Szkolenia z modelu DISC dla menedżerów, zespołów i sprzedawców

Model DISC, opracowany przez Williama Marstona, jest narzędziem psychologicznym służącym do analizy zachowań i preferencji komunikacyjnych osób. Wyróżnia cztery główne style osobowości: Dominujący (D), Inspirujący (I), Stabilny (S) oraz Krytyczno-analityczny (C). Szkolenia z modelu DISC umożliwiają lepsze zrozumienie tych stylów, co przekłada się na efektywniejszą komunikację i zarządzanie w środowisku pracy.

 

Porozmawiaj o szkoleniu dla Twojej firmy - tel. + 48 530 535 539

Ze szkoleń dla firm możesz skorzystać w następujących miejscach: Kraków | Rzeszów | Katowice | Warszawa | Online Istnieje możliwość organizacji warsztatów dla menedżerów, sprzedawców, pracowników na terenie całej Polski. W naszej ofercie znajdziesz szkolenia biznesowe, a więc szkolenia menedżerskie, szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla pracowników, a także szkolenia indywidualne.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Znaczenie szkoleń z modelu DISC dla menedżerów

Rozwój umiejętności przywódczych

Szkolenia z modelu DISC dla menedżerów skupiają się na rozwoju kluczowych umiejętności przywódczych, takich jak delegowanie zadań, motywowanie zespołu oraz efektywne rozwiązywanie konfliktów. Zrozumienie własnego stylu komunikacji oraz stylów podwładnych pozwala menedżerom na budowanie silnych, zmotywowanych zespołów, które osiągają postawione cele.

Efektywne zarządzanie zespołem

Dzięki szkoleniom z modelu DISC menedżerowie uczą się, jak dostosować swoje metody zarządzania do potrzeb i oczekiwań różnych członków zespołu. To z kolei przyczynia się do zwiększenia produktywności i poprawy atmosfery w miejscu pracy.

Szkolenia z modelu DISC dla zespołów

Budowanie zrozumienia i współpracy

Szkolenia z modelu DISC dla zespołów koncentrują się na budowaniu zrozumienia między pracownikami różnych działów. Uczestnicy uczą się, jak różne style komunikacji wpływają na dynamikę zespołową i jak mogą wykorzystać tę wiedzę do efektywniejszej współpracy.

Zarządzanie różnorodnością

Kursy te pokazują, jak wykorzystać różnorodność osobowości w zespole jako siłę napędową innowacji i kreatywności. Uczą, jak unikać stereotypów i jak doceniać unikalne zdolności każdego członka zespołu.

Szkolenia z modelu DISC dla sprzedawców

Zwiększanie skuteczności sprzedaży

Szkolenia z modelu DISC dla sprzedawców skupiają się na wykorzystaniu zrozumienia stylów osobowości klientów do zwiększenia efektywności sprzedaży. Sprzedawcy uczą się, jak dostosować swoje podejście i komunikację do oczekiwań i potrzeb klienta, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki sprzedażowe.

Budowanie trwałych relacji z klientami

Rozumienie, jak różne typy osobowości reagują na informacje, negocjacje i presję, pozwala sprzedawcom budować trwałe i efektywne relacje z klientami, które są kluczowe w długoterminowej strategii sprzedaży.

Szkolenia z modelu DISC oferują ogromne korzyści dla różnych grup zawodowych w firmie. Dla menedżerów są narzędziem do budowania efektywnego liderstwa, dla zespołów – sposobem na poprawę współpracy, a dla sprzedawców – techniką zwiększania efektywności sprzedaży. Implementacja szkoleń z modelu DISC w strategii rozwoju firmy może znacząco wpłynąć na poprawę wyników biznesowych i atmosfery w miejscu pracy. To inwestycja, która przynosi wymierne korzyści każdej organizacji, dążącej do doskonałości operacyjnej i zadowolenia klienta.

FAQ – często zadawane pytania

Czym jest model DISC i jakie są jego główne zalety?

Model DISC to narzędzie do analizy behawioralnej, które klasyfikuje zachowania według czterech głównych stylów osobowości: Dominujący (D), Inspirujący (I), Stabilny (S) oraz Krytyczno-analityczny (C). Głównymi zaletami modelu DISC są możliwość lepszego zrozumienia siebie i innych, ulepszenie komunikacji interpersonalnej, a także efektywniejsze zarządzanie zespołem i konfliktami.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z modelu DISC?

Szkolenia z modelu DISC są idealne dla menedżerów, liderów zespołów, sprzedawców, oraz każdego pracownika, który chce poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Mogą być również cenne dla organizacji poszukujących metod na poprawę współpracy i efektywności operacyjnej.

Jakie konkretne umiejętności mogę rozwinąć, uczestnicząc w szkoleniach z modelu DISC?

Uczestnicy mogą oczekiwać rozwoju umiejętności takich jak skuteczna komunikacja, rozpoznawanie i adaptacja do różnych stylów behawioralnych, zarządzanie konfliktami, lepsze zrozumienie motywacji i potrzeb innych, a także ulepszona zdolność do budowania silnych zespołów i efektywnego liderowania.

Jak długo trwa typowe szkolenie z modelu DISC i co zawiera?

Typowe szkolenie z modelu DISC trwa od jednego do dwóch dni. Zawiera ono wprowadzenie do typologii osobowośc DISC, identyfikację własnego stylu osobowości za pomocą testu, praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz strategie aplikowania wiedzy na co dzień w życiu zawodowym i prywatnym.

Czy są jakieś specjalne wymagania do udziału w szkoleniach z modelu DISC?

Nie ma specjalnych wymagań, aby uczestniczyć w szkoleniu z modelu DISC. Warto jednak przyjść z otwartym umysłem i gotowością do aktywnego uczestnictwa. 

Jakie są długoterminowe korzyści z wdrożenia szkoleń z modelu DISC w organizacji?

Długoterminowe korzyści z wdrożenia szkoleń z modelu DISC obejmują lepszą atmosferę w pracy, wzrost efektywności operacyjnej, zwiększoną produktywność, a także poprawę jakości zarządzania i liderowania. Organizacje korzystające z tego modelu często doświadczają także lepszej retencji pracowników, gdyż lepiej zrozumiałe i dopasowane do indywidualnych potrzeb środowisko pracy przyciąga i utrzymuje talenty.

Wycena szkolenia dla Twojej firmy

Zamów wstępną wycenę szkolenia

    Aby przygotować wstępną wycenę szkolenia dla Twojej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź od nas otrzymasz w ciągu 24h (pn-pt) lub 72h (weekend). Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny - przygotujemy dla Ciebie ofertę szkoleniową wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia oraz programem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy. Gwiazdką (*) zostały zaznaczone pola obowiązkowe.    Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z informacjami, które zostały w nim zamieszczone. Jeśli nie otrzymasz maila w ciągu kilkunastu minut - sprawdź skrzynkę ze spamem.