Zrozumienie własnego szefa może wydawać się trudnym zadaniem, ale dzięki modelowi DISC, staje się to o wiele łatwiejsze. Model DISC, opracowany na podstawie teorii Williama Marstona, klasyfikuje style zachowań ludzi do czterech głównych typów: Dominujący, Inicjatywny, Stabilny oraz Krytyczno-analityczny. Każdy z tych typów reprezentuje inne podejście do komunikacji, podejmowania decyzji, oraz zarządzania konfliktami. W tym artykule przyjrzymy się, jak rozpoznać, którym z tych typów jest Twój szef, oraz jak najlepiej dostosować do tego swoje metody komunikacji i współpracy, by tworzyć harmonijną i efektywną relację zawodową. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdym z typów i o tym, jak możesz wykorzystać tę wiedzę na co dzień w pracy.

Kluczowe wnioski

 • Model DISC identyfikuje cztery główne typy osobowości: Dominujący, Inicjatywny, Stabilny, Krytyczno-analityczny. Każdy z nich ma specyficzne cechy i preferencje komunikacyjne, które wpływają na ich sposób zarządzania i podejmowania decyzji.
 • Zrozumienie, który typ (kolor) osobowości reprezentuje szef, pozwala na lepsze dostosowanie metod komunikacji i współpracy, co zwiększa efektywność i harmonię w relacjach zawodowych.
 • Każdy z kolorów osobowości DISC ma różne podejście do zarządzania konfliktami i stresami. Dostosowanie stylu komunikacji do potrzeb szefa może przyczynić się do lepszego rozwiązywania problemów i unikania nieporozumień.
 • Zrozumienie stylu behawioralnego szefa może znacząco poprawić współpracę, zwiększając ogólną efektywność działania zespołu poprzez lepsze zrozumienie oczekiwań i motywacji szefa.
 • Model DISC oferuje możliwość głębszego zrozumienia nie tylko szefa, ale także siebie, co prowadzi do lepszego rozwoju osobistego i zawodowego. Regularne szkolenia i testy DISC mogą pomóc w dalszym rozwijaniu tych umiejętności.

Podstawy modelu DISC

Definicja i historia modelu DISC

Model DISC to narzędzie do analizy zachowań i preferencji komunikacyjnych, które zostało opracowane w oparciu o teorię emocji Williama Marstona. Marston, psycholog i twórca koncepcji DISC, zauważył, że ludzie wykazują różnorodne i przewidywalne wzorce zachowań, które można sklasyfikować do czterech głównych kategorii.

Opis czterech typów osobowości

Model DISC dzieli typy osobowości na cztery główne kategorie, które charakteryzują się specyficznymi cechami i sposobami reagowania na otoczenie:

 • Dominujący (D): Osoby o profilu Dominującym są zazwyczaj bardzo skoncentrowane na celach i wynikach. Są asertywne, konkurencyjne i szybko podejmują decyzje. Dążą do kontroli i wywierania wpływu na swoje otoczenie, często wykazując wysoki poziom pewności siebie i proaktywność.
 • Inicjatywny (I): Typ Inicjatywny charakteryzuje się wysokim poziomem energii i optymizmu. Osoby te są entuzjastyczne, towarzyskie i skłonne do nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Lubią być w centrum uwagi i często działają jako motywatorzy w swoich grupach.
 • Stabilny (S): Osoby o profilu Stabilnym są spokojne, niezawodne i bardzo wspierające. Cenią harmonię w relacjach i unikają konfliktów. Są lojalne, zaufane i cierpliwe, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w roli mediatorów i opiekunów.
 • Krytyczno-analityczny (C): Typ Krytyczno-analityczny jest zorientowany na detale i analizę. Osoby te są dokładne, metodyczne i bardzo skrupulatne. Cechuje je systematyczne podejście do zadań oraz preferencja do pracy w stabilnych i kontrolowanych warunkach.

Rozumienie tych czterech głównych typów osobowości w kontekście modelu DISC pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych, co jest kluczowe w budowaniu efektywnych relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Charakterystyka czterech kolorów DISC

Dominujący (D) czyli Czerwony – cechy, motywacje, zachowania

Cechy: Osoby o profilu Dominującym są zdecydowane, bezpośrednie i skoncentrowane na osiąganiu wyników. Charakteryzują się wysoką energią do działania i chęcią do podejmowania ryzyka.

Motywacje: Dominujący są motywowani przez wyzwania, mocną konkurencję i możliwość wywierania wpływu. Cenią sobie autonomię w podejmowaniu decyzji i preferują szybkie tempo pracy.

Zachowania: Typ Dominujący często dominuje w dyskusjach, jest bezpośredni w komunikacji i może wydawać się niewrażliwy na potrzeby innych. W sytuacjach zawodowych często podejmują inicjatywę i są bardzo skuteczni w osiąganiu wyznaczonych celów.

Inicjatywny (I) czyli Żółty – cechy, motywacje, zachowania

Cechy: Typ Inicjatywny jest pełen entuzjazmu, energii, i posiada silne zdolności interpersonalne. Osoby te są zwykle bardzo ekspresyjne emocjonalnie i łatwo nawiązują nowe kontakty.

Motywacje: Są one motywowane przez uznanie społeczne, aprobatę i możliwości działania w grupach. Lubią, gdy mogą wyrażać siebie i swoje pomysły, ciesząc się z tego uznania.

Zachowania: Osoby o profilu Inicjatywnym są optymistami, które często działają jako dusza towarzystwa. Potrafią inspirować innych i motywować do działania, choć czasem mogą mieć problem z koncentracją na długoterminowych projektach.

Stabilny (S) czyli Zielony – cechy, motywacje, zachowania

Cechy: Typ Stabilny charakteryzuje się cierpliwością, spokojem i niezawodnością. Są to osoby lojalne, które cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność.

Motywacje: Motywowane są przez potrzebę harmonii, stabilnych relacji i unikania konfliktów. Cenią współpracę i wspieranie innych.

Zachowania: Typ Stabilny jest bardzo wspierający i pomocny. W pracy zespołowej są niezastąpione, oferując wsparcie i stabilność, jednak mogą mieć trudności z adaptacją do szybkich zmian czy podejmowaniem spontanicznych decyzji.

Krytyczno-analityczny (C) czyli Niebieski – cechy, motywacje, zachowania

Cechy: Osoby o profilu Krytyczno-analitycznym są dokładne, metodyczne i bardzo zorientowane na szczegóły. Cechuje je silna potrzeba kontroli nad otoczeniem i procesami.

Motywacje: Są one motywowane przez dostęp do informacji, możliwość dokładnej analizy i pracy zgodnie z ustanowionymi procedurami. Cenią sobie precyzję i przewidywalność.

Zachowania: Typ Krytyczno-analityczny jest bardzo skrupulatny i systematyczny, co może być postrzegane jako niechęć do ryzyka czy nadmierne skupienie na detalach. Są to doskonali planiści i analitycy, choć ich potrzeba perfekcji może prowadzić do przeciążenia pracą.

Rozumienie tych różnic w zachowaniach może znacząco poprawić sposób komunikacji i współpracy z szefem, pomagając lepiej zrozumieć jego oczekiwania i preferowany sposób zarządzania.

Rozpoznawanie stylów DISC w zachowaniach szefa

Jakie sygnały mogą wskazywać na poszczególne typy DISC

 • Dominujący (D): Szef Czerwony często wykazuje pewność siebie w swoich decyzjach i komunikacji. Można go zauważyć jako pierwszego, który podejmuje inicjatywę, stawia wymagania i nie boi się konfrontacji. Charakterystyczne dla niego jest wydawanie poleceń oraz skupianie się na wynikach i osiąganiu celów.
 • Inicjatywny (I): Szefowie Żółci zazwyczaj są bardzo ekspresyjni, mają bogatą mimikę i gestykulację. Są otwarci, łatwo nawiązują kontakty i często stają się centrum uwagi. Preferują luźne podejście do formalności, często motywują zespoły swoim entuzjazmem i optymizmem.
 • Stabilny (S): Szefowie Zieloni są zazwyczaj bardziej powściągliwi i cenią spokój. Ich biuro i sposób organizacji pracy są zazwyczaj systematyczne i uporządkowane. Są bardzo wsparciem dla swoich pracowników, cenią stabilność i lojalność, unikają nagłych zmian oraz konfliktów.
 • Krytyczno-analityczny (C): Szefów Niebieskich można rozpoznać po ich skupieniu na szczegółach, procedurach i regułach. Mają tendencję do zadawania wielu szczegółowych pytań, potrzebują czasu na podjęcie decyzji i wolą pracować w spokojnym, kontrolowanym środowisku. Cenią dokładność i mogą być krytyczni wobec pracy, która nie spełnia ich wysokich standardów.

Przykłady zachowań szefów i ich powiązanie z typami DISC

 • Dominujący (D): Szef, który w sytuacji kryzysowej natychmiast przejmuje kontrolę, wydaje precyzyjne i konkretne polecenia, a jego głównym celem jest szybkie rozwiązanie problemu i osiągnięcie celu.
 • Inicjatywny (I): Szef, który rozpoczyna dzień od energetycznego powitania, entuzjastycznie omawia nowe pomysły na spotkaniach i często organizuje imprezy integracyjne, by motywować zespół.
 • Stabilny (S): Szef, który zawsze ma otwarte drzwi, jest gotowy wysłuchać problemów pracowników, bardzo dba o dobre relacje w zespole i stara się zapewnić pracownikom komfortowe warunki pracy.
 • Krytyczno-analityczny (C): Szef, który wymaga od pracowników terminowego dostarczania szczegółowych raportów, skrupulatnie analizuje każdy projekt przed zatwierdzeniem i nie toleruje błędów czy nieścisłości.

Zrozumienie tych sygnałów i zachowań może pomóc w lepszym dostosowaniu się do oczekiwań szefa oraz w bardziej efektywnej i satysfakcjonującej współpracy.

Zastosowanie wiedzy o modelu DISC w pracy

Jak dostosować swoje zachowanie do stylu szefa

 • Wobec Czerwonego czyli Dominującego (D): Bądź konkret(y), zwięzł(y) i skupion(y) na celach. Dominujący cenią szybkość działania i bezpośredniość. Unikaj niepotrzebnych detalów w komunikacji i koncentruj się na rezultatach oraz rozwiązaniach problemów.

 

 • Wobec Żółtego czyli Inicjatywnego (I): Pokazuj entuzjazm i otwartość na nowe pomysły. Inicjatywni lubią dynamiczne, pełne energii podejście. Możesz również częściej wyrażać uznanie dla ich pomysłów oraz inicjować rozmowy na niezwiązane bezpośrednio z pracą tematy, które pomogą zbudować pozytywną relację.
 • Wobec Zielonego czyli Stabilnego (S): Pracuj nad budowaniem zaufania i stabilnych relacji. Bądź cierpliw(y) i wsparciow(y). Stabilni cenią sobie lojalność i ciągłość, więc regularne, spokojne aktualizacje postępu w projektach mogą być dla nich wartościowe.
 • Wobec Niebieskiego czyli Krytyczno-analitycznego (C): Dostarczaj dokładne, szczegółowe i dobrze udokumentowane raporty. Krytyczno-analityczni cenią sobie precyzję i logiczne myślenie. Upewnij się, że Twoje komunikaty są dobrze przemyślane i oparte na danych.

Korzyści płynące z dostosowania komunikacji i współpracy

Efektywniejsza komunikacja: Zrozumienie, jak różne typy osobowości preferują otrzymywać informacje, może znacząco poprawić komunikację i zrozumienie między Tobą a Twoim szefem.

Lepsze zarządzanie konfliktami: Wiedza o preferencjach behawioralnych pozwala przewidywać potencjalne źródła napięć i prewencyjnie je adresować, co prowadzi do zdrowszego środowiska pracy.

Większe zadowolenie z pracy: Dostosowanie się do stylu zarządzania szefa może prowadzić do większego zadowolenia i zaangażowania w pracy, co przekłada się na lepsze wyniki i osobiste poczucie spełnienia.

Skuteczniejsze osiąganie celów: Zrozumienie, jakie motywacje kierują Twoim szefem, pozwala lepiej dostosować strategie pracy tak, aby wspierać osiąganie wspólnych celów.

Korzystając z tych wskazówek, można nie tylko zwiększyć swoją efektywność w pracy, ale również przyczynić się do tworzenia bardziej pozytywnej i produktywnej atmosfery w zespole.

Porady dla pracowników w kontekście różnych stylów DISC

Jak najlepiej współpracować z szefem Czerwonym czyli D

Bądź skuteczny i efektywny: Skupiaj się na rezultatach i bądź proaktywny w działaniu. Dominujący szefowie cenią sobie osoby, które mogą szybko osiągać cele.

Komunikuj się jasno i zwięźle: Unikaj zbędnych informacji, dostarczaj konkretne fakty i rozwiązania.

Zachowaj pewność siebie: Dominujący szefowie szanują pracowników, którzy wyrażają swoje opinie stanowczo i z pewnością siebie.

Jak najlepiej współpracować z szefem Żółtym czyli I

Wspieraj ich entuzjazm: Bądź otwarty na nowe pomysły i angażuj się w ich inicjatywy z pozytywnym nastawieniem.

Utrzymuj energetyczną atmosferę: Dziel się swoją energią i entuzjazmem, który sprzyja twórczemu i inspirującemu środowisku pracy.

Buduj relacje: Wspieraj budowanie sieci kontaktów oraz wspólne spędzanie czasu, co jest dla nich ważne.

Jak najlepiej współpracować z szefem Zielonym czyli S

Buduj zaufanie: Bądź konsekwentny w swoich działaniach i lojalny wobec swojego szefa.

Unikaj konfliktów: Staraj się rozwiązywać konflikty w sposób dyplomatyczny i spokojny, co jest zgodne z ich preferencjami.

Bądź wsparciem: Oferuj pomoc i wsparcie, pokazując, że można na Tobie polegać w każdej sytuacji.

Jak najlepiej współpracować z szefem Niebieskim czyli C

Skup się na szczegółach: Dokładność i szczegółowość są kluczowe, więc zawsze dokładnie sprawdzaj swoją pracę przed przedstawieniem jej szefowi.

Przygotuj się na pytania: Bądź gotowy odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące Twojej pracy, ponieważ Krytyczno-analityczni szefowie chcą zrozumieć każdy aspekt projektu.

Doceniaj procedury: Podkreślaj, jak ważne jest przestrzeganie ustalonych procedur i reguł, co jest dla nich ważne w zapewnieniu wysokiej jakości wyników.

Zastosowanie się do tych porad pomoże Ci nie tylko lepiej współpracować z Twoim szefem, ale także przyczyni się do tworzenia bardziej harmonijnej i produktywnej atmosfery w miejscu pracy. Adaptując swoje podejście do preferencji i stylu komunikacji szefa, zwiększasz swoje szanse na sukces zawodowy i osobiste zadowolenie z pracy.

Podsumowanie

Zrozumienie własnego szefa może być znacznie ułatwione dzięki modelowi DISC, który klasyfikuje style zachowań ludzi do czterech głównych typów: Dominujący, Inicjatywny, Stabilny oraz Krytyczno-analityczny. Każdy z tych typów charakteryzuje się innym podejściem do komunikacji, podejmowania decyzji i zarządzania konfliktami. Rozpoznanie, który z tych typów reprezentuje Twój szef, umożliwi dostosowanie metod komunikacji i współpracy, co może przyczynić się do tworzenia bardziej harmonijnych i efektywnych relacji zawodowych.

W kontekście tych informacji zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy o modelu DISC oraz jego zastosowaniu w praktyce. Oferujemy kompleksowe szkolenia oraz możliwość zakupu szczegółowego testu DISC, który, wraz z profesjonalnym omówieniem przez doświadczonego konsultanta online, pomoże jeszcze lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniami i preferencjami, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Chcesz porozmawiać o wykorzystaniu modelu DISC persolog w Twojej firmie? Zarezerwuj spotkanie online

Chcesz zorganizować w swojej firmie/zespole szkolenie z wykorzystaniem modelu DISC lub DISK persolog? Zapraszamy do omówienia spotkania online, by porozmawiać o tym czego oczekujesz.

Spotkanie online w szkolenia lub coachingu DISC persolog Wiktor Tokarski

Chcesz sprawdzić swój indywidualny profil osobowości DISK persolog? Kup test z omówieniem online przez certyfikowanego konsultanta.

Kup test DISC persolog Wiktor Tokarski

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest model DISC?

Model DISC to narzędzie psychometryczne, które klasyfikuje zachowania ludzi na podstawie czterech głównych typów osobowości: Dominujący, Inicjatywny, Stabilny i Krytyczno-analityczny. Każdy typ opisuje różne podejście do pracy, komunikacji i podejmowania decyzji.

Jak mogę zidentyfikować, który typ DISC reprezentuje mój szef?

Można to osiągnąć poprzez obserwację zachowań, stylu komunikacji i podejścia do rozwiązywania problemów. Testy DISC, które można przeprowadzić online lub za pośrednictwem konsultanta, również dostarczają dokładnych informacji na ten temat.

Jakie są korzyści ze stosowania modelu DISC w miejscu pracy?

Korzyści obejmują lepsze zrozumienie dynamiki zespołowej, efektywniejszą komunikację, poprawę współpracy między pracownikami, a także skuteczniejsze zarządzanie konfliktami i budowanie relacji.

Czy model DISC jest przydatny tylko w relacjach z szefem?

Nie, model DISC jest uniwersalnym narzędziem, które może być wykorzystywane do poprawy wszelkiego rodzaju relacji interpersonalnych, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Jak mogę wykorzystać wiedzę o modelu DISC do poprawy mojej kariery?

Rozumienie własnego typu osobowości DISC i innych może pomóc w lepszym dostosowaniu strategii komunikacji, rozwijaniu liderstwa, negocjacjach i zarządzaniu czasem, co z kolei wpływa na efektywność zawodową i osobistą satysfakcję.

Gdzie mogę znaleźć szkolenia lub konsultacje dotyczące modelu DISC?

Szkolenia i konsultacje można znaleźć poprzez wyszukiwanie certyfikowanych trenerów i konsultantów DISC online, uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez firmy szkoleniowe lub kontaktując się z lokalnymi centrami rozwoju zawodowego, które często oferują kursy związane z DISC.