Feedback w zespole – szkolenie dla menedżerów

Przekazywanie feedbacku należy do jednego z podstawowych obowiązków menedżerów. Trudno wyobrazić sobie prawidłowo funkcjonujący zespół, w którym na bieżąco nie przekazywana jest informacja zwrotna (feedback pozytywny i negatywny). Rzeczywistość nie bywa jednak tak kolorowa. Wielu pracowników ma złe doświadczenia z przekazywaniem im feedbacku, zaś niektórzy menedżerowie zaniedbują feedback, ponieważ nie mają na niego czasu. Jak więc docenić feedback w zespole? Co zrobić, aby feedback w zespole był normą, a – także – jakimi zasadami się kierować, aby informacja zwrotna przekazywana pracownikom i przyjmowana od nich przynosiła pozytywne rezultaty? Na te pytania (i nie tylko) odpowiemy w czasie dwudniowego szkolenia dla menedżerów, pt. Feedback w zespole.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 • Managerowie wszystkich poziomów
 • Kierownicy działów
 • Liderzy zespołów

Czego się nauczysz i jakie kompetencje rozwiniesz na tym szkoleniu?

 • Dowiesz się czym jest wartościowy feedback i jakie warunku muszą być spełnione, aby informację zwrotną można było uznać za wartościową
 • Poznasz dwie metody przekazywania konstruktywnego feedbacku (jedną dedykowaną feedbackowi pozytywnemu, a drugą – negatywnemu)
 • Poznasz zasady dotyczące przekazywania feedbacku korygującego
 • Dowiesz się jakich błędów unikać przy przekazywaniu korygującej informacji zwrotnej
 • Poznasz reguły dotyczące feedbacku wzmacniającego
 • Dowiesz się czego nie robić, aby nie osłabiać feedbacku pozytywnego
 • W czasie ćwiczeń nauczysz się przekazywania zarówno feedbacku pozytywnego jak i negatywnego

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia angażowani są do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń dopasowanych do tematu szkolenia, a także do własnych możliwości i umiejętności. Proszeni są o dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem. Zapraszani do dyskusji i zachęcani do zadawania pytań. Dzięki temu każde szkolenie jest skrojone nie tylko na miarę firmy, która je zamawia, ale także dopasowane do realnych potrzeb uczestników.

O SZKOLENIU
W SKRÓCIE

Tytuł szkolenia

Feedback w zespole – szkolenie dla managerów

Czas trwania szkolenia

16 godzin – 2 dni

Liczba uczestników

10-20 osób

Miejsce szkolenia

Cała Polska
– do ustalenia z zamawiającym

Autor programu szkolenia i opiekun merytoryczny

dr Wiktor Tokarski

Szczegółowy opis szkolenia „Feedback w zespole”

Dwudniowe szkolenie dla managerów, pt. „Feedback w zespole” koncentruje się na temacie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w zespole.

Definicje feedbacku

Feedback to informacja zwrotna, która jest przekazywana osobie lub grupie osób w celu oceny ich pracy, zachowania lub osiągnięć. Jest to proces, w którym jedna osoba lub grupa osób udziela drugiej osobie lub grupie osób informacji na temat ich działań, w celu poprawy efektywności i efektywności pracy. Feedback jest niezbędny w pracy zespołowej, ponieważ pomaga pracownikom zrozumieć, jak ich działania wpływają na wyniki pracy zespołu. Trudno wyobrazić sobie prawidłowo funkcjonujący zespół lub firmę, w której nie przekazywano by informacji zwrotnych.

Rodzaje feedbacku w zespole i jego kierunki

Najczęściej dzieli się feedback na pozytywny i negatywny, czyli wspierającą i korygującą informację zwrotną. Taki podział będzie też zastosowany w czasie szkolenia. Feedback pozytywny jest przekazywany w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań lub wyników, natomiast feedback negatywny jest przekazywany w celu korygowania błędów lub niepożądanych zachowań.

Wyróżniamy natomiast trzy kierunki feedbacku w zespole. Feedback w dół – przekazywanie informacji zwrotnej od przełożonych do pracowników. Feedback równoległy – przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej między pracownikami na tym samym poziomie. Feedback w górę (najczęściej się o nim zapomina) – przekazywanie informacji zwrotnej przełożonym przez pracowników.

Dlaczego niektórzy pracownicy obawiają się feedbacku i co z tym zrobić

Niektórzy pracownicy obawiają się feedbacku ze względu na obawę przed krytyką lub konsekwencjami. Warto zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie, aby pomóc im przezwyciężyć te obawy i skutecznie korzystać z informacji zwrotnych. Pracownicy powinni być informowani, że konstruktywny feedback ma na celu poprawę jakości pracy, a nie krytykę. Istotne jest również, aby pracownicy mieli dostęp do szkoleń i narzędzi, które pomogą im zrozumieć i korzystać z feedbacku.

Metody przekazywania feedbacku w zespole

Na rynku szkoleniowym proponuje się wiele metod przekazywania obu rodzajów feedbacku. Do najpopularniejszych należą (mająca złą sławę) „kanapka”, SPINKA, PUMA, GOLD czy FUKO. W czasie szkolenia uczestnicy poznają dwa schematy przekazywania feedbacku: FUKO+ (dobrze sprawdzającą się przy przekazywaniu feedbacku negatywnego) oraz „jednominutowa pochwała” świetnie sprawdzająca się w przekazywaniu podziękowań i gratulacji. Każda z tych metod zostanie dogłębnie objaśniona, a uczestnicy będą mieli szansę przećwiczyć na różnych przykładach.

Program szkolenia dla managerów – Feedback w zepsole

MODUŁ I – Czym jest feedback i jaka jest jego wartość w zespole

 • Określenia (definicje feedbacku)
 • Rodzaje feedbacku i jego kierunki
 • Dlaczego niektórzy pracownicy obawiają się feedbacku i co z tym zrobić
 • Rola emocji w przekazywaniu i przyjmowaniu feedbacku

MODUŁ II – Feedback negatywny czyli korygująca informacja zwrotna

 • Model FUKO+ do przekazywania feedbacku korygującego
 • Jak przekazywać pracownikom feedback korygujący
 • Czego unikać w czasie feedbacku negatywnego

Moduł III – Feedback pozytywny czyli wzmacniająca informacja zwrotna

 • Model „jednominutowa pochwała” do przekazywania feedbacku wzmacniającego
 • Feedback wzmacniający a inne formy motywowania pracowników
 • Dobre i złe praktyki w czasie przekazywania feedbacku korygującego

Moduł IV – Style komunikacji DISK a feedback

 • Dominanci a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)
 • Inicjatywni a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)
 • Stali a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)
 • Krytyczni a feedback wzmacniający i korygujący (co lubią? czego nie akceptują? nad czym powinni popracować?)

Moduł V – Przekazywanie feedbacku w dopasowaniu do DISK

Moduł VI – Trudne sytuacje a feedback

 • Co zrobić, gdy pracownik/współpracownik/szef nie przyjmuje feedbacku?
 • Jak zapanować nad nieprzyjemnymi emocjami w trakcie dawania informacji zwrotnej negatywnej?
 • Asertywny szacunek wobec granic

Liczebność grupy szkoleniowej

Szkolenie jest najbardziej efektywne, gdy uczestniczy w nim między 10 a 20 osób. Najmniejsza liczba uczestników szkolenia może wynosić 8 osób, a największa 22. Przy grupach liczniejszych niż 22 osoby – szkolenie prowadzi dwóch trenerów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 16 godzin szkoleniowych (2 dni), które mogą być zrealizowane w następujących wariantach czasowych:

 • wariant nr 1 (rekomendowany): jeden zjazd szkoleniowy (2 dni)
 • wariant nr 2: dwa zjazdy szkoleniowe (po 1 dzień każdy).

W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są przynamniej dwie przerwy kawowe (około 15 minut każda) oraz przerwa obiadowa (45-60 minut).

Wycena szkolenia

Szkolenie wyceniane jest indywidualnie, a jego cena zależy od terminu realizacji, liczebności grupy, a także miejsca, gdzie szkolenie ma się odbyć. W programie szkolenia możliwe jest dokonanie zmian (w zależności od potrzeb firmy). Dlatego zapraszamy do rozmowy online w sprawie oczekiwań dotyczących szkolenia.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Opinie klientów