Przekonania religijne stanowią dla wielu z nas fundament naszej tożsamości, systemu wartości oraz sposobu postrzegania świata. Przenikają one każdy aspekt naszego życia, kształtując nasze decyzje, relacje interpersonalne i samopoczucie. Jako głęboko zakorzenione elementy naszej psychiki, wywierają znaczący wpływ na codzienne działania i długoterminowe cele. Jednakże, z różnych przyczyn, niektórzy z nas mogą odczuwać potrzebę przewartościowania lub zmiany swoich przekonań religijnych. Może to być proces wymagający, pełen wyzwań, ale również otwierający drogę do głębszego zrozumienia siebie i otaczającego nas świata.

Spis treści

Należy podkreślić, że celem tego artykułu nie jest podważanie czy deprecjacja przekonań religijnych. Naszym zamiarem jest raczej oferowanie perspektywy i wsparcia tym, którzy poszukują zmiany. W pełni zdajemy sobie sprawę z wrażliwości tematu i chcemy zapewnić, że każde słowo zostało wybrane z najwyższą troską o uczucia wszystkich czytelników.

Mamy nadzieję, że dla osób pragnących rozważyć ewolucję swoich przekonań religijnych, niniejszy artykuł będzie źródłem wsparcia, inspiracji i konstruktywnych narzędzi. Z szacunkiem i empatią zapraszamy do lektury, mając na uwadze, że każdy jest na innym etapie swojej życiowej i duchowej podróży.

Czym są przekonania religijne i skąd się biorą?

Czym są przekonania religijne i skąd się biorą

Przekonania religijne – definicja

Przekonania religijne odnoszą się do głęboko zakorzenionych wartości i zasad, które są uznawane za święte i stanowią kompas duchowy dla wierzących. One kształtują interpretację świata, osobisty system moralny oraz dają poczucie celu i kierunku. Te przekonania wynikają z nauczania świętych tekstów, przekazów duchowych liderów oraz indywidualnych przeżyć mistycznych, splatając się w spójny system wierzeń, który wpływa na wszystkie aspekty życia jednostki. Przekonania religijne tworzą często systemy etyczno-moralne nazywane doktryną religijną. Podawane są osobom wierzącym jako gotowe systemy do przyjęcia.

Czy przekonania religijne wpływają tylko na osoby religijne?

Choć mogłoby się wydawać, że przekonania religijne dotyczą wyłącznie osób praktykujących, ich wpływ jest odczuwalny również w szerszym społeczeństwie. Kształtują one kulturowe pojęcia dobra i zła, wpływając na prawo, etykę i społeczne normy. W ten sposób, nawet osoby, które nie identyfikują się z konkretną religią, mogą być pod wpływem ogólnie przyjętych przekonań religijnych manifestujących się w kulturze i prawodawstwie.

Skąd się biorą przekonania religijne?

Przekonania religijne są efektem procesów historycznych, kulturowych, społecznych oraz osobistych doświadczeń. Rodzą się z tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, są kształtowane przez historie narodów i są odzwierciedleniem poszukiwań duchowych ludzkości. Na płaszczyźnie osobistej, mogą wynikać z doświadczeń mistycznych, emocjonalnych, a nawet z konfrontacji z trudnymi życiowymi wyzwaniami, które prowadzą do głębokiej introspekcji i duchowego przebudzenia. Wspólne praktyki religijne i uczestnictwo w życiu wspólnoty wiary dodatkowo wzmacniają te przekonania, czyniąc je nieodłączną częścią tożsamości wielu osób.

Pozytywne i negatywne przekonania religijne

Pozytywne i negatywne przekonania religijne

Kiedy przekonania religijne są pozytywne?

Przekonania religijne manifestują się jako pozytywne, gdy promują dobrostan, poczucie wspólnoty, empatię i współczucie. Są pozytywne, gdy inspirują do działań na rzecz innych i siebie, kiedy sprzyjają rozwojowi osobistemu i duchowemu, a także kiedy prowadzą do głębszego zrozumienia i akceptacji różnorodności świata. Pozytywne przekonania religijne wzmacniają poczucie sensu i celu, dodając życiu głębi i wewnętrznej harmonii.

Przykłady pozytywnych przekonań religijnych

Przykłady pozytywnych przekonań religijnych są tak zróżnicowane jak liczne tradycje duchowe na świecie. Poniżej przedstawiam kilka przykładów, które są powszechnie uznawane za wspierające i korzystne dla jednostki oraz społeczeństwa:

 1. Zasada wzajemności, znana jako „Złota reguła”, obecna w wielu religiach, która mówi, aby traktować innych tak, jak samemu chciałoby się być traktowanym. To przekonanie promuje empatię, szacunek i sprawiedliwe traktowanie.
 2. Wiara w podstawową godność i wartość każdej osoby, co sprzyja równości, akceptacji i miłosierdziu w stosunku do bliźnich.
 3. Przekonanie o możliwości przebaczenia i pojednania, które pomaga w uwalnianiu od złości i urazów, prowadząc do lepszych relacji międzyludzkich i wewnętrznego spokoju.
 4. Wiara w znaczenie miłości bezwarunkowej, która inspiruje do bezinteresownego działania na rzecz innych i budowania silnych, wspierających społeczności.
 5. Przekonanie o ważności wdzięczności jako postawy wobec życia, co może prowadzić do zwiększenia pozytywnych emocji i satysfakcji z życia.
 6. Wierzenia zachęcające do medytacji, modlitwy lub kontemplacji, które wspomagają wyciszenie umysłu, redukcję stresu i rozwój osobistego życia duchowego.
 7. Nauki o pomocy potrzebującym, które mobilizują do działania charytatywnego i społecznego zaangażowania, przyczyniając się do łagodzenia nierówności i cierpienia.
 8. Przekonania promujące pokój i nieagresję, które sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu harmonijnych relacji międzynarodowych oraz międzykulturowych.

Te pozytywne przekonania religijne, kiedy są wcielane w życie, mają potencjał nie tylko do wzbogacania osobistego doświadczenia jednostki, ale i do przyczyniania się do tworzenia bardziej pokojowego i współczującego świata.

Toksyczne przekonania religijne

Toksyczne przekonania religijne to te, które wprowadzają w życie jednostki lęk, poczucie winy, wykluczenie lub nienawiść. Są to wierzenia, które zamiast budować, degradują samopoczucie i relacje z innymi. Przykłady toksycznych przekonań mogą obejmować wierzenia, które promują przemoc, dyskryminację lub samokrytykę (więcej o nich – niżej). Wyzwanie polega na rozpoznaniu, kiedy przekonania te zaczynają działać na naszą niekorzyść i jak można je transformować w celu osiągnięcia większej równowagi i dobrostanu.

Dlaczego przekonania religijne są trudne do zmiany?

Dlaczego trudno zmienić przekonania religijne

Przekonanie religijne jako element tożsamości

Przekonania religijne są często tak głęboko zakorzenione w psychice, że stają się kluczowym elementem tożsamości jednostki. Religia często definiuje sposób, w jaki ludzie rozumieją siebie i swoje miejsce w społeczeństwie i wszechświecie. Gdy przekonania te są zakwestionowane lub zagraża im zmiana, może to wywołać wewnętrzny opór, ponieważ taka zmiana może być odczuwana jako utrata części siebie lub swojej przynależności do grupy.

Lęk przed karą boga/instytucji religijnej

Strach przed konsekwencjami duchowymi, takimi jak kara boska lub społeczne – na przykład izolacja od wspólnoty religijnej – jest potężnym czynnikiem utrzymującym przekonania religijne. Lęk ten może wynikać z nauk religijnych, które mówią o karach za niewierność czy herezję, co tworzy silną emocjonalną barierę przed zmianą przekonań.

Konflikt wartości i dyskomfort poznawczy jako bariery w zmianie przekonań religijnych

Kiedy nowe informacje lub doświadczenia są niezgodne z istniejącymi przekonaniami religijnymi, może dojść do konfliktu wartości i dyskomfortu poznawczego. Ta wewnętrzna sprzeczność jest często niekomfortowa i może skłonić jednostkę do odrzucenia nowych informacji zamiast redefinicji własnych wierzeń. Taki konflikt może być barierą w procesie zmiany, gdyż wielu ludzi dąży do utrzymania spójności swojego światopoglądu.

Proces zmiany toksycznych przekonań religijnych w 7 krokach

Proces zmiany toksycznych przekonań religijnych jest ścieżką, która wymaga odwagi, samoświadomości i determinacji. W życiu duchowym nie ma miejsca na stanie w miejscu, a rozwój osobisty często wiąże się z potrzebą przewartościowania i transformacji tego, co już nie służy naszemu dobrostanowi. Proces ten może być wyzwaniem, ale jest też szansą na głębsze zrozumienie siebie i swoich wierzeń. Poniższe kroki stanowią przewodnik, jak można krok po kroku podjąć pracę nad toksycznymi przekonaniami religijnymi, które hamują osobisty rozwój i zakłócają wewnętrzną harmonię. Zaczynając od identyfikacji przekonania, które chcemy zmienić, poprzez analizę jego wpływu na nasze życie, aż po afirmację nowego, zdrowszego sposobu myślenia – każdy krok jest istotny w podróży ku lepszemu zrozumieniu siebie i świata, w którym żyjemy.

Krok 1 – jakie przekonanie chcesz zmienić?

Zidentyfikuj przekonanie religijne, które uważasz za toksyczne lub ograniczające. Być może jest to coś, co negatywnie wpływa na Twoje poczucie własnej wartości, relacje z innymi lub ogólny dobrostan. Konkretnie zdefiniuj, czym jest to przekonanie i w jakich okolicznościach się manifestuje. Jak ono brzmi?

Krok 2 – co mówi nauka na ten temat?

Zbierz informacje naukowe dotyczące danego przekonania. Czy istnieją badania, które oceniają wpływ tego przekonania na psychikę lub zachowanie? Poszukaj badań z psychologii, socjologii, historii, kulturoznawstwa czy teologii, które mogą rzucić nowe światło na zrozumienie przekonania, które chcesz zmienić. Skąd ono się wzięło? Kiedy i w jakich okolicznościach się się pojawiło? Czy współczesna nauka zgadza się z tak sformułowanym przekonaniem?

Krok 3 – jakie negatywne konsekwencje wynikają z wiary w to przekonanie?

Rozważ, w jaki sposób przekonanie, które chcesz zmienić, wpływa na Twoje życie. Czy prowadzi do stresu, lęku, czy może ogranicza Twój rozwój osobisty? Zastanów się nad konkretnymi przykładami z Twojego życia, gdzie to przekonanie miało negatywny wpływ. Jak pielęgnowanie tego toksycznego przekonania wpływa na innych?

Krok 4 – określ nowe przekonanie, które jest wspierające

Stwórz nowe, pozytywne przekonanie, które chciałbyś przyjąć. Powinno ono być zdrowe, konstruktywne i wspierać Twój dobrostan. Upewnij się, że jest ono realistyczne i oparte na współczuciu wobec siebie i innych. Warto by nie przekonanie nie było jedynie prostym zaprzeczeniem starego. Warto postarać się, by nadać mu pozytywny wydźwięk.

Krok 5 – jakie pozytywne konsekwencje wynikną z wiary w to nowe przekonanie?

Przemyśl, jakie korzyści przyniesie adopcja nowego przekonania. Jak wpłynie ono na Twoje codzienne życie, relacje z ludźmi, poczucie spokoju wewnętrznego i ogólne szczęście?

Krok 6 – jak zachowują się osoby, które mają takie nowe przekonanie?

Obserwuj innych, którzy już przyjęli podobne przekonania. Jakie mają zachowania i jakie czerpią z tego korzyści? Czy możesz się od nich czegoś nauczyć i zastosować w swoim życiu? Jaka jest jakość życia tych ludzi?

Krok 7 – afirmuj nowe przekonanie

Stwórz afirmacje, które pomogą Ci wewnętrznie zintegrować nowe przekonanie. Powtarzaj je regularnie, aby umocnić je w swojej świadomości. Pamiętaj, że zmiana przekonań to proces, który wymaga czasu i cierpliwości.

Przykłady toksycznych przekonań religijnych i jak je zmienić

Toksyczne przekonanie religijne nr 1 – Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze

 • Krok 1: Przekonanie do zmiany: Bóg jako surowy sędzia, który karze i wynagradza.
 • Krok 2: Co mówi nauka: Wiele tradycji religijnych mówi o bogu miłosiernym i przebaczającym. Badania psychologiczne pokazują, że obraz Boga wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie.
 • Krok 3: Negatywne konsekwencje: Lęk przed karą może prowadzić do niepotrzebnego poczucia winy i stresu, a także do unikania zdrowych działań z obawy przed błędem.
 • Krok 4: Nowe przekonanie: Bóg jako istota pełna miłości, która prowadzi i wspiera. Karanie nie jest zgodne z naturą i istotą Boga.
 • Krok 5: Pozytywne konsekwencje: Przyjęcie obrazu Boga jako miłosiernego może przynieść poczucie wewnętrznego spokoju, akceptacji i motywacji do działania z miłości, a nie ze strachu.
 • Krok 6: Obserwacja innych: Osoby, które widzą Boga jako miłosiernego, często żyją w większej harmonii i wykazują większą otwartość na działania społeczne i pomoc innym.
 • Krok 7: Afirmacja: „Wierzę w Boga, który jest miłością i który prowadzi mnie przez życie, oferując wsparcie i wybaczenie”.

Negatywne przekonanie religijne nr 2 – Tylko moja religia jest prawdziwa

 • Krok 1: Przekonanie do zmiany: Wyłączność mojej religii jako jedynie słusznej ścieżki.
 • Krok 2: Co mówi nauka: Historia i antropologia pokazują, że wiele religii ma wspólne korzenie i przesłania; badania wskazują na uniwersalne wartości etyczne przewijające się przez różne systemy wierzeń.
 • Krok 3: Negatywne konsekwencje: Taki pogląd może prowadzić do nietolerancji i konfliktów międzykulturowych, ograniczać rozwój osobisty i społeczny.
 • Krok 4: Nowe przekonanie: Wszystkie religie mają wartość i mogą prowadzić do prawdy oraz zrozumienia uniwersalnych wartości duchowych.
 • Krok 5: Pozytywne konsekwencje: Szacunek dla różnorodności religijnej może prowadzić do głębszego zrozumienia innych i pokoju między kulturami.
 • Krok 6: Obserwacja innych: Osoby akceptujące wielość ścieżek duchowych często budują pozytywne relacje międzyludzkie i angażują się w dialog międzyreligijny.
 • Krok 7: Afirmacja: „Szanuję i cenię różnorodność duchową jako drogę do głębszego zrozumienia ludzkiej doświadczalności”.

Toksyczne przekonanie religijne nr 3 – Masturbacja jest grzechem

 • Krok 1: Przekonanie do zmiany: Uważanie masturbacji za grzech.
 • Krok 2: Co mówi nauka: Badania z dziedziny seksuologii i psychologii zdrowia pokazują, że masturbacja to normalny aspekt seksualności ludzkiej i może mieć pozytywny wpływ na zdrowie.
 • Krok 3: Negatywne konsekwencje: Wiara w to przekonanie może prowadzić do poczucia wstydu, winy i problemów z akceptacją własnej seksualności. Może też prowadzić do kompulsywnych zachowań seksualnych.
 • Krok 4: Nowe przekonanie: Masturbacja jest naturalną częścią ludzkiej seksualności.
 • Krok 5: Pozytywne konsekwencje: Akceptacja masturbacji może przyczynić się do zdrowszego postrzegania seksualności, mniejszego stresu i większej swobody w wyrażaniu siebie.
 • Krok 6: Obserwacja innych: Osoby, które akceptują masturbację jako część zdrowego życia seksualnego, często mają pozytywny stosunek do swojego ciała i seksualności.
 • Krok 7: Afirmacja: „Akceptuję i szanuję moją seksualność jako naturalną część mojego zdrowego i szczęśliwego życia”, albo „Akceptuję masturbację jako naturalną część mojego człowieczeństwa i chcę się nią cieszyć bez poczucia winy.

Destrukcyjne przekonanie religijne nr 4 – Nie muszę się leczyć – Bóg mnie uzdrowi

 • Krok 1: Przekonanie do zmiany: Przekonanie, że leczenie medyczne jest niepotrzebne, bo uzdrowienie przyjdzie z wiary.
 • Krok 2: Co mówi nauka: Medycyna oparta na dowodach naukowych pokazuje, że leczenie i profilaktyka są kluczowe dla utrzymania zdrowia i leczenia chorób.
 • Krok 3: Negatywne konsekwencje: Ignorowanie medycyny może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, niepotrzebnego cierpienia i nawet śmierci.
 • Krok 4: Nowe przekonanie: Wiara może wspierać proces leczenia, ale nie zastępuje konieczności korzystania z medycyny.
 • Krok 5: Pozytywne konsekwencje: Połączenie wiary z medycyną może dać siłę psychiczną w leczeniu i przyczynić się do lepszego zdrowia.
 • Krok 6: Obserwacja innych: Osoby, które łączą praktyki duchowe z leczeniem medycznym, często doświadczają lepszych wyników zdrowotnych i poczucia spokoju.
 • Krok 7: Afirmacja: „Jestem wdzięczny za dary medycyny, które współdziałają z moją wiarą w procesie uzdrawiania”.

Przykład nr 5 – przywódca religijny jest nieomylny

 • Krok 1: Przekonanie do zmiany: Przekonanie o nieomylności przywódcy religijnego w każdej kwestii.
 • Krok 2: Co mówi nauka: Doktryna nieomylności przywódców religijnych jest obecna w wielu systemach, ale historia pokazuje, że osoby te jako ludzie mogą się mylić.
 • Krok 3: Negatywne konsekwencje: Absolutyzowanie autorytetu może prowadzić do braku krytycyzmu i niezdrowej hierarchii w myśleniu.
 • Krok 4: Nowe przekonanie: Duchowy lider jest człowiekiem. Jego wypowiedzi powinny być poddawane refleksji i nie zawsze są nieomylne.
 • Krok 5: Pozytywne konsekwencje: Takie podejście może prowadzić do głębszego zaangażowania w życie religijne i duchowe, poszukiwania osobistej ścieżki wiary.
 • Krok 6: Obserwacja innych: Osoby, które w zdrowy sposób rozumieją rolę przywódcy religijnego w kontekście jego nieomylności w określonych kwestiach, często prowadzą bardziej świadome i aktywne życie religijne, są otwarte na dialog i edukację.
 • Krok 7: Afirmacja: „Cenię mądrość i nauczanie mojego przywódcy religijnego, pozostając przy tym otwartym na osobiste zrozumienie i rozwój mojej wiary”.

Przechodzenie przez każdy z tych kroków w przypadku danego toksycznego przekonania religijnego wymaga czasu, refleksji oraz gotowości do konfrontacji z własnymi wewnętrznymi oporami i otoczeniem. Proces ten nie zawsze jest łatwy, ale może przynieść znaczące korzyści dla osobistego rozwoju, poczucia spełnienia oraz zdrowia psychicznego i społecznego. Ważne jest, aby każdy krok był przemyślany i dokonywany z pełną świadomością własnych potrzeb i wartości.

Co pomaga w zmianie toksycznych przekonań religijnych?

Co pomaga w zmianie toksycznych przekonań religijnych

Coaching duchowy – mocne narzędzie do pracy z przekonaniami

Coaching duchowy to proces, który może skutecznie wspierać jednostki w przewartościowywaniu ich przekonań religijnych. Jako narzędzie personalizowanej introspekcji, pozwala on na głębsze zrozumienie własnych wartości i przekonań, a także na identyfikację tych, które przestały służyć rozwojowi. Coach duchowy nie tylko prowadzi przez proces zmiany, ale także oferuje przestrzeń do bezpiecznego wyrażania wątpliwości i lęków, a także wspiera w budowaniu nowych, zdrowych przekonań.

Poszukiwanie wsparcia społecznego

Zmiana przekonań religijnych jest procesem, który może być ułatwiony przez wsparcie ze strony innych. Poszukiwanie społeczności, która podziela podobne wartości i otwarte podejście do duchowości, może dostarczać niezbędnych zasobów emocjonalnych. Grupy wsparcia, forum dyskusyjne, czy nawet przyjaciele, którzy rozumieją i wspierają proces zmiany, mogą stanowić solidną podstawę dla trwałej transformacji.

Wspieranie procesu przez poznawanie innych kultur i religii

Rozszerzenie horyzontów poprzez edukację i zrozumienie różnorodności kulturowej i religijnej może zniwelować lęk przed nieznanym i zbudować mosty zrozumienia. Poznanie praktyk, tradycji i przekonań innych kultur i religii może nie tylko inspirować, ale również umożliwia dostrzeżenie uniwersalnych wartości duchowych, które przekraczają granice konkretnych wierzeń. Takie doświadczenie może być nieocenione w procesie redefiniowania własnych przekonań i budowania bardziej inkluzji i pełnych empatii światopoglądów.

Podsumowanie

Przekonania religijne, które kształtują nasze życie w tak wielu wymiarach, mogą być zarówno źródłem siły, jak i niekiedy barierą na drodze do pełni życia. Zrozumienie ich natury, pochodzenia i wpływu na indywidualne i zbiorowe doświadczenia jest kluczowe dla tych, którzy dążą do rozwoju i osobistej transformacji. Zmiana toksycznych przekonań religijnych nie jest zadaniem prostym, wymaga odwagi, otwartości i wsparcia, ale jest możliwa i może prowadzić do głębokiego wewnętrznego wzmocnienia.

Proces zmiany obejmuje identyfikację przekonań, zrozumienie ich wpływu na życie, formułowanie nowych, zdrowych wierzeń i budowanie wsparcia społecznego. Co więcej, coaching, otwartość na inne kultury i religie, a także poszukiwanie społeczności o podobnych wartościach może znacząco przyczynić się do sukcesu tego procesu.

Artykuł przeprowadził czytelników przez różne etapy tej podróży, od definiowania przekonań po afirmację nowych, zdrowszych wierzeń, zawsze podkreślając wagę osobistej ścieżki i unikalności każdej indywidualnej drogi duchowej. W końcu, zmiana toksycznych przekonań religijnych nie jest celem samym w sobie, ale ścieżką do głębszego zrozumienia siebie, swojej wiary i miejsca, jakie zajmujemy w złożonym i wielowarstwowym świecie.

FAQ – często zadawane pytania

Czym są przekonania religijne?

Przekonania religijne to wewnętrzne przekonania lub przekonania światopoglądowe, które dotyczą istoty boskiej, sensu życia, moralności i innych aspektów związanych z religią. Są one często głęboko zakorzenione w kulturze i tradycji danej społeczności.

Jak zmienić przekonania religijne?

Zmiana przekonań religijnych jest złożonym procesem i może być różna dla każdej osoby. Niektóre sposoby, które mogą pomóc w zmianie przekonań religijnych, to zdobywanie nowej wiedzy na temat innych religii, otwarcie się na różne perspektywy, rozmowy z osobami o innych przekonaniach i osobiste doświadczenia.

Czy opinie innych osób są ważne przy zmianie przekonań religijnych?

Opinie innych osób mogą być cenne, ponieważ mogą dostarczyć różnych perspektyw i informacji na temat różnych religii. Jednak ostateczne przekonania religijne powinny być oparte na własnych poszukiwaniach, refleksjach i osobistych doświadczeniach.

Jakie są inne metody zdobywania wiedzy na temat przekonań religijnych?

Inne metody zdobywania wiedzy na temat przekonań religijnych to uczestnictwo w studiach religioznawczych, czytanie artykułów naukowych, uczestnictwo w debatach i dyskusjach dotyczących religii, a także korzystanie z wiarygodnych źródeł internetowych.

Jakie są najważniejsze aspekty przekonań religijnych?

Przekonania religijne mogą obejmować takie aspekty, jak wierzenia dotyczące Boga, życia po śmierci, moralności, etyki, obrzędów religijnych, modlitwy, wartości społecznych i innych kluczowych elementów związanych z religią.

Jakie są podstawowe funkcje przekonań religijnych?

Przekonania religijne mają wiele funkcji, takich jak zapewnienie poczucia sensu i celu życia, dostarczenie podstaw moralnych, budowanie tożsamości i przynależności społecznej, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, a także dostarczanie pocieszenia i nadziei.

Czy ocena przekonań religijnych podlega subiektywnym opinii?

Ocena przekonań religijnych często podlega subiektywnym opinii, ponieważ jest to kwestia indywidualnych przekonań i wartości. Jednak naukowe badania i analiza teologiczna mogą dostarczyć obiektywniejszej perspektywy i oceny na temat różnych aspektów przekonań religijnych.

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski