Opis

Komunikacja interpersonalna jest sprawą kluczową zarówno w wielkich i małych przedsiębiorstwach. Wpływa pozytywnie zarówno na relacje w zespole pracowników, jak i kontakty biznesowe. Rozwijanie tej kompetencji jest sprawą fundamentalną zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Osoby komunikujące się w efektywny sposób budują morale zespołu, zacieśniają więzi ze swoimi klientami oraz znacząco podnoszą wyniki sprzedażowe swojej firmy.

Grupa docelowa i wyjściowy poziom kompetencji

Szkolenie „Efektywna komunikacja” dedykowane jest dla przedsiębiorców, sprzedawców, menadżerów oraz liderów chcących podnieść poziom kompetencji komunikacyjnych w kontaktach zarówno z pracownikami jak i klientami.

Aby szkolenie było maksymalnie efektywne rekomendujemy grupę 10-14 osób. Umożliwi to indywidualne podejście trenerów do uczestników i zdobywanie przez nich umiejętności w sposób praktyczny.

Cel szkolenia

 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Trening uważności słuchania
 • Udoskonalenie komunikacji wśród pracowników
 • Wdrożenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Określenie przez uczestników silnych stron w zakresie komunikacji oraz obszarów do rozwoju

Struktura szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest na jeden dzień i obejmować będzie 6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin dydaktycznych. Składać się będzie z półtorej godzinnych bloków zajęć, dwóch przerw po 15 minut oraz jednej trwającej 45 minut.  Teoria w formie mini wykładów przeplatana będzie zróżnicowanymi ćwiczeniami. Warsztaty skoncentrowane są zarówno na pracy własnej jak i grupowej uczestników. Daje to rzeczywiste, praktyczne doświadczenie umiejętności komunikacyjnych w odniesieniu zarówno do codziennej pracy jak i życia osobistego.

Metodologa zajęć

 • Mini wykłady
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • Filmiki
 • Ćwiczenia indywidualne i w podgrupach
 • Trening werbalny
 • Testy
 • Case study

Przewidywana zmiana następująca po szkoleniu

 • Zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej w komunikacji
 • Posługiwanie się konstruktywną informacją zwrotną
 • Zwiększenie poziomu świadomości znaczenia komunikacji
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji jak i w relacjach z klientami
 • Znajomość silnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie komunikacji
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji

Ewaluacja

Po szkoleniu badamy poziom zdobytej wiedzy i umiejętności oraz poziom satysfakcji. Trenerzy prowadzący przygotowują raport dla Państwa i – w razie potrzeby – odpowiedzą na pytania. Zasugerują też obszary do dalszego rozwoju, proponując dedykowane szkolenia oraz indywidualną lub grupową pracę z coachami.

Logistyka

 • Liczba osób objętych szkoleniem: od 10 do 14.
 • Czas realizacji szkolenia: 1 dzień (termin do ustalenia).
 • Agenda: od 9.00 do 16.15 lub od 10.00 do 17.15 (w tym dwie przerwy kawowe po 15 minut i przerwa obiadowa – 45 minut)
 • Miejsce szkolenia: do ustalenia

Program szkolenia

Godzina Moduły/tematy
10.00-11.30 Zagadnienia wprowadzające

 • Poznajmy się
 • Jak chcemy pracować? Kontrakt grupowy
 • Jakie są moje oczekiwania?

MODUŁ I – Komunikacja interpersonalna

 • Czym jest komunikacja? Schemat komunikacji
 • Zakłócenia komunikacji
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 MODUŁ I – Komunikacja interpersonalna cd.

 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna (parafrazowanie, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie)
 • Trójkąt bermudzki komunikacji
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 MODUŁ II – Style społeczne/style komunikacji

 • Style społeczne/style komunikacji. Test
 • Style społeczne/style komunikacji. Omówienie
 • Jak komunikować się z poszczególnymi stylami?

MODUŁ III – Psychologiczny model komunikacji międzyosobowej

 • Kwadrat komunikacyjny Friedmana Schulza Von Thuna. Wstęp
 • Kwadrat komunikacyjny. Test
 • Kwadrat komunikacyjny. Cztery tuby/cztery uszy
 • Kwadrat komunikacyjny. Ćwiczenia
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 MODUŁ IV – Feedback. Informacja zwrotna

 • Jednominutowa pochwała. Schemat gratulowania
 • Podziel się swoim sukcesem! Ćwiczenie
 • Komunikat „JA”. Omówienie i ćwiczenia
 • Nadawanie i przyjmowanie feedbacku. Zasady

Zakończenie i ewaluacja szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pożegnanie

Uwagi

 1. Cena nie zawiera opłat za salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad.
 2. Przed zakupieniem szkolenia proszę o kontakt telefoniczny celem ustalenie dogodnego dla Państwa firmy terminu (Wiktor Tokarski, tel. +48 530 535 539).
 3. Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania programu szkolenia do potrzeb firmy.