Kiedy myślimy o interakcjach międzyludzkich, często skupiamy się na tym, jakie postawy przyjmujemy w stosunku do innych. Jednym z kluczowych pojęć w tej dyskusji jest postawa asertywna. Ale czym dokładnie jest asertywność? I jak różni się od innych postaw, takich jak agresja, uległość czy manipulacja?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania może być kluczem do zrozumienia, jak budować zdrowe relacje i skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach życiowych. Asertywność nie jest jedynie sposobem wyrażania siebie, ale także sposobem bycia, który opiera się na szacunku do siebie i innych. W kontekście różnych postaw ludzkich, zachowanie asertywne wyróżnia się jako najbardziej konstruktywne i pożądane.

W tym artykule zanurzymy się w świat czterech głównych postaw: agresywnej, uległej, manipulującej i asertywnej. Zrozumienie różnic i cech każdej z nich pomoże nam nie tylko w lepszym rozpoznawaniu tych postaw u innych, ale także w świadomym kształtowaniu własnych zachowań. Dzięki temu zyskamy narzędzia niezbędne do poprawy jakości naszych relacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Postawa agresywna – pierwsze zaprzeczenie postawy asertywnej

Zanim powiemy czym jest postawa asertywna przyjrzyjmy się bliżej jej zaprzeczeniu czyli postawie agresywnej. Gdy mówimy o agresji, odnosimy się do zachowania, które polega na narzucaniu swojej woli innym, często bez uwzględnienia ich uczuć czy potrzeb. To zachowanie, które stawia nasze potrzeby na pierwszym miejscu kosztem innych. W przeciwieństwie do postawy asertywnej, gdzie poszukujemy równowagi i wzajemnego szacunku, postawa agresywna dąży do dominacji.

Jednak dlaczego tak ważne jest zrozumienie i odróżnienie postawy agresywnej od asertywnej? Ponieważ pomaga nam to w wyrażaniu siebie w sposób zdrowy i konstruktywny. W kolejnych fragmentach tego rozdziału zbadamy charakterystykę postawy agresywnej, jej skutki oraz sytuacje, w których możemy się z nią spotkać. Ustalając jasne granice między agresją a asertywnością, będziemy w stanie bardziej świadomie kształtować nasze relacje z innymi.

Co to jest postawa agresywna?

Gdy myślimy o postawie agresywnej, często wyobrażamy sobie osobę, która głośno wyraża swoje opinie, krytykuje innych i nie zastanawia się nad konsekwencjami swojego zachowania dla innych ludzi. Jednakże agresja nie zawsze jest tak oczywista. Czasami może ukrywać się za pozornie asertywnymi słowami czy gestami. Dlatego asertywność tak często mylona jest z agresją.

Rozróżnienie między byciem asertywnym a agresywnym jest kluczowe. Asertywność polega na wyrażaniu własnych opinii i potrzeb w sposób jasny i bezpośredni, ale jednocześnie z szacunkiem dla innych ludzi. Agresja, z kolei, polega na narzucaniu swoich poglądów innym, często poprzez krytykę, bez szacunku dla ich uczuć i opinii.

Zastanawiając się nad postawą agresywną, warto też zauważyć, że najczęściej jest ona ukierunkowana na innych ludzi. Osoba agresywna sprawia wrażenie jakby była lepsza od innych, jakby należały się jej inne prawa, a przy tym nie ma szacunku dla drugiego człowieka. To postawa, którą można ująć w słowach „ja jestem ok, ale ty nie jesteś ok”, albo „ja mam prawo, ale ty nie masz prawa„.

Kluczem do zrozumienia postawy agresywnej jest świadomość tego, jak wpływa ona na nasze relacje z innymi ludźmi. Agresja zniechęca do współpracy, tworzy bariery komunikacyjne i prowadzi do konfliktów. Dlatego tak ważne jest, aby umieć ją rozpoznać i dążyć do bardziej konstruktywnych form komunikacji.

Jak rozpoznać postawę agresywną?

Rozpoznawanie postawy agresywnej w codziennych sytuacjach bywa niekiedy wyzwaniem, zwłaszcza gdy ktoś stara się ukryć swoją agresję za maską stanowczości. Jednakże istnieją pewne charakterystyczne cechy, które pomagają w jej identyfikacji.

 • Po pierwsze, osoby agresywne często odmawiają przyznania się do swoich błędów lub nie chcą przyjąć odpowiedzialności za swoje działania. Zamiast tego szukają winnych wśród innych ludzi lub okoliczności. Kiedy inna osoba próbuje wyrazić swoje uczucia czy obawy, agresywny rozmówca zwykle odmawia ich akceptacji, bagatelizując je lub kierując uwagę na inne sprawy.
 • Po drugie, choć stanowczy sposób komunikacji jest pożądany w wielu sytuacjach, agresywna osoba przekracza granice stanowczości. Zamiast słuchać i próbować zrozumieć drugą stronę, osoba agresywna narzuca swoją wolę, często w sposób dominujący i bez uwzględnienia potrzeb innych.
 • Na koniec, warto zwrócić uwagę na emocje towarzyszące postawie agresywnej. Frustracja jest jednym z najbardziej charakterystycznych uczuć dla osób agresywnych. Choć wszyscy odczuwamy frustrację od czasu do czasu, osoby agresywne często reagują na nią w sposób nieproporcjonalny, wybuchając gniewem czy złością, nawet w sytuacjach, które nie wydają się tego wymagać.

Rozpoznawanie postawy agresywnej w otoczeniu oraz w sobie samym to klucz do tworzenia zdrowszych i bardziej harmonijnych relacji. Uważne obserwowanie własnych reakcji i reakcji innych, a także refleksja nad nimi, pozwoli na lepsze zrozumienie tej postawy i podjęcie kroków w kierunku jej zmiany.

Jak rozpoznać osobę o postawie agresywnej? Przykłady zachowań

Rozpoznawanie osób o postawie agresywnej w naszym otoczeniu może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy agresywne zachowania przybierają subtelniejszą formę. Niemniej jednak, zwracając uwagę na pewne charakterystyczne zachowania i postawy, możemy łatwiej zidentyfikować te osoby i zrozumieć, jakie mechanizmy kierują ich działaniami. Oto kilka przykładów zachowań typowych dla osób o postawie agresywnej:

 1. Narzucanie własnej woli. Osoby agresywne często próbują narzucić swoją opinię czy wolę innym, nie zważając na uczucia i prawa innych osób. Może to objawiać się w formie krytyki, wydawania poleceń czy dominującego zachowania.
 2. Nieuznawanie praw innych. Takie osoby często zapominają o tym, że każdy ma swoje własne prawa, takie jak prawo do wyrażania opinii czy prawo do odmowy. Dla nich ich własne prawa są zawsze nadrzędne.
 3. Szybka eskalacja konfliktów. Zamiast poszukiwać kompromisu czy próbować zrozumieć drugą stronę, osoba o postawie agresywnej często reaguje wybuchami złości, nawet jeśli sytuacja tego nie wymaga.
 4. Wykorzystywanie fizycznej przewagi. W skrajnych przypadkach, osoby agresywne mogą używać przemocy fizycznej lub groźby, by osiągnąć swoje cele.
 5. Brak refleksji nad własnym zachowaniem. Osoby o postawie agresywnej rzadko analizują swoje zachowania i nie dostrzegają konieczności zmian. Dla nich to inni są problemem, a nie oni sami.
 6. Manipulacja i gra emocjonalna. Choć to zachowanie często kojarzy się z postawą manipulującą, osoby agresywne również mogą się posługiwać manipulacją, zwłaszcza jeśli pozwala im to na kontrolowanie innych.

Znając te zachowania, łatwiej nam je rozpoznać w otoczeniu. Dzięki temu możemy lepiej chronić się przed ich negatywnym wpływem i starać się nawiązać konstruktywne relacje z osobami, które przyjmują postawę agresywną.

Postawa uległa – drugie zaprzeczenie postawy asertywnej

Po zrozumieniu, czym jest asertywna postawa i jakie pułapki niesie ze sobą agresywne zachowanie, warto przyjrzeć się kolejnej postawie, która stanowi przeciwieństwo asertywności – postawie uległej. Kiedy mówimy o braku asertywności, często mamy na myśli właśnie postawę uległą. To postawa, która, podobnie jak agresywna, może prowadzić do wielu problemów w relacjach interpersonalnych. Zanim jednak zanurzymy się w jej charakterystykę, zdefiniujmy dokładnie, czym jest uległość i jak różni się od zdrowej, asertywnej postawy.

Definicja postawy uległej

Postawa uległa przejawia się w niezdolności do obrony własnych praw czy zadbania o własnej potrzeby w obliczu wymagań innych ludzi. Uległość, w przeciwieństwie do postawy asertywnej, nie polega na uczciwej i otwartej komunikacji o tym, czego chcemy czy potrzebujemy. Zamiast tego, osoba uległa zbyt często zgadza się na prośby czy wymagania innych, nawet jeśli są one nieuzasadnione lub prowadzą do zbyt trudnych zadań.

Postawę uległą można by opisać słowami „ja nie jestem ok, ale ty jesteś ok” albo „ja nie mam prawa, ale ty masz prawo”. Takie podejście często wskazuje na brak pewności siebie, niską samoocenę i przekonanie o niższej wartości w porównaniu do innych.

W skrócie, podczas gdy asertywna osoba jest w stanie wyraźnie i uczciwie wyrazić swoje potrzeby, osoba o postawie uległej często poświęca własne potrzeby, aby unikać konfliktów lub by być postrzeganą jako „miła”. W rezultacie, taka osoba często czuje się przeciążona, niespełniona i niezrozumiana. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć i rozpoznać postawę uległą, a następnie dążyć do jej przekształcenia w zdrowszą formę komunikacji.

Charakterystyka i główne cechy postawy uległej

Kiedy patrzymy na ludzi, którzy nie potrafią bronić swoich praw, często zauważamy pewne wspólne cechy charakteryzujące postawę uległą.

 • Przede wszystkim osoby uległe mają trudności z wyrażaniem własnego zdania, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. Unikają one konfrontacji i często zgadzają się z innymi, nawet jeśli wewnętrznie nie zgadzają się z tym, co jest mówione czy proponowane.
 • Oprócz trudności z wyrażaniem własnego zdania, osoby uległe rzadko stawiają granice. Pozwalają innym naruszać ich przestrzeń, czas i wartości, bojąc się reakcji otoczenia. To prowadzi do sytuacji, w których takie osoby są wykorzystywane, nieraz nieświadomie, przez innych.
 • Niekiedy osoby o postawie uległej mają przekonanie, że stawianie granic jest czymś złym lub egoistycznym. Tymczasem zdolność do stawiania granic jest kluczowa dla zdrowych relacji interpersonalnych. Bez granic stajemy się narażeni na manipulacje, nadużycia czy nieuczciwe traktowanie.

Zrozumienie tego, jakie cechy charakteryzują postawę uległą, jest pierwszym krokiem do zbudowania zdrowszego sposobu komunikacji i relacji z otoczeniem. Zamiast pozwalać innym decydować za siebie, warto nauczyć się bronić swoich praw, wyrażać własne zdanie i skutecznie stawiać granice.

 Jakie sygnały wysyła osoba o postawie uległej?

W codziennych interakcjach osoby o postawie uległej nadają określone sygnały, które wskazują na ich skłonności i sposób komunikacji. Oto sześć kluczowych sygnałów, które są charakterystyczne dla postawy uległej i które są przeciwieństwem postawy asertywnej:

 1. Nadmierna empatia. Często dają pierwszeństwo uczuciom innych nad własnymi, do tego stopnia, że mogą zapomnieć o swoich własnych potrzebach. Chociaż empatia jest ważna, w przypadku postawy uległej może ona prowadzić do całkowitego zaniedbania siebie.
 2. Trudności z wyrażeniem własnych emocji. Osoby uległe mogą odczuwać silne emocje, ale jednocześnie czują się nieśmiałe lub niepewne, jeśli chodzi o ich wyrażanie, obawiając się reakcji innych.
 3. Unikanie konfliktów. Wolą wycofać się i unikać konfrontacji, nawet jeśli w głębi duszy nie zgadzają się z tym, co jest mówione czy robione.
 4. Brak asertywności w wyrażaniu swoich potrzeb. Często skłonni są do rezygnacji z tego, czego pragną lub czego potrzebują, aby nie sprawiać kłopotu innym.
 5. Silne dostosowywanie się do oczekiwań innych. Zamiast podążać za własnymi pragnieniami czy wartościami, osoby o postawie uległej często szukają akceptacji, stając się tym, kim inni chcieliby, aby byli.
 6. Niska samoocena. Często mają trudności z dostrzeganiem własnej wartości, co sprawia, że łatwo godzą się na traktowanie poniżej ich rzeczywistych możliwości i wartości.

Rozpoznawanie tych sygnałów jest niezwykle ważne, aby zrozumieć osoby o postawie uległej i pomóc im w kształtowaniu bardziej asertywnego podejścia w relacjach z innymi ludźmi.

Postawa manipulująca – totalne zaprzeczenie postawy asertywnej

Wiemy już czym jest postawa agresywna oraz postawa uległa. Czas zająć się postawą manipulującą, która jest sytuacyjną wypadkową tych dwóch i – jednocześnie – totalnym zaprzeczeniem postawy asertywnej. Osoby reprezentujące postawę manipulującą potrafią płynnie przechodzić między agresją a uległością w zależności od ukrytych celów, które mają i okoliczności.

Co kryje się za postawą manipulującą?

Postawa manipulująca to złożone zachowanie, które często jest maskowane pod płaszczykiem innych postaw, takich jak asertywność czy uległość. Osoby o takiej postawie często zmieniają swoje zachowanie w zależności od sytuacji i towarzyszących im osób. Mogą wydawać się asertywne w jednej chwili, tylko po to, aby stać się uległe w kolejnej. Kluczem do zrozumienia takiej postawy jest pojęcie adaptacji do sytuacji w celu osiągnięcia własnych korzyści, często kosztem innych.

Osoby manipulujące doskonale rozumieją, jak ważne jest poczucie własnej wartości dla każdego człowieka. Dlatego potrafią manipulować pochwałami lub krytyką, aby sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć w manipulowaniu innymi. W sytuacjach, gdy poczują, że mogą coś zyskać, potrafią zdawać się asertywne, wyznaczając jasne granice. Ale kiedy te granice są zagrożone przez osobę o wyższej pozycji lub statusie, mogą szybko się wycofać, udając uległość.

Wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz ze swoim kolegą z pracy jego służbowym samochodem. Wyciągasz papierosa, bo chcesz zapalić w trakcie podróży. Kolega mówi: „W tym samochodzie się nie pali”. Wygląda to na postawę asertywną. kolega zaznaczył granice. Jednak następnego dnia znowu jedziesz z tym samym kolegą jego służbowym samochodem, ale tymczasem dosiadł się wasz szef. Tym razem to on wyciąga papierosa i mówi do kierowcy: „Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko?”. Na co tamten odpowiada: „Nie, skądże”. To właśnie jest postawa manipulująca. Odpowiedź tego człowieka jest uzależniona od okoliczności i zmienia się w kontekście tego, kto chce zapalić w jego aucie. Ostatecznie takie działanie, zamiast budować zaufanie, prowadzi do jego erozji wśród tych, którzy obserwują takie niekonsekwentne zachowania.

 Techniki i zachowania osób manipulujących

Manipulowanie innymi ludźmi jest często subtelne, złożone i sprytne. Osoby manipulujące dobrze znają ludzką psychikę i potrafią wykorzystać tę wiedzę do swojej korzyści. Aby lepiej zrozumieć mechanizmy działania osób manipulujących, warto przyjrzeć się kilku typowym technikom i zachowaniom, które stosują.

 • Po pierwsze, osoby reprezentujące postawę manipulacyjną potrafią doskonale postąpić w taki sposób, by inne osoby czuły się winne lub zobowiązane do zrobienia czegoś dla nich. Można to zaobserwować, kiedy ktoś ciągle przypomina o przysługach, które dla nas wykonał, sugerując, że teraz to my jesteśmy mu coś winni.
 • Po drugie, osoby takie często żądają czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się być niewielkim gestem lub prośbą. Jednak w rzeczywistości, kiedy ulegniemy i zgodzimy się na to, żądania te mogą stać się coraz bardziej natarczywe i daleko idące. To tak, jakbyśmy dali palec, a one chciały wziąć całą rękę.
 • Po trzecie, manipulatorzy są mistrzami w grze emocjonalnej. Potrafią doskonale rozpoznać nasze słabości, lęki i pragnienia, a następnie wykorzystać je przeciwko nam. Działają na zasadzie „marchewki i kija”, gdzie raz oferują nagrodę za określone zachowanie, a innym razem stosują kary czy groźby.

Wszystkie te techniki mają jeden wspólny cel – sprawić, by osoby wokół manipulatora działały zgodnie z jego oczekiwaniami, nawet jeśli jest to sprzeczne z ich własnymi interesami czy przekonaniami. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym tych technik i umieć się przed nimi bronić.

Sposoby rozpoznawania postawy manipulacyjnej w codziennych sytuacjach

Aby skutecznie przeciwdziałać negatywnych przejawów postawy manipulacyjnej, kluczowa jest zdolność do szybkiego rozpoznawania takich działań w naszym otoczeniu. Oto sześć sytuacji, w których możemy napotkać postawę manipulacyjną:

 1. Wiktymizacja. Manipulator przedstawia siebie jako ofiarę, aby wywołać litość lub poczucie winy. Na przykład: „Po wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, a ty tak na mnie krzyczysz?”
 2. Uogólnienia. Osoba używa stwierdzeń typu „Zawsze”, „Nigdy”, sugerując, że pewne zachowania są stałą cechą drugiej osoby. Na przykład: „Zawsze zapominasz o moich potrzebach” czy „Nigdy nie słuchasz mnie”.
 3. Podmiotowa interpretacja. Manipulator podaje swoją interpretację sytuacji jako jedyną słuszną, często opartą na subiektywnych przekonaniach, niekoniecznie prawdziwych faktach. Przykład: „Wiem, że mówisz, że jesteś zmęczony, ale naprawdę robisz to, żeby uniknąć spędzania ze mną czasu”.
 4. Groźby i ultimatum. Stosowanie groźby jako środka nacisku, by osiągnąć swój cel. Przykład: „Jeśli tego nie zrobisz, to zakończę naszą przyjaźń”.
 5. Zmiana tematu. Gdy manipulator czuje się przyparty do muru lub nie chce odpowiedzieć na trudne pytania, zmienia temat rozmowy, skupiając uwagę na czymś innym. Na przykład, gdy pytasz o pewne podejrzenia wobec niego, odpowiada: „Dlaczego zawsze skupiasz się na tym, co złe? Pamiętasz, kiedy ostatnio pomogłem ci z twoim problemem?”
 6. Wykorzystywanie ciszy. W trudnych rozmowach manipulator może używać długiej, niewygodnej ciszy jako narzędzia nacisku. Czekając, aż druga osoba wypełni tę ciszę, może zmusić ją do ustępstw lub przyznania się do rzeczy, której normalnie by nie zrobiła.

Rozpoznawanie takich zachowań w codziennych sytuacjach jest kluczem do uniknięcia wpadania w pułapki manipulatorów i obrony własnych interesów w zdrowy, asertywny sposób.

Postawa asertywna – perła wśród postaw

W świecie pełnym różnorodnych postaw interpersonalnych, postawa asertywna wyróżnia się jako wyjątkowo wartościowy sposób życia i komunikacji. Osoba asertywna potrafi wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób jasny, bezpośredni, a jednocześnie pełen szacunku dla innych. Człowiek asertywny nie tylko rozumie swoje prawa i granice, ale również respektuje prawa innych. W tej części przyjrzymy się bliżej istocie asertywności, jej kluczowym cechom oraz pozytywnym skutkom, które przynosi w życiu codziennym.

 Czym jest postawa asertywna i dlaczego jest tak ważna?

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób jednoznaczny, ale równocześnie szanujący innych. Zastanawiając się, czym jest asertywność, warto postrzegać ją jako most pomiędzy postawą agresywną a uległą. Zachowanie asertywne oznacza stawianie granic i bronienie swoich praw, ale nie na koszt innych.

W praktyce, postawa asertywna w pracy może oznaczać umiejętność odmawiania przyjęcia dodatkowych obowiązków, gdy wiemy, że nie będziemy w stanie ich wykonać, bez obawy przed konsekwencjami. Asertywność w pracy to także zdolność do wyrażania swojego zdania podczas spotkań czy negocjacji, nawet jeśli jest ono niepopularne.

Asertywność w praktyce nie ogranicza się jednak tylko do sfery zawodowej. Postawa asertywna w życiu osobistym pozwala na wyrażanie swojego zdania, tworzenie zdrowych relacji i unikanie konfliktów. To umiejętność odmawiania uczestnictwa w spotkaniach, na które nie chcemy iść, czy wyrażanie swojego zdania w dyskusji z przyjaciółmi.

Podsumowując, asertywność to klucz do zdrowych, równoprawnych relacji, w których każda ze stron czuje się usłyszana i szanowana. Człowiek asertywny wie, jak dbać o siebie, jednocześnie budując mocne i trwałe więzi z otoczeniem.

 Jakie cechy wyróżniają postawę asertywną na tle pozostałych postaw?

Rozumienie pojęcia asertywności to klucz do wypracowania pełnowartościowych, zdrowych relacji z innymi. Cechy osoby asertywnej wyróżniają się na tle innych postaw i są zdecydowanie pożądane w wielu kontekstach życia codziennego.

 • Umiejętność przyjmowania krytyki. Osoba asertywna potrafi słuchać uwag od innych, przyjmować je z pokorą i jeśli jest to konieczne, wprowadzać odpowiednie zmiany w swoim zachowaniu.
 • Zdolność do asertywnej odmowy, To nie tylko zdolność mówienia „nie”, ale robienie tego w sposób jasny, uprzejmy i stanowczy, bez krzywdzenia psychicznego terytorium innych osób.
 • Umiejętność wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Jedno z podstawowych asertywnego zachowania polega na otwartości w komunikacji z innymi. Asertywna osoba nie ukrywa swoich uczuć ani nie zaprzecza swoim potrzebom.
 • Szanowanie innych. Choć asertywność polega na bronieniu własnych praw, nie odbywa się to kosztem innych. Pojęcie asertywności zakłada równość i szacunek w relacji z innymi.
 • Umiejętność słuchania. Asertywność nie dotyczy tylko mówienia. Zawiera w sobie również zdolność słuchania i zrozumienia drugiej strony.

Prawda jest taka, że asertywności można się nauczyć. Nie jest to cecha wrodzona, ale umiejętność, którą można rozwijać przez całe życie. Dlatego też trening asertywności jest tak ważny, nie tylko dla tych, którzy mają z nią problem, ale także dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Dzięki nauce asertywności możemy skuteczniej działać w życiu osobistym i zawodowym, dbając o własne dobro, ale nie zapominając o innych.

Postawa asertywna – przykłady zachowań asertywnych

Wiedza teoretyczna o asertywności jest ważna, ale jeszcze bardziej istotne jest umiejętne jej stosowanie w praktyce. Poniżej przedstawiam przykłady zachowań asertywnych, które pomagają w budowaniu postawy asertywnej w codziennym życiu.

 1. Osoba asertywna komunikuje swoje potrzeby jasno i otwarcie. Zamiast oczekiwać, że inni domyślą się naszych pragnień, komunikujemy je wyraźnie. Dzięki temu unikamy nieporozumień i budujemy zdrowe relacje oparte na wzajemnym szacunku.
 2. Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości. Osoby asertywne mają świadomość własnych mocnych stron, ale również słabości. To pozwala im stawiać sobie realistyczne cele i dążyć do ich osiągnięcia.
 3. Stawianie granic. Osoby asertywne wiedzą, kiedy powiedzieć „tak”, ale także kiedy powiedzieć „nie”. Mają świadomość własnych potrzeb i granic, i potrafią je komunikować innym w sposób jasny i uprzejmy.
 4. Aktywne słuchanie. Chociaż możemy się nauczyć, jak wyrażać swoje potrzeby, równie ważne jest umiejętne słuchanie innych. Dzięki temu budujemy relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu.
 5. Przyjmowanie krytyki. Zamiast uciekać od krytyki lub odpowiadać na nią agresją, osoby asertywne traktują ją jako narzędzie do rozwoju. Słuchają uwag innych, analizują je i podejmują działania w odpowiedzi na konstruktywne sugestie.

Wszystkie te zachowania prowadzą do harmonijnych relacji z innymi, a także do zwiększenia pewności siebie i satysfakcji z życia. Asertywność jest kluczem do zdrowego życia emocjonalnego, a każdy z nas może ją osiągnąć, krok po kroku, dzięki odpowiedniej nauce i praktyce.

Porównanie i podsumowanie czterech postaw

 Aby lepiej zrozumieć różnice i podobieństwa między czterema omówionymi postawami, przedstawiam je w formie tabeli. Taka forma porównania umożliwi szybkie zrozumienie kluczowych cech każdej postawy i ich wpływu na komunikację i relacje interpersonalne.

Kryterium

Postawa agresywna

Postawa uległa

Manipulująca
postawa

Postawa asertywna

Główne cechy

Dominacja

Ustępliwość

Zmienność

Równość, uczciwość

Postawa wobec siebie i innych

Ja jestem ok,
ty nie jesteś ok

Ja nie jestem ok,
ty jesteś ok

W zależności od sytuacji

Ja jestem ok, ty jesteś ok

Komunikacja

Bezpośrednia, agresywna, konfrontująca, oceniająca

Unikanie konfrontacji i konfliktów, zgadzanie się z większością

Zmienia się w zależności od tego, kogo chce zyskać na swoją stronę

Jasna, uczciwa, szczera, bez ocen

Cele

Osiągnięcie własnych celów kosztem innych („nawet po trupach”)

Zapobieganie konfliktom, realizowanie celów innych kosztem własnych

Realizacja własnych celów, ale w ukryty sposób

Osiąganie własnych celów we współpracy i szacunku wobec innych. Dbanie o własne potrzeby z szacunkiem wobec potrzeb innych

Wpływ na innych

Zastraszanie, obrażanie, dominowanie

Podporządkowanie, usłużność, bycie do dyspozycji

W zależności od okoliczności i tego kim jest druga strona

Wzajemny szacunek, zaufanie

Skutki długoterminowe osobiste i relacyjne

Izolacja, konflikty, brak prawdziwych relacji

Niskie poczucie własnej wartości, brak satysfakcji, relacje oparte na byciu usłużnym

Brak trwałych relacji, ciągłe napięcie

Zdrowe, trwałe relacje, dobre samopoczucie

Zalety i wady postawy asertywnej

Bycie asertywnym oznacza umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, uczciwy i odpowiedni. Postawa asertywna to pośredni sposób komunikacji między postawą uległą a agresywną, która respektuje zarówno nasze prawa, jak i prawa innych osób. W tym rozdziale zastanowimy się nad zaletami i wadami przyjmowania postawy asertywnej, analizując, w jaki sposób może ona wpływać na różne aspekty naszego życia.

Zalety postawy asertywnej

 1. Autentyczność i uczciwość. Będąc asertywnym, możemy być sobą i wyrażać swoje uczucia i potrzeby bez obawy przed krytyką czy potępieniem.
 2. Ułatwia życie. Osoby asertywne wykorzystują swoje możliwości w pełni, co ułatwia im podejmowanie decyzji i radzenie sobie z trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym.
 3. Efektywna komunikacja. Bycie asertywnym oznacza umiejętność słuchania innych oraz wyrażenie swoich poglądów w sposób jasny i przejrzysty.
 4. Poszanowanie dla siebie i innych. W przeciwieństwie do postawy agresywnej, asertywność opiera się na wzajemnym szacunku, co prowadzi do zdrowszych i bardziej produktywnych relacji.
 5. Niski poziom stresu. Osoby asertywne radzą sobie lepiej ze stresem, ponieważ są w stanie komunikować swoje potrzeby i granice, co pomaga im unikać nieporozumień i konfliktów.
 6. Zwiększona pewność siebie. Asertywne wyrażanie siebie wzmacnia samoocenę i poczucie własnej wartości.
 7. Rozwój osobisty i zawodowy. Osoby asertywne są bardziej otwarte na feedback, co pozwala im się uczyć i rosnąć w życiu prywatnym i zawodowym.

Wady postawy asertywnej

 1. Wymaga praktyki. Dla wielu osób, zwłaszcza tych przyzwyczajonych do postaw uległych lub agresywnych, bycie asertywnym może być trudne i wymagać ciągłego doskonalenia.
 2. Możliwość nieporozumień. Nie wszyscy są w stanie rozpoznać asertywności lub mylą ją z agresją, co może prowadzić do nieporozumień.
 3. Konieczność konfrontacji. Chociaż asertywność ma na celu unikanie konfliktów, czasami wymaga od nas stawienia czoła trudnym sytuacjom i konfrontacji z innymi.

Podsumowując, warto być asertywnym, ponieważ przynosi to wiele korzyści w życiu prywatnym i zawodowym. Chociaż postawa asertywna ma też swoje wady, korzyści zdecydowanie przewyższają potencjalne wady. Asertywność pozwala nam żyć pełnią życia, wykorzystując wszystkie dostępne możliwości i budując zdrowe relacje z innymi.

Podsumowanie

Przedstawiony artykuł stanowi drogowskaz w dziedzinie asertywności, podkreślając jej kluczowe aspekty oraz różnicując ją od innych postaw, takich jak zachowania uległe, agresywne czy manipulacyjne. W dzisiejszych czasach, w erze szybkiej komunikacji i pracy z klientem, postawa asertywna staje się nie tylko przydatnym narzędziem, ale wręcz koniecznością. Wyrażanie swoich poglądów w sposób jasny, uczciwy i szanujący uczucia innych pozwala uniknąć wielu nieporozumień, a jednocześnie chroni przed rozczarowaniem i zbytnią uległością.

Coaching i szkolenia z zakresu asertywności to świetne sposoby na zdobycie niezbędnych umiejętności i narzędzi do skutecznego przekazywania swoich myśli. Dzięki nim można budować w sobie postawę asertywną zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Choć ćwiczenie asertywności może początkowo wydawać się wyzwaniem, warto dowiedzieć się jak ją kształtować i praktykować na co dzień. Zrozumienie jej zalet oraz potencjalnych wad pozwoli nam stać się bardziej świadomymi, pewnymi siebie jednostkami, respektującymi uczucia innych, a jednocześnie stawiającymi granice. W efekcie, staniemy się bardziej skutecznymi, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, a naszą postawę będzie można określić mianem postawy asertywnej.

Coaching

Wiktor Tokarski jest certyfikowanym coachem od 2016 roku. Specjalizuje się w business coachingu oraz life coachingu. Pomaga też kadrom zarządzającym w executive coachingu. Sesje coachingu mogą się odbywać online lub stacjonarnie. Coach Wiktor przyjmuje swoich klientów w gabinecie w Krakowie, a także – w przypadku coachingu dla firm – usługi coachingowe świadczy na terenie całej Polski. Jeśli jesteś zainteresowany/a coachingiem dla firmy – umów spotkanie online w tej sprawie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy coach Wiktor jest osobą odpowiednią dla Ciebie – kup sesję próbną coachingu.

spotkanie online ws coachingu dla firm

lub

sesja próbna coachingu Wiktor Tokarski