DISK Persolog test i typologia osobowości

W świecie zamieszkanym przez ponad 8 miliardów ludzi, każdy z nas jest unikalny. Jednak dzięki modelom takim jak typologia DISK persolog, możemy się lepiej zrozumieć. Możemy dowiedzieć się jak funkcjonują różne typy osobowości, a także jak reagują na różne sytuacje i nawiązują relacje z innymi. Prawdziwe zrozumienie innych zaczyna się od zrozumienia siebie, a test osobowości persolog jest narzędziem, które może nam w tym pomóc. 

Zapraszam Cię do poznania persologa. W tym artykule dowiesz się skąd się wzięła typologia DISK, a także poznasz jej odmianę, jaką jest persolog. Powiem Ci jak DISK persolog wyjaśnia poszczególne osobowości, a także jak tę wiedzę będziesz mógł wykorzystać zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Dowiesz się jakie rodzaje testów osobowości są dostępne i jak należy je wypełnić. Czy jesteś gotowy na tę podróż w głąb ludzkiej psychiki? Zapraszam do lektury!

Historia DISK Persolog

Rozpoczynając naszą podróż w głąb DISK Persolog, warto na chwilę przenieść się do starożytnej Grecji, gdzie pierwotne koncepcje na temat typów osobowości zaczęły się kształtować. To właśnie tam, w IV wieku p.n.e., grecki lekarz i uczeń Hipokrates wprowadził podział ludzi na cztery typy osobowości. Podział ten był oparty na czterech płynach (humorach) występujących w organizmie człowieka, a mianowicie krwi, żółci, czarnej żółci oraz śluzu.

DISK Hipokratesa

Hipokrates związał żółć z typem osobowości o nazwie choleryk, który charakteryzował silne, realistyczne, aktywne, zdecydowane i konsekwentne podejście do życia. Krew była związana z typem osobowości o nazwie sangwinik, który cechował emocjonalne, optymistyczne i ekstrawertyczne podejście do życia. Typ osobowości o nazwie melancholik, związany z czarną żółcią, charakteryzował pesymistyczne, introwertyczne, wrażliwe i empatyczne podejście do życia. Natomiast typ osobowości o nazwie flegmatyk, powiązany ze śluzem, cechował spokój, powściągliwość, analizowanie, opanowanie i cichość.

DISK Wiliama Moultona Marstona

Przez wieki koncepcje Hipokratesa były rozwijane, aż do momentu, kiedy w latach 20. XX wieku, Wiliam Moulton Marston, znany psycholog i twórca postaci Wonder Woman, opisał cztery podstawowe wzorce zachowań. Te wzorce, które można znaleźć w różnym nasileniu w każdej osobowości, opierały się na dwóch osiach: postrzeganie otoczenia jako stresujące/męczące lub niestresujące/przyjemne oraz reagowanie na otoczenie – zdecydowane lub powściągliwe.

Początki DISK persolog

Marston stworzył podstawy, które po latach doprowadziły do powstania modelu DISK. Koncepcję Marstona rozwinął amerykański psycholog prof. John G. Geier, który stworzył model 4 typów zachowań: D – dominujący, I – Inicjatywny, S – Stały, K – Korygujący (Krytyczny). Ta właśnie koncepcja mieszcząca się w dużej rodzinie typologii DISK, nazywana jest persolog®.

Zobacz nagranie, pt. „[DISK Persolog] Czym jest i skąd wzięła się typologia DISK persolog?”. Kontynuacja artykułu pod filmem.

Nieoceniona wiedza

Historia DISK Persolog to dowód na to, jak nasze zrozumienie ludzkiego zachowania ewoluowało na przestrzeni wieków. Dzięki badaniom naukowym i empirycznym obserwacjom ludzkiego zachowania, mamy teraz narzędzie, które pomaga nam zrozumieć, jak różne osoby mogą reagować na podobne sytuacje. Wiedza ta jest nieoceniona, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym.

Zastosowanie modelu DISK persolog obecnie

Model DISK Persolog jest używany na całym świecie w różnych dziedzinach, w tym w biznesie, edukacji, coachingu i terapii. Ze względu na swoją uniwersalność, skuteczność i łatwość zrozumienia, zyskał uznanie zarówno wśród specjalistów, jak i osób poszukujących samorozwoju.

Zastosowanie modelu DISK Persolog pozwala na pełniejsze zrozumienie naszych indywidualnych predyspozycji, a co za tym idzie, ułatwia budowanie efektywnych zespołów, poprawia komunikację interpersonalną, pomaga w zarządzaniu konfliktami, a także ułatwia podejmowanie decyzji związanych z karierą zawodową.

Ubogacony model DISK

Przez lata, model DISK Persolog został uzupełniony o różne narzędzia, które pomagają w jego praktycznym zastosowaniu. Są to między innymi testy osobowości, szkolenia, warsztaty, a także różnego rodzaju materiały edukacyjne. Dzięki nim, każda osoba może na własną rękę przeprowadzić analizę swojego profilu osobowości i zrozumieć, jakie są jej mocne strony i jakie obszary wymagają dalszego rozwoju.

Typologia DISK persolog – potężne narzędzie

Współcześnie, model DISK Persolog jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych modeli typologii osobowości. Jego uniwersalność, skuteczność i łatwość zrozumienia sprawiają, że jest on narzędziem, które pomaga milionom ludzi na całym świecie lepiej zrozumieć siebie i innych.

Podsumowując, historia DISK Persolog to niezwykle fascynująca opowieść o ewolucji naszego zrozumienia ludzkiej osobowości. Od starożytnych Greków, poprzez pionierską pracę Marstona, aż po współczesne zastosowania modelu DISK Persolog – każdy etap tej historii przyczynił się do naszego obecnego zrozumienia typologii osobowości. Dzięki temu modelowi, mamy teraz narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i innych, a co za tym idzie – stwarza nam możliwość lepszego porozumienia się z otaczającym nas światem.

4 typy osobowości w modelu DISK persolog?

Model DISK Persolog to kompleksowe narzędzie do analizy typów osobowości. Każdy z nas ma w sobie elementy wszystkich czterech typów, ale zazwyczaj jeden lub dwa z nich dominują. Zrozumienie tych typów osobowości jest kluczem do lepszego zrozumienia siebie i innych. Przyjrzyjmy się teraz czterem typom osobowości DISK czyli Dominantowi, Inicjatywnemu, Stałemu i Korygującemu.

Typ dominujący (D)

Czym charakteryzuje się Dominant i po czym można go rozpoznać?

Typ Dominujący, zgodnie z modelem DISK Persolog, charakteryzuje się decyzyjnością, asertywnością i skupieniem na celu. Dominant jest osobą ekstrawertyczną, która potrafi podjąć ryzyko i podejmować szybkie decyzje. Można go rozpoznać po silnej woli, niezależności i dążeniu do przewodzenia innym.

Mocne i słabe strony Dominanta

Dominant ma wiele mocnych stron – jest zdeterminowany, pewny siebie, i skoncentrowany na celach. Może motywować innych do działania i jest świetny w podejmowaniu decyzji.

Jednak Dominant również ma swoje słabsze strony. Może być postrzegany jako agresywny, niecierpliwy lub arogancki. Dominant ma tendencję do dominowania w rozmowach i nie zawsze słucha innych. Powinien pracować nad empatią i zdolnością do wysłuchania innych, a także nad umiejętnością delegowania obowiązków.

Warto wiedzieć, że w typologii osobom Dominującym przypisano kolor czerwony.

Typ Inicjatywny (I)

Czym charakteryzuje się Inicjatywny i po czym można go rozpoznać?

Typ Inicjatywny, zgodnie z modelem DISK Persolog, to osoba pełna entuzjazmu, kreatywności i optymizmu. Inicjatywni są bardzo towarzyscy, otwarci na nowe doświadczenia i pomysły. Charakteryzują się również zdolnością do motywowania innych. Można ich rozpoznać po ich energii, entuzjazmie, a także po tym, jak łatwo nawiązują nowe kontakty i budują relacje.

Mocne i słabe strony Inicjatywnego

Inicjatywny, dzięki swojemu entuzjazmowi i energii, potrafi zarażać innych swoją wizją i motywować ich do działania. Jest to osoba, która potrafi przekonać innych do swoich pomysłów i skutecznie wprowadzać je w życie.

Jednak Inicjatywny ma również swoje słabe strony. Często skupia się na wielu zadaniach naraz, co może prowadzić do braku skupienia i rozproszenia. Inicjatywny może również mieć problem z ukończeniem rozpoczętych projektów, a jego entuzjazm czasami może przerodzić się w impulsywność. Powinien pracować nad koncentracją, cierpliwością i konsekwencją w dążeniu do celów.

Warto wiedzieć, że w typologii osobom Inicjatywnym przypisano kolor żółty.

Typ Stały (S)

Czym charakteryzuje się Stały i po czym można go rozpoznać?

Typ Stały, zgodnie z modelem DISK Persolog, to osoba cicha, spokojna i wyważona. Te osoby są z natury lojalne, cierpliwe i wiarygodne. Charakteryzują się konsekwencją w działaniu, rzetelnością i długotrwałym zaangażowaniem. Można je rozpoznać po ich stabilnym i przewidywalnym zachowaniu, umiejętności słuchania i trosce o innych.

Mocne i słabe strony Stałego

Stały, dzięki swojej lojalności i cierpliwości, jest niezawodnym partnerem w pracy i życiu prywatnym. Jest to osoba, na której można polegać, która dokłada wszelkich starań, aby zrozumieć i spełnić oczekiwania innych.

Jednak Stały ma również swoje słabe strony. Często unika konfliktów i trudnych decyzji, co może prowadzić do bierności i braku inicjatywy. Stały może także mieć trudności z adaptacją do szybkich zmian i nieprzewidywalnych sytuacji. Powinien pracować nad asertywnością, podejmowaniem decyzji i elastycznością wobec zmian.

Warto wiedzieć, że w typologii osobom Stałym przypisano kolor Zielony.

Typ Korygujący (vel. Krytyczny, vel. Krytyczno-analityczny)

Czym charakteryzuje się Korygujący i po czym można go rozpoznać?

Typ Korygujący, zgodnie z modelem DISK Persolog, to osoba, która jest z natury analityczna, dokładna, konsekwentna i zwraca uwagę na szczegóły. Często są one ostrożne, metodyczne i zorganizowane. Można je rozpoznać po ich skłonności do krytycznego myślenia, wysokim standardom jakości i dążeniu do perfekcji.

Mocne i słabe strony Korygującego

Korygujący, dzięki swojej analitycznej naturze, jest niezastąpiony w sytuacjach, które wymagają skrupulatności i precyzji. Są to osoby, które często odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu jakości i skuteczności projektów.

Jednak Korygujący ma również swoje słabe strony. Często jest zbyt skupiony na detalach, co może prowadzić do paraliżu analizy. Dodatkowo, ich wysokie standardy i krytyczne myślenie mogą być odbierane jako pesymizm lub nadmierna krytyka. Powinni oni pracować nad elastycznością, umiejętnością widzenia szerszej perspektywy i akceptacją, że nie wszystko musi być idealne.

Warto wiedzieć, że w typologii osobom Korygującym przypisano kolor niebieski.

Zastosowanie DISK Persolog w życiu osobistym i zawodowym

Poznanie typologii osobowości DISK Persolog to nie tylko fascynujące odkrycie w świecie psychologii, ale przede wszystkim praktyczne narzędzie, które może przynieść realne korzyści w wielu aspektach naszego życia. Model DISK jest uniwersalny – dotyczy on zarówno sfery osobistej, jak i zawodowej. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obszarów, w których znajomość tej typologii oraz wykonanie testu osobowości może okazać się niezwykle pomocna.

Rozwój osobisty i zrozumienie siebie

Zrozumienie swojego typu osobowości według modelu DISK może być pierwszym krokiem na drodze do głębszego poznania siebie i swojego potencjału, czyli rozwoju osobistego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego reagujemy w określony sposób na różne sytuacje, jakie są nasze mocne strony, a także nad czym powinniśmy pracować, aby dalej się rozwijać.

Zarządzanie zespołami i dopasowanie pracowników do ról

Model DISK jest nieocenionym narzędziem w zarządzaniu zespołami. Pozwala na lepsze zrozumienie, jakie są mocne strony poszczególnych członków zespołu, a także jakie role najbardziej im odpowiadają. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie potencjału każdego pracownika i budowanie efektywnych, zgranych zespołów.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Budowanie związków i kompetencje komunikacyjne

Zrozumienie typologii DISK Persolog może również znacznie ułatwić budowanie relacji – zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. Dzięki niemu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jakie są oczekiwania i potrzeby innych osób, a także jak efektywnie z nimi komunikować.

Zastosowanie DISK Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta

Wreszcie, model DISK jest niezwykle przydatny w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Pozwala on bowiem na lepsze zrozumienie, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów, a także jak efektywnie z nimi komunikować i budować długotrwałe relacje.

Jak sprawdzić mój typ osobowości DISK persolog?

Pierwszym krokiem w odkrywaniu swojego typu zachowań DISK jest wykonanie testu osobowości. Testy osobowości persolog® podzielone są na różne kategorie, w zależności od szczegółowości analizy, której szukamy. Możemy wybrać między testem profilu osobowości, który skupia się na ogólnych cechach naszej osobowości, a profilem zachowań, który analizuje, jak nasza osobowość wpływa na nasze codzienne działania. Oba te testy (zarówno w wersji papierowej jak i online) posiadają ten sam kwestionariusz i omawiają wszystkie 20 typów osobowości persolog. Różnią się tylko tym, że profil osobowości posiada więcej poziomów interpretacyjnych niż profil zachowań.

Papierowy test osobowości czy test online?

Jak już wspomniano ona testy mogą być przeprowadzone zarówno w tradycyjny sposób (wersja papierowa) jak i online. W przypadku testu online otrzymujemy automatycznie wyliczony wynik wraz z diagramami oraz opisem naszego profilu osobowości/zachowań. Jeśli chodzi o testy drukowane (papierowe) wynik obliczamy sami (najlepiej pod okiem certyfikowanego trenera persolog). W tym przypadku w opracowaniach (w przeciwieństwie do wersji online) mamy opisy wszystkich 20 profili zachowań persolog.

Test osobowości persolog, typologia osobowości DISK persolog

Profil osobowości persolog – test osobowości DISK

 

Specjalistyczne testy uzupełniające

Warto wspomnieć, że dla tych, którzy pragną bardziej dogłębnej analizy, dostępne są także testy uzupełniające. Są to: „Profil stresu zawodowego i prywatnego”, „Profil zarządzania sobą w czasie”, czy „Profil zatrudnienia”. Dają one nie tylko wgląd w naszą osobowość, ale również pomagają zrozumieć, jak radzimy sobie ze stresem, jak zarządzamy naszym czasem, a także jakie są nasze predyspozycje zawodowe. „Profil zatrudnienia” wykorzystywany jest w procesie rekrutacji pracowników.

Gdzie zrobić test

Testy osobowości DISK persolog przeprowadza się zwykle podczas szkoleń, a także online. Często testy online łączą się z omówieniem wyników z certyfikowanym trenerem persolog. To jest szczególnie cenne, gdyż pozwala na pełne zrozumienie i wykorzystanie wyników w praktyce. Podobnie rzecz ma się z testami drukowanymi – warto je zrobić w obecności trenera i skorzystać z omówienia wyników.

Obejrzyj nagranie, pt. „Test persolog – rodzaje testów i jak je prawidłowo wypełnić”. Kontynuacja artykułu pod filmem.

Jakie szkolenie z typologii DISK Persolog wybrać dla siebie?

W zależności od specyfiki swojej pracy i potrzeb rozwojowych, możemy wybrać różne rodzaje szkoleń z typologii DISK Persolog. Są zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne. Bez względu na wybór, podczas każdego szkolenia wypełniamy test Persolog, który pozwala nam poznać nasz typ osobowości i zrozumieć, jak wpływa on na nasze relacje z innymi.

DISK Persolog w akcji – szkolenie ogólne

Na szkolenie szkolenie ogólne „DISK Persolog w akcji” zapraszamy te osoby, która chcą zrozumieć siebie i swoje zachowania lepiej, a także skuteczniej komunikować się z innymi. Można na nim nauczyć się, jak identyfikować różne style zachowań i jak dostosowywać do nich swoje reakcje, aby zbudować skuteczną komunikację i zrozumieć różnice między ludźmi. Udział w szkoleniu pozwoli lepiej zrozumieć siebie i innych, co przyczyni się do lepszej jakości relacji zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

DISK Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta – szkolenie sprzedażowe

Na szkolenie „DISK Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta” zapraszamy osoby pracujące w obszarze handlu i obsługi klienta. Uczestnicy nauczą się na nim, jak lepiej zrozumieć potrzeby klienta i dostosować do nich swoje działania, co zwiększy efektywność sprzedaży i satysfakcję klienta. Pozwoli to także na zrozumienie, dlaczego niektóre techniki sprzedaży działają, a inne nie, oraz jak dostosować swoje strategie do różnych typów klientów.

Typologia DISK Persolog – szkolenia dla firm

Szkolenia z typologii DISK Persolog oferujemy również firmom, dostosowując je do specyficznych potrzeb różnych grup pracowniczych.

–        szkolenia dla menedżerów są szczególnie wartościowe, ponieważ typologia DISK Persolog pomaga w skutecznym zarządzaniu zespołami. Pozwalają one menedżerom zrozumieć, jakie są unikalne style zachowań ich podwładnych, co umożliwia lepsze dostosowanie stylu zarządzania do potrzeb zespołu i zwiększa efektywność pracy;

–        szkolenia dla pracowników są kluczowe dla poprawy współpracy, efektywności oraz komunikacji w zespole. Wiedza na temat typologii DISK Persolog pomaga pracownikom zrozumieć różnice między nimi, co prowadzi do wzajemnego szacunku, lepszej komunikacji i skuteczniejszej pracy;

–        natomiast szkolenia dla handlowców koncentrują się na tym, jak typologia DISK Persolog może wzmacniać kompetencje sprzedażowe i usprawniać komunikację z klientem. Uczą, jak identyfikować typy klientów i dostosowywać do nich swoje strategie sprzedażowe, co przekłada się na większą efektywność sprzedaży i lepsze relacje z klientami.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Szkolenia DISK Persolog organizujemy w wielu dużych miastach w Polsce, takich jak Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław czy Szczecin. Jest to wygodne dla osób, które chcą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży. Ponadto, na zamówienie firm, szkolenia możemy zorganizować w dowolnym miejscu na terenie Polski, co daje duże możliwości dostosowania do potrzeb i oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa. Wybierając szkolenie, warto więc rozważyć zarówno jego temat, jak i lokalizację.

Indywidualne szkolenia online

Istnieje również opcja odbycia indywidualnego szkolenia online dotyczącego typologii DISK Persolog. Ta forma nauki jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych. Z takiej możliwości chętnie korzystają przedsiębiorcy kierujący firmami, menedżerowie zarządzający zespołami oraz freelancerzy zajmujący się sprzedażą. Indywidualne szkolenia online z typologii DISK Persolog to elastyczna i wygodna forma zdobywania wiedzy, która może przynieść wymierne korzyści zarówno w pracy zespołowej, jak i indywidualnej, a także w procesie sprzedaży.

Skorzystaj z oferty

Testy osobowości DISK persolog
Szkolenia dla firm DISK persolog
Szkolenia sprzedażowe DISK persolog
Indywidualne szkolenia online
Business coaching
Life coaching online
Filmy na temat DISK persolog
Artykuły na temat DISK persolog

Przykładowe cele, nad którymi można pracować z coachem biznesowym w procesie business coachingu

 • wzmocnienie umiejętności przywódczych osób zarządzających;
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • poprawa efektywności zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań;
 • wsparcie we wdrożeniu innowacji i zmian organizacyjnych;
 • udoskonalenie umiejętności podejmowania decyzji;
 • budowanie zespołu wysokiej wydajności, opartego na zaufaniu i współpracy;
 • wsparcie w zarządzaniu konfliktami i radzeniu sobie ze stresem;
 • wsparcie w identyfikacji i rozwijaniu talentów w organizacji.
 • wzmacnianie umiejętności podejmowania ryzyka i wykorzystywania okazji rynkowych;
 • pomoc w doskonaleniu umiejętności coachingowych dla menedżerów;
 • wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance).

Kto może uczestniczyć w procesie coachingu biznesowego

Coaching biznesowy może być przydatny dla szerokiej gamy pracowników na różnych poziomach hierarchii oraz w różnych działach. Oto przykładowa lista pracowników, którzy mogą korzystać z business coachingu:

 • właściciele firm i przedsiębiorcy;
 • dyrektorzy generalni;
 • menedżerowie wyższego szczebla;
 • kierownicy działów;
 • zastępcy kierowników działów;
 • specjaliści ds. zarządzania projektami;
 • liderzy zespołów;
 • pracownicy działu HR;
 • pracownicy działu finansów;
 • pracownicy działu marketingu i sprzedaży;
 • pracownicy działu produkcji i logistyki;
 • specjaliści ds. IT;
 • pracownicy działu obsługi klienta;
 • pracownicy działu badawczo-rozwojowego;
 • pracownicy działu jakości;
 • handlowcy.

W zasadzie każdy pracownik może korzystać z business coachingu, aby rozwijać swoje umiejętności, motywację, komunikację czy inne umiejętności – niezależnie od stanowiska czy doświadczenia. Coaching biznesowy może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów zawodowych uczestnika, co sprawia, że jest uniwersalnym narzędziem rozwoju zawodowego.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Co to jest test osobowości DISK Persolog?

DISK Persolog to model osobowości, który wyróżnia cztery typy osobowości: D, I, S i K. Test ten służy do określenia preferencji zachowań w różnych sytuacjach i relacjach.

Czym jest persolog®?

Persolog® to marka, która propaguje model osobowości DISK oraz narzędzia do jego pomiaru – testy zachowań i osobowości Persolog® DISK.

Jakie są 4 typy osobowości DISK Persolog®?

4 typy osobowości to: D (Dominant), I (Inicjatywny), S (Stały) i K (Korygujący).

Jakie korzyści wynikają z poznania swojego typu osobowości?

Poznanie swojego typu osobowości pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje motywacje, predyspozycje i potencjał. Daje to też narzędzie do lepszego rozumienia ludzi w różnych sytuacjach i relacjach, a także do lepszego komunikowania się z nimi.

Czy osobowość jest niezmienna?

Osobowość jest w dużej mierze uwarunkowana genetycznie i ukształtowana przez doświadczenia życiowe, jednak nie jest całkowicie niezmienna. W miarę jak zdobywamy nowe doświadczenia, uczymy się i rozwijamy, nasza osobowość również może się zmieniać. Typologia DISK Persolog pomaga w zrozumieniu i identyfikacji naszych cech osobowości, co pozwala na świadomy rozwój i adaptację do różnych sytuacji.

Który typ osobowości jest najlepszy?

Nie ma jednego „najlepszego” typu osobowości. Każdy typ ma swoje mocne i słabe strony, a różnorodność stylów osobowości ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zespołów i społeczeństw. Typologia DISK Persolog ułatwia zrozumienie różnic między ludźmi oraz pomaga docenić wartość i unikalność każdego typu osobowości.

Czy mogę sam wypełnić i odczytać wynik testu DISK Persolog?

W przypadku testów online obliczenia wyników wykonuje system komputerowy, jednak interpretacja wyników wymaga wiedzy i umiejętności specjalisty. W przypadku testów papierowych nie poleca się samodzielnego wypełniania kwestionariusza, gdyż potrzebne są specjalistyczne instrukcje trenera Persolog, który pomoże w interpretacji wyników oraz zaproponuje odpowiednie działania rozwojowe.

Czy DISK Persolog upraszcza rzeczywistość?

Typologia DISK Persolog jest narzędziem pomagającym zrozumieć złożoność ludzkich zachowań i cech osobowości. Chociaż upraszcza rzeczywistość do czterech głównych typów osobowości, to jest tylko ramą, która pozwala na szybsze i łatwiejsze zrozumienie różnic między ludźmi.

Czy Persolog ma podstawy naukowe?

Tak, DISK Persolog opiera się na teoriach psychologicznych, m.in. na teorii Marstona, która wywodzi się z psychologii behawioralnej. Jest to narzędzie oparte na wieloletnich badaniach i praktyce, które potwierdzają jego wiarygodność i użyteczność w różnych kontekstach.

Czy test Persolog® DISK jest używany do budowy zespołów?

Tak, test Persolog® DISK jest często wykorzystywany do budowy zespołów w ramach. To świetne narzędzie by poznać typy osobowości poszczególnych pracowników i wykorzystać w pełni potencjał zespołu.

Czym jest ABC osobowości Lothara Seiwerta?

„ABC osobowości” Lothara Seiwerta to książka o typologii DISK w perspektywie persologa.

Czy test Persolog® DISK jest używany tylko do rozwoju zawodowego?

Nie, test Persolog® DISK można stosować również do rozwoju osobistego i poprawy jakości swojego życia w różnych sferach.

Jak zacząć realizować swój potencjał osobowości na lepsze po przejściu testu DISK Persolog®?

Po przejściu testu Persolog® DISK warto skorzystać z usług trenera osobistego, który pomoże zrozumieć wyniki testu, odkryć swoje talenty i mocne strony, a także wskazać na obszary wymagające rozwoju.

Jakie umiejętności można rozwijać dzięki testowi Persolog® DISK?

Test Persolog® DISK pomaga rozwijać umiejętności asertywności, pewności siebie, a także lepszego rozumienia czyichś reakcji i oczekiwań. Dzięki niemu można też uczyć się dostosowywać swoje zachowanie do różnych sytuacji i potrzeb twojego typu osobowości.

Czy test Persolog® DISK może pomóc w lepszym zarządzaniu czasem?

Tak, poznając swoje preferencje DISK Persolog® można lepiej zarządzać swoim czasem i planować go zgodnie z potrzebami twojego typu osobowości. Dzięki temu można oszczędzić wiele czasu i zwiększyć swoją efektywność.

 

Dowiedz się więcej na temat persologa® – typologia osobowości DISK persolog®

Czytaj więcej na temat typologii DISK persolog®

Kup test z omówieniem lub szkolenie z typologii osobowości DISK persolog®

Posłuchaj nagrań podcastu na temat DISK persolog®

Nagrania video na temat typologii osobowości DISK persolog

Jak komunikuje się Dominant?

Jakim pracownikiem jest Inicjatywny?

Jak kupuje DISK?