First Time Manager – szkolenie dla początkujących menedżerów

Bycie menedżerem, zwłaszcza na początku drogi zarządzania innymi, może być ogromnym wyzwaniem. Szkolenie dla początkujących menedżerów – First Time Manager zostało przygotowane z myślą o tych, którzy przygotowują się do pełnienia roli menedżerów, tych, którzy od niedawna pełnią tę rolę, a także tych, którzy są menedżerami, ale do tej pory nie mieli możliwości uczestniczenia w profesjonalnym szkoleniu z zarządzania.

To szkolenie dla początkujących menedżerów i przyszłych menedżerów obejmuje tak kluczowe tematy jak: komunikacja w zespole, inteligencja emocjonalna i przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej (feedback wzmacniający i feedback korygujący), delegowanie zadań, wyznaczanie celów i wzmacnianie efektywności zespołu, asertywność, konflikty w zespole oraz motywowanie pracowników. Szkolenie zostanie zakończone przygotowaniem expose szefa, czyli kluczowego przemówienia nowego menedżera.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 • Osoby przygotowywane do roli menadżerów
 • Początkujący menadżerowie
 • Menadżerowie z doświadczeniem pracy, którzy jednak nie byli szkoleni w zakresie zarządzania zespołem

Czego się nauczysz i jakie kompetencje rozwiniesz na szkoleniu dla początkujących menedżerów – First Time Manager?

 • Dowiesz się jak ważna w pracy menedżera jest komunikacja
 • Nauczysz się skutecznych metod komunikacji interpersonalnej
 • Dowiesz się jaka jest rola emocji i inteligencji emocjonalnej w procesie zarządzania
 • Nauczysz się przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Poznasz metodę sytuacyjnego delegowania zadań
 • Nauczysz się wyznaczania celów za pomocą metody SMART
 • Dowiesz się jak motywować pracowników i wzmacniać ich efektywność
 • Dowiesz się jak asertywność może pomóc w zarządzaniu ludźmi i w budowaniu przyjaznych relacji w zespole
 • Nauczysz się rozróżniać różne rodzaje konfliktów i poznasz metody, za pomocą których można zarządzać konfliktem w zespole
 • Przygotujesz expose szefa, czyli najważniejsze przemówienie początkującego menedżera

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

First Time Manager – szkolenie dla początkujących menedżerów

Czas trwania szkolenia

24 godziny – 3 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Cała Polska
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

dr Wiktor Tokarski

Szczegółowy opis szkolenia dla początkujących menedżerów – First Time Manager

Pełnienie roli menedżera jest trudne, a pełnienie roli menedżera bez odpowiedniego szkolenia w zakresie kompetencji zarządczych bywa zabójcze. Z myślą o osobach przygotowujących się do pełnienia roli menedżera, początkujących menedżerach oraz osobach, które nie były przygotowane merytorycznie do zarządzania ludźmi został przygotowany specjalny program szkoleniowy pt. „First time manager”

Kluczowa rola komunikacji w pracy menedżerów

W pierwszej części szkolenia dla początkujących menedżerów – First Time Manager dowiesz się jak ważna w Twojej pracy jest efektywna komunikacja. W czasie szkolenia zobaczysz, że komunikacja, która wydaje się łatwa i oczywista, wcale taka nie jest. Poznasz to, co ją zakłóca i blokuje, a także zapoznasz się z metodami, które mogą ją usprawnić.  Nauczysz się komunikowania z ludźmi o różnych dominujących stylach komunikacyjnych, a także nauczysz się jak chwalić i „ganić” swoich pracowników wpływając na ich rozwój, efektywność zespołu, którym zarządzasz oraz podnosząc ich motywację do pracy.

Delegowanie sytuacyjne i wyznaczanie celów

Bardzo ważną umiejętnością początkujących menedżerów jest delegowanie zadań uwzględniające zarówno etap rozwoju pracownika, dostępność czasową i rodzaj zadania, który ma być wykonane. W szkoleniu dla początkujących menedżerów, pt.  „First Time Manager” dowiesz się jak uwzględniać te wszystkie czynniki, by Twoje delegowanie zawsze przynosiło pożądany rezultat. Oprócz tego dowiesz się jak skutecznie wyznaczać cele. Narzędzie SMART, którego się nauczysz będzie służyć zarówno Tobie jak i Twoim pracownikom, a matryca Eisenhowera pomoże w sprytnym priorytetyzowania zadań.

Asertywność – szansa czy zagrożenie

Wielu ludziom asertywność kojarzy się pejoratywnie. Tymczasem asertywność może być świetnym sposobem na budowanie zdrowych, wspierających i efektywnych relacji w Twoim zespole. Nauczysz się tego w czasie szkolenia dla początkujących menedżerów – First Time Manager. Poznasz metodę asertywnej odmowy oraz nauczysz się proasertywnej komunikacji.

Zarządzanie konfliktem

Przedostatni moduł szkolenia dla początkujących menedżerów First Time Manager będzie poświęcony umiejętności zarządzania konfliktem. Dowiesz się w nim o rodzajach konfliktów i nauczysz się odróżniać konflikty realne od pozornych, a także poznasz skuteczne style rozwiązywania konfliktów. To wszystko pomoże Ci w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w zespole.

Jak motywować pracowników?

W czasie szkolenia dla początkujących menedżerów zapoznasz się z dwiema teoriami dotyczącymi motywowania pracowników, a także – wraz z innymi uczestnikami szkolenia – zbudujesz pokaźną bazę motywatorów, by wpływać na Twoich pracowników, wspierać ich w rozwoju i powodować, że Twoi ludzie będą dawać z siebie to, co najlepsze.

Najważniejsze przemówienie początkującego menedżera czyli expose szefa

W czasie szkolenia First Time Manager będziesz miał też okazję zapoznać się z zasadami przygotowania najważniejszego przemówienia początkującego (nie tylko!) menedżera czyli expose szefa. Dowiesz się dlaczego to przemówienie jest ważne, co powinno zawierać i kiedy warto je wygłosić.

Program szkolenia dla początkujących menedżerów First Time Manager

MODUŁ I – Komunikacja i jej kluczowa rola w pracy menedżerów

MODUŁ II – Jak pracować i komunikować się z ludźmi o różnych typach osobowości DISK?

 • Poznaj swój dominujący styl pracy i komunikacji
 • Rozpoznawanie dominujących stylów pracy i komunikacji DISK u członków zespołu
 • Dopasowanie komunikacyjne do poszczególnych stylów

Moduł III – Konstruktywna informacja zwrotna

 • Konstruktywna informacja zwrotna jako kluczowe narzędzie zarządzania i motywowania pracowników
 • Dziękowanie, wyrażanie uznania i gratulowanie sukcesów
 • Korygująca informacja zwrotna – model FUKO+
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku korygującego

Moduł IV – Sytuacyjne delegowanie zadań

 • Dlaczego warto delegować zadania
 • Dopasowanie sposobu delegowania zadań do etapu rozwoju pracownika
 • Czynnik czasowy w delegowaniu
 • Rodzaje stylów delegowania zadań

Moduł V – Budowanie efektywności w zespole

 • Dlaczego wyznaczanie celów jest takie ważne?
 • Jak dopasować wyznaczanie celów do różnych etapów rozwoju pracownika?
 • Metoda SMART do wyznaczania celów
 • Priorytetyzacja zadań – matryca Eisenhowera

MODUŁ VI – Konflikt w zespole

 • Gra symulacyjna
 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa

MODUŁ VII – Asertywność a konflikt

 • Asertywność jako szansa
 • Jak odróżnić asertywność pod postaw agresywnych (dominujących) i uległych
 • Style reagowania na konflikt
 • Warunki asertywności
 • Asertywna odmowa
 • Komunikacja proasertywna

Moduł VIII – Motywowanie pracowników

 • Teoria XY McGregora
 • Motywatory a czynniki higieny
 • Matryca motywatorów

Moduł IX – Expose szefa

 • Czym jest expose szefa i dlaczego warto je wygłosić
 • Najważniejsze zasady dotyczące przygotowania expose szefa
 • Błędy, których warto uniknąć, by expose przyniosło dobre rezultaty

Liczebność grupy szkoleniowej

Szkolenie jest najbardziej efektywne, gdy uczestniczy w nim między 10 a 20 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 8 osób, a największa 22. Przy grupach liczniejszych niż 22 osoby – szkolenie prowadzi dwóch trenerów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe (3 dni), które mogą być zrealizowane w następujących wariantach czasowych:

 • wariant nr 1: jeden zjazd szkoleniowy (3 dni)
 • wariant nr 2: trzy zjazdy szkoleniowej (po 1 dzień każdy)

W każdym dniu szkoleniowym realizowane będą przerwy: min. 2 przerwy kawowe (po 15 minut) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut)

Oferta cenowa

Szkolenie wyceniane jest indywidualnie, a jego cena zależy od terminu realizacji, liczebności grupy, a także miejsca, gdzie szkolenie ma się odbyć. W programie szkolenia możliwe jest dokonanie zmian (w zależności od potrzeb firmy). Dlatego zapraszamy do rozmowy online w sprawie oczekiwań dotyczących szkolenia.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Opinie klientów