Szkolenie DISK persolog

Persolog w skrócie

Persolog to model osobowości należący do rodziny modeli DISK (DISC). Ojcem persologa jest amerykański psycholog Wiliam Moulton Marston, który w książce „Emotions of Normal People” (New York, 1928) opisał cztery podstawowe wzorce zachowań, które w różnym nasileniu można znaleźć w każde ludzkiej osobowości. Według niego ludzkie zachowanie jest wypadkową wpływu dwóch podstawowych zmiennych – postrzegania środowiska (jako korzystnego lub niekorzystnego) i reakcji na otoczenie (zdecydowanego lub powściągliwego). Na tej postawie Marston opisał cztery podstawowe typy zachowań D, I, S oraz K.

Zachowania te zostały poddane dalszym badaniom przez prof. John G. Geiera. Osoby z dominującym D (Dominanci) opisał jako te, które podejmują zdecydowaną reakcję na otoczenie, które postrzegane jest jako męczące. Osoby te pragną osiągać cele i być u steru, a także stawiać czoła wyzwaniom i wygrywać. Osoby z dominującym I (Inicjatywni) – to wg profesora – ci, które postrzegają otoczenie jako przyjemne i reagują na nie zdecydowanie. Osoby inicjatywne pragną motywować innych i być zauważone. Chcą przekonywać innych i na nich wpływać. Osoby S (Stałe) Geier opisał jako te, które postrzegają otoczenie jako przyjemne, ale reagują na nie powściągliwie. To osoby, których pragnieniem jest utrzymanie stabilności i harmonii, a także wspieranie innych i budowanie uporządkowanych relacji. Osoby z dominującym K (Krytyczni lub Korygujący) to ludzie postrzegający otoczenie jego męczące i reagujący na nie powściągliwie. Ludzie z dominantą tego typu zachowań są dokładni i precyzyjni.

Warto zaznaczyć, że każdy człowiek wykazuje cztery tendencje zachowań. To jakie z nich ujawniają się bardziej zależy od środowiska, w którym się znajdujemy.

Model persolog – stworzony przez profesora Geiera – to połączenie typów zachowań DISK w 20 tendencji zachowań zwanych też „profilami osobowości”. Persolog jest narzędziem znanym w ponad pięćdziesięciu krajach i nieustannie poddawanym badaniom naukowym oraz udoskonalany. Obecne badania wskazują, że u większości ludzi dominują przynajmniej dwie z czterech tendencji DISK.

Persolog w akcji – ogólne szkolenie DISK (DISC)

Persolog w akcji to ogólne, dwudniowe, szkolenie z typologii osobowości (DISK vel. DISC). W pierwszym dniu poznasz swój profil osobowości (jeden z dwudziestu), a także dowiesz się czym charakteryzują się i jak rozpoznać dominantów, inicjatywnych, stałych i korygujących (DISK). W drugim dniu dowiesz się jak persologa wykorzystać w budowaniu związków i wychowaniu dzieci, rekrutacji pracowników i budowaniu zespołów, a także w sprzedaży.

DISK DISC szkolenie Wiktor Tokarski coach

Persolog ® w Krakowie

Dowiedz się więcej
DISK DISC szkolenie Wiktor Tokarski coach

Persolog ® w Tarnowie

Dowiedz się więcej
DISK DISC szkolenie Wiktor Tokarski coach

Persolog ® we Wrocławiu

Dowiedz się więcej
DISK DISC szkolenie Wiktor Tokarski coach

Persolog ® w Łodzi

Dowiedz się więcej
Szkolenia dla Polaków w Brukseli

Persolog ® w Brukseli

Dowiedz się więcej
Szkolenia dla Polaków Glasgow

Persolog ® w Glasgow

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz zorganizować szkolenie z persologa w swoim mieście lub firmie – napisz maila kontakt@wiktortokarski.pl

Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta

Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta to dwudniowe szkolenie z typologii osobowości DISK (DISC) dedykowane osobom zajmującym się sprzedażą i obsługą klienta. Pierwszy dzień szkolenia dostarcza ogólnych wiadomości na temat typów osobowości wg persologa, a w drugim – ta wiedza zostaje przełożona na sprzedaż i obsługę klienta.

DISK persolog

Persolog ® sprzedaży i obsłudze klienta (Kraków)

Dowiedz się więcej
DISK DISC persolog

Persolog ® w sprzedaży i obsłudze klienta (Szczecin)

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz zorganizować szkolenie z persologa w swoim mieście lub firmie – napisz maila kontakt@wiktortokarski.pl

Persolog w pigułkach

Persolog w pigułkach to cykl filmów, w których tłumaczę wybrane aspekty związane z typologią zachowań DISK (DISC). Zapraszam do oglądania!

Jak komunikuje się Dominant?

Jakim pracownikiem jest Inicjatywny?

Jak kupuje DISK?

Wiktor Tokarski coaching mentoring szkolenia

Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski

Poznaj ofertę coachingu i szkoleń