W biznesie liczy się nie tylko wynik końcowy i pieniądze, które można na nim zarobić. W biznesie najbardziej liczą się ludzie, zwłaszcza ci, z którymi współpracujemy najbliżej. Jak wzmocnić swój zespół? Co zrobić, aby pracowało się nam lepiej? Jak zwiększyć efektywność bez wielkich nakładów finansowych. Oto 8 sposobów na wzmocnienie zespołu, którym zarządzasz

Bądź szczery

Często w czasie szkoleń pytam uczestników jaką cechę najbardziej cenią sobie u ludzi i odpowiedź, a w odpowiedzi najczęściej pada słowo „szczerość” (lub terminy bardzo zbliżone, np. „prawdomówność”). Nie wiem, czy zostały przeprowadzone badania na ten temat, ale śmiem twierdzić, że gdyby w Polsce przeprowadzono sondaż w tej kwestii to zdecydowana większość ankietowanych udzieliłaby podobnej odpowiedzi. Ludzie w naszym kraju cenią sobie szczerość u innych. Czy sami są szczerzy? Nie wiem. Jednak oczekują szczerości od innych.

W tym kontekście możemy powiedzieć, że jedną z fundamentalnych cech, którymi powinien charakteryzować się szef dążący do wzmocnienia swojego zespołu, powinna być szczerość. Chodzi o taki rodzaj szczerości, który daje ludziom poczucie bezpieczeństwa.

Na bieżąco przekazuj feedback

Jednym z przejawów szczerości jest przekazywanie feedbacku, zarówno tego wzmacniającego jak i korygującego. Ludzie, którzy są naszymi pracownikami oczekują od nas szczerej i rzetelnej informacji na temat pracy, którą wykonują. Oczekują, że powiemy im zarówno o zadowoleniu z dobrze wykonanego zadania, jak i przekażemy informację zwrotną w sytuacjach, gdy zadowoleni nie jesteśmy. To, co bardzo wzmacnia zespoły to dbanie o przekazywanie feedbacku na bieżąco. „Na bieżąco”, a więc nie na ocenie pracownika, która wypada raz na kilka miesięcy. „Na bieżąco” oznacza tak szybko jak to jest możliwe. Feedback wzmacniający (termin bardzo umowny) przekazywany „na bieżąco” może być bardzo krótki. Natomiast ten korygujący wymaga (przynajmniej na początku) zbudowania odpowiedniej atmosfery i zadbania o emocje strony, która ma go otrzymać. Feedback jest świetnym sposobem na wzmocnienie zespołu.

Ustal jasne oczekiwania i zasady

Aby przekazywać feedback trzeba jednak najpierw ustalić jasne oczekiwana i zasady. Dobry szef jasno mówi czego oczekuje od swoich pracowników (albo ustala to wspólnie z nimi) i egzekwuje stopień realizacji zadań. Efektywny zespół musi wiedzieć co ma być zrobione i jaki ma być akceptowalny efekt końcowy danego zadania. Dobry manager wyznacza jasne cele, określa klarowne zasady i rozlicza swoich pracowników z tego, co zostało im delegowane. Dobrą praktyką, która zbliży Cię do tego celu jest przygotowanie, a potem wygłoszenie expose szefa.

Rozwijaj się i wymagaj tego od innych

Wzmacnianie zespołu to także konieczność nieustannego rozwoju własnego i stwarzanie warunków do rozwoju pracowników. Efektywny szef to ktoś, kto nieustannie się rozwija, to ktoś to czyta, uczestniczy w szkoleniach, a także korzysta z coachingu. Szef, który stawia na własny rozwój to doskonały przykład do naśladowania. Czasami taki przykład działa sam przez siebie, a czasem trzeba ludzi do tego zachęcać. Tworzenie kultury rozwoju to świetny sposób na wzmacnianie swojego zespołu.

Bądź pokorny

„Bądź pokorny”. Ten postulat może brzmieć nieco dziwnie, więc od razu śpieszę z wyjaśnieniem. Uważam, że jedną z najgorszych rzeczy, która może się przydarzyć zespołowi jest szef, który wszystko wie najlepiej, który podejmuje najlepsze decyzje i który nigdy się nie myli. Dlaczego nazwałem to jedną z „najgorszych rzeczy, która może się przydarzyć zespołowi”? Bo takich szefów nie ma, choć niektórym wydaje się, że są nieomylni. Pokora to udawanie, że jest gorzej niż jest. Pokora – w tym kontekście – to uznanie, że jako szef nie muszę wiedzieć wszystkiego i że mam prawo do popełniania błędów. Szef, który pyta swoich pracowników o zdanie, który prosi ich o doradę i który przyznaje przed nimi, że czegoś nie wie, albo że zdarza mu się popełniać błędy jest człowiekiem. Taka postawa daje przestrzeń do tego, że jego pracownicy też dadzą sobie prawo do bycia ludźmi.

Buduj atmosferę współpracy

Kolejnym sposobem na wzmocnienie zespołu jest budowania atmosfery współpracy. Pokora i pozostawanie człowiekiem (bycie ludzkim) stwarza przestrzeń do wspólnego działania. Dawaj swoim ludziom okazję do pracowania w zespołach. Dawaj im zadania, które mogą wykonać wspólnie. Wyznaczaj grupowe cele i wspieraj pracę zespołową. Ty też bądź członkiem zespołu. Doceniaj wszelkie przejawy współpracy i współdziałania, i sam współpracuj z innymi. Niech Twoi ludzie czują się zespołem. Daj im doświadczyć potęgi pracy w teamie.

Mów dobrze o swoich pracownikach

Być może czasem będziesz na kogoś wkurzony. Być może, z kimś będzie Ci nie po drodze, ale pamiętaj, nie daj się zwieść i o swoich pracownikach za ich plecami mów tylko dobrze. Jeśli ktoś nie realizuje wyznaczonych celów, zawala powierzane projekty, albo nie realizuje wartości firmy, pogadaj z tą osobą, przekaż jej feedback, ale nigdy nie rób tego za jej plecami. Nic tak nie psuje atmosfery w zespole jak szef uskarżający się na swojego pracownika do innych członków zespołu. A co powstaje w głowach tych, którzy tego chętnie słuchają? „Skoro mówi tak o nim/niej to tak samo będzie mówił o mnie”. To budzi nieszczerość i oddala ludzi od siebie.

Bądź ze swoimi ludźmi

Kiedyś jednemu z moich klientów w czasie sesji business coachingu zadałem zadanie domowe: „Dowiedz się gdzie twoi ludzie spędzają wakacje, jakie czytają książki, czy chodzą do kina i jakie zwierzęta lubią najbardziej”. To zadanie było dla niego o tyle trudne, że do tej pory hołdował zasadzie „praca to praca, życie prywatne to życie prywatne”. Jak mówił, chciał zachować biznesowe relacje ze swoimi ludźmi. Czuł jednak, że coś nie działa tak jak trzeba w jego zespole, że ludzie nie angażują się na sto procent, a on sam czasem czuje się jakby nie przynależał do grupy. Na wykonanie zadania miał miesiąc.

Z każdym ze swoim pracowników musiał porozmawiać na prywatne tematy. Przed każdym otworzyć się na możliwość zadania mu takich samych pytań. Zadanie wykonał na piątkę, a rezultaty tego działania były bardzo pozytywne. Mój klient nie tylko poczuł, że jest bliżej swoich pracowników, ale oni też zobaczyli przestrzeń, by być bliżej swojego szefa. To jedno zadanie bardzo wzmocniło ich więzi i przełożyło się na bardziej efektywną współpracę.

Szkolenia dla firm

Pierwsze kroki na sali szkoleniowej Wiktor Tokarski stawiał w 2009 roku. Prowadził wtedy szkolenia z zarządzania dla średniej kadry menedżerskiej jednego z największych banków w Polsce. Trener biznesu Wiktor Tokarski specjalizuje się w szkoleniach dla firm. Prowadzi szkolenia dla menedżerów (m. in. zarządzanie zespołami, komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna, efektywność, zarządzanie zgodne z typologią osobowości DISK), szkolenia dla pracowników (m. in. efektywność w pracy, komunikacja w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, współpraca dzięki znajomości typów osobowości DISK), szkolenia dla sprzedawców (obsługa trudnego klienta, komunikacja w sprzedaży, sprzedaż i obsługa klienta dopasowane do typów osobowości DISK), a także indywidualne szkolenia online dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników. Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie lub swojej firmy – umów spotkanie online, w czasie którego będziesz mógł/mogła przedstawić swoje oczekiwania odnośnie celów szkoleniowych.

Spotkanie online ws szkoleń dla firm