Bycie menedżerem nie jest łatwe, a o błędy menedżerów nietrudno. W tym artykule przedstawimy 12 najczęstszych błędów menedżerów. Zapoznanie się z nimi pozwoli każdemu menedżerowi zdać sobie sprawę z tego czy aby nie popełnia któregoś z tych błędów. Przy każdym z błędów podajemy też wskazówki jak ich unikać.

Spis treści

1. Błędy menedżerów: mikrozarządzanie

Czym jest mikrozarządzanie?

Mikrozarządzanie polega na zbyt intensywnym kontrolowaniu pracy zespołu, co często prowadzi do przeciążenia menedżera i demotywacji pracowników. Menedżer uprawiający mikrozarządzanie chce mieć wpływ na każdą, nawet najdrobniejszą decyzję pracownika. Zamiast tego, warto skupić się na celach oraz zadaniach, które mają zostać wykonane i pozwolić pracownikom wykorzystać ich potencjał

Jak unikać mikrozarządzania?

 • ustal cele dla zespołu i oczekiwania względem niego;
 • zaufaj swoim pracownikom, ich wiedzy i kompetencjom;
 • skup się na efektach pracy, a nie na procesie jej realizacji;
 • zachęcaj do samodzielnego rozwiązywania problemów.

2. Błędy menedżerów: dyrektywne zarządzanie

Czym jest dyrektywne zarządzanie?

Dyrektywne zarządzanie to podejście, w którym menedżer narzuca swoje rozwiązania i sposób pracy, nie pozwalając na wpływ i inicjatywę pracowników. Zarządzanie dyrektywne często jest łączone z mikrozarządzaniem. Przynosi ono więcej szkody niż pożytku, choć menedżerowi daje poczucie pełnego wpływu na sytuację.

Jak unikać dyrektywnego zarządzania?

 • wspieraj kreatywność i innowacyjność;
 • zachęcaj do współpracy w zespole;
 • słuchaj opinii i sugestii pracowników;
 • zadawaj pracownikom pytania i licz się z ich sugestiami.

3. Błędy menedżerów: zarządzanie niedopasowane do typów osobowości DISK

Co to są typy osobowości DISK?

DISK to model, który opisuje cztery główne typy osobowości: Dominujący, Inicjatywny, Stały i Krytyczno-analityczny (zwany też korygującym). Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, a menedżer powinien dostosowywać swój styl zarządzania do potrzeb każdego z nich.

Jak dostosować zarządzanie do typów osobowości DISC?

 • poznaj swoje typy osobowości w zespole (jest wiele szkoleń dotyczących tej typologii, np. „Persolog w akcji”);
 • dostosuj komunikację i podejście do potrzeb każdego z typów osobowości (pamiętaj, że inne potrzeby komunikacyjne mają osoby Dominujące, inne osoby Inicjatywne, inne Stali, a inne osoby o profilu Korygującym);
 • pracownicy o różnych typach osobowości DISK mają też różne potrzeby w zakresie sposobu wykonywania pracy, czy choćby delegowania im zadań;
 • poznaj i wykorzystaj mocne strony każdego z członków zespołu (Dominanta, Inicjatywnego, Stałego i Korygującego)
 • uświadamiaj sobie swoje preferencje, ale unikaj narzucania swojego stylu innym osobom w Twoim zespole.

4. Błędy menedżerów: brak delegowania zadań albo delegowanie rzadkie

Dlaczego delegowanie zadań jest ważne?

Delegowanie zadań pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów zespołu oraz uniknięcie przeciążenia menedżera. Poprzez odpowiednie przydzielenie obowiązków, menedżer może skupić się na swoich kluczowych zadaniach i strategii, a pracownicy mają okazję, aby rozwijać swoje kompetencje i uczyć się nowych rzeczy.

Jak poprawić delegowanie zadań?

 • naucz się delegowania dopasowanego do poziomu rozwoju pracownika, a także typu osobowości DISK (możesz skorzystać ze szkolenia grupowego dla menedżerów, np „Efektywny pracownik. Delegowanie i motywowanie” albo poprosić trenera o szkolenie indywidualne w tym zakresie);
 • ustal priorytety i obowiązki dla siebie i zespołu;
 • dobierz odpowiednie osoby do realizacji zadań;
 • przekazuj jasne oczekiwania i terminy;
 • monitoruj postęp, ale unikaj mikrozarządzania.

5. Błędy menedżerów: brak feedbacku

Dlaczego feedback jest istotny?

Feedback pozwala na szybsze rozwijanie umiejętności pracowników, poprawienie efektywności pracy oraz wzrost zaangażowania. Bez regularnego feedbacku (zarówno pozytywnego jak i negatywnego), pracownicy mogą czuć się zdezorientowani co do swojej roli i efektów pracy.

Jak wdrażać feedback w zarządzaniu?

6. Błędy menedżerów: brak dbałości o rozwój pracowników

Jakie korzyści przynosi rozwój pracowników?

Inwestycja w rozwój pracowników przekłada się na większą efektywność pracy, lepsze wyniki oraz lojalność wobec firmy. Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach i procesach coachingowych, nabywają nowe umiejętności, co przyczynia się do wzrostu ich wartości dla zespołu.

Jak wspierać rozwój pracowników?

 • określ potrzeby rozwojowe zespołu zarówno w zakresie kompetencji twardych jak i kompetencji miękkich;
 • organizuj szkolenia, warsztaty i coaching;
 • wspieraj samodzielną naukę i udział w konferencjach;
 • rozmawiaj z pracownikami nad preferowanymi przez nich formami rozwoju i tematami, w zakresie których chcą się szkolić.

7. Błędy menedżerów: składanie obietnic bez pokrycia

Dlaczego obietnice bez pokrycia są szkodliwe?

Obietnice bez pokrycia mogą prowadzić do utraty zaufania pracowników oraz zniechęcenia do pracy. Niewypełnione obietnice negatywnie wpływają na atmosferę w zespole oraz na jego efektywność. Menedżer składający obietnice bez pokrycia lub zapominający o sprawach, na które się umówił z pracownikami – traci swój autorytet w ich oczach, co w negatywny sposób przekłada się na współpracę.

Jak unikać składania obietnic bez pokrycia?

 • bądź realistyczny w swoich obietnicach, nie obiecuj gruszek na wierzbie; jeśli nie wiesz czy możesz coś obiecać (bo zależy to od decyzji zarządu) – nie obiecuj; lepiej jest zaskoczyć pracowników miłym obrotem sprawy niż ich rozczarować;
 • komunikuj się jasno i uczciwie, mów co jesteś w stanie zrobić, a co nie do końca jest zależne od Ciebie;
 • dotrzymuj dane słowo i podejmuj działania, aby spełnić obietnice;
 • jeśli masz tendencje do zapominania o przedstawionych obietnicach – zapisuj je, albo poproś kogoś w zespole, aby Ci o nich przypomniał.

8. Błędy menedżerów: nastawienie na wynik a nie na pracowników

Dlaczego nie wolno zapominać o ludziach?

Niektórym menedżerom wydaje się, że wynik w pracy jest najważniejszy. Tymczasem wynik jest ważny, ale w pracy zespołowej ten wynik osiągamy dzięki ludziom. Nigdy nie wolno zapomnieć o tej hierarchii wartości – najpierw ludzie i po pierwsze ludzie. Jeśli ludzie będą czuli się ważni – łatwiej będzie osiągnąć wynik. Zaniedbywanie potrzeb ludzkich w zespole może prowadzić do wypalenia zawodowego, konfliktów i obniżenia efektywności pracy.

Jak utrzymać równowagę między dbaniem o ludzi a dążeniem do wyniku?

 • znajdź czas na rozmowy i wsparcie dla pracowników;
 • wspieraj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym;
 • uważaj na sygnały stresu, wypalenia zawodowego i konfliktów w zespole;
 • jeśli musisz wybierać między wynikiem a człowiekiem – wybierz pracownika.

9. Błędy menedżerów: mniemanie o własnej nieomylności

Dlaczego mniemanie o własnej nieomylności menedżera jest szkodliwe?

Menedżer, który uważa się za nieomylnego, może zignorować potrzeby zespołu, słabe strony swojego zarządzania oraz nowe możliwości rozwoju. Taka postawa może prowadzić do utraty zaufania i szacunku pracowników. Nieomylny menedżer buduje dystans między sobą a zespołem to zaś obniża morale i destrukcyjnie wpływa na relacje.

Jak unikać mniemania o własnej nieomylności?

 • przyznawaj się do błędów i ucz się na nich;
 • przepraszaj jeśli zawiodłeś;
 • słuchaj opinii innych i otwórz się na krytykę;
 • nieustannie rozwijaj swoje umiejętności menedżerskie (np. poprzez coaching dla menedżerów).

10. Błędy menedżerów: równe traktowanie pracowników zamiast traktowania sprawiedliwego

Dlaczego traktowanie równe jest głupie, a sprawiedliwe jest mądre?

Wielu menedżerów za swoją wartość uznaje równe traktowanie pracowników. To błąd. Równe traktowanie jest niesprawiedliwe, bo każdy człowiek ma inne potrzeby, możliwości i zestaw kompetencji. Zamiast traktowania równego warto traktować pracowników sprawiedliwie, a więc odnosić się do ich indywidualnych cech i potrzeb.

Jak wprowadzać sprawiedliwe traktowanie pracowników?

 • ustalaj jasne kryteria oceny pracy i bierz w nich pod uwagę poziom rozwoju pracownika;
 • doceniaj osiągnięcia i wysiłek każdego pracownika zwracając uwagę na ich indywidualny wkład w pracę; pamiętaj, że to co jednemu pracownikowi przychodzi z łatwością, dla innego będzie wielkim wyzwaniem;
 • Dostosowuj swoje podejście do potrzeb i umiejętności każdego członka zespołu;
 • poznaj typologię DISK, która podpowie Ci jak pracowników traktować sprawiedliwie.

11. Błędy menedżerów: nieumiejętność zarządzania czasem

Dlaczego umiejętność zarządzania czasem jest istotna?

Efektywne zarządzanie czasem jest kluczowe dla sukcesu menedżera i zespołu. Nieumiejętność zarządzania czasem może prowadzić do opóźnień, niewywiązywania się z terminów i przeciążenia pracą. Nieumiejętność zarządzania czasem powoduje też przeciążenie pracą menedżera.

Jak poprawić umiejętność zarządzania czasem?

12. Błędy menedżerów: przepracowywanie się i dopuszczanie do nadmiernego stresu

Jakie są konsekwencje nadmiernego stresu i przepracowywania się?

Nadmierny stres w pracy menedżera to częste zjawisko. Zarówno stres jak i przepracowywanie się może prowadzić do wypalenia zawodowego, pogorszenia zdrowia, a także negatywnie wpłynąć na wyniki pracy. Menedżer, który przepracowuje się, często staje się mniej efektywny, a jego zachowanie może wpływać na cały zespół.

Jak unikać przepracowywania się?

 • dbaj o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym;
 • wykorzystuj techniki relaksacyjne i dbaj o regularny wypoczynek;
 • używaj technik redukowania stresu;
 • ucz się efektywnego zarządzania czasem i delegowania zadań

Powyżej poznałeś 12 najczęstszych błędów popełnianych przez menedżerów, ich konsekwencje, a także wskazówki jak ich unikać. Przestrzeganie tych zasad pomoże Ci lepiej zarządzać zespołem, osiągać lepsze wyniki, dbać o rozwój pracowników i zachować równowagę między pracą a życiem osobistym.

FAQ, czyli często zadawane pytania

Jakie są najważniejsze umiejętności menedżera?

Efektywna komunikacja, umiejętność zarządzania czasem, delegowanie zadań, umiejętność pracy zespołowej, przywództwo, motywowanie pracowników oraz elastyczność w podejściu do różnych typów osobowości.

Czy mikrozarządzanie może być korzystne?

W niektórych sytuacjach, takich jak kryzys, mikrozarządzanie może być konieczne. Jednak w dłuższej perspektywie, mikrozarządzanie prowadzi do obniżenia morale zespołu i mniejszej efektywności pracy. Warto dążyć do bardziej elastycznego podejścia i umożliwienia pracownikom swobody w wykonywaniu zadań.

Jak radzić sobie z różnymi typami osobowości w zespole?

Najważniejsze jest zrozumienie, że każdy członek zespołu ma swoje indywidualne potrzeby, preferencje i umiejętności. Warto stosować się do modelu DISK, aby lepiej dopasować swoje metody zarządzania do różnych osobowości i zwiększyć efektywność pracy zespołu.

Jak poprawić umiejętność delegowania zadań?

Najpierw warto zidentyfikować zadania, które można przekazać innym pracownikom. Następnie, warto wybrać właściwą osobę do wykonania zadania, uwzględniając jej umiejętności i doświadczenie. Ważne jest również, aby jasno określić oczekiwania, terminy oraz dostarczyć odpowiednie wsparcie. Jednak nade wszystko warto rozprawić się z własnymi niewspierającymi przekonaniami na temat delegowania zadań.