracy do domu, nie odbieranie służbowych maili czy telefonów w czasie odpoczynku etc.).

Niektórzy pracownicy są w stanie tę granicę jasno określić, a niektóre firmy widzą w tym wartość i respektują takie postawienie spraw. W takim więc znaczeniu pracę od życia prywatnego można skutecznie oddzielić. Psychologia podpowiada, że jest to korzystne dla naszego zdrowia psychicznego i samopoczucia. Ta sama psychologia mówi też o tym, że człowiek jest jednością i że choć jesteśmy w stanie postawić pewne granice zewnętrzne to jednak o wiele trudniej jest oddzielić pracę od życia prywatnego w naszych głowach. Doświadczenie podpowiada, że w wielu przypadkach jest to zupełnie niemożliwe.

Konsekwencją tego jest to, że sprawy osobiste przynosimy do pracy, a sprawy firmowe do domu. Jeśli przeżywamy trudności w pracy to one odbijają się na jakości życia osobistego. A jeśli przeżywamy trudności w życiu osobistym to wywiera to wpływ na jakość naszej pracy. Póki co utopią jest rozdzielenie pokazane w znakomitym i niepokojącym serialu Apple TV+, pt. „Severance”.

Odrobina life coachingu w coachingu biznesowym?

Wiele organizacji doskonale to rozumie. Pozwala, aby coache i coachki zatrudniani w firmach do prowadzenia business coachingu zajmowali się także osobistymi wyzwaniami, z którymi zmagają się ich pracownicy. To wszystko w ramach firmowych sesji coachingu. Warunkiem pojawiania się wątków osobistych w czasie biznesowych sesji jest zwykle to, że sprawy osobiste będą podejmowane w procesie business coachingu tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Dobre i to, ale niekiedy takie wprowadzenie wątków osobistych do coachingu firmowego jest niewystarczające. Oczywiście w takich przypadkach pracownicy sami mogą umawiać się z coachami na prywatne sesje. Jednak co by było, gdyby firma pozwoliła na większą obecność prywatnych wątków w opłacanym przez firmę procesie coachingu?

A może dwa w jednym?

Moje wieloletnie doświadczenie pracy w firmowych procesach coachingowych podpowiada, że idealnym rozwiązaniem jest jeśli firmowy coach jest specjalistą nie tylko w sprawach biznesowych, ale także w tych dotyczących życia. W takim przypadku profesjonalny coaching życiowy dla firm nie musi być osobnym procesem pracownikom. Może być świadczony przez jednego coacha. Brak ograniczeń co do obecności wątków prywatnych w procesie coachingu pomaga w tym, że coachee (osoba w procesie) może swobodnie mówić o tym, co wpływa na nią jako człowieka będącego jednocześnie pracownikiem i osobą posiadającą życie prywatne.

Obserwacje, które poczyniłem w firmach nie stawiających ograniczeń w obecności wątków prywatnych w procesie rozwoju są bardzo uspokajające. Wątki prywatne nigdy nie przeważają nad wątkami firmowymi i – co więcej – zawsze są podporządkowane celom firmowym. Jeśli – przykładowo – menedżer, który jest coachee,  opowiada o kłopotach w swoim związku romantycznym i szuka rozwiązania trudnej sytuacji z tym związanej to – po pierwsze – widzi negatywny wpływ prywatnej sytuacji na pracę i – po drugie – podejmuje temat prywatny po to, aby lepiej wykonywać swoją pracę i być bardziej efektywnym.

Life coaching dla firm – (r)ewolucja w myśleniu

Aby coaching życiowy mógł być obecny w firmach, czy to w formie osobnego procesu proponowanego pracownikom jako benefit, czy w połączeniu z coachingiem biznesowym w myśleniu o tej formie rozwoju osobistego musi się dokonać (r)ewolucja jaka kilkanaście (kilkadziesiąt?) lat temu dokonała się w myśleniu o coachingu jako takim. W tamtym czasie podchodzono do tej formy pomocy pracownikom z wielką ostrożnością. Firmy, które wprowadzały coaching jako narzędzie wspierania menedżerów i pracowników uchodziły albo za bardzo odważne, albo za mające zbyt wiele pieniędzy. Czas jednak pokazał, a badania naukowe to potwierdzają, że coaching jest doskonałym narzędziem rozwoju kompetencji biznesowych. Teraz czas na kolejną zmianę. Czas na dostrzeżenie jak bardzo pracownikom może pomóc wejście w proces coachingu życiowego. Nawet jeśli miałby on być tylko łączony z tym biznesowym (zawodowym).

Argumenty za coachingiem życiowym w firmach

Danie pracownikom możliwości korzystania ze wsparcia specjalisty zajmującego się sprawami osobistymi może przynieść wiele korzyści zarówno samej firmie, która to umożliwia swoim pracownikom, jak i im samym, którzy z tego mogą korzystać.

Korzyści z life coachingu – firmowy punktu widzenia

 • Zwiększenie produktywności. Pracownicy, którzy są zadowoleni z życia prywatnego, mają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu firmowego. Coaching życiowy pomaga klientom rozwiązywać problemy osobiste. To może przekładać się na zwiększenie ich produktywności w pracy i ich pełnego potencjału.
 • Redukcja stresu. Stres wpływa na zdrowie pracowników i może prowadzić do niższej efektywności w pracy, a także do częstszego zapadania na różnego rodzaju infekcje, które powodują absencję. W czasie coachingu życiowego pracownicy uczą się jak dbać o swój dobrostan i higienę emocjonalną. Mogą się uczyć technik wyrażania nieprzyjemnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem.
 • Poprawa atmosfery w pracy. Pracownicy, którzy prowadzą szczęśliwe i spełnione życie prywatne zdecydowanie lepiej funkcjonują w miejscu pracy. Przekłada się to pozytywnie na atmosferę w zespołach. Coaching życiowy może pomóc klientom zrozumieć, jakich zmian potrzebują, aby czuć się szczęśliwsi i bardziej spełnieni.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników. Pracownicy, którzy mają wsparcie w rozwoju osobistym, są bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy. Sam fakt tego, że firma inwestuje swoje środki w pomoc pracownikom w poprawie jakości ich życia osobistego powoduje, że ci czują się wdzięczni i bardziej związani z organizacją. W rezultacie, firma może zmniejszyć koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Rozwój umiejętności miękkich. Coaching życiowy może pomóc pracownikom w rozwijaniu umiejętności miękkich, które są uważane za kluczowe w pracy zespołowej. Chodzi o komunikację, asertywność czy zarządzanie emocjami i radzenie sobie z sytuacjach konfliktowych. Praca nad rozwojem umiejętności miękkich, nawet jeśli została podjęta z powodów osobistych, będzie pozytywnie owocować także w środowisku pracy.
 • Wsparcie dla pracowników zdalnych. Coaching życiowy może być szczególnie korzystny dla pracowników zdalnych, którzy mogą mieć trudności z równoważeniem życia zawodowego i prywatnego. To oni właśnie są szczególnie narażeni na nadmierny stres i wypalenie. To oni potrzebują sprawdzonych sposobów i metod, dzięki którym będą mogli tak ułożyć sobie życie prywatne by nie kolidowało z pracą i osiągać to, czego pragną. W tym – zdecydowanie – może im pomóc life coach.
 • Przyciąganie talentów. Firmy oferujące coaching życiowy jako benefit dla swoich pracowników mogą przyciągnąć bardziej wykwalifikowaną siłę roboczą i wyróżnić się na rynku pracy. W tym momencie oferowanie tego rodzaju wsparcia pracowników przez firmy nie jest jeszcze popularne. Firmy mają dużą szansę, aby się w ten sposób wyróżnić.
 • Budowanie wizerunku firmy. Inwestowanie w coaching życiowy pokazuje, że firma dba o dobrostan swoich pracowników, co może przekładać się na pozytywny wizerunek firmy.

Korzyści z life coachingu – punkt widzenia pracownika

 • Rozwój osobisty. Coaching życiowy pomaga pracownikom osiągnąć lepsze zrozumienie siebie i swoich celów życiowych, co przekłada się na większe poczucie spełnienia.
 • Radzenie sobie ze stresem. Pracownicy uczą się technik radzenia sobie ze stresem. Pozwala im to na lepsze zarządzanie emocjami i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Poprawa relacji. Coaching życiowy w firmie może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach prywatnych i firmowych, co prowadzi do lepszego samopoczucia.
 • Zdrowy balans między życiem prywatnym a zawodowym. Coaching życiowy pomaga pracownikom w osiągnięciu równowagi między obowiązkami wynikającymi z pracy a życiem osobistym. Wpływa to na ich ogólne samopoczucie i satysfakcję z życia.
 • Wzrost motywacji. Coaching życiowy może zwiększyć motywację pracowników do osiągnięcia osobistych i firmowych celów. Może się to przekładać się na lepsze wyniki w pracy.
 • Wzrost samoświadomości. Life coaching pozwala pracownikom zrozumieć własne wartości, cele i priorytety, co może prowadzić do bardziej efektywnego podejmowania decyzji.
 • Zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Pracownicy, którzy uczestniczą w sesjach coachingu życiowego, mogą zyskać większą pewność siebie. To zaś wpłynie na ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi.
 • Wsparcie emocjonalne. Coaching życiowy może dostarczyć pracownikom wsparcia emocjonalnego. Jest szczególnie ważne w trudnych okresach życia i może pomóc im uporać się z wyzwaniami związanymi z życiem prywatnym i osiągać spokój.

Podsumowanie

Dlaczego polskie firmy powinny zatrudniać life coachów? Jak widać, odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista. Zatrudnienie takiego specjalisty może przynieść wiele korzyści dla polskich przedsiębiorstw, takich jak zwiększenie konkurencyjności, przyciąganie utalentowanych pracowników czy poprawa atmosfery w pracy.

Coaching życiowy dla firm może pomóc pracownikom rozwijać swoje umiejętności, lepiej zarządzać stresem i emocjami, a także zacieśniać więzi w zespole. Wszystko to przekłada się na większą efektywność i produktywność, co ostatecznie wpływa na sukces całej organizacji. Polskie firmy, które zdecydują się na taki krok inwestują w rozwój swoich pracowników, co przynosi długoterminowe korzyści zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ten rodzaj coachingu to jeden z ważnych kluczy do sukcesu we współczesnym, dynamicznym świecie biznesu.

FAQ – czyli często zadawane pytania

Czy life coaching dla firm jest tylko dla wyższych menedżerów?

Absolutnie nie! Ten rodzaj coachingu może być korzystny dla pracowników na różnych poziomach organizacji zarówno dla członków zarządu (executive coaching), menedżerów (coaching dla menedżerów) jak i tzw. pracowników szeregowych.

Czy life coaching dla firm jest kosztowny?

Koszt sesji coachingu życiowego dla firm może być różny, w zależności od wielu czynników, takich jak ilość sesji, doświadczenie coacha czy specjalizacja. Jednak warto pamiętać, że inwestycja ta może przynieść znaczne korzyści w dłuższej perspektywie, poprzez zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników.

Jak wybrać odpowiedniego coacha dla mojej firmy?

Przy wyborze coacha życiowego dla firmy, warto zwrócić uwagę na kilka czynników, takich jak: doświadczenie i certyfikaty, specjalizacja, styl pracy i metody stosowane przez coacha, referencje od inny.

Poznaj coacha biznesowego zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu z oferty

Umów 30-minutowe spotkanie online, aby porozmawiać o coachingu biznesowym dla Ciebie.
Kliknij poniżej, aby wybrać dogodny termin.

Spotkanie online w sprawie coachingu biznesowego Szkolenia i Coaching Wiktor Tokarski

Sprawdź ile kosztuje coaching biznesowy lub kup sesję coachingu biznesowego online