Tak się składa, że coaching jest dziedziną naukową. Coachingu możesz nauczyć się w renomowanych uczelniach, a same procesy coachingowe poddaje się są badaniom naukowym. W niniejszym artykule przedstawię wyniki tych badań. Pominę jednak wszystkie kwestie metodologiczne, bo wydaje mi się, że dla większości odbiorców moich tekstów mogą być one nużące. Zainteresowanych tym na jakich próbach były prowadzone badania oraz jakich metod używano odeślę na koniec do konkretnych miejsc w Internecie, gdzie będą mogli zapoznać się także z tymi zagadnieniami. Moim celem jest odpowiedź na pytanie czy coaching jest skuteczny.

Czy coaching dla menedżerów jest skuteczny?

W 2001 roku ukazał się artykuł dr. Joy’a McGoverna i współpracowników dotyczący skuteczności coachingu kadr menedżerskich. Ten rodzaj coachingu często określany jest mianem executive coachingu lub – w niektórych przypadkach – business coachingiem. Autorzy zastanawiali się jak coaching wpływa na działania menedżerów, jak ich działania wpływają na biznes, także tak te efekty policzyć i maksymalizować. Wyniki badań pokazały, że aż 96% uczestników procesów coachingowych, a także 75% ich otoczenia swoje zadowolenie z procesu coachingu określiło jak wysokie i bardzo wysokie. 73% uczestników oszacowało swoją efektywność w osiąganiu celów biznesowych jako „bardzo efektywne” lub „niezwykle efektywne”. Coaching przyniósł też mierzalne efekty biznesowe. Pokazały wzrost produktywności (53%), wzrost jakości (48%), wzrost siły organizacji (48%) i poprawę obsługi klienta (39%).

Ciekawie prezentują się też dane dotyczące ROI. Dla 43 uczestników procesu coachingu wyniósł on przeciętnie 100 tysięcy dolarów amerykańskich lub 5,7 razy inwestycji firmy w coaching. To zaś sytuuje coaching jako inwestycje bardzo dobrze opłacalną.

W badaniach McGoverna zadano też pytanie o to, czy uczestnicy coachingu zarekomendowaliby coaching innym. Ponad 93% badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Czy life coaching i business coaching są efektywne?

W 2008 roku największe międzynarodowe stowarzyszenie coachów (International Coaching Federation) zleciło PricewaterhouseCoopers przeprowadzenie badania, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów. Osoby te korzystały z sesji coachingu. Aż 96% respondentów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność coachingu skorzystaliby z niego ponownie. 80% wykazało poprawę w zakresie pewności siebie, 74% – w zakresie budowania związków, 72% poprawiło swoją komunikację, a 71% relacje interpersonalne. 70% deklarowała zwiększenie wydajności w pracy, a 67% poprawę w zakresie równowagi życia zawodowego i osobistego (work-life balance). 62% badanych stwierdziło rozwój życia zawodowego, a 61% poprawiło umiejętność zarządzania firmą. Ponad połowa (51%) zauważyła poprawę efektywności zespołów.

PwC zbadało też ROI. 86% firm, które dokonały analizy wyników deklarowało przynajmniej zwrot z inwestycji. Co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot, a średni zwrot zanotowano na poziomie 7-krotności.

Główne korzyści z coachingu

Kolejnym ciekawym badaniem efektywności coachingu było to przeprowadzone przez firmę „A Better Perspective” w 2009. Badaniem objęto grupę 339 osób, które albo skorzystały z coachingu, albo/i były jego zleceniodawcami. Badani zostali zapytani o główne korzyści z coachingu. 85% zadeklarowało poprawę w wydajności osobistej i realizacji celów, 60% – podniesienie otwartości uczenie się i rozwój osobisty. 58% stwierdziło, że dzięki coachingowi znaleźli rozwiązania w różnych sytuacjach zawodowych.

W badaniu pytano także o korzyści płynące z coachingu dla firmy. 79% badanych wskazało na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału osoby; 69% – wzmocnienie indywidualnego zaangażowania we własny rozwój i – tyleż samo – wzrost wydajności organizacji. Na dalszych miejscach znalazło się podniesienie kreatywności i zdolności uczenia się (63%), wzrost motywacji pracowników (57%) oraz ułatwienie w zakresie przyswajalności nowych stylów zarządzania i kultury organizacyjnej (39%).

Czy coaching jest skuteczny? Jak pokazują dotychczas przeprowadzone badania profesjonalny coaching i to zarówno life coaching jak i coaching dla firm, menedżerów i pracowników jest jedną z bardzo efektywnych form rozwoju. Inwestowanie w coaching to nie tylko poprawa wielu wskaźników efektywności pracowników, ale także bardzo realny zwrot z inwestycji.

Więcej informacji nt. badań, na które powołuję się w tekście znajdziecie tutaj:

Joy McGovern i in., Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change, Organizational Outcomes and Return on Invwestment, “The Manchester Review”, 2001, vol. 6, nr 1, s. 3-11

International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study, Executive Summary, April 2009, s. 1-11

A Better Perspective, Benefits of Coaching

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski