Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego robisz to, co robisz w swojej pracy? Dlaczego podejmujesz pewne decyzje, a inne odrzucasz? Czy przyszło Ci do głowy, że za wszystkim mogą stać Twoje przekonania? Przekonania są potężne. Kształtują naszą rzeczywistość, wpływają na nasze decyzje, emocje, a nawet zdolność do osiągania celów. Są jak okulary, przez które patrzymy na świat. W tym artykule dowiemy się jaki jest wpływ przekonań na nasze życie. Zgłębimy ten fascynujący temat, odkrywając, jak nasze przekonania wpływają na naszą efektywność w pracy. Rozważymy zarówno te, które nas wspierają, jak i te, które mogą nas ograniczać. Przyjrzymy się także temu, jak możemy zmieniać nasze przekonania, aby służyły nam lepiej w naszej karierze. Zapraszam do lektury. To może być pierwszy krok do odkrycia, jak przekształcić swoje myślenie, aby osiągnąć większą efektywność i satysfakcję z pracy.

Definicja i znaczenie przekonań

Przekonania to zasady, które uznajemy za prawdziwe na podstawie naszych doświadczeń, wartości i wiedzy. To nasze osobiste prawdy, które często przyjmujemy bez cienia wątpliwości. Stanowią one podstawę naszego postrzegania świata, wpływając na nasze myśli, emocje i działania. Przekonania mogą mieć różne formy – od tych dotyczących nas samych („Jestem inteligentny”, „Nie umiem dobrze publicznie mówić”), przez przekonania na temat innych osób („Ludzie są generalnie dobrzy”, „Szefowie są zawsze despotyczni”), aż do przekonania o świecie („Świat jest pełen możliwości”, „Życie jest nieprzewidywalne”).

Skąd biorą się nasze przekonania?

Są one kształtowane przez wiele różnych czynników i źródeł. Jednak najważniejsze z nich są cztery.

 1. Rodzina to pierwsze i najważniejsze źródło naszych przekonań. Od najmłodszych lat obserwujemy i uczymy się od naszych rodziców, rodzeństwa i innych bliskich członków rodziny. Ich przekonania stają się naszymi przekonaniami, zanim zaczniemy kwestionować ich prawdziwość.
 2. Szkoła. Edukacja jest kolejnym kluczowym źródłem naszych przekonań. Uczy nas nie tylko faktów i umiejętności, ale również wpaja wartości i normy społeczne, które często przejmujemy.
 3. Społeczeństwo i kultura, w której dorastamy, mają ogromny wpływ na nasze przekonania. Media, przyjaciele, grupy społeczne – wszystkie te elementy wpływają na to, jak postrzegamy siebie i świat.
 4. Religia. Dominująca religia w społeczeństwie lub nasze osobiste przekonania religijne mogą również kształtować nasze przekonania. Wiele religii promuje określone wartości i normy, które często są przejmowane przez wiernych.

Przekonania, które nabywamy na podstawie tych źródeł, mogą wpływać na każdy aspekt naszego życia, w tym na naszą efektywność w pracy. Teraz, gdy wiemy, czym są przekonania i skąd się biorą, możemy zrozumieć, jak wpływają na naszą pracę. Ale o tym więcej w kolejnej części.

Wpływ przekonań negatywnych na życie zawodowe

Przekonania, choć często nieświadome, mają potężny wpływ na naszą efektywność w pracy. Negatywne przekonania, zwane też przekonaniami ograniczającymi, mogą stanowić poważną przeszkodę na drodze do osiągnięcia naszych celów zawodowych.

Przykładowo, przekonanie, że „nie jestem wystarczająco dobry”, może zniechęcać do podejmowania nowych wyzwań, hamować inicjatywę i twórczość. Może prowadzić do chronicznego stresu i wywoływać poczucie niepewności, które z kolei wpływa na naszą produktywność i satysfakcję z pracy.

Inne powszechne negatywne przekonania, które mogą wpływać na efektywność w pracy, obejmują: „Zawsze muszę być perfekcyjny”, „Nie mogę zrobić błędu”, „Nie zasługuję na sukces”, „Muszę ciężko pracować, aby osiągnąć sukces” i wiele innych.

Konsekwencje posiadania negatywnych przekonań w kontekście pracy są różne. Mogą prowadzić do niskiego morale, niezdrowego stresu, braku motywacji, a nawet wypalenia zawodowego. Mogą ograniczać naszą zdolność do uczenia się i adaptacji, które są kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.

Często nie zdajemy sobie sprawy z posiadania tych negatywnych przekonań, dopóki nie zaczniemy odczuwać ich konsekwencji. Dlatego ważne jest, aby zacząć je identyfikować i pracować nad ich zmianą, co omówimy w dalszej części artykułu. Ale najpierw przyjrzymy się pozytywnym przekonaniom i jak mogą one zwiększać naszą efektywność w pracy.

Negatywne przekonania a współpraca w zespole

Przy współpracy z innymi, negatywne przekonania mogą mieć równie destrukcyjny wpływ. Są one szczególnie szkodliwe w kontekście zespołu, ponieważ mogą utrudniać komunikację, zwiększać konflikty i obniżać ogólną efektywność grupy.

Oto kilka przykładów negatywnych przekonań, które mogą negatywnie wpływać na współpracę:

 1. „Inni są niekompetentni”. To przekonanie może prowadzić do niezdrowego mikrozarządzania, braku zaufania i ograniczać efektywną współpracę.
 2. „Muszę wszystko robić sam”. Przekonanie to może prowadzić do przeciążenia pracą, a także utrudniać delegowanie zadań i efektywną dystrybucję pracy w zespole.
 3. „Nie mogę polegać na innych”. To przekonanie może prowadzić do izolacji, braku zaufania i ograniczać zdolność do pracy zespołowej.
 4. „Nie ma lepszych pomysłów niż moje”. To przekonanie może prowadzić do braku otwartości na pomysły innych, co jest kluczowe dla innowacji i efektywności zespołu.
 5. „Konflikty są zawsze złe”. To przekonanie może prowadzić do unikania konfliktów, co z kolei może prowadzić do nierozwiązanych problemów w zespole.

Rozumienie i radzenie sobie z takimi negatywnymi przekonaniami jest kluczowe dla poprawy efektywności zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.

Pozytywne przekonania a efektywność w pracy

W poprzednich częściach skupiliśmy się na negatywnych przekonaniach i ich wpływie na naszą efektywność w pracy. Teraz przechodzimy do pozytywnych przekonań, które mogą nas wzmacniać i pomagać w realizacji naszych celów zawodowych.

Pozytywne przekonania to te, które wspierają nasz rozwój, zdrowie i dobrostan, a także pomagają nam osiągać cele. Przykładowe pozytywne przekonania to: „Jestem w stanie nauczyć się wszystkiego, co jest potrzebne do sukcesu w mojej pracy”, „Współpraca z innymi przynosi korzyści dla wszystkich”, „Błędy są okazją do nauki” lub „Zasługuję na sukces”.

Takie przekonania mogą służyć jako silniki napędowe, które motywują nas do działania, pomagają pokonywać przeszkody i prowadzą do lepszych wyników w pracy.

Pozytywne przekonania mogą również sprzyjać lepszej współpracy. Przekonanie, że „Każdy ma coś wartościowego do zaoferowania” może prowadzić do większego szacunku dla różnorodności i różnic w zespole. Przekonanie, że „Konstruktywne konflikty prowadzą do lepszych rozwiązań” może pomóc w zdrowym zarządzaniu konfliktami w zespole.

Warto zauważyć, że przejście od negatywnych do pozytywnych przekonań nie zawsze jest łatwe. Wymaga to samoświadomości, chęci zmiany, a często również wsparcia ze strony profesjonalistów, takich jak coachowie czy psychologowie.

Jak odkryć swoje negatywne przekonania?

Odkrywanie własnych negatywnych przekonań to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i samorefleksji. Oto kilka narzędzi i technik, które mogą pomóc Ci zidentyfikować negatywne przekonania, które mogą wpływać na Twoją efektywność w pracy i relacje z innymi:

 1. Prowadzenie dziennika. Codzienne zapisywanie myśli i uczuć może pomóc zidentyfikować powtarzające się wzorce myślenia, które mogą wskazywać na negatywne przekonania. Możesz na przykład zauważyć, że często myślisz „nie jestem wystarczająco dobry” lub „nie zasługuję na sukces”.
 2. Proces coachingu. Profesjonalny coach może pomóc Ci zidentyfikować i przekształcić negatywne przekonania. W trakcie sesji coachingowych, coach może zadawać pytania, które pomogą Ci zrozumieć, jakie przekonania kierują Twoim zachowaniem.
 3. Terapia. Terapeuta może pomóc Ci zidentyfikować negatywne przekonania i pracować nad nimi. Terapia może być szczególnie pomocna, jeśli Twoje negatywne przekonania są związane z trudnymi doświadczeniami z przeszłości.
 4. Medytacja i mindfulness. Praktyki takie jak medytacja i mindfulness mogą pomóc zwiększyć samoświadomość i zrozumieć, jakie przekonania wpływają na Twoje myśli, emocje i działania.
 5. Techniki NLP (Neuro-Lingwistycznego Programowania). NLP oferuje różne techniki do identyfikacji i zmiany przekonań, takie jak „praca z przekonaniami” czy „technika przekształcania przekonań.
 6. Ćwiczenia introspekcyjne. Pytania takie jak „Czego najbardziej się boję?”, „Jakie przekonania mogą stać za tym strachem?” czy „Jakie przekonania mogą wpływać na to, jak się zachowuję w pracy?” mogą pomóc zidentyfikować negatywne przekonania.

Pamiętaj, że proces identyfikacji negatywnych przekonań to tylko początek. Kolejnym krokiem jest praca nad transformacją tych przekonań.

Zmiana przekonań – jak to zrobić?

Zmiana przekonań, szczególnie tych głęboko zakorzenionych, nie jest łatwa. Niemniej jednak, jest to możliwe i może mieć ogromny wpływ na nasze życie zawodowe i osobiste. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

 1. Samoidentyfikacja przekonań. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jakie przekonania napędzają nasze myśli, emocje i działania. Możemy to zrobić poprzez refleksję, medytację, prowadzenie dziennika lub pracę z coachem.
 2. Kwestionowanie przekonań. Kiedy zidentyfikujemy nasze przekonania, warto je poddać wątpliwości. Czy są one prawdziwe? Czy są pomocne? Czy są aktualne? Często odkrywamy, że nasze przekonania są przestarzałe lub nie służą naszym celom.
 3. Zastąpienie negatywnych przekonań pozytywnymi. Kiedy zidentyfikujemy przekonania, które chcielibyśmy zmienić, możemy zacząć pracować nad zastąpieniem ich bardziej pozytywnymi i wspierającymi. To może wymagać praktyki i cierpliwości, ale z czasem nowe przekonania mogą stać się naszymi domyślnymi schematami myślenia.
 4. Podtrzymanie nowych przekonań. Nowe przekonania mogą wymagać czasu, aby się utrwalić. Możemy pomóc w tym procesie poprzez afirmacje, wizualizacje, medytację lub inną praktykę, która utrwala nowe przekonania.
 5. Poszukiwanie wsparcia. Proces zmiany przekonań może być trudny i wymagać wsparcia. Wsparcie może pochodzić od przyjaciół, rodziny, grup wsparcia lub profesjonalistów, takich jak coachowie lub terapeuci.

Pamiętaj, że każdy jest inny i co działa dla jednej osoby, niekoniecznie musi działać dla innej. Ważne jest, aby znaleźć własną ścieżkę i pracować nad przekonaniami, które są dla Ciebie najważniejsze.

Anna i jej przekonania na temat pieniędzy i bogactwa

Poznajmy historię Ani (imię i okoliczności zmienione). Anna jest ambitną, utalentowaną profesjonalistką, która zawsze miała problem z osiągnięciem swojego pełnego potencjału w karierze. Pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, Anna zawsze miała trudności z negocjacją wynagrodzenia, które odzwierciedlałoby jej wartość. Anna zawsze czuła pewien dyskomfort, gdy rozmowa zaczynała kręcić się wokół pieniędzy.

Na szczęście Ania trafiła na sesje coachingu. Po długich rozmowach i refleksjach podczas sesji coachingowych, Anna zdała sobie sprawę, że wiele z jej problemów wynikało z negatywnych przekonań na temat pieniędzy i bogactwa, które były zakotwiczone w jej umyśle od dzieciństwa. Rodzina Anny zawsze powtarzała, że „pieniądze szczęścia nie dają”, „bogaci ludzie są nieszczęśliwi” czy „pieniądze są źródłem wszelkiego zła”. Te przekonania wpływały na Anię na wiele sposobów. Czuła, że prośba o wyższe wynagrodzenie byłaby zachłannością, a marzenie o finansowym sukcesie byłoby moralnie niewłaściwe. Temu wszystkiemu nie pomagała religijność Ani.

Na szczęście, podczas sesji coachingowych, Anna zaczęła pracować nad identyfikacją i kwestionowaniem tych przekonań. Zrozumiała, że jej przekonania o pieniądzach są nieaktualne i nie służą jej celom. Z pomocą coacha, Anna zaczęła tworzyć nowe, pozytywne przekonania na temat pieniędzy i bogactwa, takie jak „pieniądze to narzędzie, które mogę wykorzystać do realizacji swoich celów” i „zasługuję na/należy mi się godziwe wynagrodzenie za moją pracę”.

Przez następne kilka miesięcy, Anna praktykowała utrwalanie tych nowych przekonań. Nauczyła się, jak rozmawiać o pieniądzach w sposób pewny i komfortowy. Ostatecznie, była w stanie negocjować wynagrodzenie, które odzwierciedlało jej wartość, a jej kariera zaczęła się rozwijać jak nigdy dotąd.

To jedna z wielu historii o zmianie niewspierających przekonań. Ta pokazuje, jak głęboko zakorzenione przekonania mogą wpływać na nasze życie zawodowe i jak ważne jest zidentyfikowanie i przekształcenie tych przekonań, które nie służą naszym celom.

Jak wykorzystać wiedzę o przekonaniach w praktyce zawodowej

Zrozumienie wpływu przekonań na nasze myśli, emocje i działania jest kluczowe dla rozwoju osobistego i zawodowego. Oto kilka sposobów, jak możemy wykorzystać tę wiedzę w praktyce zawodowej:

1.Rozwój lidera, rozwój menedżera. Jako liderzy/menedżerowie, musimy zrozumieć, jak nasze przekonania wpływają na nasze decyzje i interakcje z innymi. Praca nad własnymi przekonaniami może pomóc nam stać się bardziej skutecznymi liderami, którzy potrafią inspirować i motywować swoje zespoły.

 1. Współpraca w zespole. Przekonania mają wpływ na nasze interakcje z innymi. Zrozumienie własnych przekonań oraz przekonań członków naszego zespołu może pomóc nam lepiej się komunikować i współpracować.
 2. Negocjacje i podejmowanie decyzji. Nasze przekonania mogą wpływać na sposób, w jaki negocjujemy i podejmujemy decyzje. Jeżeli jesteśmy świadomi naszych przekonań, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego podejmujemy pewne decyzje, a także jak przekonania mogą wpływać na nasze negocjacje.
 3. Zmiana pracy. Przekonania odgrywają kluczową rolę, gdy zmieniamy pracę lub rozważamy taką zmianę. Mogą wpływać na naszą pewność siebie, oczekiwania i decyzje dotyczące nowych możliwości. Praca nad przekonaniami może nam pomóc w pełni wykorzystać nowe możliwości i odnaleźć pracę, która będzie dla nas naprawdę satysfakcjonująca.
 4. Samorozwój. Zrozumienie i praca nad naszymi przekonaniami jest kluczowe dla naszego rozwoju osobistego. Może to pomóc nam lepiej zrozumieć siebie, nasze cele i to, co naprawdę chcemy osiągnąć w życiu zawodowym.

 

Podsumowanie

Przekonania są potężnym narzędziem, które może zarówno pomagać, jak i przeszkadzać nam w osiąganiu naszych celów. Mają one wpływ na każdy aspekt naszego życia – od decyzji, które podejmujemy, po to, jak odczuwamy różne sytuacje. Negatywne przekonania mogą blokować nasz rozwój osobisty i zawodowy, powodując, że czujemy się zablokowani lub niezdolni do osiągnięcia tego, czego pragniemy.

W tym artykule omówiliśmy, co to są przekonania, jakie są ich źródła, jak wpływają na naszą współpracę oraz jak możemy je odkryć. Pokazaliśmy, jak przekonania wpływają na naszą pracę i życie zawodowe, a także jak je zmienić. Przykład kobiety, która zmieniła swoje przekonania o pieniądzach i bogactwie, pokazuje, jak potężny może być wpływ przekonań na nasze życie.

Zmiana przekonań to proces, który wymaga czasu, świadomości i praktyki. Ale niezależnie od tego, jakie przekonania mamy teraz, zawsze mamy możliwość je zmienić. Pamiętaj, że jesteś nie tylko produktem swoich przekonań, ale także twórcą. Możesz wybrać, jakie przekonania chcesz mieć, i możesz pracować nad tym, aby je zmienić. Wiedza i narzędzia, które omówiliśmy w tym artykule, mogą Ci w tym pomóc.

Zarezerwuj spotkanie online

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski