Pewność siebie to jedna z kluczowych cech, które wpływają na jakość naszego życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Osoby pewne siebie mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu, ponieważ podejmują się wyzwań i są w stanie efektywnie radzić sobie z przeciwnościami losu. Zastanawiałeś się kiedyś jak budować pewność siebie. Jako life coach z wieloletnim doświadczeniem, mogę potwierdzić, że brak pewności siebie często prowadzi do ograniczenia naszego potencjału i nie pozwalają nam rozwijać się w pełni.

Spis treści

Rozwój pewności siebie wpływa na różne sfery życia, takie jak: relacje z innymi, zdolność do podejmowania decyzji, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy spełnianie marzeń i celów. Dlatego warto wiedzieć, jak budować pewność siebie i wprowadzać w życie praktyczne wskazówki, które pomogą nam osiągnąć harmonię wewnętrzną i sukcesy na różnych płaszczyznach życia.

Czym jest pewność siebie – definicja

Pewność siebie to przekonanie o własnych umiejętnościach, wartościach i kompetencjach, które pozwala nam podejmować decyzje, radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz angażować się w różne aspekty życia. To swego rodzaju miłość do siebie i wiara we własne siły. Pewność siebie wpływa na to jak odczuwamy i jak postrzegamy ten świat. Wpływa też na nasze relacje z innymi, skłonność do ryzyka i samorealizacji, a także na to czy nasze marzenia potrafimy przekształcić w sukcesy. Nie jest to jednorodna cecha charakteru, lecz – jak mówi psychologia – zbiór przekonań i postaw, które mogą być rozwijane i wzmacniające w różnych dziedzinach życia.

Poziomy pewności siebie

Pewność siebie można rozumieć na różnych poziomach. Uogólniony poziom pewności siebie odnosi się do naszego ogólnego przekonania o sobie (samoocena) i naszych możliwościach i naszych mocnych stronach, a także sferach do rozwoju.

Oprócz niego wyróżniamy też pewność siebie w odniesieniu do konkretnych dziedzin życia i sytuacji – szczegółowy poziom pewności siebie. Na przykład, możemy wykazywać dużą pewność siebie w pracy, gdyż mamy wiele doświadczeń i sukcesów w tym obszarze, ale jednocześnie być niepewni w relacjach miłosnych czy towarzyskich. Albo – możemy być pewni siebie w prowadzeniu samochodów osobowych, a nie mieć żadnej pewności siebie w prowadzeniu samochodów ciężarowych.

Ten rodzaj, nazwany przeze mnie szczegółowym poziomem pewności siebie może być też zależny od konkretnej sytuacji. Wróćmy do przykładu prowadzenia samochodu. Możemy czuć się pewnie prowadząc samochody osobowe gdy jeździmy sami, albo z naszymi bliskimi, ale gdyby jako pasażer w naszym samochodzie usiadł Krzysztof Hołowczyc, albo teściowa (wiem, że jestem złośliwy!) wówczas nasz poziom pewności siebie może się radykalnie obniżyć. Te szczegółowe rodzaje pewności siebie składają się na uogólniony jej poziom, co przekłada się na jakość naszego życia.

Budowanie pewności siebie

Budowanie pewności siebie wymaga świadomej pracy nad sobą, zarówno na poziomie przekonań, jak i umiejętności. Ważne jest, aby zrozumieć, że pewność siebie nie jest cechą wrodzoną (choć mówi się o pewnych genetycznych czynnikach, które wpływają na pewność siebie), lecz jest efektem doświadczeń, nauki i praktyki. Dzięki systematycznej pracy nad sobą i stosowaniu odpowiednich strategii, każda osoba może zwiększyć swój uogólniony poziom pewności siebie.

Równowaga w pewności siebie – adekwatny poziom pewności siebie

Nie należy jednak zapominać o utrzymaniu równowagi, gdyż zbyt duża pewność siebie może prowadzić do arogancji i niezdolności do nauki czy słuchania innych. Zbyt duży poziom pewności siebie przejawia się w podejmowaniu zbyt ryzykownych zachowań (nie mylić z zachowaniami odważnymi), przecenianiu własnych możliwości i umiejętności oraz wynoszeniu się nad innych. Adekwatny poziom pewności siebie to docenianie swoich zalet i praca nad wadami. Osoby posiadające adekwatny poziom pewności wierzą w siebie. Mają stabilne poczucie własnej wartości, cechują się samoakceptacją. Z jednej strony są skłonne do pomocy innym, a z drugiej są otwarte na przyjmowanie pomocy w tych dziedzinach, w których ich szczegółowa pewność siebie jest na niskim poziomie.

Czynniki wpływające na brak pewności siebie

Pewnie słyszałeś, że komuś brak jest pewności siebie. Takie stwierdzenie nie jest prawdziwe. Każdy z nas ma jakiś poziom pewności siebie, choć może być to poziom niski. Skąd bierze nasza pewność siebie? Na jej poziom mają wpływ trzy grupy czynników: wychowanie, doświadczenia życiowe, wpływ społeczny oraz genetyka.

Wpływ wychowania

Wychowanie, jakie otrzymaliśmy w dzieciństwie, ma ogromny i kluczowy wpływ na naszą pewność siebie. Jeśli rodzice często krytykowali nasze działania lub nie dawali nam wystarczającego wsparcia, może to prowadzić do braku wiary w siebie w dorosłym życiu i to czy czujemy się wartościowym człowiekiem. Na szczęście, to, jak zostaliśmy wychowani, nie musi determinować naszej przyszłości. Poprzez pracę nad sobą i świadome wprowadzanie zmian w swoim podejściu do siebie, możemy zbudować prawdziwą pewność siebie, czyli zmienić zdanie na swój temat z negatywnego na wspierające. Dlatego wiele osób podejmuje pracę nad sobą w tej dziedzinie korzystając z pomocy specjalistów – psychoterapeutów czy life coachów.

Wpływ społeczny

Druga grupa czynników, które wpływają na nasz poziom pewności siebie to czynniki społeczne, a więc kod kulturowy, tradycja, a także dominująca religia czy system polityczny. W kulturze, w której „dzieci i ryby głosu nie mają” można spotkać wielu ludzi o zaniżonym ogólnym poziomie pewności siebie. W systemie politycznym, który nie pozwala na inność albo ją piętnuje – pojawi się wiele osób, które mają kłopoty z pewnością siebie. Na szczęście ukierunkowany i świadomy rozwój osobisty i praca z przekonaniami mogą nam pomóc w wyzwoleniu się z tego, co negatywne.

Doświadczenia życiowe

Trzecie źródło to nasze życiowe doświadczenia. Negatywne wydarzenia, takie jak porażki, odrzucenia czy traumatyczne przeżycia, mogą wpłynąć na spadek wiary w siebie. Z drugiej strony, pozytywne doświadczenia, sukcesy i wsparcie ze strony bliskich osób mogą wzmacniać naszą pewność siebie. Warto analizować swoje doświadczenia i wyciągać z nich wnioski, które pozwolą nam stać się bardziej pewnymi siebie ludźmi, a w przypadku wydarzeń traumatycznych warto podjąć pracę nad sobą w procesie psychoterapii.

Genetyczne uwarunkowania

Należy zdać sobie sprawę, że nasza pewność siebie jest częściowo wynikiem genów, które dziedziczymy po naszych przodkach. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że wzmacnianie pewności siebie może nie przychodzić nam z łatwością. Warto jednak pamiętać, że genetyka nie jest wyrokiem – każdy z nas może popracować nad swoją pewnością siebie, niezależnie od tego, jakie odziedziczył cechy.

Wskazówki jak budować pewność siebie i 30 zadań

Przedstawiam Ci 30 wskazówek jak budować pewność siebie oraz 30 zadań, które przybliżą Cię do osiągnięcia tego celu

Wskazówka nr 1 i zadanie

Jeśli chcesz wzmocnić pewność siebie musisz ustalać realistyczne cele. To mają być cele na nieco powyżej Twoich możliwości, ale osiągalne. Wyznaczanie nierealistycznych, zbyt wygórowanych celów fatalnie wpływa na uogólniony poziom Twojej pewności siebie. Poprzeczka ma być nieco powyżej Twoich możliwości, ale w Twoim zasięgu.

Zadanie dla Ciebie – wyznacz sobie jakiś niewielki cel na dzisiaj, albo na jutro. Pamiętaj, że ten cel ma być realistyczny i osiągalny. Nie zakładaj, że napiszesz dzisiaj całą książkę, bo to raczej mało prawdopodobne (pisanie książek zajmuje zazwyczaj więcej niż jeden dzień). Ale jeśli postanowisz, że napiszesz jeden rozdział, albo przynajmniej wstęp do niego to – myślę – że taki cel będzie dla Ciebie realny i osiągalny.

Wskazówka nr 2 i zadanie

Jak budować pewność siebie? Musisz nauczyć się akceptować siebie takiego jaki jesteś z Twoimi zaletami i wadami. Gdy wydaje Ci się, że jakąś wadę trzeba wyeliminować, albo przynajmniej zmniejszyć jej siłę rażenia – popracuj nad tym, ale nie wal w siebie. Jesteś okej taki jaki jesteś. Nie musisz udawać

Zadanie dla Ciebie – zapisz na kartce 10 swoich mocnych stron i umiejętności. Umieść kartkę w widocznym miejscu, aby codziennie – przez jeden tydzień – przypominać sobie o swoich mocnych stronach. Na tej kartce zapisz też JEDNĄ słabą stronę i postanów jak nad nią będziesz pracować.

Wskazówka nr 3 i zadanie

Praktykuj zachowania asertywne. Asertywność to sztuka bycia szacunku wobec siebie przy zachowaniu szacunku wobec innych. To postawa, którą można wyrazić w słowach „ja jestem ok, Ty jesteś ok”. Stawianie siebie na tym samym poziomie co innych, nie umniejszanie sobie, ale też nie wynoszenie się ponad innych to świetny fundament budowania zdrowej asertywności.

Zadanie dla Ciebie – zastanów się komu chciałbyś powiedzieć „nie” czyli pokazać jakąś swoją granicę. To może być sytuacja w pracy, albo w życiu osobistym. A następnie zrób to! Powiedz tej osobie „nie”, np. nie mów do mnie w taki sposób, bo nie lubię, gdy ktoś na mnie krzyczy; albo – nie zostanę dzisiaj po godzinach, zakończę pracę dokładnie o ustalonej godzinie, a potem pójdę do domu odpocząć.

Wskazówka nr 4 i zadanie

Boisz się porażki i dlatego nie podejmujesz działań, które powinieneś podjąć? Lęk to normalna sprawa, ale pamiętaj, że nie zawsze Twój lęk mówi prawdę o sobie. Poza tym porażka to nie koniec świata. Z porażek możesz się wiele nauczyć. Zmień swoje nastawienie do porażek, a wzmocnisz swoją pewność siebie.

Zadanie dla Ciebie – przeanalizuj jedną swoją niedawną porażkę. Zastanów się co poszło nie tak i dlaczego tak się stało. Wyciągnij z tego wnioski. Pomyśl, co możesz zrobić w podobnej sytuacji w przyszłości. Zapisz, co będziesz mógł zrobić inaczej oraz jaką lekcję wyciągniesz z tego doświadczenia.

Wskazówka nr 5 i zadanie

Wyzbycie się porównań z innymi i wyciąganie z tego niewspierających wniosków dla siebie to coś, co podkopuje Twoją pewność siebie. Pamiętaj, że masz prawo być taki jaki chcesz, a jeśli koniecznie chcesz się do kogoś porównywać to porównuj się do samego siebie sprawdzając jak się zmieniasz i czy te zmiany są dla siebie satysfakcjonujące. Błagam więc – przestań się porównywać z innymi.

Zadanie dla Ciebie – napisz list do siebie samego. Niech to będzie list pełen empatii i wdzięczności. Podziękuj sobie za to kim jesteś i jaki jesteś. Podziękuj też (sobie!) za pozytywne zmiany, których dokonujesz.

Wskazówka nr 6 i zadanie

Poziom naszej pewności siebie zależy także od tego w jaki sposób dbamy o nasze ciało i umysł. Mam tu na myśli odpowiedni sposób odżywiania, nawodnienia organizmu, a także wysiłek intelektualny. Dbaj o swoje ciało i umysł. W ten sposób podniesiesz swój poziom pewności siebie.

Zadanie dla Ciebie – zrób sobie jeden dzień bez cukru albo jeden dzień, w którym wypijesz tyle wody ile naprawdę potrzebuje Twój organizm. Zacznij czytać jakąś książkę, albo przynajmniej wysłuchaj audiobooka bądź podcastu, dzięki któremu poszerzysz swoją perspektywę lub dowiesz się czegoś rozwojowego.

Wskazówka nr 7 i zadanie

Praktykowanie wdzięczności to doskonały sposób na wzmocnienie swojej pewności siebie. Możesz być muchą, która wszędzie widzi gówno, albo pszczołą, która widzi kwiaty. Dostrzegaj w swoim życiu kwiaty. Jest ich znacznie więcej niż Ci się wydaje. Bądź za nie wdzięczny.

Zadanie dla Ciebie – to zadanie zrób wieczorem, przed snem. Weź zeszyt lub kartkę papieru i daj sobie 5-10 minut by zastanowić się ile dobrego wydarzyło się w ciągu dnia. Pomyśl o ludziach, których spotykałeś. Pomyśl o wydarzeniach, które miały miejsce. Zastanów się nad tym jaki ty miałeś w tym udział. Zapisz to z wdzięcznością.

Wskazówka nr 8 i zadanie

Niektórym wydaje się, że budowanie pewności siebie to proces uniezależniania się od ludzi. Będę pewny siebie to ze wszystkim sobie poradzę. To błąd. Potrzebujesz ludzi i będziesz ich potrzebować. Zbuduj więc sieć wsparcia, by w trudnych chwilach był przy Tobie ktoś kto pomoże Ci przetrwać i przypomni Ci kim jesteś.

Zadanie dla Ciebie – zrób listę osób, które Cię wspierają i na które możesz liczyć w trudnych sytuacjach. To mogą być członkowie Twojej rodziny, albo przyjaciele. Na końcu tej listy napisz wielkimi literami „JESTEM CZŁOWIEKIEM I MOGĘ PROSIĆ INNYCH O WSPARCIE”.

Wskazówka nr 9 i zadanie

 Rozwijaj swoje umiejętności i kompetencje. Na ogólny poziom pewności siebie wpływa pewność siebie w poszczególnych dziedzinach naszego życia. Wzmacniaj więc swoje umiejętności i kompetencje. Ucz się, korzystaj z pomocy specjalistów, zapisz się na szkolenie. Skorzystaj z tego, co oferuje rozwój osobisty.

Zadanie dla Ciebie – wypisz 3 umiejętności, które chcesz wzmocnić lub rozwinąć i 3, które chcesz zbudować „od zera”. Jak to zrobisz? Z czyjej pomocy skorzystasz? Od czego zaczniesz?

Wskazówka nr 10 i zadanie

Każdy z nas ma swoją hierarchię wartości. Ona jest tylko nasza. Nikt nie ma takiej samej. Zgodnie z Twoją unikatową hierarchią wartości ustalaj swoje priorytety. Decyduj co dla Ciebie jest ważne, a mniej ważne. No i nie zapominaj dbać o własne potrzeby. Nadaj im status super priorytetowy.

Zadanie dla Ciebie – napisz jakie są Twoje potrzeby. Czego potrzebujesz by czuć się szczęśliwym i spełnionym w życiu osobistym, a czego – by dobrze funkcjonować w pracy. Nie wstydź się swoich potrzeb. One są ludzkie, one są Twoje.

Wskazówka nr 11 i zadanie

Powiedz komuś komplement. Wyrażanie uznania i docenianie innych pomaga zbudować pewność siebie i ma podwójnie dobry wymiar – po pierwsze pomaga Ci wyjść poza strefę komfortu, co już samo w sobie wzmacnia pewność siebie, ale daje Ci możliwość usłyszenia czegoś miłego na Twój własny temat, bo ludzie często odpłacają się komplementem za komplement. Zamiast komplementu mogą być gratulacje, ale wzmacniaj pozytywnie innych.

Zadanie dla Ciebie – dzisiaj lub jutro powiedz jakiejś osobie coś miłego. To może być ktoś z Twoich bliskich, ale może to być osoba, której nie znasz osobiście. Doceń to, co ta osoba robi albo jakąś cechę jej charakteru lub osiągnięcie.

Wskazówka nr 12 i zadanie

Przyjmij komplement. Niektórzy ludzie, gdy usłyszą komplement czują się zobowiązani mu umniejszyć, albo zupełnie zaprzeczyć. „Ładną sukienkę założyłaś!” – „A tam, takie stare łachy”. „Ciociu, ta pomidorowa jest mega smaczna” – „No, ale ryż się trochę rozgotował”. Jak budować pewność siebie? Ano, przez przyjmowanie komplementów.

Zadanie dla Ciebie – gdy ktoś powie Ci komplement nie zaprzeczaj, nie umniejszaj, ale – po prostu – podziękuj. Pamiętaj, że nie masz obowiązku odwzajemniać komplementu komplementem.

Wskazówka nr 13 i zadanie

Obracaj się w gronie pozytywnych ludzi. Otaczanie się osobami, które nas wspierają i motywują, pomaga zwiększyć pewność siebie. Ludzie, którzy nas inspirują, przekazują nam energię do działania, sprawiają, że czujemy się dobrze i chce się nam więcej. To zaś przekłada się na to co myślimy o sobie czyli na poziom pewności siebie.

Zadanie dla Ciebie – pomyśl o 3 pozytywnych osobach, przy których czujesz się dobrze i w najbliższym czasie zorganizuj z nimi spotkanie.

Wskazówka nr 14 i zadanie

Nagradzaj się za osiągnięcia. Docenianie swoich sukcesów i postępów zwiększa pewność siebie, ale uwaga – nie czekaj z nagradzaniem się na moment, gdy zdobędziesz Nobla, Oskara czy Fryderyka. Doceniaj się za małe rzeczy, także za samo działanie, w kierunku, który sobie obrałeś.

Zadanie dla Ciebie – zrób sobie listę nagród. Podziel ją na 3 kategorie – nagrody za niewielkie, średnie i duże osiągnięcia. Zachowaj listę i aktywnie z niej korzystaj.

Wskazówka nr 15 i zadanie

W procesie wzmacniania pewności siebie ważną umiejętnością jest radzenie sobie ze stresem, czyli – innymi słowy – zarządzanie stresem. W internecie znajdziesz mnóstwo podpowiedzi na ten temat. Poszukaj tych, które będą pasować do Ciebie. Moją ulubioną jest „oddychanie po kwadracie” zwane też oddychaniem kwadratowym.

Zadanie dla Ciebie – poszukaj technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja czy ćwiczenia oddechowe. Zacznij od wypróbowania jednej z nich. Tutaj znajdziesz: „20 technik radzenia sobie ze stresem”, wybierz te z nich, które są dla Ciebie odpowiednie.

Wskazówka nr 16 i zadanie

Twoje ciało mówi czasem więcej niż słowa. Postawy, które przybierasz mogą osłabiać Twoją pewność siebie, albo ją wzmacniać. Popracuj więc nad postawą Twojego ciała. Wyprostuj się, unieś podbródek, w czasie rozmów utrzymuj kontakt wzrokowy.

Zadanie dla Ciebie – stań przed lustrem i zobacz jak kształtuje się postawa Twojego ciała. Następnie unieś podbródek, uśmiechnij się i popatrz sobie prosto w oczy. Trwaj w takiej postawie przez przynajmniej 3 minuty.

Wskazówka nr 17 i zadanie

Asertywność, o której była mowa we wskazówce nr 3, to nie tylko mówienie „nie”. To także informowanie innych o tym co lubimy i jakie są nasze potrzeby.

Zadanie dla Ciebie – pomyśl o bliskiej Ci osobie. To może być partner lub partnerka, bliski przyjaciel lub przyjaciółka, a może Twoi rodzicie lub Twoje dzieci. Wybierz jedną z tych osób i zastanów się jakie są Twoje potrzeby związane z tą relacją. Co lubisz, a czego nie lubisz? Co jest dla Ciebie przyjemne, a co powoduje dyskomfort. Przygotuj listę tych rzeczy, a następnie porozmawiaj o niej z tą osobą.

Wskazówka nr 18 i zadanie

Wiesz już o tym jak ważnym elementem budowania pewności siebie jest rozwój osobisty. Przyswajanie nowej wiedzy, czy rozwijanie kompetencji powoduje wzrost pewności siebie w jakiejś dziedzinie naszego życia, co przekłada się na wzrost uogólnionego poczucia pewności siebie.

Zadanie dla Ciebie – wybierz jedną umiejętność, którą chcesz rozwijać. Codziennie przeznacz przynajmniej 15 minut na rozwój tej umiejętności.

Wskazówka nr 19 i zadanie

 Wielu z nas pomija ważną rolę emocji w swoim życiu. Tymczasem emocje niosą bardzo ważne informacje. Umiejętność odczytywania tych informacji i formułowania płynących z nich wniosków jest nieoceniona w procesie wzmacniania pewności siebie.

Zadanie dla Ciebie – znajdź w internecie listę emocji i wydrukuj ją, albo przepisz. Następnie przynajmniej 3 razy w ciągu dnia zrób sobie przerwę, żeby się zastanowić co czujesz w danym momencie. Niech Ci w tym pomoże lista emocji.

Wskazówka nr 20 i zadanie

Skorzystaj z afirmacji. Afirmacje to wypowiedzi, które pomagają nam wzmacniać pozytywne przekonania na nasz temat. Przykładem takich afirmacji mogą być takie zdania: „Każdego dnia uczę się akceptować siebie takim jakim jestem i doceniać swoją wartość”, „Mam wpływ na moje życie”, albo „Wszystkie moje emocje są dobre. One niosą ważne dla mnie informacje. Chętnie się im przyglądam”.

Zadanie dla Ciebie – przygotuj jedną afirmację dla siebie. Umieść ją w takim miejscu, byś mógł przypominać sobie o niej kilka razy dziennie. Czytaj ją na głos lub – jeśli to niemożliwe – powtarzaj w myślach. Rób to przez 7 kolejnych dni.

Wskazówka nr 21 i zadanie

Przestań udawać kogoś innego. Akceptacja siebie, swoich wad i ograniczeń jest kluczowa dla budowania pewności siebie. Każdy człowiek ma jakieś wady. Oczywiście nad tymi wadami warto pracować, ale ta praca może się zacząć dopiero, gdy zauważysz ich istnienie.

Zadanie dla Ciebie – zrób listę swoich wad i ograniczeń. Wybierz jedną z nich, nad którą rozpoczniesz pracę. Niech to będzie coś niewielkiego. Zastanów się co chcesz i co możesz zrobić z tą wadą, a potem zrób pierwszy krok.

Wskazówka nr 22 i zadanie

Wspieraj innych w ich dążeniach. Pomaganie innym to wspaniała okazja do budowania i wzmacniania relacji. Te zaś mają nieoceniony wpływ na poziom naszej pewności siebie. Pomagając innym – pomagasz też sobie.

Zadanie dla Ciebie – przez kolejne 7 dni pomóż w czymś jakiejś osobie. Wieczorem napisz komu i w czym pomogłeś i co ta pomoc dała Tobie osobiście.

Wskazówka nr 23 i zadanie

Zadbaj o higienę snu. Sen ma kluczowe znaczenie dla całego naszego życia. Dorosły człowiek powinien codziennie spać nie mniej niż 7 i nie więcej niż 9 godzin. Właściwa ilość snu i jego jakość w pozytywny sposób wpłynie na Twoje samopoczucie i da Ci więcej energii do budowania takiego życia, o jakim marzysz.

Zadanie dla Ciebie – przez 7 kolejnych dni zadbaj o swój sen. Niech to będzie od 7 do 9 godzin snu w ciągu nocy. Staraj się kłaść spać nie później niż o 23.

Wskazówka nr 24 i zadanie

Wprowadź rutynę poranną, która naładuje Cię pozytywną energią. Dobre nawyki na początek dnia pomagają zbudować pewność siebie. Wstawaj o stałej godzinie. Znajdź rano czas na rzeczy, które są ważne dla Ciebie osobiście, a o które może być potem trudno – lektura książki, ćwiczenia fizyczne, medytacja. Zadbaj o zdrowe śniadanie.

Zadanie dla Ciebie – ustal swoją poranną rutynę i praktykuj ją przez 7 kolejnych dni.

Wskazówka nr 25 i zadanie

Zrób coś, czego się boisz. Budowanie pewności siebie jest zawsze związane z wychodzeniem poza strefę komfortu i robienie rzeczy, które napawają nas lękiem. Taka praca dla niektórych może oznaczać podjęcie wyzwania i natychmiastowe zrobienie czegoś, czego się obawiamy, a dla innych zrobienie pierwszego, choćby małego kroku w tym kierunku.

Zadanie dla Ciebie – pomyśl o tym, co wzbudza Twój lęk, ale – z drugiej strony – byłoby dla Ciebie pożyteczne. Nie czekaj aż lęk minie. Zrób to mimo lęku.

Wskazówka nr 26 i zadanie

Kontroluj swoje emocje. Umiejętność panowania nad własnymi emocjami i impulsami zwiększa pewność siebie. Jeśli będziesz czuł, że emocje nie rządzą Twoim życiem, ale to Ty masz nad nimi kontrolę – wówczas Twoja pewność siebie wzmocni się.

Zadanie dla Ciebie – gdy w najbliższych dniach napotkasz jaką trudną sytuację, która wzbudzi w Tobie złość, lęk lub inną nieprzyjemną emocję – zanim zareagujesz weź 10 powolnych i głębokich oddechów.

Wskazówka nr 27 i zadanie

Mówienie o naszych talentach i osiągnięciach wzmacnia pewność siebie przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze – zauważamy i doceniamy siebie. Po drugie – łamiemy społeczne przekonanie, że sukcesami nie należy się chwalić.

Zadanie dla Ciebie – pomyśl o jakimś swoim talencie lub osiągnięciu i podziel się z kimś tą informacją. Powiedz dlaczego to jest dla Ciebie ważne i dlaczego jesteś z tego dumny.

Wskazówka nr 28 i zadanie

Naucz się radzić sobie z krytyką. Radzenie sobie z krytyką oznacza dwie umiejętności. Pierwsza z nich oznacza nie przyjmowanie krytyki w całości, a druga – nie odrzucanie krytyki w całości. Gdy słyszysz krytykę zastanów się co z niej możesz wziąć dla siebie.

Zadanie dla Ciebie – następnym razem, gdy usłyszysz krytykę zadaj sobie pytanie, co w niej jest dla Ciebie wartością.

Wskazówka nr 29 i zadanie

Odnów relację. Masz niekiedy poczucie, że brakuje Ci jakiegoś człowieka, z którym nie utrzymywałeś kontaktu od dłuższego czasu. Głupio Ci odezwać się, bo kontakt urwał się z Twojej winy? Minęło wiele lat i wydaje Ci się, że ta osoba na pewno Cię nie pamięta? Pomyśl sobie o tym, że ten człowiek może mieć bardzo podobne myśli w swojej głowie i dlatego nie podejmuje kontaktu z Tobą.

Zadanie dla Ciebie – odnów relację z pierwszą osobą, która teraz przyszła Ci do głowy. Tak, tak! To nie pomyłka. Niech to będzie pierwsza osoba, o której teraz pomyślałeś.

Wskazówka nr 30 i zadanie

Znajdź life coacha. Wsparcie doświadczonej osoby może pomóc Ci w budowaniu pewności siebie. Z taką osobą możesz rozmawiać o tym co dla Ciebie ważne. Taki specjalista pomoże Ci w przepracowaniu niewspierających przekonań, rozwiązywaniu trudnych sytuacji i osiąganiu celów. Praca z takim specjalistą może przyśpieszyć Twoją pracę nad pewnością siebie tak, że nawet sobie tego nie wyobrażasz.

Zadanie dla Ciebie: Poszukaj life coacha, trenera mentalnego lub innego specjalistę dla siebie. Umów się na spotkanie, by porozmawiać o tym, czego potrzebujesz.

Jak budować pewność siebie – podsumowanie

Jak widzisz odpowiedź na pytanie jak budować pewność siebie jest wielowątkowa. Powyżej udzieliłem Ci 30 wskazówek i zachęciłem do wykonania 30 zadań, których celem jest wzmacnianie pewności siebie. Daj znać, które z nich były dla Ciebie użyteczne i jakie są rezultaty Twojej pracy nad pewnością siebie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy pewność siebie można wypracować, czy jest cechą wrodzoną?

Pewność siebie można wypracować przez praktykę i systematyczne działania. Niektórzy ludzie mają większą naturalną tendencję do pewności siebie, jednak każdy może ją rozwijać i wzmacniać, stosując odpowiednie strategie.

Po czym poznać zaniżony poziom pewności siebie?

Problemy z pewnością siebie mogą się przejawiać na różne sposoby. Oto kilka symptomów: nieśmiałość i wycofanie się w sytuacjach społecznych, trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć, skłonność do samokrytycyzmu i skupianie się na swoich błędach, unikanie wyzwań i ryzyka, wynikające z obaw przed porażką, trudności z podejmowaniem decyzji i brak inicjatywy, częste odczuwanie lęku, stresu czy niepokoju w różnych sytuacjach, wrażenie, że inni ludzie są lepsi od nas, częste porównywanie się z innymi, uległość wobec innych i pozwolenie im na narzucanie swojej woli, łatwe wpadanie w poczucie winy, trudności z przyjmowaniem komplementów i pozytywnej oceny swojej osoby, ciągłe niezadowolenie z własnego wyglądu, skłonność do perfekcjonizmu, brak samoświadomości odnośnie swoich mocnych stron.

Ile czasu zajmuje zbudowanie pewności siebie?

Budowanie uogólnionego poziomu pewności siebie to proces, który może trwać różnie długo w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności. Ważne jest, aby konsekwentnie pracować nad sobą, a efekty na pewno się pojawią. Pewność siebie w bardzo sprecyzowanych dziedzinach można budować szybko.

Czy zbyt duża pewność siebie może być szkodliwa?

Zbyt duża pewność siebie może prowadzić do arogancji i niezdolności do nauki czy słuchania innych. Ważne jest, aby utrzymać równowagę i być pewnym siebie, ale jednocześnie otwartym na feedback i gotowym do nauki.

Czy istnieją jakieś ćwiczenia, które pomogą mi natychmiast zwiększyć pewność siebie?

Chociaż budowanie pewności siebie wymaga czasu i konsekwencji, istnieją ćwiczenia, które mogą pomóc Ci poczuć się pewniej na bieżąco, np. praktykowanie uważności, zmiana postawy ciała czy wizualizacja sukcesu.

Jak zwiększyć pewność siebie w relacjach z innymi?

Aby zwiększyć pewność siebie w relacjach z innymi, warto pracować nad asertywnością, empatią, umiejętnością słuchania oraz otwartością na potrzeby innych. Ponadto, ważne jest, aby dążyć do zdrowego poczucia własnej wartości i nie porównywać się z innymi.

Czy life coaching może pomóc w budowaniu pewności siebie?

Tak, life coaching może być bardzo pomocny w budowaniu pewności siebie, szczególnie gdy jest to związane z niewspierającymi przekonaniami. Life coach pomoże Ci zrozumieć źródła braku pewności siebie i nauczyć się radzić sobie z negatywnymi myślami na własny temat czy emocjami.

Pewność siebie odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Wpływa na to, jak radzimy sobie z wyzwaniami, podejmujemy decyzje oraz nawiązujemy relacje z innymi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy świadomie pracowali nad swoją pewnością siebie, korzystając z dostępnych narzędzi i strategii.

W powyższym artykule przedstawiliśmy dziesięć wskazówek, które pomogą Ci zbudować i utrzymać pewność siebie w różnych sferach życia, a także 10 propozycji zadań, które pomogą Ci zrobić pierwszy krok. Pamiętaj jednak, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja i systematyczność w pracy nad sobą. Nie zniechęcaj się ewentualnymi przeszkodami czy porażkami – to naturalna część procesu rozwoju.

Budując pewność siebie, zdobywasz siłę i wewnętrzną równowagę, które pozwolą Ci żyć pełnią życia, realizować swoje cele i dążyć do sukcesu. Warto więc podjąć wysiłek i zacząć pracować nad swoją pewnością siebie już dziś.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w budowaniu pewności siebie zapraszam Cię na sesje life coachingu online lub stacjonarnie w Krakowie. Pomogę Ci w budowaniu takiej pewności siebie, która pomoże Ci w tworzeniu takiego życia o jakim marzysz. Nie czekaj i już teraz umów się na sesję próbną life coachingu online.

Zapraszam Cię na mój kanał na YouTube, gdzie zobaczysz 30 filmików (Shorts) z 30 wskazówkami i 30 zadaniami na temat wzmacniania pewności siebie.

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski