Każdy z nas posiada pewne przekonania. Przekonania, nazywane też paradygmatami, kształtują nasze postawy, myśli i zachowania. One ułatwiają nam podejmowanie decyzji. Dzięki nim wiemy co jest dobre a co złe. Potrafimy szybko odnaleźć się w różnych sytuacjach i okolicznościach. Części z nich jesteśmy świadomi, a z części – nie zdajemy sobie sprawy. Niektóre z nich są pozytywne, a inne negatywne. W niniejszym artykule zastanowimy się nad tym czym są przekonania i jaki wpływ mają na nasze życie.

Czym są przekonania?

Zacznijmy od próby określenia czym są przekonania (paradygmaty). Najogólniej rzecz biorąc możemy powiedzieć, że przekonania to są naszej indywidualne prawdy na różne sprawy (świat, ludzi, siebie samego). To taka nasza pewność odnośnie słuszności, bądź braku słuszności czegoś. Bardzo trafną analogią jest porównanie przekonań do okularów. Są one swego rodzaju okularami przez które patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość i ludzi, a także na nas samych (poczucie własnej wartości). W tym artykule będę je czasem nazywać paradygmatami.

Gdzie powstają?

Przekonania powstają w ciągu całego naszego życia. Nawet teraz, gdy czytasz ten artykuł zmieniają się Twoje osobiste paradygmaty. Być może do tej pory myślałeś, że nie mają one większego wpływu na ludzkie życie, albo – wręcz przeciwnie – byłeś przekonany, że mają one decydujący wpływ na to jak żyjemy i jak się zachowujemy. Być może miałeś pogląd, że przekonań nie da się zmienić, albo – na odwrót – że można je zmienić bardzo łatwo.

Rodzina – pierwsze miejsce powstawania przekonań

Gdy czytasz te słowa jesteś osobą dorosłą, ale warto wiedzieć o tym, że najbardziej intensywny proces powstawania przekonań ma miejsce, gdy jesteśmy dziećmi. A osobami, które mają potężny wpływ na na to jak widzimy świat, innych ludzi i samego siebie, są nasi rodzice, albo inne ważne dorosłe osoby. To właśnie rodzice mówią nam co jest dobre, a co złe. To rodzice objaśniają nam świat i rzeczywistość. To rodzice uczą nas „prawidłowego” zachowania przy stole, w przedszkolu, czy wobec starszych. Jako małe dzieci przyjmujemy bezkrytycznie to, co rodzice nam mówią, a przekonania, które wtedy zdobywamy są zwykle najgłębsze i najtrudniejsze do zmiany.

Szkoła – miejsce wzmacniania lub osłabiania naszych paradygmatów

Kolejne miejsce, w którym kształtują się nasze paradygmaty to szkoła. Tam właśnie niektóre z tych przekazanych nam przez rodziców umacniają się, a inne zostają osłabione. W szkole pojawiają się inne, oprócz rodziców, autorytety. Są nimi nasi rodzice i wychowawcy. To oni kontynuują uczenie nas co jest dobra, a co złe. To oni objaśniają nam świat i nastawiają nas na przyszłość. Potężną siłą szkoły jest nie tylko występowanie w niej autorytetów w postaci nauczycieli i wychowawców, ale także ogromny wpływ społeczny ze strony rówieśników. Inne dzieciaki mają mocny wpływ na to, jakie „okulary” zostają założone na nasz nos.

Religia  – potężne źródło osobistych paradygmatów

Oprócz rodziny oraz szkoły ogromy wpływ na nasze przekonania ma religia. I tan naprawdę nie ma znaczenia czy jesteśmy osobami wierzącymi w jakiegoś boga czy nie. Jeśli w naszym kręgu kulturowym istnieje jakaś dominująca religia to ona ma wpływ na nasze osobiste paradygmaty czy tego chcemy czy nie. Gdybyśmy porównali przekonania na temat różnych rzeczy ukształtowane w różnych częściach świata, w których panują różne religie, to okazałoby się, że przekonania ludzi (nawet nie religijnych) na te same tematy są zupełnie różne i że jest to mocno zależne od dominującej na danym terytorium religii.

Kultura – czyli jak społeczeństwo kształtuje nasze przekonania

Czwartym źródłem naszych jest ogólnie pojęta kultura. Przez kulturę rozumiem tutaj zbiór pewnych wartości, nastawień i praktyk ludzi. Tak pojęta kultura jest ukształtowana przez przekonania i ta właśnie kultura „sprzedaje” przekonania każdemu z nas. Ona daje nam pewne oczekiwane wzorce zachowań, myślenia, postępowania. Wykorzystuje przy tym ogromny nacisk społeczny (podobnie jak szkoła), a także religię, która w niektórych społecznościach jest czynnikiem dominującym.

Jak powstają przekonania?

Przekonania, które mamy w naszym życiu powstają jako połączenie tego wszystkiego co ma na nas wpływ, a więc tych czterech źródeł (rodzina, szkoła, religia i kultura), o których była mowa wyżej. Najmocniej zakorzenione przekonania to te, które były wzmacniane przez wszystkie te źródła. Przykładem takiego mocnego w naszej kulturze przekonania jest myśl, że matka jest najważniejsza. Ten społeczny dogmat jest nam wpajany od najmłodszych lat. Dzieci są uczone, że na matkę nie wolno podnosić głosu, a już – nie daj boże – ręki. W szkole bardzo uroczyście celebrowany jest dzień matki, a dzieciaki uczą się (nie tylko przy tej okazji) wierszyków i piosenek, które kluczową rolę matki w społeczeństwie. Do tego wszystkiego swoje trzy grosze dodaje kultura. Jeśli jesteśmy wychowani w kulturze chrześcijańskiej to jesteśmy uczeni czci do matek poprzez przykład relacji Jezusa z jego matką – Marią z Nazaretu. A kultura? A kultura wzmacnia o wszystko, na przykład przez stawianie matkom-polkom pomników, czy budowanie centrów zdrowia tegoż imienia. Gdy człowiek jest bombardowany ze wszystkich stron tego typu przekazem, staje się bezbronny i przyjmuje przekonanie, że matka jest najważniejsza.

Jednak nie tylko tak powstają przekonania. Są też przekonania, które nabywamy sami na podstawie naszego osobistego doświadczenia. Przykładowo, jeśli rodzice, albo inne ważne osoby, w dzieciństwie nie zdążyli nam powiedzieć, że osa może nas użądlić to – jako dzieci będziemy podchodzić do os z zaufaniem. Tak będzie do momentu, gdy nie zostaniemy przez nie użądleni i nie doświadczymy bólu z tym związanego. Ten bolesny moment będzie chwilą gdy powstanie w nas przekonanie, że osy są dla nas niebezpieczne i mogą nam sprawić ból. To przekonanie zostanie przez nas – najprawdopodobniej – rozszerzone na inne owady podobne do pszczół. Będziemy się obawiać użądlenia także przez pszczoły, szerszenie i trzmiele.

Jak je dzielimy?

Najogólniej rzecz biorąc przekonania dzielimy na pozytywne i negatywne, choć ja wolę podział na przekonania wspierające i niewspierające. Te pierwsze (wspierające) to takie, które pomagają nam w prowadzeniu takiego życia jakie chcemy prowadzić. Te drugie (niewspierające) to ich odwrotność. Te drugie przeszkadzają nam w życiu jakie chcemy powadzić.

O tym czy przekonania są pozytywne czy negatywne decydujemy my sami. I – uwaga, uwaga – ten osąd zależy od naszych przekonań! Poniżej podam przykładową listę przekonań negatywnych i pozytywnych. Zaznaczam jednak, że to jest moja lista, a więc nie musi to oznaczać, że zgadzasz się z takim podziałem i że ty też musisz dane przekonanie zaliczać do tej samej kategorii co ja.

Przekonania negatywne

Oto lista powszechnych paradygmatów negatywnych, czyli niewspierających:

 • nie wolno się wychylać;
 • starszy zawsze ma rację;
 • nie mogę sprawdzić przykrości rodzicom;
 • matka jest najważniejsza;
 • dla matki najważniejsze powinno być dziecko;
 • chłopaki nie płaczą;
 • facet nie powinien być miękki;
 • prawdziwy facet powinien być pewny siebie;
 • złość piękności szkodzi;
 • nie warto się starać i tak niż z tego nie będzie;
 • ludzie z natury są źli;
 • jeśli coś może się nie udać to na pewno się nie uda;
 • na odpoczynek trzeba sobie zasłużyć;
 • pieniądze szczęścia nie dają.

Przekonania pozytywne

Oto lista powszechnych paradygmatów pozytywnych, czyli wspierających:

 • moje zdanie ma znaczenie;
 • mogę robić to co dobre dla mnie i nie krzywdzi innych;
 • błędy się zdarzają, jeśli popełnię błąd to nie będzie to koniec świata;
 • nie muszę być idealny;
 • nie muszę wykonywać pracy w sposób perfekcyjny;
 • nie muszę zasługiwać na odpoczynek;
 • nie muszę zasługiwać na miłość;
 • jeśli ktoś mnie rani, mam prawo się bronić;
 • jeśli ktoś mnie notorycznie rani, mam prawo zerwać relację z taką osobą;
 • mam prawo dbać o swoje potrzeby;
 • moje potrzeby są przynajmniej tak samo ważne jak potrzeby innych;
 • jestem facetem i pozwalam sobie na łzy;
 • jestem kobietą i pozwalam sobie na złość.

Jak sprawdzić które przekonania są pozytywne, a które negatywne?

Wielu osobom w tym momencie może nasuwać się pytanie: czy jest jakiś sposób by sprawdzić które przekonania są pozytywne, a które negatywne. Zanim przedstawię narzędzie, które może nam w tym pomóc chcę powiedzieć o podstawowej zasadzie, którą możemy się kierować w ocenie przekonań.

Po efektach je poznacie

Ta zasada to badanie konsekwencji, jakie w naszym życiu wywołuje pielęgnowanie takiego, a nie innego przekonania. Jeśli – przykładowo – jakiś mężczyzna żywi przekonanie, że dorosłemu facetowi nie wypada płakać, bo przecież chłopaki nie płaczą, to warto zastanowić się nad konsekwencjami pielęgnowania takiego przekonania zarówno w swoim własnym życiu, jak i w życiu innych, podobnych osób. Mężczyźni, którzy nie pozwalają sobie na płacz mogą mieć tendencję do wpadania w depresję, uzależnienia (alkohol, seks, narkotyki, hazard), a nawet do samobójstwa. Jeśli jakiś mężczyzna badający swoje przekonania nie widzi tych negatywnych skutków u siebie, może sprawdzić jak takie przekonanie działa na innych, co mówią na ten temat eksperci, a także co mówią statystyki.

5 pytań Racjonalnej Terapii Zachowań

Oprócz takiej formy sprawdzania przekonań istnieje ciekawe narzędzie, które pozwala nam stwierdzić czy dane przekonanie jest dla nas wspierające czy niewspierające. To narzędzie pochodzi z Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ) i sprowadza się do zadania sobie (w kontekście badanego przekonania) pięciu następujących pytań:

 • Czy ta myśl pozwala mi chronić życie i zdrowie?
 • Czy ta myśl ułatwia mi osiągać bliższe i dalsze cele?
 • Czy ta myśl pozwala mi rozwiązywać konflikty, albo unikać ich powstawania?
 • Czy ta myśl pozwala mi się czuć tak, jak chcę się czuć?
 • Czy ta myśl jest oparta na faktach?

Jeśli na przynajmniej 3 pytania nasz odpowiedź brzmi „tak” wówczas przekonanie możemy zaliczyć do wspierających (zdrowych). Jeśli natomiast przynajmniej 3 razy udzieliliśmy odpowiedzi „nie” wówczas przekonanie jest niewspierające (niezdrowe).

W tym kontekście warto pamiętać jeszcze o dwóch ważnych sprawach. Po pierwsze, pozytywne paradygmaty jednej osoby, nie muszą być pozytywne dla innej (np. przekonanie „matka jest najważniejsza” może być wspierające dla dziecka, a może być bardzo niewspierające dla dorosłego mężczyzny, który zawarł związek małżeński). Po drugie – to że dzisiaj uznaję jakiś paradygmat za negatywne nie oznacza, że za jakiś czas to przekonanie nadal będzie dla mnie negatywne (np. przekonanie „dla matki dziecko powinno być najważniejsze” może być bardzo wspierające w przypadku mamy, która niedawno urodziła dziecko, a toksyczne dla tej samej matki, gdy jej „dziecko” jest już dorosłe).

Jak przekonania wpływają na nasze życie?

Przekonania, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mają ogromny wpływ na nasze życie, ponieważ kształtują nasze myślenie, postawy, emocje i zachowania. Oto, jak różne rodzaje przekonań wpływają na nas.

Wpływ paradygmatów pozytywnych

 • Wzmacniają samoocenę. Pozytywne przekonania o sobie i swoich zdolnościach sprawiają, że czujemy się pewni siebie i zmotywowani do podejmowania działań.
 • Promują optymizm. Wierzenie, że życie jest pełne możliwości i że będziemy w stanie sprostać wyzwaniom, prowadzi do optymistycznego podejścia do życia.
 • Ułatwiają osiągnięcie celów. Gdy wierzymy, że możemy osiągnąć to, co sobie założyliśmy, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania działań i wytrwałości w dążeniu do celów.
 • Poprawiają relacje. Pozytywne przekonania o innych ludziach przyczyniają się do budowania silnych więzi i zdrowszych relacji.

Wpływ paradygmatów negatywnych

 • Obniżają samoocenę. Negatywne przekonania o sobie prowadzą do niskiej samooceny, niepewności i braku wiary we własne zdolności.
 • Powodują pesymizm. Gdy wierzymy, że życie jest pełne przeciwności i trudności, może to prowadzić do pesymistycznej postawy i poczucia bezradności.
 • Utrudniają osiągnięcie celów, Negatywne przekonania o naszych zdolnościach utrudniają dążenie do celów, prowadząc do rezygnacji lub unikania podejmowania prób.
 • Negatywnie wpływają na relacje. Wierzenie, że inni ludzie są niegodni zaufania lub mają zły wpływ na nas, może prowadzić do izolacji, konfliktów i trudności w relacjach z innymi.

To, czy będziemy pielęgnować przekonania pozytywne i negatywne w dużej mierze zależy od nas. Bez wątpienia pozostaje fakt, że przekonania negatywne są kulą u nogi w naszym rozwoju osobistym, zawodowym czy społecznym. Mają też fatalny wpływ na poziom naszej inteligencji emocjonalnej.

Jakie są korzyści z zmiany naszych paradygmatów?

Zmiana przekonań negatywnych na pozytywne może przynieść wiele korzyści w różnych aspektach życia. Oto 10 korzyści wynikających z tego procesu:

 1. Wyższa samoocena. Pozytywne przekonania o sobie prowadzą do wzrostu pewności siebie, co z kolei wpływa na zdolność do podejmowania wyzwań i osiągania celów. Osoby z wyższą samooceną lepiej radzą sobie w życiu osobistym i zawodowym.
 2. Większy optymizm. Uwzględnianie pozytywnych aspektów życia sprawia, że jesteśmy bardziej optymistyczni i zdolni do widzenia szans w trudnych sytuacjach.
 3. Zdrowsze relacje. Pozytywne przekonania o sobie i o innych ludziach pomagają budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące więzi z bliskimi, przyjaciółmi i współpracownikami. To zdecydowanie pozytywnie przekłada się na nasz dobrostan (well-being).
 4. Większa motywacja. Wierząc w swoje zdolności i możliwości, jesteśmy bardziej zmotywowani do działania i dążenia do celów. Mamy więcej energii do działania i nie poddajemy się gdy wystąpią pierwsze trudności.
 5. Poprawa zdrowia psychicznego. Ograniczenie liczby negatywnych osobistych paradygmatów może prowadzić do zmniejszenia lęku, stresu i objawów depresji, co przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne. Można – w dużym uproszczeniu – powiedzieć, że zmiana przekonań negatywnych na pozytywne jest jednym z czynników przeciwdziałających depresji.
 6. Wyższa wydajność. Pozytywne przekonania zwiększają naszą wydajność, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, co prowadzi do lepszych rezultatów i osiągnięć. To zaś przekłada się na nasze zarobki i poziom życia materialnego.
 7. Lepsze zdolności radzenia sobie ze stresem. Pozytywne przekonania sprawiają, że łatwiej jest radzić sobie ze stresem, ponieważ uczymy się konstruktywnie podchodzić do problemów i przeciwności.
 8. Silniejsza odporność emocjonalna. Osoby z pozytywnymi paradygmatami osobistymi są bardziej odpornie na trudności emocjonalne, szybciej się regenerują i radzą sobie z trudnych sytuacjach. Przez swoje myślenie potrafią wpływać na swój stan emocjonalny.
 9. Większe poczucie spełnienia. Pozytywne przekonania prowadzą do większego poczucia spełnienia, ponieważ skupiamy się na osiągnięciach, sukcesach i pozytywnych aspektach życia. Wiemy, że potknięcia, błędy i porażki się zdarzają, ale potrafimy się z nich podnieść i wyciągać wspierające wnioski.
 10. Poprawa jakości życia. Ogólnie rzecz biorąc, zmiana negatywnych przekonań na pozytywne wpływa na poprawę jakości życia, ponieważ przekłada się na lepsze zdrowie, lepsze relacje, większe poczucie spełnienia i szczęście. To wszystko zaś czyni nasze życie lepszym, pełniejszym i bardziej szczęśliwym.

Praca nad przekonaniami i zastąpienie negatywnych myśli pozytywnymi może wymagać czasu i wysiłku, ale korzyści płynące z tego procesu są ogromne i mają trwały wpływ na różne aspekty życia.

Jak samodzielnie pracować nad zmianą przekonań?

Zmiana negatywnych paradygmatów na pozytywne jest możliwa, choć może wymagać czasu i wysiłku. Oto 5 sposobów, które mogą pomóc w tym procesie i których możemy używać we własnym zakresie:

 1. Otaczanie się pozytywnymi ludźmi. Ludzie, z którymi spędzamy czas, mają wpływ na nasz sposób myślenia. Otaczając się pozytywnymi, wspierającymi osobami, możemy nauczyć się bardziej optymistycznego podejścia do życia i zastąpić negatywne przekonania pozytywnymi.
 2. Praktykowanie afirmacji. Afirmacje to pozytywne oświadczenia, które mają na celu zastąpienie negatywnych przekonań. Regularne powtarzanie afirmacji może pomóc wzmocnić pozytywne przekonania i zmienić sposób myślenia.
 3. Dziennik wdzięczności. Pisanie dziennika wdzięczności może pomóc w skupieniu się na pozytywnych aspektach życia. Notując codziennie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, uczymy się dostrzegać dobro w naszym życiu i zmieniać perspektywę.
 4. Uważność (mindfulness). Praktykowanie uważności może pomóc zidentyfikować negatywne myśli i przekonania, które wpływają na nasze życie. Ucząc się obserwować swoje myśli bez oceny, możemy zacząć zauważać wzorce i zastępować negatywne przekonania pozytywnymi.
 5. Wizualizacja. Wizualizacja to technika, która polega na wyobrażaniu sobie siebie w pozytywnych sytuacjach, odnoszącego sukcesy i radzącego sobie z trudnościami. Wizualizując pozytywne scenariusze, przekształcamy nasze przekonania i uczymy się dostrzegać możliwości oraz potencjał, jaki w sobie nosimy.

Jacy specjaliści mogą pomóc?

Zmiana przekonań niewspierających we wspierające może wymagać skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Bardzo dobrze sprawdzają się tu specjaliści zajmujący się coachingiem, psychoterapią, a także rozwojem osobistym.

Life coach a zmiana przekonań

Life coaching to proces, który ma na celu pomóc osobie w osiągnięciu jej celów, poprzez rozwijanie umiejętności, odkrywanie własnych zasobów oraz zmianę przekonań. Coach to profesjonalista, który wspiera klienta w tym procesie, pomagając mu zidentyfikować i wyeliminować przeszkody, takie jak negatywne przekonania czy lęki.

W trakcie sesji coachingowych (czy to w gabinecie czy online), coach stosuje różne techniki, które pomagają klientowi lepiej zrozumieć swoje myśli, uczucia i zachowania. Celem jest zwiększenie samoświadomości, podnoszenie kompetencji oraz umocnienie pozytywnych przekonań. Coach może pomóc w identyfikacji negatywnych przekonań, które utrudniają osiągnięcie celów i wsparcie w procesie ich zmiany.

Psychoterapeuta  a zmiana przekonań

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) to jedna z form psychoterapii, która opiera się na założeniu, że sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze uczucia i zachowania. CBT koncentruje się na identyfikacji i zmianie negatywnych przekonań, które prowadzą do niezdrowych zachowań lub zaburzeń emocjonalnych.

W trakcie terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta i pacjent wspólnie analizują negatywne przekonania, które mogą prowadzić do problemów, takich jak lęk, depresja czy zaburzenia odżywiania. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć związki między myślami, uczuciami i zachowaniami oraz uczy technik, które pozwalają na zmianę negatywnych przekonań.

Szkolenia z rozwoju osobistego a zmiana przekonań

Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego to propozycja dla osób, które chcą pracować nad swoimi przekonaniami, rozwijać się i doskonalić w różnych dziedzinach życia. Mogą one dotyczyć szerokiej gamy tematów, takich jak komunikacja, zarządzanie stresem, asertywność, umiejętność podejmowania decyzji czy budowanie pewności siebie.

Na szkoleniach dotyczących rozwoju osobistego uczestnicy uczą się różnych technik i narzędzi, które pomagają im zrozumieć swoje przekonania, emocje i zachowania oraz wprowadzać pozytywne zmiany w życiu. Są one prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy często mają wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki czy nauk społecznych.

Pracując nad zmianą przekonań warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jest to szczególnie przydatne nie tylko w procesie dokonywania zmiany, ale także przy identyfikacji niewspierających przekonań. Bywa, że w czasie jednej sesji coachingu coach wychwyci i pokaże nam kilka negatywnych przekonań, których sobie wcześniej nie uświadamialiśmy i których nie bylibyśmy w stanie zauważyć, gdyby nie jego pomoc.

Przekonania są schematami myślenia o tym, co jest dla nas ważne, co jest dobre, a co złe. Przekonania wpływają na nasze postawy, myśli, zachowania i emocje. Możemy zmieniać nasze przekonania poprzez kształtowanie samoświadomości w tym zakresie, używanie technik do samodzielnego wykorzystania, albo korzystając z pomocy profesjonalistów takich jak coache, psychoterapeuci czy trenerzy rozwoju osobistego.

FAQ czyli często zadawane pytania

Czy można całkowicie pozbyć się negatywnych przekonań?

Nie ma sposobu, aby całkowicie pozbyć się negatywnych przekonań. Możemy jednak nauczyć się kontrolować nasze przekonania i zastępować je bardziej pozytywnymi. Rozpoczęcie pracy nad budowaniem świadomości swoich przekonań może pomóc w tym, abyśmy ciągu dalszego życia umieli zauważać niewspierające przekonania i przepracowywać je.

Jak długo zajmuje zmiana przekonań?

Zmiana przekonań może zajmować różny czas w zależności od indywidualnych okoliczności. Niektóre przekonania jesteśmy w stanie zmienić w ciągu jednej chwili. Zmiana innych może zająć nam tygodnie, albo miesiące. Przyśpieszeniem tego procesu może być korzystanie z pomocy profesjonalistów (coachów, terapeutów, czy trenerów rozwoju osobistego).

Czy zmiana przekonań jest trudna?

Zmiana przekonań może być trudna, ponieważ wymaga ona wysiłku i czasu. Jednak, jeśli jesteśmy zdeterminowani, aby zmienić nasze przekonania, to jest to możliwe. W przypadku niektórych przekonań najtrudniejsze może być ich odkrycie, dlatego warto w tym procesie korzystać z pomocy ekspertów.

Czy istnieją techniki pomagające w zmianie przekonań?

Tak, istnieją różne techniki, które mogą pomóc w zmianie przekonań, takie jak medytacja, afirmacje, wizualizacje, coaching i terapia poznawczo-behawioralna. Ważne jest, aby znaleźć technikę, która działa dla nas indywidualnie.

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski