Firma szkoleniowa – szkolenia biznesowe dla firm i coaching

Szkolenia biznesowe to jedna z najskuteczniejszych form rozwoju kompetencji pracowników i poprawy wyników firmy. Coaching to zaś indywidualne lub zespołowe wsparcie dla osób, które chcą osiągnąć swoje cele zawodowe i osobiste. Obie usługi mogą być świadczone przez firmę szkoleniową, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i certyfikaty.

W tym artykule dowiesz się, co to jest firma szkoleniowa i jakie usługi oferuje, jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać, co to jest coaching i jak się od szkolenia różni, jak znaleźć i sprawdzić wiarygodność firmy szkoleniowej i doradczej oraz jak skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla firm i pracowników.

Artykuł ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i kwalifikacje, podnosić swoją efektywność i satysfakcję z pracy, a także dla tych, którzy szukają profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Artykuł ten pomoże ci wybrać najlepszą firmę szkoleniową i skorzystać z jej usług w sposób optymalny.

Kluczowe wnioski

 • Firma szkoleniowa to podmiot, który oferuje usługi szkoleniowe i coachingowe dla firm i osób indywidualnych, związane z rozwojem kompetencji, motywacji i osiąganiem celów.
 • Szkolenia to usługa, która polega na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie lub problemie, z wykorzystaniem różnych metod i form, takich jak szkolenia otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line i dedykowane.
 • Coaching to usługa, która polega na indywidualnym lub zespołowym wsparciu dla osób, które chcą osiągnąć swoje cele zawodowe lub osobiste, z wykorzystaniem różnych rodzajów i form, takich jak coaching indywidualny, zespołowy, stacjonarny, on-line i inny.
 • Wybór szkolenia lub coachingu zależy od wielu czynników, takich jak cel i zakres usługi, liczba i profil uczestników, budżet i czas na usługę, preferencje i oczekiwania uczestników, dostępność i jakość narzędzi i platform.
 • Wybór firmy szkoleniowej lub coachingowej zależy od wielu czynników, takich jak rekomendacje i opinie, referencje i portfolio, kwalifikacje i certyfikaty, doświadczenie i kompetencje, zgodność ze standardami i zasadami zawodowymi.

Co to jest firma szkoleniowa i jakie usługi oferuje

Firma szkoleniowa to instytucja, która zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, kursów, warsztatów i innych form edukacji dla osób dorosłych. Firma szkoleniowa może oferować usługi szkoleniowe i doradcze zarówno dla firm, jak i dla osób indywidualnych. Firma szkoleniowa może specjalizować się w określonej dziedzinie lub branży, lub oferować szkolenia z różnych obszarów wiedzy i umiejętności.

W tym rozdziale dowiesz się, czym charakteryzuje się firma szkoleniowa, jakie rodzaje usług szkoleniowych i doradczych może świadczyć, jakie są znaczenie i korzyści z rozwoju kompetencji pracowników oraz jakie certyfikaty i akredytacje są ważne dla firmy szkoleniowej.

Definicja i zakres działalności firmy szkoleniowej

Firma szkoleniowa to podmiot gospodarczy, który zajmuje się planowaniem, przygotowywaniem, realizowaniem i ocenianiem procesów kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych. Firma szkoleniowa może prowadzić działalność szkoleniową w formie działalności nierejestrowanej, wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych lub akredytacji kuratora oświaty. Firma szkoleniowa może również uzyskać wpis do rejestru instytucji kształcenia zawodowego, jeśli oferuje szkolenia z zakresu kwalifikacji zawodowych.

Zakres działalności firmy szkoleniowej obejmuje:

 • analizę potrzeb szkoleniowych i doradczych klientów
 • projektowanie programów i scenariuszy szkoleniowych i doradczych
 • dobór trenerów, coachów, doradców i innych ekspertów
 • organizację i zapewnienie warunków do przeprowadzenia szkoleń i doradztwa
 • prowadzenie szkoleń i doradztwa w różnych formach i metodach
 • monitorowanie i ewaluację efektów szkoleń i doradztwa
 • wystawianie zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających udział i ukończenie szkoleń i doradztwa

Rodzaje usług szkoleniowych i doradczych

Firma szkoleniowa może oferować różne rodzaje usług szkoleniowych i doradczych, w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów. Niektóre z najpopularniejszych usług to:

 • szkolenia otwarte – to szkolenia, na które można zapisać się indywidualnie lub w małej grupie, bez względu na przynależność do konkretnej firmy lub organizacji. Szkolenia otwarte są organizowane przez firmę szkoleniową według własnego harmonogramu i tematyki. Szkolenia otwarte są zwykle tańsze i łatwiej dostępne niż szkolenia zamknięte, ale mają też ograniczoną możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • szkolenia zamknięte – to szkolenia, które są organizowane na zamówienie konkretnej firmy lub organizacji, dla jej pracowników lub członków. Szkolenia zamknięte są dostosowywane do specyfiki i celów klienta, zarówno pod względem treści, jak i formy. Szkolenia zamknięte są zwykle droższe i trudniej dostępne niż szkolenia otwarte, ale mają też większą skuteczność i satysfakcję uczestników.
 • szkolenia indywidualne – to szkolenia, które są prowadzone dla jednej osoby, zgodnie z jej potrzebami i preferencjami. Szkolenia indywidualne mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub on-line, z wykorzystaniem różnych narzędzi i materiałów. Szkolenia indywidualne są zwykle najdroższe i najtrudniej dostępne, ale mają też największą elastyczność i personalizację.
 • coaching – to usługa, która polega na indywidualnym lub zespołowym wsparciu dla osób, które chcą osiągnąć swoje cele zawodowe lub osobiste. Coaching jest prowadzony przez coacha, który pomaga klientowi odkryć i wykorzystać swój potencjał, pokonać przeszkody i trudności, podejmować decyzje i działać. Coaching nie polega na przekazywaniu wiedzy czy radzeniu, ale na stymulowaniu samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów przez klienta.
 • doradztwo – to usługa, która polega na udzielaniu fachowej pomocy i porad w określonej dziedzinie lub problemie. Doradztwo jest prowadzone przez doradcę, który posiada wysoką wiedzę i doświadczenie w danej branży lub obszarze. Doradztwo polega na analizowaniu sytuacji klienta, diagnozowaniu problemów i potrzeb, proponowaniu rozwiązań i rekomendacji, a także wspieraniu wdrażania zmian i poprawy sytuacji.

Znaczenie i korzyści z rozwoju kompetencji pracowników

Rozwój kompetencji pracowników to proces, który polega na podnoszeniu ich wiedzy, umiejętności i postaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych i osiągania celów organizacyjnych. Rozwój kompetencji pracowników jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z przepisów prawa, ale także inwestycją w kapitał ludzki i przewagę konkurencyjną firmy.

Rozwój kompetencji pracowników przynosi wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Niektóre z nich to:

 • zwiększenie efektywności i jakości pracy
 • podniesienie motywacji i zaangażowania pracowników
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespole
 • zaspokojenie potrzeb rozwojowych i aspiracji pracowników
 • zwiększenie lojalności i retencji pracowników
 • podniesienie prestiżu i atrakcyjności firmy na rynku pracy
 • dostosowanie się do zmian i wyzwań rynkowych i technologicznych
 • zapewnienie ciągłości i innowacyjności działania firmy.

Dobrze, kontynuujmy pisanie artykułu. Oto mój propozycja rozdziału 2:

Jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać

Szkolenia biznesowe to szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w różnych obszarach związanych z prowadzeniem i rozwojem firmy. Szkolenia biznesowe mogą dotyczyć zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności, takich jak zarządzanie, sprzedaż, komunikacja, negocjacje, obsługa klienta, marketing, finanse, prawo, informatyka i wiele innych.

W tym rozdziale dowiesz się, jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać, zgodnie z potrzebami i celami firmy i pracowników. Dowiesz się również, jakie są zalety i wady różnych form szkoleń biznesowych, takich jak szkolenia otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line i dedykowane.

Szkolenia otwarte i zamknięte – czym się różnią i dla kogo są

Szkolenia otwarte i zamknięte to dwa podstawowe rodzaje szkoleń biznesowych, które różnią się pod względem organizacji i uczestników.

Szkolenia otwarte to szkolenia, na które można zapisać się indywidualnie lub w małej grupie, bez względu na przynależność do konkretnej firmy lub organizacji. Szkolenia otwarte są organizowane przez firmę szkoleniową według własnego harmonogramu i tematyki. Szkolenia otwarte są zwykle tańsze i łatwiej dostępne niż szkolenia zamknięte, ale mają też ograniczoną możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb uczestników.

Szkolenia zamknięte to szkolenia, które są organizowane na zamówienie konkretnej firmy lub organizacji, dla jej pracowników lub członków. Szkolenia zamknięte są dostosowywane do specyfiki i celów klienta, zarówno pod względem treści, jak i formy. Szkolenia zamknięte są zwykle droższe i trudniej dostępne niż szkolenia otwarte, ale mają też większą skuteczność i satysfakcję uczestników.

Szkolenia otwarte są dobrym wyborem dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w sposób samodzielny i elastyczny, bez konieczności uzgadniania terminów i warunków z pracodawcą. Szkolenia otwarte są również dobrym sposobem na poznanie innych osób z branży i wymianę doświadczeń i kontaktów.

Szkolenia zamknięte są dobrym wyborem dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom spójny i zintegrowany program rozwoju, dostosowany do ich potrzeb i strategii. Szkolenia zamknięte są również dobrym sposobem na zbudowanie zespołu i poprawę komunikacji i współpracy wewnątrz firmy.

Szkolenia stacjonarne i on-line – zalety i wady obu form

Szkolenia stacjonarne i on-line to dwa główne sposoby realizacji szkoleń biznesowych, które różnią się pod względem miejsca i czasu przeprowadzania szkoleń.

Szkolenia stacjonarne to szkolenia, które odbywają się w określonym miejscu i czasie, z udziałem trenera i uczestników. Szkolenia stacjonarne mogą być prowadzone w siedzibie firmy szkoleniowej, w siedzibie firmy klienta lub w innym miejscu, np. w hotelu, konferencyjnym lub szkoleniowym. Szkolenia stacjonarne wymagają od uczestników fizycznej obecności i dostosowania się do ustalonego harmonogramu.

Szkolenia on-line to szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem różnych narzędzi i platform, takich jak komputer, tablet, telefon, kamera, mikrofon, głośnik, słuchawki, e-mail, czat, wideokonferencja, webinar, e-learning, MOOC i inne. Szkolenia on-line mogą być prowadzone na żywo, z udziałem trenera i uczestników, lub w formie nagranej, z możliwością odtwarzania i powtarzania materiału. Szkolenia on-line wymagają od uczestników dostępu do internetu i sprzętu, a także umiejętności obsługi technologii.

Szkolenia stacjonarne mają wiele zalet, takich jak:

 • bezpośredni kontakt i interakcja z trenerem i uczestnikami
 • lepsza koncentracja i zaangażowanie w proces szkolenia
 • większa możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi
 • lepsza kontrola i ocena postępów i efektów szkolenia
 • większa wiarygodność i prestiż szkolenia

Szkolenia stacjonarne mają jednak też wiele wad, takich jak:

 • większy koszt i czas organizacji i przeprowadzenia szkolenia
 • mniejsza elastyczność i dostępność szkolenia
 • większe ryzyko zakłóceń i problemów logistycznych
 • większe obciążenie i zmęczenie uczestników
 • większy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ruch, awarie i inne

Szkolenia on-line mają wiele zalet, takich jak:

 • mniejszy koszt i czas organizacji i przeprowadzenia szkolenia
 • większa elastyczność i dostępność szkolenia
 • mniejsze ryzyko zakłóceń i problemów logistycznych
 • mniejsze obciążenie i zmęczenie uczestników
 • mniejszy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ruch, awarie i inne

Szkolenia on-line mają jednak też wiele wad, takich jak:

 • mniejszy kontakt i interakcja z trenerem i uczestnikami
 • gorsza koncentracja i zaangażowanie w proces szkolenia
 • mniejsza możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi
 • gorsza kontrola i ocena postępów i efektów szkolenia
 • mniejsza wiarygodność i prestiż szkolenia

Wybór formy szkolenia biznesowego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • cel i zakres szkolenia
 • liczba i profil uczestników
 • budżet i czas na szkolenie
 • preferencje i oczekiwania uczestników
 • dostępność i jakość narzędzi i platform

Jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać

Szkolenia biznesowe to szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w różnych obszarach związanych z prowadzeniem i rozwojem firmy. Szkolenia biznesowe mogą dotyczyć zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności, takich jak zarządzanie, sprzedaż, komunikacja, negocjacje, obsługa klienta, marketing, finanse, prawo, informatyka i wiele innych.

W tym rozdziale dowiesz się, jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać, zgodnie z potrzebami i celami firmy i pracowników. Dowiesz się również, jakie są zalety i wady różnych form szkoleń biznesowych, takich jak szkolenia otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line i dedykowane.

Szkolenia otwarte i zamknięte – czym się różnią i dla kogo są

Szkolenia otwarte i zamknięte to dwa podstawowe rodzaje szkoleń biznesowych, które różnią się pod względem organizacji i uczestników.

 • Szkolenia otwarte to szkolenia, na które można zapisać się indywidualnie lub w małej grupie, bez względu na przynależność do konkretnej firmy lub organizacji. Szkolenia otwarte są organizowane przez firmę szkoleniową według własnego harmonogramu i tematyki. Szkolenia otwarte są zwykle tańsze i łatwiej dostępne niż szkolenia zamknięte, ale mają też ograniczoną możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • Szkolenia zamknięte to szkolenia, które są organizowane na zamówienie konkretnej firmy lub organizacji, dla jej pracowników lub członków. Szkolenia zamknięte są dostosowywane do specyfiki i celów klienta, zarówno pod względem treści, jak i formy. Szkolenia zamknięte są zwykle droższe i trudniej dostępne niż szkolenia otwarte, ale mają też większą skuteczność i satysfakcję uczestników.

Szkolenia otwarte są dobrym wyborem dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w sposób samodzielny i elastyczny, bez konieczności uzgadniania terminów i warunków z pracodawcą. Szkolenia otwarte są również dobrym sposobem na poznanie innych osób z branży i wymianę doświadczeń i kontaktów.

Szkolenia zamknięte są dobrym wyborem dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom spójny i zintegrowany program rozwoju, dostosowany do ich potrzeb i strategii. Szkolenia zamknięte są również dobrym sposobem na zbudowanie zespołu i poprawę komunikacji i współpracy wewnątrz firmy.

Szkolenia stacjonarne i on-line – zalety i wady obu form

Szkolenia stacjonarne i on-line to dwa główne sposoby realizacji szkoleń biznesowych, które różnią się pod względem miejsca i czasu przeprowadzania szkoleń.

 • Szkolenia stacjonarne to szkolenia, które odbywają się w określonym miejscu i czasie, z udziałem trenera i uczestników. Szkolenia stacjonarne mogą być prowadzone w siedzibie firmy szkoleniowej, w siedzibie firmy klienta lub w innym miejscu, np. w hotelu, konferencyjnym lub szkoleniowym. Szkolenia stacjonarne wymagają od uczestników fizycznej obecności i dostosowania się do ustalonego harmonogramu.
 • Szkolenia on-line to szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem różnych narzędzi i platform, takich jak komputer, tablet, telefon, kamera, mikrofon, głośnik, słuchawki, e-mail, czat, wideokonferencja, webinar, e-learning, MOOC i inne. Szkolenia on-line mogą być prowadzone na żywo, z udziałem trenera i uczestników, lub w formie nagranej, z możliwością odtwarzania i powtarzania materiału. Szkolenia on-line wymagają od uczestników dostępu do internetu i sprzętu, a także umiejętności obsługi technologii.

Szkolenia stacjonarne mają wiele zalet, takich jak:

 • bezpośredni kontakt i interakcja z trenerem i uczestnikami
 • lepsza koncentracja i zaangażowanie w proces szkolenia
 • większa możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi
 • lepsza kontrola i ocena postępów i efektów szkolenia
 • większa wiarygodność i prestiż szkolenia

Szkolenia stacjonarne mają jednak też wiele wad, takich jak:

 • większy koszt i czas organizacji i przeprowadzenia szkolenia
 • mniejsza elastyczność i dostępność szkolenia
 • większe ryzyko zakłóceń i problemów logistycznych
 • większe obciążenie i zmęczenie uczestników
 • większy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ruch, awarie i inne

Szkolenia on-line mają wiele zalet, takich jak:

 • mniejszy koszt i czas organizacji i przeprowadzenia szkolenia
 • większa elastyczność i dostępność szkolenia
 • mniejsze ryzyko zakłóceń i problemów logistycznych
 • mniejsze obciążenie i zmęczenie uczestników
 • mniejszy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ruch, awarie i inne

Szkolenia on-line mają jednak też wiele wad, takich jak:

 • mniejszy kontakt i interakcja z trenerem i uczestnikami
 • gorsza koncentracja i zaangażowanie w proces szkolenia
 • mniejsza możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi
 • gorsza kontrola i ocena postępów i efektów szkolenia
 • mniejsza wiarygodność i prestiż szkolenia

Wybór formy szkolenia biznesowego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • cel i zakres szkolenia
 • liczba i profil uczestników
 • budżet i czas na szkolenie
 • preferencje i oczekiwania uczestników
 • dostępność i jakość narzędzi i platform

Jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać

Szkolenia biznesowe to szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w różnych obszarach związanych z prowadzeniem i rozwojem firmy. Szkolenia biznesowe mogą dotyczyć zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności, takich jak zarządzanie, sprzedaż, komunikacja, negocjacje, obsługa klienta, marketing, finanse, prawo, informatyka i wiele innych.

W tym rozdziale dowiesz się, jakie są rodzaje szkoleń biznesowych i jak je wybrać, zgodnie z potrzebami i celami firmy i pracowników. Dowiesz się również, jakie są zalety i wady różnych form szkoleń biznesowych, takich jak szkolenia otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line i dedykowane.

Szkolenia otwarte i zamknięte – czym się różnią i dla kogo są

Szkolenia otwarte i zamknięte to dwa podstawowe rodzaje szkoleń biznesowych, które różnią się pod względem organizacji i uczestników.

 • Szkolenia otwarte to szkolenia, na które można zapisać się indywidualnie lub w małej grupie, bez względu na przynależność do konkretnej firmy lub organizacji. Szkolenia otwarte są organizowane przez firmę szkoleniową według własnego harmonogramu i tematyki. Szkolenia otwarte są zwykle tańsze i łatwiej dostępne niż szkolenia zamknięte, ale mają też ograniczoną możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • Szkolenia zamknięte to szkolenia, które są organizowane na zamówienie konkretnej firmy lub organizacji, dla jej pracowników lub członków. Szkolenia zamknięte są dostosowywane do specyfiki i celów klienta, zarówno pod względem treści, jak i formy. Szkolenia zamknięte są zwykle droższe i trudniej dostępne niż szkolenia otwarte, ale mają też większą skuteczność i satysfakcję uczestników.

Szkolenia otwarte są dobrym wyborem dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w sposób samodzielny i elastyczny, bez konieczności uzgadniania terminów i warunków z pracodawcą. Szkolenia otwarte są również dobrym sposobem na poznanie innych osób z branży i wymianę doświadczeń i kontaktów.

Szkolenia zamknięte są dobrym wyborem dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom spójny i zintegrowany program rozwoju, dostosowany do ich potrzeb i strategii. Szkolenia zamknięte są również dobrym sposobem na zbudowanie zespołu i poprawę komunikacji i współpracy wewnątrz firmy.

Szkolenia stacjonarne i on-line – zalety i wady obu form

Szkolenia stacjonarne i on-line to dwa główne sposoby realizacji szkoleń biznesowych, które różnią się pod względem miejsca i czasu przeprowadzania szkoleń.

Szkolenia stacjonarne to szkolenia, które odbywają się w określonym miejscu i czasie, z udziałem trenera i uczestników. Szkolenia stacjonarne mogą być prowadzone w siedzibie firmy szkoleniowej, w siedzibie firmy klienta lub w innym miejscu, np. w hotelu, konferencyjnym lub szkoleniowym. Szkolenia stacjonarne wymagają od uczestników fizycznej obecności i dostosowania się do ustalonego harmonogramu.

Szkolenia on-line to szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem różnych narzędzi i platform, takich jak komputer, tablet, telefon, kamera, mikrofon, głośnik, słuchawki, e-mail, czat, wideokonferencja, webinar, e-learning, MOOC i inne. Szkolenia on-line mogą być prowadzone na żywo, z udziałem trenera i uczestników, lub w formie nagranej, z możliwością odtwarzania i powtarzania materiału. Szkolenia on-line wymagają od uczestników dostępu do internetu i sprzętu, a także umiejętności obsługi technologii.

Szkolenia stacjonarne mają wiele zalet, takich jak:

 • bezpośredni kontakt i interakcja z trenerem i uczestnikami
 • lepsza koncentracja i zaangażowanie w proces szkolenia
 • większa możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi
 • lepsza kontrola i ocena postępów i efektów szkolenia
 • większa wiarygodność i prestiż szkolenia

Szkolenia stacjonarne mają jednak też wiele wad, takich jak:

 • większy koszt i czas organizacji i przeprowadzenia szkolenia
 • mniejsza elastyczność i dostępność szkolenia
 • większe ryzyko zakłóceń i problemów logistycznych
 • większe obciążenie i zmęczenie uczestników
 • większy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ruch, awarie i inne

Szkolenia on-line mają wiele zalet, takich jak:

 • mniejszy koszt i czas organizacji i przeprowadzenia szkolenia
 • większa elastyczność i dostępność szkolenia
 • mniejsze ryzyko zakłóceń i problemów logistycznych
 • mniejsze obciążenie i zmęczenie uczestników
 • mniejszy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ruch, awarie i inne.

Szkolenia on-line mają jednak też wiele wad, takich jak:

 • mniejszy kontakt i interakcja z trenerem i uczestnikami
 • gorsza koncentracja i zaangażowanie w proces szkolenia
 • mniejsza możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi
 • gorsza kontrola i ocena postępów i efektów szkolenia
 • mniejsza wiarygodność i prestiż szkolenia

Wybór formy szkolenia biznesowego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • cel i zakres szkolenia
 • liczba i profil uczestników
 • budżet i czas na szkolenie
 • preferencje i oczekiwania uczestników
 • dostępność i jakość narzędzi i platform.

Szkolenia dedykowane – jak dopasować treść i formę do potrzeb firmy

Szkolenia dedykowane to szkolenia, które są tworzone i realizowane na zamówienie konkretnej firmy lub organizacji, z uwzględnieniem jej specyfiki, celów i oczekiwań. Szkolenia dedykowane są zwykle szkoleniami zamkniętymi, ale mogą być również szkoleniami otwartymi, jeśli firma chce zaprosić do nich osoby z innych podmiotów. Szkolenia dedykowane mogą być również szkoleniami stacjonarnymi lub on-line, w zależności od preferencji i możliwości klienta.

Szkolenia dedykowane mają wiele zalet, takich jak:

 • pełne dopasowanie treści i formy szkolenia do potrzeb i oczekiwań klienta
 • większa efektywność i satysfakcja z procesu i wyników szkolenia
 • większa spójność i integracja zespołu i strategii firmy
 • większa możliwość wpływu na przebieg i jakość szkolenia
 • większa ochrona poufności i bezpieczeństwa danych.

Szkolenia dedykowane mają jednak też pewne wady, takie jak:

 • większy koszt i czas przygotowania i realizacji szkolenia
 • mniejsza dostępność i różnorodność oferty szkoleniowej
 • mniejsza możliwość porównania i oceny szkolenia z innymi
 • mniejsza możliwość korzystania z doświadczeń i kontaktów z innymi firmami i uczestnikami

Aby stworzyć i zrealizować szkolenie dedykowane, firma szkoleniowa musi przeprowadzić następujące kroki:

 • analiza potrzeb i oczekiwań klienta
 • projektowanie programu i scenariusza szkolenia
 • uzgodnienie warunków i umowy z klientem
 • dobór i przygotowanie trenerów i materiałów
 • realizacja i monitorowanie szkolenia
 • ocena i raportowanie z szkolenia
 • utrzymywanie kontaktu i współpracy z klientem.

Szkolenia dedykowane są dobrym wyborem dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom szkolenia o wysokiej jakości i wartości, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i celów. Szkolenia dedykowane są również dobrym sposobem na wykorzystanie potencjału i możliwości firmy szkoleniowej, która może zaproponować i zrealizować szkolenie na miarę.

Szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży, komunikacji i innych obszarów biznesowych

Szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży, komunikacji i innych obszarów biznesowych to szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w kluczowych dziedzinach i funkcjach biznesowych. Szkolenia te mogą być skierowane do pracowników na różnych poziomach i stanowiskach, od menedżerów i liderów, przez specjalistów i ekspertów, po pracowników operacyjnych i obsługowych.

W tym podrozdziale dowiesz się, jakie są najważniejsze i najbardziej poszukiwane szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży, komunikacji i innych obszarów biznesowych, jakie są ich cele i korzyści, oraz jak je wybrać i zrealizować.

Szkolenia z zakresu zarządzania – dla menedżerów, kierowników, liderów

Szkolenia z zakresu zarządzania (zwane często: „szkoleniami dla menedżerów„) to szkolenia, które mają na celu rozwój kompetencji związanych z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem pracy w firmie. Szkolenia te są skierowane do osób, które pełnią lub aspirują do pełnienia roli menedżera, lidera, koordynatora lub kierownika projektu.

Szkolenia z zakresu zarządzania mogą dotyczyć różnych aspektów i metod zarządzania, takich jak:

 • zarządzanie strategiczne – czyli określanie celów, misji i wizji firmy, analizowanie otoczenia i konkurencji, formułowanie strategii i planów działania, monitorowanie i ocenianie wyników
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – czyli rekrutowanie, selekcjonowanie, motywowanie, ocenianie, rozwijanie i zwalnianie pracowników, budowanie zespołu i kultury organizacyjnej, rozwiązywanie konfliktów i problemów personalnych
 • zarządzanie finansami – czyli planowanie, pozyskiwanie, alokowanie i kontrolowanie środków finansowych, sporządzanie budżetów i raportów finansowych, analizowanie wskaźników i wyników finansowych, podejmowanie decyzji finansowych
 • zarządzanie jakością – czyli określanie i spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanie norm i standardów jakości, wdrażanie systemów i narzędzi zarządzania jakością, mierzenie i poprawianie jakości produktów i usług
 • zarządzanie zmianą – czyli diagnozowanie, planowanie, wdrażanie i ocenianie zmian w firmie, zarówno tych planowanych, jak i tych wynikających z sytuacji kryzysowych, zarządzanie oporem i lękiem przed zmianą, komunikowanie i motywowanie do zmiany
 • zarządzanie projektem – czyli definiowanie, planowanie, realizowanie i zamykanie projektu, zarządzanie zakresem, czasem, kosztem, jakością, ryzykiem i komunikacją w projekcie, zarządzanie zespołem i interesariuszami projektu, stosowanie metod i narzędzi zarządzania projektem

Szkolenia z zakresu zarządzania mają wiele korzyści, takich jak:

 • podniesienie efektywności i jakości pracy menedżerów i liderów
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespole i organizacji
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • poprawa wyników i osiągania celów firmy
 • zwiększenie adaptacji i innowacyjności firmy

Szkolenia biznesowe dla firm z zakresu zarządzania można wybrać i zrealizować w różny sposób, w zależności od potrzeb i oczekiwań firmy i pracowników. Można skorzystać z gotowych programów szkoleniowych, dostępnych na rynku, lub zamówić szkolenie dedykowane, dostosowane do specyfiki i celów firmy. Można również wybrać formę szkolenia, czyli szkolenie otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line lub mieszane. Ważne jest, aby wybrać firmę szkoleniową, która ma doświadczenie i kompetencje w zakresie zarządzania, oraz trenerów, którzy mają praktyczną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Szkolenia z zakresu sprzedaży

Szkolenia z zakresu sprzedaży to szkolenia, które mają na celu rozwój kompetencji związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z klientami, prezentowaniem i oferowaniem produktów i usług, negocjowaniem i zamykaniem transakcji, obsługą i dbaniem o satysfakcję klientów. Szkolenia te są skierowane do osób, które zajmują się lub chcą zajmować się sprzedażą, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią, zarówno B2B, jak i B2C.

Szkolenia z zakresu sprzedaży mogą dotyczyć różnych aspektów i technik sprzedaży, takich jak:

 • proces sprzedaży – czyli etapy i zadania, które należy wykonać, aby skutecznie sprzedać produkt lub usługę, od identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych klientów, przez nawiązanie i rozwijanie relacji, prezentację i argumentację oferty, negocjację i zamykanie umowy, po obsługę i dbanie o lojalność klientów
 • techniki sprzedaży – czyli metody i sposoby, które pomagają zwiększyć skuteczność i efektywność sprzedaży, takie jak budowanie zaufania i sympatii, zadawanie pytań i słuchanie aktywne, dostosowywanie stylu i języka do klienta, radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami, stosowanie technik perswazji i wpływu, zamykanie sprzedaży i zachęcanie do ponownego zakupu
 • komunikacja sprzedażowa – czyli sposób i forma przekazywania informacji i emocji w procesie sprzedaży, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, zarówno osobista, jak i zdalna, zarówno pisemna, jak i mówiona, zarówno formalna, jak i nieformalna, zarówno jednostronna, jak i dwustronna, sprzedaż dopasowana do typów osobowości DISK;
 • sprzedaż online – czyli sprzedaż, która odbywa się za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem różnych kanałów i narzędzi, takich jak strona internetowa, sklep internetowy, portal aukcyjny, platforma e-commerce, media społecznościowe, e-mail, czat, telefon i inne
 • sprzedaż B2B i B2C – czyli sprzedaż, która jest kierowana do różnych grup docelowych, czyli do firm (business to business) lub do konsumentów indywidualnych (business to consumer), co wymaga różnego podejścia i strategii sprzedażowej, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb każdej grupy

Szkolenia z zakresu sprzedaży mają wiele korzyści, takich jak:

 • podniesienie umiejętności i pewności siebie pracowników sprzedażowych
 • zwiększenie liczby i wartości sprzedaży
 • poprawa relacji i satysfakcji klientów
 • zwiększenie lojalności i retencji klientów
 • zwiększenie konkurencyjności i dochodowości firmy

Szkolenia z zakresu sprzedaży można wybrać i zrealizować w różny sposób, w zależności od potrzeb i oczekiwań firmy i pracowników. Można skorzystać z gotowych programów szkoleniowych, dostępnych na rynku, lub zamówić szkolenie dedykowane, dostosowane do specyfiki i celów firmy. Można również wybrać formę szkolenia, czyli szkolenie otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line lub mieszane. Ważne jest, aby wybrać firmę szkoleniową, która ma doświadczenie i kompetencje w zakresie sprzedaży, oraz trenerów, którzy mają praktyczną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Szkolenia z zakresu komunikacji

Szkolenia z zakresu komunikacji to szkolenia, które mają na celu rozwój kompetencji związanych z przekazywaniem i odbieraniem informacji i emocji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Szkolenia te są skierowane do wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska i funkcji, ponieważ komunikacja jest niezbędna do skutecznego działania i współpracy w organizacji.

Szkolenia z zakresu komunikacji mogą dotyczyć różnych aspektów i rodzajów komunikacji, takich jak:

 • komunikacja werbalna – czyli komunikacja, która odbywa się za pomocą słów, zarówno pisanych, jak i mówionych, np. e-mail, raport, prezentacja, rozmowa, negocjacja, spotkanie i inne
 • komunikacja niewerbalna – czyli komunikacja, która odbywa się za pomocą gestów, mimiki, postawy, tonu głosu, kontaktu wzrokowego i innych sygnałów, które towarzyszą lub zastępują słowa, np. uśmiech, skinienie głową, wzruszenie ramion, unikanie wzroku i inne
 • komunikacja interpersonalna – czyli komunikacja, która odbywa się między dwiema lub kilkoma osobami, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych, np. rozmowa telefoniczna, spotkanie służbowe, pogawędka przy kawie i inne
 • komunikacja grupowa – czyli komunikacja, która odbywa się w ramach zespołu, grupy roboczej, komitetu lub innego zbioru osób, które mają wspólny cel lub zadanie, np. burza mózgów, dyskusja, warsztat, szkolenie i inne
 • komunikacja organizacyjna – czyli komunikacja, która odbywa się w ramach całej organizacji lub jej części, z udziałem różnych poziomów i jednostek organizacyjnych, np. komunikat, instrukcja, regulamin, newsletter, intranet i inne
 • komunikacja zewnętrzna – czyli komunikacja, która odbywa się między organizacją a jej otoczeniem, czyli klientami, dostawcami, partnerami, mediami, społeczeństwem i innymi interesariuszami, np. reklama, promocja, informacja prasowa, badanie rynku, relacje publiczne i inne

Szkolenia z zakresu komunikacji mają wiele korzyści, takich jak:

 • poprawa umiejętności i pewności siebie w komunikowaniu się
 • poprawa jakości i efektywności przekazywania i odbierania informacji i emocji
 • poprawa relacji i współpracy z innymi ludźmi
 • poprawa rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • poprawa wizerunku i reputacji firmy

Szkolenia z zakresu komunikacji można wybrać i zrealizować w różny sposób, w zależności od potrzeb i oczekiwań firmy i pracowników. Można skorzystać z gotowych programów szkoleniowych, dostępnych na rynku, lub zamówić szkolenie dedykowane, dostosowane do specyfiki i celów firmy. Można również wybrać formę szkolenia, czyli szkolenie otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line lub mieszane. Ważne jest, aby wybrać firmę szkoleniową, która ma doświadczenie i kompetencje w zakresie komunikacji, oraz trenerów, którzy mają praktyczną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Szkolenia z innych obszarów biznesowych

Szkolenia z innych obszarów biznesowych to szkolenia, które mają na celu rozwój kompetencji związanych z różnymi dziedzinami i funkcjami biznesowymi, które nie zostały wymienione w poprzednich podrozdziałach, ale są również ważne i przydatne dla pracowników i firmy. Szkolenia te mogą być skierowane do pracowników na różnych poziomach i stanowiskach, w zależności od ich zakresu obowiązków i potrzeb rozwojowych.

Szkolenia z innych obszarów biznesowych mogą dotyczyć różnych tematów i zagadnień, takich jak:

 • marketing – czyli działania, które mają na celu zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, poprzez tworzenie i dostarczanie wartości, budowanie i utrzymywanie relacji, kreowanie i wzmacnianie wizerunku i marki, generowanie i zwiększanie popytu i sprzedaży
 • finanse – czyli działania, które mają na celu zapewnienie i optymalne wykorzystanie środków finansowych, poprzez planowanie i budżetowanie, analizę i ocenę sytuacji finansowej, podejmowanie i realizację decyzji finansowych, kontrolowanie i raportowanie wyników finansowych
 • prawo – czyli działania, które mają na celu zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa działania firmy, poprzez znajomość i stosowanie przepisów prawa, umów i regulaminów, rozwiązywanie sporów i konfliktów prawnych, korzystanie z pomocy i porad prawnych
 • informatyka – czyli działania, które mają na celu wykorzystanie i rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez dobór i obsługę sprzętu i oprogramowania, tworzenie i zarządzanie systemami i bazami danych, zabezpieczanie i ochronę danych, rozwiazywanie problemów i awarii technicznych
 • języki obce – czyli działania, które mają na celu nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami i partnerami z innych krajów i kultur, poprzez znajomość i stosowanie języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i innych, z uwzględnieniem specyfiki i zwrotów biznesowych

Szkolenia z innych obszarów biznesowych mają wiele korzyści, takich jak:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników w różnych dziedzinach i funkcjach biznesowych
 • poprawa jakości i efektywności pracy w firmie
 • poprawa adaptacji i innowacyjności firmy
 • poprawa konkurencyjności i pozycji firmy na rynku
 • poprawa współpracy i relacji z klientami i partnerami

Szkolenia z innych obszarów biznesowych można wybrać i zrealizować w różny sposób, w zależności od potrzeb i oczekiwań firmy i pracowników. Można skorzystać z gotowych programów szkoleniowych, dostępnych na rynku, lub zamówić szkolenie dedykowane, dostosowane do specyfiki i celów firmy. Można również wybrać formę szkolenia, czyli szkolenie otwarte, zamknięte, stacjonarne, on-line lub mieszane. Ważne jest, aby wybrać firmę szkoleniową, która ma doświadczenie i kompetencje w innych obszarach biznesowych, oraz trenerów, którzy mają praktyczną wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach.

Co to jest coaching i czym różni się od szkoleń?

Coaching to usługa, która polega na indywidualnym lub zespołowym wsparciu dla osób, które chcą osiągnąć swoje cele zawodowe lub osobiste. Coaching jest prowadzony przez coacha, który pomaga klientowi odkryć i wykorzystać swój potencjał, pokonać przeszkody i trudności, podejmować decyzje i działać. Coaching nie polega na przekazywaniu wiedzy czy radzeniu, ale na stymulowaniu samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów przez klienta.

W tym rozdziale dowiesz się, czym charakteryzuje się coaching i jakie usługi oferuje, jakie są rodzaje i formy coachingu i jak je wybrać, jak znaleźć i sprawdzić wiarygodność coacha i firmy coachingowej, oraz jak skorzystać z dofinansowania na coaching dla firm i pracowników.

Definicja i zakres działalności coacha i firmy coachingowej

Coach to osoba, która zajmuje się profesjonalnym wspieraniem i towarzyszeniem klientowi w procesie osiągania jego celów. Coach ma odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i certyfikaty, które potwierdzają jego kompetencje i etykę zawodową. Coach stosuje się do zasad i standardów zawodowych, takich jak kodeks etyczny, umowa coachingowa, kontrakt celu, kontrakt sesji, dokumentacja i ewaluacja procesu coachingowego.

Zakres działalności coacha obejmuje:

 • nawiązanie i utrzymanie relacji z klientem opartej na zaufaniu, szacunku i akceptacji
 • ustalenie i uzgodnienie celu i ram czasowych procesu coachingowego
 • prowadzenie sesji coachingowych w różnych formach i metodach
 • zadawanie pytań i słuchanie aktywne klienta
 • stosowanie narzędzi i technik coachingowych, takich jak feedback, refleksja, metafora, modelowanie, praca z wartościami, przekonaniami, emocjami i innymi
 • wspieranie klienta w podejmowaniu decyzji i działaniu
 • monitorowanie i ewaluacja postępów i efektów coachingowego
 • zamykanie i podsumowanie procesu coachingowego

Firma coachingowa to podmiot gospodarczy, który zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem usług coachingowych dla firm i osób indywidualnych. Firma coachingowa może specjalizować się w określonej dziedzinie lub branży, lub oferować coaching z różnych obszarów życia i rozwoju. Firma coachingowa może również świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze związane z coachingiem.

Zakres działalności firmy coachingowej obejmuje:

 • analizę potrzeb i oczekiwań klientów
 • projektowanie programów i scenariuszy coachingowych
 • dobór i przygotowanie coachów i innych ekspertów
 • organizację i zapewnienie warunków do przeprowadzenia coachingu
 • prowadzenie coachingu w różnych formach i metodach
 • monitorowanie i ewaluację efektów coachingu
 • wystawianie zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających udział i ukończenie coachingu

Rodzaje i formy coachingu i jak je wybrać

Coaching może być prowadzony w różnych rodzajach i formach, w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów. Niektóre z najpopularniejszych rodzajów i form coachingu to:

 • coaching indywidualny – to coaching, który jest prowadzony dla jednej osoby, zgodnie z jej potrzebami i preferencjami. Coaching indywidualny może dotyczyć różnych obszarów życia i rozwoju, takich jak kariera, biznes, zdrowie, relacje, hobby i inne. Coaching indywidualny jest zwykle najdroższy i najtrudniej dostępny, ale ma też największą elastyczność i personalizację. Może być ukierunkowany na biznes (business coaching) oraz sprawy osobiste (life coaching).
 • coaching zespołowy – to coaching, który jest prowadzony dla grupy osób, które mają wspólny cel lub zadanie. Coaching zespołowy może dotyczyć różnych obszarów i funkcji zespołowych, takich jak komunikacja, współpraca, konflikt, liderstwo, kreatywność i inne. Coaching zespołowy jest zwykle tańszy i łatwiej dostępny niż coaching indywidualny, ale ma też mniejszą możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • coaching stacjonarny – to coaching, który odbywa się w określonym miejscu i czasie, z udziałem coacha i klienta. Coaching stacjonarny może być prowadzony w siedzibie firmy coachingowej, w siedzibie firmy klienta lub w innym miejscu, np. w hotelu, konferencyjnym lub szkoleniowym. Coaching stacjonarny wymaga od klienta fizycznej obecności i dostosowania się do ustalonego harmonogramu.
 • coaching on-line – to coaching, który odbywa się za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem różnych narzędzi i platform, takich jak komputer, tablet, telefon, kamera, mikrofon, głośnik, słuchawki, e-mail, czat, wideokonferencja, e-coaching i inne. Coaching on-line może być prowadzony na żywo, z udziałem coacha i klienta, lub w formie nagranej, z możliwością odtwarzania i powtarzania materiału. Coaching on-line wymaga od klienta dostępu do internetu i sprzętu, a także umiejętności obsługi technologii.

Wybór rodzaju i formy coachingu zależy od wielu czynników, takich jak:

 • cel i zakres coachingu
 • liczba i profil uczestników
 • budżet i czas na coaching
 • preferencje i oczekiwania uczestników
 • dostępność i jakość narzędzi i platform

Jak znaleźć i sprawdzić wiarygodność coacha i firmy coachingowej

Wybór coacha i firmy coachingowej jest bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na jakość i efektywność procesu coachingu. Aby znaleźć i sprawdzić wiarygodność coacha i firmy coachingowej, można skorzystać z następujących źródeł i kryteriów:

 • rekomendacje i opinie – to najprostszy i najbardziej wiarygodny sposób na znalezienie i sprawdzenie coacha i firmy coachingowej, polegający na zapytaniu znajomych, kolegów, partnerów lub innych osób, które korzystały z usług coachingu, o ich doświadczenia i oceny. Można również poszukać opinii i recenzji w internecie, na stronach, portalach, forach i mediach społecznościowych, związanych z coachingiem i rozwojem osobistym i zawodowym.
 • referencje i portfolio – to kolejny sposób na znalezienie i sprawdzenie coacha i firmy coachingowej, polegający na zapoznaniu się z ich dotychczasowymi klientami, projektami i efektami. Można poprosić coacha i firmę coachingową o przedstawienie listy referencyjnej, czyli nazw i kontaktów do klientów, dla których świadczyli usługi coachingu, oraz o portfolio, czyli przykłady i opisy realizowanych procesów i sesji coachingu, wraz z uzyskanymi wynikami i osiągniętymi celami.
 • kwalifikacje i certyfikaty – to kolejny sposób na znalezienie i sprawdzenie coacha i firmy coachingowej, polegający na weryfikacji ich kompetencji i etyki zawodowej zawodowej. Można sprawdzić, jakie kwalifikacje i doświadczenie ma coach i firma coachingowa, jakie szkolenia i kursy ukończyli, jakie metody i narzędzia stosują, jakie organizacje i stowarzyszenia coachingowe należą, jakie certyfikaty i akredytacje posiadają. Ważne jest, aby coach i firma coachingowa byli zgodni ze standardami i zasadami zawodowymi, takimi jak Międzynarodowa Federacja Coachingu (ICF), Europejska Federacja Coachingu (EMCC), Polska Izba Coachingu (PIC) i inne.

Jak skorzystać z dofinansowania na coaching dla firm i pracowników

Coaching to usługa, która może być dofinansowana z różnych źródeł, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w zależności od rodzaju i celu coachingu, oraz od profilu i sytuacji klienta. Niektóre z możliwych źródeł dofinansowania na coaching to:

 • fundusze unijne – to środki, które są przyznawane przez Unię Europejską na realizację różnych projektów i programów, związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym, edukacyjnym i innym. Fundusze unijne mogą być wykorzystane na coaching, jeśli jest on częścią większego projektu lub programu, np. z zakresu aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, wspierania przedsiębiorczości, innowacji i konkurencyjności, integracji społecznej i zawodowej i innych. Fundusze unijne mogą być pozyskiwane przez różne podmioty, takie jak firmy, organizacje, instytucje, samorządy i inne, zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi przez instytucje zarządzające i pośredniczące funduszami, np. Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Pracy i inne.
 • fundusze własne – to środki, które są pochodzą z własnego budżetu lub zysku klienta, lub z kredytu lub pożyczki, które klient zaciągnął na cel coachingowy. Fundusze własne mogą być wykorzystane na coaching, jeśli klient ma wystarczające środki i możliwości finansowe, oraz jeśli uważa, że coaching jest dla niego wartościową i opłacalną inwestycją. Fundusze własne mogą być wydawane na coaching dowolnego rodzaju i formy, zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami klienta, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków i formalności.
 • fundusze pracodawcy – to środki, które są pochodzą z budżetu lub zysku pracodawcy, który decyduje się na sfinansowanie coachingu dla swoich pracowników, lub dla siebie samego, jeśli jest właścicielem lub menedżerem firmy. Fundusze pracodawcy mogą być wykorzystane na coaching, jeśli pracodawca uważa, że coaching jest dla niego i dla jego pracowników korzystnym i skutecznym sposobem na rozwój kompetencji, motywacji, zaangażowania, lojalności i wyników pracy. Fundusze pracodawcy mogą być wydawane na coaching dowolnego rodzaju i formy, zgodnie z potrzebami i celami firmy i pracowników, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków i formalności.

Podsumowanie

W tym artykule dowiedziałeś się, czym jest firma szkoleniowa i jakie usługi oferuje dla firm i osób indywidualnych. Dowiedziałeś się również, jakie są rodzaje i formy szkoleń, jak je wybrać i zrealizować, oraz jak znaleźć i sprawdzić wiarygodność firmy szkoleniowej. Ponadto, dowiedziałeś się, czym jest coaching i jak się od szkolenia różni, jakie są rodzaje i formy coachingu, jak znaleźć i sprawdzić wiarygodność coacha i firmy coachingowej, oraz jak skorzystać z dofinansowania na coaching.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie interesujący i przydatny, i że zainspirował Cię do skorzystania z usług szkoleniowych i coachingowych, które mogą pomóc Ci w rozwoju osobistym i zawodowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o naszych szkoleniach dla firm, business coachingu, a także life coachingu. Skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy.

Instytut Szkoleń i Coachingu

Instytut Szkoleń i Coachingu działająca na rynku od 2016 roku organizacja, której misją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców, menedżerów oraz coachów poprzez coaching, mentoring oraz szkolenia. Założycielem i właścicielem firmy jest dr Wiktor Tokarski.

Business coaching i life coaching

Nasza oferta skierowana jest zarówno do jednostek, jak i organizacji. W obszarze business coachingu wspieramy liderów i zespoły w osiąganiu ich celów biznesowych.  Pomagamy im im rozwijać umiejętności zarządzania, podejmowania decyzji i prowadzenia efektywnej komunikacji. Life coaching to propozycja dla tych, którzy szukają równowagi, chcą lepiej zarządzać swoim czasem, zrozumieć swoje cele i wartości, a także poprawić jakość życia i rozwiązać napotkane problemy.

Programy mentoringowe

Dodatkowo oferujemy programy mentoringowe. Pomagamy przedsiębiorcom, początkującym coachom, a także osobom prywatnym (life mentoring). Przekazujemy wiedzę i doświadczenia i pomagając Klientom znaleźć własną drogę do sukcesu i spełnionego życia.

Szkolenia dla firm

W sektorze szkoleń, Instytut Szkoleń i Coachingu specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji miękkich, które są niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu. Prowadzimy kursy i warsztaty z zakresu komunikacji, zarządzania konfliktami, pracy zespołowej, umiejętności przywódczych i wielu innych. W naszej ofercie dostępne są zarówno gotowe programy szkoleniowe jak i szkolenia szyte na miarę. Oferujemy także szkolenia indywidualne.

Instytut Szkoleń i Coachingu gwarantuje najwyższą jakość usług. Nasze metody oparte są na najnowszych badaniach i trendach w dziedzinie psychologii, zarządzania i nauk społecznych. Takie podejście pozwala nam skutecznie wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów.

Instytut Szkoleń i Coachingu – Misja, Cel i Pragnienie

Nasza misja to wspieranie rozwoju i sukcesu firm oraz indywidualnych klientów poprzez dostarczanie najwyższej jakości szkoleń, sesji coachingowych oraz programów life coachingu. Wierzymy, że każda organizacja i każda osoba posiada nieodkryty potencjał, który można uwolnić poprzez edukację, rozwój umiejętności i efektywne zarządzanie.

Naszym celem jest dostarczanie narzędzi i strategii, które pomogą naszym klientom osiągnąć ich cele biznesowe i osobiste, zwiększyć efektywność i zadowolenie zespołu oraz przewyższyć oczekiwania ich klientów. W obszarze life coachingu, dążymy do pomocy naszym klientom w odkrywaniu ich prawdziwych pasji, celów i aspiracji, a następnie w ich realizacji.

Pragniemy być partnerem, który inspiruje do ciągłego rozwoju, dąży do doskonałości w każdym aspekcie działalności i pomaga w budowaniu satysfakcjonującego i pełnego sukcesów życia.

Szkolenia dla firm

Pierwsze kroki na sali szkoleniowej Wiktor Tokarski stawiał w 2009 roku. Prowadził wtedy szkolenia z zarządzania dla średniej kadry menedżerskiej jednego z największych banków w Polsce. Trener biznesu Wiktor Tokarski specjalizuje się w szkoleniach dla firm. Prowadzi szkolenia menedżerskie (m. in. zarządzanie zespołami, komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna, efektywność, zarządzanie zgodne z typologią osobowości DISK), szkolenia dla pracowników (m. in. efektywność w pracy, komunikacja w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, współpraca dzięki znajomości typów osobowości DISK), szkolenia dla sprzedawców (obsługa trudnego klienta, komunikacja w sprzedaży, sprzedaż i obsługa klienta dopasowane do typów osobowości DISK), a także indywidualne szkolenia online dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników. Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie lub swojej firmy – umów spotkanie online, w czasie którego będziesz mógł/mogła przedstawić swoje oczekiwania odnośnie celów szkoleniowych.

Spotkanie online ws szkoleń dla firm

Coaching dla Ciebie, albo Twojej firmy?

Coaching biznesowy (business coaching), a może life coaching (coaching życiowy)? Coaching online, a może w siedzibie Twojej firmy? Postaw na profesjonalny coaching.

spotkanie online ws coachingu dla firm

lub

sesja próbna coachingu Wiktor Tokarski

Mentoring dla przedsiębiorców, coachów i life mentoring

Jedną z form wsparcia oferowanych przez Wiktora Tokarskiego jest mentoring. Oferuje 3 typy mentoringu: business mentoring dedykowany przedsiębiorcom, life mentoring dedykowany wszystkim zainteresowanym oraz mentoring dla coachów, którzy ukończyli certyfikowane szkolenia z zakresu coachingu i wchodzą na rynek rozpoczynając świadczenie usług coachingowych.

Umów spotkanie w sprawie mentoringu

Coaching dla firmy

spotkanie online ws coachingu dla firm

Instytut Szkoleń i Coachingu ma swoją siedzibę w malowniczym Krakowie. Dzięki naszej nowoczesnej i elastycznej strategii, oferujemy nasze usługi nie tylko w Grodzie Kraka, ale także na terenie całej Polski oraz online. Dzięki takiemu podejściu, nasi klienci mogą korzystać z naszych szkoleń, sesji coachingowych i mentoringowych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Nasza misja to zapewnienie dostępu do najwyższej jakości usług rozwojowych, niezależnie od granic geograficznych.

Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski
ul. Na Zakolu Wisły 12b/18
30-729 Kraków

NIP 551-215-47-89
REGON 364020207

kontakt@wiktortokarski.pl
tel. +48.530.535.539