Akademia Menedżera – kompleksowe szkolenie dla menedżerów

Kompetencje menedżerskie to zbiór różnorodnych umiejętności, które powinny stanowić „pakiet” każdego menedżera chcącego efektywnie zarządzać powierzonym mu zespołem. Na liście tych kompetencji powinny się znaleźć takie umiejętności jak: efektywne komunikowanie się z członkami zespołu i współpracownikami; przekazywanie informacji zwrotnej wzmacniającej i korygującej (feedback); motywowanie pracowników; delegowanie zadań dostosowane do etapu rozwoju pracownika, czynników czasowych i rodzaju zadania; wyznaczanie celów i priorytetyzacja zadań; budowanie dojrzałych, obustronnie wzmacniających relacji w zespole (asertywność), zarządzanie konfliktem i stresem, a także stosowanie narzędzi coachingowych  zarządzaniu. Te wszystkie kompetencje menedżerskie będą rozwijane w czasie trwającego 6 dni szkolenia „Akademia Menedżera”.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 • Menedżerowie wszystkich poziomów
 • Liderzy zespołów, którzy chcą rozwijać kompetencje menedżerskie
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem

Czego się nauczysz i jakie kompetencje menedżerskie rozwiniesz na tym szkoleniu?

 • Dowiesz się czym jest efektywna komunikacja i jak ją usprawniać
 • Nauczysz się rozpoznawać dominujące style komunikacyjne DISK i dopasowywać sposób porozumiewania się z ludźmi, którzy je reprezentują
 • Poznasz narzędzia przekazywania feedbacku wzmacniającego i korygującego (wzmacnianie komunikacyjnych umiejętności menedżerskich)
 • Dowiesz się czym jest asertywność i jak możesz ją wykorzystać dla budowania wspierających i dojrzałych relacji w zespole
 • Poznasz metodę sytuacyjnego delegowania zadań, która pozwoli Ci dopasować sposób delegowania do ważnych czynników, które mają wpływ na efektywność zespołu
 • Rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną (bardzo ważną kompetencję menedżerską)
 • Dowiesz się jakie są rodzaje konfliktów i jak można nimi zarządzać
 • Dowiesz się jak zarządzać stresem w zespole
 • Poznasz kilka pochodzących z coachingu narzędzi, które pomogą Ci w pracy z Twoimi ludźmi

Metody szkoleniowe w rozwoju kompetencji menedżerskich

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia angażowani są do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń dopasowanych do tematu szkolenia, a także do własnych możliwości i umiejętności. Proszeni są o dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem. Zapraszani do dyskusji i zachęcani do zadawania pytań. Dzięki temu każde szkolenie jest skrojone nie tylko na miarę firmy, która je zamawia, ale także dopasowane do realnych potrzeb uczestników. Wszystko to służy rozwojowi kompetencji menedżerskich.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Akademia Menedżera – kompleksowe szkolenie dla menedżerów

Czas trwania szkolenia

48 godzin – 6 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Cała Polska
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

dr Wiktor Tokarski

Szczegółowy opis szkolenia dla menedżerów – Akademia Menedżera

Kompetencje menedżerskie można rozwijać na różne sposoby. Jednym z nich są kompleksowe szkolenia dla menedżerów takie jak trwająca 6 dni szkoleniowych (48 godzin) „Akademia Menedżera”.

Komunikacja – najważniejsza kompetencja menedżera

Trudno mówić o zarządzaniu zespołem bez budowania podstawowej kompetencji menedżerskiej jaką jest komunikacja. To właśnie temu tematowi będą poświęcone pierwsze dwa dni szkoleniowe, a komunikacja w innych aspektach pojawi się także w innych modułach. Menedżerowie uczestniczący w szkoleniu dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z innymi, poznają swoje komunikacyjne mocne i słabe strony, a także nauczą się przekazywania feedbacku wzmacniającego i korygującego. W kontekście komunikacji zostanie też podjęty inny ważny aspekt kompetencji menedżerskich – inteligencja emocjonalna.

Motywowanie, delegowanie wyznaczanie celów i kształtowanie umiejętności priorytetyzacji zadań

Jednym z ważnych pytań, które często pada na szkoleniach z umiejętności menedżerskich jest pytanie o sposoby motywowania ludzi. Niektórym menedżerom wydaje się, że ich pracownicy motywowani są wyłącznie przez pieniądze i dlatego zaniedbują inne formy motywowania. Szkolenie „Akademia Menedżera” pozwoli zmienić myślenie w tej kwestii dostarczając jego uczestnikom dziesiątki pomysłów na motywowanie pracowników, z których większość nie będzie wymagała żadnego zaangażowania finansowego.

Oprócz tego menedżerowie dowiedzą się jak delegować zadania w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich poprawnego wykonania, a także jak wyznaczać cele i nadawać zadaniom priorytety. To kolejne ważne kompetencje menedżerskie, które będą przedmiotem szkolenia dla menedżerów, pt. „Akademia Menedżera”.

W tym kontekście zostanie też podjęty temat emocji oraz stresu. Inteligencja emocjonalna jest uważana za ważną umiejętność menedżerską XXI wieku.

Trudne sytuacje w pracy menedżera

Jedną z kompetencji menedżerskich powinna się stać umiejętność zarządzania trudnymi sytuacjami w zespole. Kolejne dwa moduły szkoleniowe będą przeznaczone na zajęcie się tematyką asertywności oraz konfliktu w zespole. Asertywność zostanie przedstawiona jako szansa na budowanie dojrzałych i wspierających relacji w zespole, które opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Kompetencje menedżerskie uczestników szkolenia powiększą się tez o umiejętność rozpoznawania różnych rodzajów konfliktów oraz wybór odpowiednich stylów zarządzania nimi.

Expose menedżera

Szkolenie zostanie zostanie zakończone przygotowaniem expose szefa, czyli przemówienia menedżera, w czasie którego przedstawia on swoim pracownikom najważniejsze wartości oraz zasady, którymi będzie się kierować w zarządzaniu zespołem. Przygotowanie takiego przemówienia powinna stać się kluczową kompetencją menedżera.

Szkolenie zakończy się ewaluacją, a uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w czasie szkolenia umiejętności i kompetencje menedżerskie.

Program szkolenia dla menedżerów – Akademia Menedżera

MODUŁ I – Po pierwsze komunikacja! Podstawowa kompetencja menedżerska

 • Jak komunikują się ludzie? Co komunikację zakłóca?
 • Narzędzia aktywnej komunikacji

MODUŁ II – Style komunikacji i style pracy DISK

 • Poznanie własnego dominującego stylu komunikacji i pracy
 • Jak rozpoznać dominujący styl komunikacji u innych?
 • Jak komunikować się z ludźmi dopasowując się do ich stylu komunikacji?
 • Jak zarządzać pracownikami DISK

Moduł III – Zarządzanie emocjami w pracy menedżera

 • Inteligencja emocjonalna jako ważna kompetencja menedżerska
 • Dobre i złe emocje?
 • Konstruktywna empatia

Moduł IV – Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Feedback wzmacniający – dlaczego warto chwalić pracowników i gratulować sukcesów?
 • Jednominutowa pochwała – narzędzie do przekazywania feedbacku wzmacniającego
 • Komunikat „JA”, czyli jak przekazywać feedback korygujący
 • Zasady dotyczące przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej

Moduł V – Motywuj swoich ludzi!

 • Kiedy motywować, a kiedy tego nie robić?
 • Teorie McGregora i Herzberga
 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu zespołem
 • Mapa motywatorów
 • 7 zasad skutecznego motywowania na wzmocnienie kompetencji menedżerskich

Moduł VI – Delegowanie zadań

 • Zalety i wady delegowania zadań w trzech pespektywach
 • Poziom rozwoju pracownika – pierwszy czynnik delegowania sytuacyjnego
 • Dopasowanie stylu delegowania do czasu i rodzaju zadania
 • Style delegowania – style menedżerskie
 • Schemat rozmowy delegującej

Moduł VII – Wyznaczanie celów

 • Dlaczego wyznaczanie celów jest ważne?
 • Najczęstsze błędy w wyznaczaniu celów
 • Metoda SMART

Moduł VIII – Zarządzanie czasem i nadawanie priorytetów zadaniom

Moduł IX – Konflikt w zespole. Porażka czy szansa?

 • Rodzaje konfliktów
 • Dynamika konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktów

Moduł X – Asertywność w pracy

Moduł XI – Expose szefa

 • Wartości menedżera w zarządzaniu zespołem
 • Zasady pozytywne i zasady negatywne
 • Dlaczego warto przygotować i wygłosić expose szefa
 • Struktura expose szefa

Liczebność grupy szkoleniowej

Aby kształtowanie i wzmacnianie kompetencji menedżerskich było najbardziej efektywne najlepiej jest jeśli grupa liczy między 10 a 20 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 8 osób, a największa 22. Przy grupach liczniejszych niż 22 osoby – szkolenie prowadzi dwóch trenerów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 48 godzin szkoleniowych (6 dni), które mogą być zrealizowane w następujących wariantach czasowych:

 • wariant nr 1: 3 zjazdy po 2 dni
 • wariant nr 2: 2 zjazdy po 3 dni
 • wariant nr 3: 6 zjazdów po 1 dniu

W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są przynamniej dwie przerwy kawowe (około 15 minut każda) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut).

Wycena szkolenia

Szkolenie wyceniane jest indywidualnie, a jego cena zależy od terminu realizacji, liczebności grupy, a także miejsca, gdzie szkolenie ma się odbyć. W programie szkolenia z kompetencji menedżerskich możliwe jest dokonanie zmian (w zależności od potrzeb firmy). Dlatego zapraszamy do rozmowy online w sprawie oczekiwań dotyczących szkolenia.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Opinie klientów