Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Wystąpienia publiczne są nieuniknione, zwłaszcza gdy właścicielem firmy, jej szefem, menedżerem czy trenerem wewnętrznym. Wystąpienia publiczne to każde spotkanie, na którym przemawiasz do ludzi i nieważne, czy jest to kilkuosobowy zespół, którego jesteś menedżerem, czy duża grupa pracowników całej Twojej firmy. Szkolenie, pt. „Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych” pomoże Ci przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, da konkretną wiedzę jak występować publicznie, aby skutecznie docierać do odbiorców, prowadzić interesujące prezentacje i efektywnie szkolić pracowników i współpracowników.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 • Właściciele firm i przedsiębiorcy
 • Członkowie zarządów
 • Rzecznicy prasowi
 • Menedżerowie wszystkich poziomów
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Trenerzy produktowi
 • Pracownicy działów HR
 • Kierownicy działów

Czego się nauczysz i jakie kompetencje rozwiniesz na tym szkoleniu?

 • Rozwiniesz umiejętność publicznego prezentowania wiedzy, pomysłów i przekonań
 • Zdobędziesz wiedzę na temat specyfiki uczenia się dorosłych i przekazywania im wiedzy
 • Zminimalizujesz lęk przed wystąpieniami publicznymi
 • Nauczysz się jak przygotowywać i prezentować treści tak by osiągnąć zamierzony cel
 • Zdobędziesz umiejętność zawracania uwagi słuchaczy i zapobiegania ich znużeniu
 • Poznasz techniki dzięki, którym będziesz w stanie nawiązać przyjazne relacje z uczestnikami Twoich wystąpień publicznych
 • Nauczysz się jak radzić sobie z obiekcjami słuchaczy, odpowiadać na pytania i radzić sobie z oporem
 • Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy przygotowaniu slajdów w prezentacjach multimedialnych i nauczysz się jak je eliminować
 • Dowiesz się, co sam/sama powinieneś/powinnaś poprawić w czasie swoich wystąpień publicznych
 • Przekonasz się, że przekazywanie wiedzy i szkolenie dorosłych może być satysfakcjonujące

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia angażowani są do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń dopasowanych do tematu szkolenia, a także do własnych możliwości i umiejętności. Proszeni są o dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem. Zapraszani do dyskusji i zachęcani do zadawania pytań. Dzięki temu każde szkolenie jest skrojone nie tylko na miarę firmy, która je zamawia, ale także dopasowane do realnych potrzeb uczestników.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Czas trwania szkolenia

24 godziny – 3 dni

Liczba uczestników

8-16 osób

Miejsce szkolenia

Cała Polska
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

dr Wiktor Tokarski

Szczegółowy opis szkolenia – Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Szkolenie, pt. „Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych” jest przeznaczone dla tych wszystkich osób, które w ramach swojej pracy zawodowej zobowiązane są do wystąpień publicznych. Wystąpienia publiczne są wpisane w role właścicieli firm, przedsiębiorców, członków zarządu, a także obowiązki zawodowe menedżerów, szkoleniowców, trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR, czy kierowników działów.

Szkolenie pozwoli Ci wzmocnić kompetencje w tym zakresie i zmniejszyć lęk przed wystąpieniami publicznymi.

Specyfika uczenia się dorosłych

W pierwszym module szkolenia dowiesz się jakie są zasadnicze różnice między procesem uczenia się dzieci a uczeniem się dorosłych. Pożegnasz się z myśleniem, że dorosłym można skutecznie przekazywać wiedzę tak jak dzieciom i zobaczysz, czego potrzebują, aby otworzyć się na proces zdobywania wiedzy i w pełni z niego skorzystać. W tym module poznasz też różne typy osobowości oraz dowiesz się jak budować własne myślenie o przekazywaniu wiedzy, aby dotrzeć do wszystkich typów osobowości.

Autoprezentacja w czasie wystąpień publicznych

Ważnym elementem ciekawych wystąpień publicznych, ciekawych prezentacji i skutecznych szkoleń jest autoprezentacja osoby, która je prowadzi. W drugim module szkoleniowym dowiesz się dlaczego ten element jest tak istotny i co możesz zrobić, aby poprawić swoją autoprezentację. Dowiesz się też czym jest efekt pierwszego wrażenia i jak może zadziałać na Twoją korzyść, albo zupełnie popsuć Twoje wystąpienie publiczne.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Kolejne tematy szkolenia z wystąpień publicznych to komunikacja werbalna i niewerbalna. Ta pierwsza jest kluczową umiejętnością osób występujących publicznie, prezentujących treści i szkolących, ale jej siła zależy od spójności między nią a komunikacją niewerbalną. Trzeci i czwarty moduł szkoleniowy to czas pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi i spójnością mowy ciała w czasie wystąpień publicznych. Zabawne i praktyczne ćwiczenia pomogą Ci poznać Twoje mocne strony w tym zakresie, a także popracować nad tymi kompetencjami, które jeszcze do nich nie należą. Jedną z ciekawostek, którą poznasz jest „efekt kameleona”, a także reguła „4×20”.

Wystąpienia publiczne a narzędzia wywieranie wpływu

Wystąpienia publiczne, prezentacje i szkolenia są nastawione na cel jakim jest wywarcie wpływu na osoby, które są ich adresatami. Aby ten wpływ mógł być istotny narzędzia, za pomocą których wywieramy wpływ muszą być dopasowane do uczestników szkolenia, a także etyczne. W module piątym dowiesz się jak etycznie wywierać wpływ na uczestników Twoich wystąpień publicznych, a także jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie szkolenia, prezentacji czy innej formy wystąpień publicznych.

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Czy wiesz, że prezentacja multimedialna może pomóc Twojemu wystąpieniu publicznemu, albo zupełnie je położyć? W szóstym module szkolenia dowiesz się jakich błędów unikać w czasie przygotowywania prezentacji multimedialnej, a także co zrobić, aby prezentacja była pomocą w procesie przekazywania wiedzy dorosłym. Dowiesz się jak zbudować prezentację, jak wykorzystać dostępne narzędzia, jak skonstruować slajd i jak prezentować treści wspomagając uczenie się osób dorosłych.

Certyfikowane szkolenie z wystąpień publicznych

Szkolenie „Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych” zostanie zakończone egzaminem, który będzie miał formę wystąpienia publicznego na wybrany przez Ciebie temat. Po odpowiednim przygotowaniu i z wykorzystaniem dowolnie wybranych przez Ciebie narzędzi na forum grupy szkoleniowej zaprezentujesz wybrany przez siebie temat wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie szkolenia. Ten etap zakończy się przekazaniem Ci informacji zwrotnej oraz wręczeniem certyfikatu potwierdzającego nabyte w czasie szkolenia kompetencje.

Program szkolenia Wystąpienia publiczne i efektywne szkolenie dorosłych

Moduł I – Specyfika uczenia się osób dorosłych

 • Czym różni się uczenie dzieci od uczenia dorosłych
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Bariery w uczeniu się dorosłych
 • Jak przekazywać wiedzę osobom dorosłym?
 • Etapy nabywania kompetencji
 • Dopasowanie do różnych stylów uczenia się
 • Warunki skuteczności uczenia się osób dorosłych

Moduł II – Czym jest autoprezentacja?

 • Forma szkolenia, prezentacji i wystąpienia publicznego
 • Dlaczego autoprezentacja jest taka ważna?
 • Skuteczne taktyki autoprezentacji
 • Efekt pierwszego wrażenia i jego wpływ na wystąpienie publiczne i szkolenie

Moduł III – Komunikacja werbalna w czasie wystąpień publicznych

 • Jak zadawać trafne pytania i udzielać merytorycznych odpowiedzi?
 • Moderowanie dyskusji
 • Aktywne słuchanie w czasie szkoleń, prezentacji i wystąpień publicznych
 • Efekt kameleona czyli reguła dopasowania
 • Parafrazowanie jako narzędzie pogłębienia komunikacji w czasie wystąpień publicznych

Moduł IV – Komunikacja niewerbalna w czasie wystąpień publicznych

 • Jak rozpocząć wystąpienie, prezentację, szkolenie?
 • Spójność gestów i komunikacji werbalnej
 • Sygnały niewerbalne (świadomość ich oddziaływania na uczestników)
 • Bazowe elementy wystąpienia
 • Rola kontaktu wzrokowego
 • Proksemika, czyli szacunek dla przestrzeni własnej i uczestników
 • Ton i modulacja głosu
 • Budowanie pewności siebie w czasie szkoleń, prezentacji i innych wystąpień publicznych

Moduł V – Narzędzia wpływu podczas wystąpień publicznych

 • Metoda konsekwentnego stawiania granic
 • Wybrane i etyczne zasady wywierania wpływu
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie szkolenia, prezentacji i innych form wystąpień publicznych?

Moduł VI – Tworzenie prezentacji multimedialnych

 • Jak stworzyć angażującą i ciekawą prezentację multimedialną?
 • Struktura prezentacji
 • Kontakt ze słuchaczami w czasie prezentacji multimedialnej
 • Narzędzie nowoczesnej prezentacji (banki darmowych zdjęć, gadżety prezentacyjne, programy do przygotowania prezentacji, aplikacje do obróbki grafiki)
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania (co zrobić, gdy brakuje mi wiedzy lub argumentów?)
 • Pomoce wizualne podczas wystąpień i prezentacji
 • Umiejętność atrakcyjnej prezentacji danych liczbowych/statystycznych

Egzamin

 • Uczestnicy przygotują szkolenie na dowolny, wybrany przez nich temat i zaprezentują je na forum grupy szkoleniowej
 • Przekazanie informacji zwrotnej

Liczebność grupy szkoleniowej

Szkolenie jest najbardziej efektywne, gdy uczestniczy w nim między 8 a 16 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 6 osób.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe (3 dni). W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są przynamniej dwie przerwy kawowe (około 15 minut każda) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut).

Wycena szkolenia

Szkolenie wyceniane jest indywidualnie, a jego cena zależy od terminu realizacji, liczebności grupy, a także miejsca, gdzie szkolenie ma się odbyć. W programie szkolenia możliwe jest dokonanie zmian (w zależności od potrzeb firmy). Dlatego zapraszamy do rozmowy online w sprawie oczekiwań dotyczących szkolenia.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Opinie klientów