Test osobowości persolog to narzędzie, dzięki któremu możesz sprawdzić swój unikalny typ osobowości DISK zgodny z metodologią opracowaną przez zespół naukowców zaangażowanych w tworzenie tej typologii osobowości. Dzięki wykonaniu testu poznasz swój unikalny typ osobowości wraz z jego mocnym i słabymi stronami. W tym artykule dowiesz się dlaczego warto poznać persologa, dlaczego warto zbadać swój typ zachowań, a także jak wykonać test, aby otrzymać miarodajne wyniki, które można potem wykorzystywać zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Spis treści

Czym jest model persolog DISK?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest model i kto za nim stoi? Model persolog® należący do większej rodziny typologii osobowości DISK powstał w oparciu o wzorzec, którego autorem jest Wiliam Moulton Marston. Opisał on cztery tendencje zachowań ludzkich. Koncepcję tę przejął i rozwinął profesor John G. Geier (psycholog), który opisał cztery grupy typów zachowań – zachowania dominujące (D – Dominanci), zachowania inicjatywne (I – Inicjatywni), zachowania Stałe (S – Stali) oraz zachowania Korygujące nazywane też Krytyczno-analitycznymi (K – Krytyczny lub K – Korygujący). Dzięki wypełnieniu testu osobowości można poznać nie tylko, który z tych typów zachowań jest w nas dominujący, ale też odkryć w jakim nasileniu występuje i jak nim świadomie zarządzać.

4 typy osobowości

Jak już wspomniano wyżej w modelu wyróżnia się cztery grupy typów osobowości DISK, czyli osoby Dominujące, Inicjatywne, Stałe oraz Korygujące. Przedstawmy po krótce  każdą z tych grup z jej cechami charakterystycznymi.

Dominant (ang. dominant)

Osoby o dominującym typie osobowości (odpowiada im kolor czerwony, litera D i cyfra 1) cechują się mocnym nastawieniem na działanie, rozwiązywanie pojawiających się problemów i szybkie osiąganie celów. Są to osoby zdecydowane, rywalizujące i łatwo niecierpliwiące się. To ludzie, którzy cenią sobie swobodę działania, wymagające cele, prestiż i możliwość naruszania status quo.

Inicjatywny (ang. inspiring)

Osoby o inicjatywnym typie osobowości (odpowiada im kolor żółty, litera I i cyfra 2) przejawiają duży optymizm i cechują się mocnym nastawieniem na ludzi. Potrafią przekonywać i wpływać na innych, a także świetnie motywować oraz inspirować. Są to osoby, które rozkwitają, gdy w swoim otoczeniu mogą się swobodnie wyrażać i być w centrum zainteresowania.

Stały (ang. supportive)

Osoby o stałym typie osobowości (odpowiada im kolor zielony, litera S i cyfra 3) cechuje chęć życia w zgodzie z innymi i współdziałanie na rzecz dobra wspólnego. Są to osoby cierpliwe, lojalne, spokojne i opanowane. Lubią wspierać innych i bardzo cenią sobie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dobrze sprawdzają się jako członkowie zespołów i osoby wykonujące zawody, w których można wspierać innych.

Korygujący lub krytyczno-analityczny (ang. cautious)

Osoby o korygującym typie osobowości (odpowiada im kolor niebieski, litera K i cyfra 4) to ludzie którzy mocno trzymają się zasad, są bardzo dokładni i systematyczni. Osoby krytyczno-analityczne (bo również tak nazywamy je w typologii) uwielbiają pełnić role wspierające i zabezpieczające. To ludzie, których pragnieniem jest lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Chętnie porządkują, formułują wytyczne i znajdują odpowiedzi na ważne pytania.

Każdy człowiek w różnym natężeniu ma w sobie wszystkie cztery składniki DISK, zaś test osobowości pozwala określić ich poziom i przekonać się, które z nich są dominujące oraz czy każdy z nich występuje w natężeniu, który nazywamy strefą produktywną.

Dowiedz się więcej na temat DISK persolog
Obejrzyj nagranie na moim kanale na YouTube

Jakie rodzaje testów osobowości persolog są dostępne?

Obecnie w Polsce dostępne są różne rodzaje testów związanych z omawianą typologią. Dzięki nim możemy dowiedzieć się jak zachowujemy się w stresie, przekonać się jak zgodnie z naszą osobowością zarządzamy czasem czy też pomóc nastolatkowi zrozumieć kim jest. Możemy też posłużyć się dostępnymi kwestionariuszami  w procesie rekrutacji oraz budowania zespołów.

Obok tych przykładowych testów, należy wspomnieć o dwóch najważniejszych opracowaniach, które nazywają się „persolog® profil zachowań” oraz „persolog® profil osobowości”. Oba te opracowania zawierają ten sam kwestionariusz, za pomocą którego możemy zbadać jaki typ zachowań (osobowości) reprezentujemy w naszym życiu. Na szkoleniach poświęconych omawianemu modelowi wykorzystuje się zazwyczaj jedno z tych dwóch opracowań i – nieco myląco – nazywa się je „testami”. Gdy więc mówi się „test osobowości persolog” – zazwyczaj mowa jest o tych dwóch opracowaniach zawierających dokładnie ten sam kwestionariusz i dających takie same wyniki. Różnica polega tylko na tym, że pierwsze drukowane opracowanie się z 37 stron i zawiera 2 poziomy interpretacji, a drugie z 44 stron i zawiera 7 poziomów interpretacji.

Test osobowości persolog szkolenia dla firm Wiktor Tokarski

Test „Persolog profil osobowości”

Test „Persolog profil zachowań”

Który test badający różne typy osobowości jest lepszy?

Jeszcze raz zaznaczę, że zarówno w jednym jak i drugim omawianym wyżej „teście” użyto tego samego kwestionariusza. Po jego wypełnieniu otrzymamy wynik, który określi dokładnie który z 25 typów osobowości/zachowań reprezentujemy. Na podstawowych szkoleniach związanych z omawianą typologią (np. „Persolog w akcji”) czy warsztatach dla sprzedawców (np. „Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta”) wykorzystywane jest pierwsze opracowanie. Na dłuższych treningach – to drugie. Profil zachowań jest więc zupełnie wystarczający. W każdej z tych opcji otrzymujemy pełnowartościowy wynik oraz dokładny opis każdej z 25 osobowości. W przypadku testów wypełnianych online nie ma dostępu do opisu każde z 25 osobowości, ale tylko do opisu własnego typu zachowań, który został określony na podstawie wypełnionego kwestionariusza.

Jak przygotować się do wypełnienia testu osobowości persolog?

Aby test przyniósł miarodajne wyniki na temat naszego typu osobowości/zachowań warto się do tego przygotować. Oto kilka wskazówek, które w tym pomogą:

 • zadbaj o odpowiednią ilość czasu – wypełnienie testu powinno Ci zająć od 10 do 20 minut;
 • niech nikt Ci nie przeszkadza – ponieważ test składa się z 48 zestawów wyrażeń warto zadbać o to, aby w jego trakcie nikt Ci nie przeszkadzał; jeśli test wypełniasz w domu – poproś swoich domowników, aby zostawili Ci przestrzeń na spokojne wypełnienie kwestionariusza;
 • jeśli wypełniasz test drukowany – przygotuj monetę o dowolnym nominale;
 • jeśli wypełniasz test online – sprawdź połączenie z internetem.

Jak poprawnie wypełnić test osobowości persolog® by zwiększyć swoją samoświadomość

 1. Wybór środowiska. Zanim przystąpisz do wypełnienia testu – wybierz środowisko, w którym chcesz sprawdzić swój typ zachowań. Osoby wypełniające test wybierają zazwyczaj jedno z dwóch środowisk: „praca” lub „życie prywatne”. Jednak określenie środowiska może być bardziej szczegółowe, np. „ja jako pracownik biurowy” albo „ja w relacji do żony/męża”. Po wyborze środowiska nie wolno go zmieniać w czasie wypełniania całego kwestionariusza. Wybierając pola opisujące różnego rodzaju zachowania musisz pamiętać o środowisku, które wybrałeś. W drukowanym teście „środowisko” wpisujemy na górze każdej ze stron kwestionariusza i – to bardzo ważne – na jednej i na drugiej stronie „środowisko” musi być to samo!
 2. Na każdej stronie kwestionariusza znajduje się po 24 zestawy wyrażeń (po 4 zdania w każdym zestawie). Łącznie na obu stronach znajdziesz 48 zestawów. Na pierwszej wybierasz to zdanie, które Twoje zachowanie opisuje „najbardziej”, a na drugiej – „najmniej”. W każdym zestawie wybierz tylko jedno zdanie. Nie zastanawiaj się zbyt długo, ale – jednocześnie – bądź uważny/a. Jeśli nie wiesz, którą odpowiedź wybrać – przejdź do następnego zestawu, a na koniec wrócisz do tego pominiętego. Jeśli wahasz się między dwoma zdaniami – wybierz to, do którego jest Ci bliżej. Cały czas pamiętaj o wybranym środowisku i nie zmieniaj go!
 3. W teście drukowanym moneta będzie Ci służyć do zdrapania pola znajdującego się przy wybranym przez Ciebie zdaniu. To działa jak klasyczna zdrapka, więc pamiętaj, by nie naciskać zbyt mocno. Po zdrapaniu pojawi się jedna z liter D I S K lub N.

Obliczanie wyniku testu persolog

Obliczanie wyniku testu osobowości persolog wymaga uwagi i skupienia. Można to zrobić samemu (testach są rozpisane dokładne instrukcje), ale ten sposób nie jest rekomendowany. Jeśli wypełniłeś test drukowany – obliczanie wyniku warto zrobić z trenerem na konsultacji online lub pod okiem trenera na szkoleniu. W przypadku testu online – wynik otrzymasz na maila, a zostanie on obliczony automatycznie.

Trzy diagramy – zrozum co one oznaczają

Po prawidłowym wypełnieniu testu osobowości persolog otrzymasz trzy diagramy.

Diagram I  – wizerunek zewnętrzny

Pierwszy diagram przedstawia to, co my pokazujemy innym i co chcemy, żeby zobaczyli. Wynika z naszej reakcji na oczekiwania otoczenia i dopasowania się do środowiska.

Diagram II – wizerunek wewnętrzny

Drugi diagram informuje o osobistych przekonaniach, wartościach i postawach. Na to jak wygląda ten diagram decydujący wpływ miało nasze dzieciństwo. Diagram II przedstawia to, czego oczekujemy sami od siebie w konkretnych okolicznościach

Diagram III – wizerunek zintegrowany

Trzeci diagram pokazuje jak widzimy siebie w wybranym przez nas środowisku. Jest on wypadkową między wynikami diagramu I oraz diagramu II. Ten właśnie zintegrowany diagram jest najważniejszy i wskaźnik tego diagramu pokazuje jaki typ osobowości (zachowań) reprezentujemy.

Strefy produktywne i nieproduktywne

Każdy z nas może mieć różne nasilenie cech osobowości DISK. Dobrze jest jeśli poszczególne wyniki mieszczą się między czerwonymi przerywanymi liniami diagramów. To oznacza, że dana cecha DISK jest w tzw. „strefie produktywnej”. Jeśli jakaś cecha znajduje się ponad górną przerywaną czerwoną linią mówimy, że jest w strefie nieproduktywnej górnej, czyli jest jej za dużo, a jeśli jest poniżej dolnej czerwonej przerywanej linii – wówczas dana cecha jest w strefie nieproduktywnej dolnej, czyli jest jej za mało.

Co nam daje wynik testu persolog?

Wynik testu persolog pokazuje jaki typ zachowań (osobowości) reprezentujemy w wybranym przez nas testowanym środowisku. Każdy kto wypełni test i obliczy wynik otrzyma jeden z 25 wskaźników (bierzemy pod uwagę wskaźnik z diagramu III), który odpowiada jednemu z typów zachowań. Te zaś są szczegółowo opisane na kolejnych stronach opracowań drukowanych, a w przypadku testu online otrzymujemy opis wyłącznie naszego profilu osobowości z diagramu III.

Co pokazują profile zachowań persolog?

Każdy z profili zachowań pokazuje 12 faktorów oraz zawiera wskazówki odnośnie podnoszenia naszej skuteczności. Dowiemy się z niego o tendencjach naszych zachowań, możliwych słabych stronach, głównej tendencji oraz motywacji. Zawierają też informacje jak poszczególne typy osobowości realizują zadania, przekonują innych, radzą sobie z konfliktami oraz jak działają pod presją. Znajdziemy w nich też informacje jak odnajdujemy się w rolach przywódcy zespołu, a jak w roli jego członka. Dowiemy się też jakie są najchętniej wykonywane zadania i pełnione funkcje. A każdy z opisów oprócz przyporządkowania liter (z zakresu DISK) i cyfr (z zakresu 1234) ma też przypisaną konkretną nazwę. Przykładowo osobowość DK czyli 14 to „wynalazca”, a osobowość ISK czyli 234 to „praktyk”.

Jakie zastosowanie może mieć wynik testu w życiu codziennym?

Znajomość własnego indywidualnego rysu osobowości, który otrzymujemy po wypełnieniu testu persolog daje nam informacje na temat nas samych. Dzięki niemu zyskujemy wiedzę jak lepiej komunikować się z innymi, jak zarządzać sobą w czasie, rozwiązywać konflikty czy – nawet – jaki zawód powinniśmy wykonywać. Dzięki temu możemy lepiej wykorzystać nasz potencjał, zwiększyć pewność siebie, świadomie się rozwijać i podejmować lepsze decyzje. To zaś pozytywnie wpłynie na naszą asertywność.

Wynik testu pokazuje nam też nasze mocne strony i przestrzenie do rozwoju, a poszerzona wiedza na temat persologa pomaga zrozumieć jak funkcjonujemy w relacjach z innymi typami osobowości oraz jak one funkcjonują w relacjach z innymi.

Osoby, które wypełniły test persolog, a także przeszły przez treningi z zakresu typologii persolog mówią o niesamowitej przydatności tego narzędzia w życiu prywatnym i pracy. Niektórzy twierdzą, że DISK jest kluczem do sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Inni podkreślają jego rolę w zrozumieniu ludzi i budowaniu lepszych relacji. Uczestnicy warsztatów przyznają o ogromnym wpływie persologa komunikację, a także efektywne zarządzanie sobą w czasie.

Dowiedz się więcej na temat DISK persolog
Obejrzyj nagranie na moim kanale na YouTube

Jakie rodzaje testów osobowości persolog są dostępne?

Obecnie w Polsce dostępne są różne rodzaje testów związanych z omawianą typologią. Dzięki nim możemy dowiedzieć się jak zachowujemy się w stresie, przekonać się jak zgodnie z naszą osobowością zarządzamy czasem czy też pomóc nastolatkowi zrozumieć kim jest. Możemy też posłużyć się dostępnymi kwestionariuszami  w procesie rekrutacji oraz budowania zespołów.

Obok tych przykładowych testów, należy wspomnieć o dwóch najważniejszych opracowaniach, które nazywają się „persolog® profil zachowań” oraz „persolog® profil osobowości”. Oba te opracowania zawierają ten sam kwestionariusz, za pomocą którego możemy zbadać jaki typ zachowań (osobowości) reprezentujemy w naszym życiu. Na szkoleniach poświęconych omawianemu modelowi wykorzystuje się zazwyczaj jedno z tych dwóch opracowań i – nieco myląco – nazywa się je „testami”. Gdy więc mówi się „test osobowości persolog” – zazwyczaj mowa jest o tych dwóch opracowaniach zawierających dokładnie ten sam kwestionariusz i dających takie same wyniki. Różnica polega tylko na tym, że pierwsze drukowane opracowanie się z 37 stron i zawiera 2 poziomy interpretacji, a drugie z 44 stron i zawiera 7 poziomów interpretacji.

Który test badający różne typy osobowości jest lepszy?

Jeszcze raz zaznaczę, że zarówno w jednym jak i drugim omawianym wyżej „teście” użyto tego samego kwestionariusza. Po jego wypełnieniu otrzymamy wynik, który określi dokładnie który z 25 typów osobowości/zachowań reprezentujemy. Na podstawowych szkoleniach związanych z omawianą typologią (np. „Persolog w akcji”) czy warsztatach dla sprzedawców (np. „Persolog w sprzedaży i obsłudze klienta”) wykorzystywane jest pierwsze opracowanie. Na dłuższych treningach – to drugie. Profil zachowań jest więc zupełnie wystarczający. W każdej z tych opcji otrzymujemy pełnowartościowy wynik oraz dokładny opis każdej z 25 osobowości. W przypadku testów wypełnianych online nie ma dostępu do opisu każde z 25 osobowości, ale tylko do opisu własnego typu zachowań, który został określony na podstawie wypełnionego kwestionariusza.

Jak przygotować się do wypełnienia testu osobowości persolog?

Aby test przyniósł miarodajne wyniki na temat naszego typu osobowości/zachowań warto się do tego przygotować. Oto kilka wskazówek, które w tym pomogą:

 • zadbaj o odpowiednią ilość czasu – wypełnienie testu powinno Ci zająć od 10 do 20 minut;
 • niech nikt Ci nie przeszkadza – ponieważ test składa się z 48 zestawów wyrażeń warto zadbać o to, aby w jego trakcie nikt Ci nie przeszkadzał; jeśli test wypełniasz w domu – poproś swoich domowników, aby zostawili Ci przestrzeń na spokojne wypełnienie kwestionariusza;
 • jeśli wypełniasz test drukowany – przygotuj monetę o dowolnym nominale;
 • jeśli wypełniasz test online – sprawdź połączenie z internetem.

Jak poprawnie wypełnić test osobowości persolog® by zwiększyć swoją samoświadomość

 1. Wybór środowiska. Zanim przystąpisz do wypełnienia testu – wybierz środowisko, w którym chcesz sprawdzić swój typ zachowań. Osoby wypełniające test wybierają zazwyczaj jedno z dwóch środowisk: „praca” lub „życie prywatne”. Jednak określenie środowiska może być bardziej szczegółowe, np. „ja jako pracownik biurowy” albo „ja w relacji do żony/męża”. Po wyborze środowiska nie wolno go zmieniać w czasie wypełniania całego kwestionariusza. Wybierając pola opisujące różnego rodzaju zachowania musisz pamiętać o środowisku, które wybrałeś. W drukowanym teście „środowisko” wpisujemy na górze każdej ze stron kwestionariusza i – to bardzo ważne – na jednej i na drugiej stronie „środowisko” musi być to samo!
 2. Na każdej stronie kwestionariusza znajduje się po 24 zestawy wyrażeń (po 4 zdania w każdym zestawie). Łącznie na obu stronach znajdziesz 48 zestawów. Na pierwszej wybierasz to zdanie, które Twoje zachowanie opisuje „najbardziej”, a na drugiej – „najmniej”. W każdym zestawie wybierz tylko jedno zdanie. Nie zastanawiaj się zbyt długo, ale – jednocześnie – bądź uważny/a. Jeśli nie wiesz, którą odpowiedź wybrać – przejdź do następnego zestawu, a na koniec wrócisz do tego pominiętego. Jeśli wahasz się między dwoma zdaniami – wybierz to, do którego jest Ci bliżej. Cały czas pamiętaj o wybranym środowisku i nie zmieniaj go!
 3. W teście drukowanym moneta będzie Ci służyć do zdrapania pola znajdującego się przy wybranym przez Ciebie zdaniu. To działa jak klasyczna zdrapka, więc pamiętaj, by nie naciskać zbyt mocno. Po zdrapaniu pojawi się jedna z liter D I S K lub N.

Obliczanie wyniku testu persolog

Obliczanie wyniku testu osobowości persolog wymaga uwagi i skupienia. Można to zrobić samemu (testach są rozpisane dokładne instrukcje), ale ten sposób nie jest rekomendowany. Jeśli wypełniłeś test drukowany – obliczanie wyniku warto zrobić z trenerem na konsultacji online lub pod okiem trenera na szkoleniu. W przypadku testu online – wynik otrzymasz na maila, a zostanie on obliczony automatycznie.

Trzy diagramy – zrozum co one oznaczają

Po prawidłowym wypełnieniu testu osobowości persolog otrzymasz trzy diagramy.

Diagram I  – wizerunek zewnętrzny

Pierwszy diagram przedstawia to, co my pokazujemy innym i co chcemy, żeby zobaczyli. Wynika z naszej reakcji na oczekiwania otoczenia i dopasowania się do środowiska.

Diagram II – wizerunek wewnętrzny

Drugi diagram informuje o osobistych przekonaniach, wartościach i postawach. Na to jak wygląda ten diagram decydujący wpływ miało nasze dzieciństwo. Diagram II przedstawia to, czego oczekujemy sami od siebie w konkretnych okolicznościach

Diagram III – wizerunek zintegrowany

Trzeci diagram pokazuje jak widzimy siebie w wybranym przez nas środowisku. Jest on wypadkową między wynikami diagramu I oraz diagramu II. Ten właśnie zintegrowany diagram jest najważniejszy i wskaźnik tego diagramu pokazuje jaki typ osobowości (zachowań) reprezentujemy.

Strefy produktywne i nieproduktywne

Każdy z nas może mieć różne nasilenie cech osobowości DISK. Dobrze jest jeśli poszczególne wyniki mieszczą się między czerwonymi przerywanymi liniami diagramów. To oznacza, że dana cecha DISK jest w tzw. „strefie produktywnej”. Jeśli jakaś cecha znajduje się ponad górną przerywaną czerwoną linią mówimy, że jest w strefie nieproduktywnej górnej, czyli jest jej za dużo, a jeśli jest poniżej dolnej czerwonej przerywanej linii – wówczas dana cecha jest w strefie nieproduktywnej dolnej, czyli jest jej za mało.

Co nam daje wynik testu persolog?

Wynik testu persolog pokazuje jaki typ zachowań (osobowości) reprezentujemy w wybranym przez nas testowanym środowisku. Każdy kto wypełni test i obliczy wynik otrzyma jeden z 25 wskaźników (bierzemy pod uwagę wskaźnik z diagramu III), który odpowiada jednemu z typów zachowań. Te zaś są szczegółowo opisane na kolejnych stronach opracowań drukowanych, a w przypadku testu online otrzymujemy opis wyłącznie naszego profilu osobowości z diagramu III.

Co pokazują profile zachowań persolog?

Każdy z profili zachowań pokazuje 12 faktorów oraz zawiera wskazówki odnośnie podnoszenia naszej skuteczności. Dowiemy się z niego o tendencjach naszych zachowań, możliwych słabych stronach, głównej tendencji oraz motywacji. Zawierają też informacje jak poszczególne typy osobowości realizują zadania, przekonują innych, radzą sobie z konfliktami oraz jak działają pod presją. Znajdziemy w nich też informacje jak odnajdujemy się w rolach przywódcy zespołu, a jak w roli jego członka. Dowiemy się też jakie są najchętniej wykonywane zadania i pełnione funkcje. A każdy z opisów oprócz przyporządkowania liter (z zakresu DISK) i cyfr (z zakresu 1234) ma też przypisaną konkretną nazwę. Przykładowo osobowość DK czyli 14 to „wynalazca”, a osobowość ISK czyli 234 to „praktyk”.

Jakie zastosowanie może mieć wynik testu w życiu codziennym?

Znajomość własnego indywidualnego rysu osobowości, który otrzymujemy po wypełnieniu testu persolog daje nam informacje na temat nas samych. Dzięki niemu zyskujemy wiedzę jak lepiej komunikować się z innymi, jak zarządzać sobą w czasie, rozwiązywać konflikty czy – nawet – jaki zawód powinniśmy wykonywać. Dzięki temu możemy lepiej wykorzystać nasz potencjał, zwiększyć pewność siebie, świadomie się rozwijać i podejmować lepsze decyzje. To zaś pozytywnie wpłynie na naszą asertywność.

Wynik testu pokazuje nam też nasze mocne strony i przestrzenie do rozwoju, a poszerzona wiedza na temat persologa pomaga zrozumieć jak funkcjonujemy w relacjach z innymi typami osobowości oraz jak one funkcjonują w relacjach z innymi.

Osoby, które wypełniły test persolog, a także przeszły przez treningi z zakresu typologii persolog mówią o niesamowitej przydatności tego narzędzia w życiu prywatnym i pracy. Niektórzy twierdzą, że DISK jest kluczem do sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Inni podkreślają jego rolę w zrozumieniu ludzi i budowaniu lepszych relacji. Uczestnicy warsztatów przyznają o ogromnym wpływie persologa komunikację, a także efektywne zarządzanie sobą w czasie.

Zarezerwuj spotkanie online

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski