Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Wystąpienia publiczne są nieuniknione, zwłaszcza gdy właścicielem firmy, jej szefem, menedżerem czy trenerem wewnętrznym. Wystąpienia publiczne to każde spotkanie, na którym przemawiasz do ludzi i nieważne, czy jest to kilkuosobowy zespół, którego jesteś menedżerem, czy duża grupa pracowników całej Twojej firmy. Szkolenie, pt. „Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych” pomoże Ci przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, da konkretną wiedzę jak występować publicznie, aby skutecznie docierać do odbiorców, prowadzić interesujące prezentacje i efektywnie szkolić pracowników i współpracowników.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 • Właściciele firm i przedsiębiorcy
 • Członkowie zarządów
 • Rzecznicy prasowi
 • Menedżerowie wszystkich poziomów
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Trenerzy produktowi
 • Pracownicy działów HR
 • Kierownicy działów

Czego się nauczysz i jakie kompetencje rozwiniesz na tym szkoleniu?

 • Rozwiniesz umiejętność publicznego prezentowania wiedzy, pomysłów i przekonań
 • Zdobędziesz wiedzę na temat specyfiki uczenia się dorosłych i przekazywania im wiedzy
 • Zminimalizujesz lęk przed wystąpieniami publicznymi
 • Nauczysz się jak przygotowywać i prezentować treści tak by osiągnąć zamierzony cel
 • Zdobędziesz umiejętność zawracania uwagi słuchaczy i zapobiegania ich znużeniu
 • Poznasz techniki dzięki, którym będziesz w stanie nawiązać przyjazne relacje z uczestnikami Twoich wystąpień publicznych
 • Nauczysz się jak radzić sobie z obiekcjami słuchaczy, odpowiadać na pytania i radzić sobie z oporem
 • Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy przygotowaniu slajdów w prezentacjach multimedialnych i nauczysz się jak je eliminować
 • Dowiesz się, co sam/sama powinieneś/powinnaś poprawić w czasie swoich wystąpień publicznych
 • Przekonasz się, że przekazywanie wiedzy i szkolenie dorosłych może być satysfakcjonujące

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia angażowani są do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń dopasowanych do tematu szkolenia, a także do własnych możliwości i umiejętności. Proszeni są o dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem. Zapraszani do dyskusji i zachęcani do zadawania pytań. Dzięki temu każde szkolenie jest skrojone nie tylko na miarę firmy, która je zamawia, ale także dopasowane do realnych potrzeb uczestników.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Czas trwania szkolenia

24 godziny – 3 dni

Liczba uczestników

8-16 osób

Miejsce szkolenia

Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów
+ inne miejsca w Polsce
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

dr Wiktor Tokarski

Szczegółowy opis szkolenia – Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Szkolenie, pt. „Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych” jest przeznaczone dla tych wszystkich osób, które w ramach swojej pracy zawodowej zobowiązane są do wystąpień publicznych. Wystąpienia publiczne są wpisane w role właścicieli firm, przedsiębiorców, członków zarządu, a także obowiązki zawodowe menedżerów, szkoleniowców, trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR, czy kierowników działów.

Szkolenie pozwoli Ci wzmocnić kompetencje w tym zakresie i zmniejszyć lęk przed wystąpieniami publicznymi.

Specyfika uczenia się dorosłych

W pierwszym module szkolenia dowiesz się jakie są zasadnicze różnice między procesem uczenia się dzieci a uczeniem się dorosłych. Pożegnasz się z myśleniem, że dorosłym można skutecznie przekazywać wiedzę tak jak dzieciom i zobaczysz, czego potrzebują, aby otworzyć się na proces zdobywania wiedzy i w pełni z niego skorzystać. W tym module poznasz też różne typy osobowości oraz dowiesz się jak budować własne myślenie o przekazywaniu wiedzy, aby dotrzeć do wszystkich typów osobowości.

Autoprezentacja w czasie wystąpień publicznych

Ważnym elementem ciekawych wystąpień publicznych, ciekawych prezentacji i skutecznych szkoleń jest autoprezentacja osoby, która je prowadzi. W drugim module szkoleniowym dowiesz się dlaczego ten element jest tak istotny i co możesz zrobić, aby poprawić swoją autoprezentację. Dowiesz się też czym jest efekt pierwszego wrażenia i jak może zadziałać na Twoją korzyść, albo zupełnie popsuć Twoje wystąpienie publiczne.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Kolejne tematy szkolenia z wystąpień publicznych to komunikacja werbalna i niewerbalna. Ta pierwsza jest kluczową umiejętnością osób występujących publicznie, prezentujących treści i szkolących, ale jej siła zależy od spójności między nią a komunikacją niewerbalną. Trzeci i czwarty moduł szkoleniowy to czas pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi i spójnością mowy ciała w czasie wystąpień publicznych. Zabawne i praktyczne ćwiczenia pomogą Ci poznać Twoje mocne strony w tym zakresie, a także popracować nad tymi kompetencjami, które jeszcze do nich nie należą. Jedną z ciekawostek, którą poznasz jest „efekt kameleona”, a także reguła „4×20”.

Wystąpienia publiczne a narzędzia wywieranie wpływu

Wystąpienia publiczne, prezentacje i szkolenia są nastawione na cel jakim jest wywarcie wpływu na osoby, które są ich adresatami. Aby ten wpływ mógł być istotny narzędzia, za pomocą których wywieramy wpływ muszą być dopasowane do uczestników szkolenia, a także etyczne. W module piątym dowiesz się jak etycznie wywierać wpływ na uczestników Twoich wystąpień publicznych, a także jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie szkolenia, prezentacji czy innej formy wystąpień publicznych.

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Czy wiesz, że prezentacja multimedialna może pomóc Twojemu wystąpieniu publicznemu, albo zupełnie je położyć? W szóstym module szkolenia dowiesz się jakich błędów unikać w czasie przygotowywania prezentacji multimedialnej, a także co zrobić, aby prezentacja była pomocą w procesie przekazywania wiedzy dorosłym. Dowiesz się jak zbudować prezentację, jak wykorzystać dostępne narzędzia, jak skonstruować slajd i jak prezentować treści wspomagając uczenie się osób dorosłych.

Certyfikowane szkolenie z wystąpień publicznych

Szkolenie „Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych” zostanie zakończone egzaminem, który będzie miał formę wystąpienia publicznego na wybrany przez Ciebie temat. Po odpowiednim przygotowaniu i z wykorzystaniem dowolnie wybranych przez Ciebie narzędzi na forum grupy szkoleniowej zaprezentujesz wybrany przez siebie temat wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie szkolenia. Ten etap zakończy się przekazaniem Ci informacji zwrotnej oraz wręczeniem certyfikatu potwierdzającego nabyte w czasie szkolenia kompetencje.

Program szkolenia Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Moduł I – Specyfika uczenia się osób dorosłych

 • Czym różni się uczenie dzieci od uczenia dorosłych
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Bariery w uczeniu się dorosłych
 • Jak przekazywać wiedzę osobom dorosłym?
 • Etapy nabywania kompetencji
 • Dopasowanie do różnych stylów uczenia się
 • Warunki skuteczności uczenia się osób dorosłych

Moduł II – Czym jest autoprezentacja?

 • Forma szkolenia, prezentacji i wystąpienia publicznego
 • Dlaczego autoprezentacja jest taka ważna?
 • Skuteczne taktyki autoprezentacji
 • Efekt pierwszego wrażenia i jego wpływ na wystąpienie publiczne i szkolenie

Moduł III – Komunikacja werbalna w czasie wystąpień publicznych

 • Jak zadawać trafne pytania i udzielać merytorycznych odpowiedzi?
 • Moderowanie dyskusji
 • Aktywne słuchanie w czasie szkoleń, prezentacji i wystąpień publicznych
 • Efekt kameleona czyli reguła dopasowania
 • Parafrazowanie jako narzędzie pogłębienia komunikacji w czasie wystąpień publicznych

Moduł IV – Komunikacja niewerbalna w czasie wystąpień publicznych

 • Jak rozpocząć wystąpienie, prezentację, szkolenie?
 • Spójność gestów i komunikacji werbalnej
 • Sygnały niewerbalne (świadomość ich oddziaływania na uczestników)
 • Bazowe elementy wystąpienia
 • Rola kontaktu wzrokowego
 • Proksemika, czyli szacunek dla przestrzeni własnej i uczestników
 • Ton i modulacja głosu
 • Budowanie pewności siebie w czasie szkoleń, prezentacji i innych wystąpień publicznych

Moduł V – Narzędzia wpływu podczas wystąpień publicznych

 • Metoda konsekwentnego stawiania granic
 • Wybrane i etyczne zasady wywierania wpływu
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie szkolenia, prezentacji i innych form wystąpień publicznych?

Moduł VI – Tworzenie prezentacji multimedialnych

 • Jak stworzyć angażującą i ciekawą prezentację multimedialną?
 • Struktura prezentacji
 • Kontakt ze słuchaczami w czasie prezentacji multimedialnej
 • Narzędzie nowoczesnej prezentacji (banki darmowych zdjęć, gadżety prezentacyjne, programy do przygotowania prezentacji, aplikacje do obróbki grafiki)
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania (co zrobić, gdy brakuje mi wiedzy lub argumentów?)
 • Pomoce wizualne podczas wystąpień i prezentacji
 • Umiejętność atrakcyjnej prezentacji danych liczbowych/statystycznych

Egzamin

 • Uczestnicy przygotują szkolenie na dowolny, wybrany przez nich temat i zaprezentują je na forum grupy szkoleniowej
 • Przekazanie informacji zwrotnej

Liczebność grupy szkoleniowej

Szkolenie jest najbardziej efektywne, gdy uczestniczy w nim między 8 a 16 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 6 osób.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe (3 dni). W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są przynamniej dwie przerwy kawowe (około 15 minut każda) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut).

Wycena szkolenia

Szkolenie wyceniane jest indywidualnie, a jego cena zależy od terminu realizacji, liczebności grupy, a także miejsca, gdzie szkolenie ma się odbyć. W programie szkolenia możliwe jest dokonanie zmian (w zależności od potrzeb firmy). Dlatego zapraszamy do rozmowy online w sprawie oczekiwań dotyczących szkolenia.

Zarezerwuj spotkanie online

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Opinie klientów

Miałem przyjemność pracować z Wiktorem Tokarskim w zakresie szkoleń z zarządzania zespołem oraz komunikacji w Grupie Zibi SA. Dodatkowo Wiktor Tokarski prowadził indywidualne sesje coachingowe dla mnie oraz członków mojego zespołu. Zarówno szkolenia jak i sesje coachingowe były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób i bardzo pomogły w definiowaniu własnych ograniczeń oraz ich przezwyciężaniu, budowaniu zrozumienia i zaufania między członkami zespołu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów, tak aby można realizować ambitne cele firmy. Bardzo polecam współpracę z Wiktorem Tokarskim szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm działających w trudnym otoczeniu, których struktura ulega ciągłym zmianom. Jestem również przekonany, że Wiktor Tokarski jest doskonałym wsparciem każdego menedżera zarządzającego zespołem oraz działu HR firmy.
Tomasz Kotula, Dyrektor ds. Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
Szkolenie „Akademia Menedżera” bardzo wartościowe i pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Odpowiednia proporcja teorii i zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zachęcał do aktywności i otwartości. Jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłem. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to szkolenie i trenera Wiktora Tokarskiego.
Piotr Huzarewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Produkcji GPW S.A.
Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!
Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
Dwudniowe szkolenie „Skuteczny manager” w RCD Allianz w Opolu było inspirującym spotkaniem pozwalającym poznać, zrozumieć, przećwiczyć i umocnić najskuteczniejsze metody pracy managera. Szkolenie było bardzo merytoryczne i profesjonalne, z ogromną dawką energii. Duże osobiste zaangażowanie prowadzących zajęcia skutecznie udzieliło się każdemu uczestnikowi i pozytywnie wpłynęło na proces szkoleniowy. Zdobyte umiejętności znacznie poprawiły efektywność pracy managerów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego w relacjach międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Rekomenduję „Life Success Wiktor Tokarski” jako podmiot w pełni przygotowany do świadczenia usług szkoleniowych.
Anna Patelska, Dyrektor RCD Allianz Opole
W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.
Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.
Szkolenie “Akademia Menedżera” to doskonały sposób na rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich. Bardzo wysoki warsztat pracy trenera oraz optymalny dobór treści i sposób ich przekazu.
Maciej Puzon, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.
Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
Witam, szkolenie „Skuteczny menedżer” bardzo dobrze odebrane. Znakomity team Joanna Antonik/Wiktor Tokarski sprawili, że szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z elementami warsztatów. Sprawiło, że poczułem się komfortowo. Dobór uczestników oraz poziom trenerów na najwyższym poziomie. Gratulacje!
Bogdan Krawczyk, Właściciel Agencji Ubezpieczeniowej
Rzetelny, terminowy, a do tego sympatyczny. Taki jest Wiktor! Podczas współpracy nad projektami przekonałem się także o jego wielkiej serdeczności i otwartości. Gdy dostałem od niego listę źródeł, przekonałem się jak dokładnie przygotowuje się do opracowania tematu. Materiały, które przygotował, były zaś bardzo praktyczne, ciekawie i poprawnie napisane. Cenię jego umiejętności aktywnego słuchania i dialogu, nie tylko na tematy zawodowe. Gorąco polecam współpracę z Wiktorem.
Marek Vogt-Goliasz, WłaścCreation and Technology Director, Llidero sp. z o.o.
Dobre szkolenie warsztatowe z komunikacji interpersonalnej – mowa ciała, komunikaty werbalne. Treningi odnosiły się do rozwijania naszych umiejętności w skutecznej komunikacji z zespołem (m.in. motywacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Dobra atmosfera i dużo ćwiczeń.
Sylwia Hendzlik, Dyrektor Agencji Allianz
Pan Wiktor Tokarski to kompetentny, rzeczowy oraz profesjonalny trener. Cechują go wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność i niespotykana pomysłowość. Zajęcia warsztatowe prowadzi energicznie i z dużym zaangażowaniem. Pan Wiktor dał się poznać jako osoba posiadająca łatwość w nawiązywaniu kontaktu z Uczestnikami szkoleń przez co szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Pan Wiktor zawsze sumiennie sporządza raporty dotyczące efektywności zajęć i sprawozdania pozaszkoleniowe.
Katarzyna Szober-Pawletta, Właściciel, Edu-Pasja, sp. z o.o.
Szkolenie „Skuteczny Manager” było bardzo dobrym szkoleniem merytorycznym i warsztatowym z racji tego, że poruszało wiele wątków niezbędnych w pracy menedżera. Pokazało nam właściwą komunikację, motywację, asertywność powiązaną z inteligencją emocjonalną oraz zarządzanie konfliktem. Prawie każdego z nas zaskoczyły (jeżeli ktoś rzetelnie wykonywał testy, czyli pisał jak jest, a nie jak chce żeby było) style pracy i komunikacji.
Anna Krysiak, Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowych ds. Kluczowych Klientów, Allianz
Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.
Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.
Szkolenie z Wiktorem można podsumować trafnym cytatem: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Serdecznie polecam współpracę z trenerem i coachem z powołania, pełną profesjonalizmu i zaangażowania.
Alicja Matysek, HR Manager, #ALAMATYSEK
Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia „Jak efektywnie szkolić” prowadzonego przez Wiktora. Pomimo wieloletniej praktyki szkoleniowej nauczyłem się wielu cennych rzeczy, które na bieżąco wykorzystuje do dnia dzisiejszego. Również mój zespół uczestniczący w szkoleniu był z niego bardzo zadowolony. Efektem tego jest lepsza jakość prowadzonych przez nas treningów oraz odpowiednia komunikacja dostosowana do grupy szkoleniowej.
Jarosław Guzek, Head of Purchasing and Marketing Department, Grupa ZIBI S.A.
Szkolenie „Skuteczny menedżer” – SUPER.  Bardzo dużo z niego wyciągnę osobiście, zarówno w relacjach „firmowych”, jak i prywatnych. Tego rodzaju szkoleń bardzo mi brakuje, gdyż nie tylko wiedza produktowa jest ważna. Chcę więcej 😉
Emilia Bohun, Agencja Allianz
Szkolenie dało możliwość zajrzenia w siebie, odkrycia obszarów które są jeszcze do „oszlifowania”, uświadomienia sobie mocnych stron a także przeważających stylów pracy i komunikacji. Prosimy o więcej!
Magdalena Prokop, Rydektor RCD Allianz Warszawa 2
Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności. Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.
Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.
Byłam uczestniczką szkolenia Master Manager, które prowadził Wiktor Tokarski. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i zarazem przystępny dla wszystkich uczestników. Wiktor z niewymuszonym luzem panował nad przebiegiem szkolenia pod kątem merytorycznym, ale również równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników w części praktyczne szkolenia. Dodatkowo brałam udział w regularnych sesjach coachingowych prowadzonych przez Wiktora, z których wyniosłam mnóstwo praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, współpracy z przełożonymi oraz zarządzania trudną informacją w zespole. Bardzo polecam Wiktora, głównie ze względu na fakt, iż wiedza i umiejętności, które mi przekazał mogłam natychmiast wdrożyć do swojej pracy i wpływały one bezpośrednio na poprawę jakości mojej pracy, jak i jej komfort.
Sandra Róż, Retail Manager, Grupa ZIBI S.A.
Dwudniowe szkolenie, pt. „Skuteczny manager” – świetne pod względem merytorycznym. Świetna postawa prowadzącego, miła atmosfera. Uczestniczyłam w ostatnim czasie w wielu szkoleniach i projektach, w których brak mi było merytorycznej wiedzy prowadzących. Szkolenie, pt. „Skuteczny manager” jest godne polecenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, świetna forma nauki przez rozwiązywanie różnych zagadnień, praca w zespołach. Oby więcej takich szkoleń. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję!
Krystyna Barczyk, TU Allianz Polska S.A.
Brałam udział w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także miałam możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez niego sesjach coachingu biznesowego. Wiktor ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, jest bardzo wnikliwy, a prowadzone przez niego szkolenia są uporządkowane i łatwo przyswajalne. Polecam!
Beata Kiereś, Innovation&Development Department Coordinator, Grupa ZIBI S.A.
Do dnia dzisiejszego jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowania, spokoju, oczytania i pełnego profesjonalizmu jakie zaprezentował Wiktor w czasie szkolenia na temat emocji. Była to niezwykła przyjemność móc uczestniczyć w szkoleniu przygotowanym przez Ciebie. Liczę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.
Magdalena Bogdziewicz, Właściciel w Magdalena Bogdziewicz Usługi Finansowe
Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.
Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.
Wiktor Tokarski to osoba pełna charyzmy i determinacji. Ma jasno sprecyzowane cele życiowe, które realizuje każdego dnia. Wiktor posiada bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin życia, dzięki czemu rozmowa z nim to czerpanie ze skarbnicy wiedzy. Przekłada się to również na sposób prowadzenia przez Wiktora szkoleń. Są przygotowane i realizowane perfekcyjnie. Niezwykle ważną kompetencją jaką posiada Wiktor jest zdolność do motywowania siebie oraz innych. Jest świetnym dowodem na to, że jeśli czegoś się chce i dąży się do tego, to staje się to rzeczywistością.
Piotr Stacherżak, Dyrektor Oddziału Banku BZWBK
Brałem udział w szkoleniu Master Manager, które prowadził Wiktor. Spotkanie od początku do końca przez Wiktora zostało przeprowadzone po jego myśli. Nie było sytuacji w której zawiesił się, zgubił wątek czy został zaskoczony pytaniem z sali. W ten sposób szybko mi zaimponował i wzbudziło to we mnie chęć słuchania i uczenia się, co nie było trudne, ponieważ Wiktor ma rzadką umiejętność tłumaczenia rzeczy w punkt. Bez rozwlekania, dywagacji, milionów wyjątków. Po prostu krótko, przystępnie i logicznie. Wszystko okraszone dużym spokojem i dbałością o odbiór przekazu przez uczestników szkolenia. Zarówno dużo tej teorii jak i praktyki z ćwiczeń w grupach zapamiętałem i byłem w stanie wdrożyć od ręki w swojej codziennej pracy. Po tym szkoleniu byłem po prostu lepszy. Mam od tamtej pory do Wiktora duże zaufanie, lubię z nim pracować i widzę realną korzyść z każdego naszego spotkania i szkolenia.
Artur Róż, Kierownik Działu Zakupów i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.
Każde słowo, które wypowiada Wiktor w trakcie szkolenia jest przemyślane i niesie za sobą wiedzę oraz bogate doświadczenie prowadzącego. Szkolenie przeprowadzone przez Wiktora jest nie tylko przekazaniem istotnych informacji, ale przede wszystkim początkiem podróży, w którą nas zabiera… A podróż ta zwie się rozwój…
Łukasz Siedlarz, Dyrektor Handlowy, InterCars S.A.
Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.
Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend
Drodzy Państwo, jako bardzo zadowolony klient Pana Wiktora szczerze polecam go jako doskonałego Trenera ale też i bardzo dobrego człowieka, co pomaga w przeprocesowaniu nawet najmniej komfortowych tematów! Dla mnie najlepsze doświadczenie szkoleniowe w życiu, które zaowocowało znacznym rozwojem mojej kariery zawodowej. Praca z Panem Wiktorem to prawdziwa przyjemność, z niecierpliwością oczekiwałem każdych kolejnych zajęć co jest ważne w pracy nad sobą. Jeżeli będzie okazja to na pewno skorzystam ponownie z wsparcia!
Ireneusz Jarzyna, Kierownik Działu Kontrolingu, Grupa ZIBI S.A.
Realizowane przez Wiktora szkolenie, poprzez jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, wnosi do Zespołu dużo pozytywnej energii i inspiracji do działania. Dzięki dużej interakcji Wiktora z Zespołem, uczestnicy są mocno zaangażowani w tematykę szkolenia, dzielą się spostrzeżeniami, wyciągają wnioski. Dopełnieniem całości są sesje coachingowe. Stanowią one nieodzowny element wsparcia oraz rozwoju osoby objętej taką sesją. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w szkoleniu pt. „Master Manager” prowadzonym przez Wiktora oraz współpracować z Nim w kilku sesjach coachingowych.
Tomasz Więcek, Kierownik Serwisu, Grupa ZIBI S.A.
Wiktor Tokarski to specjalista z jakim praca zmienia się w osobistą podróż i przyjemną ewolucją własnego bytu. Podczas szkolenia Wiktor potrafi namierzyć i pomóc zmienić w człowiekowi rzeczy jakie potrzebne mu są do osiągnięcia sukcesu w szkoleniach, byciu dobrym mówcą, etc. Zasady są przede wszystkim oparte o praktykę i dają coś czego nigdy nie da sucha lektura czy wykład. Serdecznie polecam nawet zwyczajne spotkania z Wiktorem, bo to profesjonalista, dzięki któremu wiele zyskałem.
Tomasz Jóźwiak, Montblanc Country Manager, Noble Place - Legic Ltd.
Szkolenie z wystąpień publicznych z Wiktorem było fenomenalne. Dowiedziałem się bardzo dużo o występowaniu i o sobie, swoich słabościach i mocnych stronach. Wiele razy skorzystałem w pracy i życiu prywatnym ze wskazówek, które dostałem wtedy od Wiktora.
Antoni Maliszewski, Brand Manager, Grupa ZIBI S.A.